Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θερμοδυναμικές ιδιότητες μιγμάτων ιδανικών αερίων ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Κατεύθυνση : « Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θερμοδυναμικές ιδιότητες μιγμάτων ιδανικών αερίων ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Κατεύθυνση : « Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θερμοδυναμικές ιδιότητες μιγμάτων ιδανικών αερίων ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Κατεύθυνση : « Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία »

2 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  Μίγματα ιδανικών αερίων  Θερμότητες αντίδρασης ή θερμογόνοι δυνάμεις και αδιαβατική καύση  Θερμότητες σχηματισμού και νόμος του Hess  Εντροπία μιγμάτων ιδανικών αερίων Θερμοδυναμικές ιδιότητες μιγμάτων ιδανικών αερίων

3 Μίγματα ιδανικών αερίων Νόμοι Gibbs-Dalton Το αέριο μίγμα δρα ως ένα ιδανικό αέριο ενός συστατικού Τα μόρια των αερίων θεωρούνται ότι κινούνται ανεξάρτητα το ένα α π ό το άλλο σε όλο τον όγκο του συστήματος  Ορισμοί : i.Το αέριο μίγμα ως σύνολο ακολουθεί την καταστατική εξίσωση pV=nRT, όπου n ο συνολικός αριθμός mols κάθε είδους. ii.Η συνολική πίεση του μίγματος είναι το άθροισμα των πιέσεων που κάθε συστατικό θα ασκούσε εάν καταλάμβανε μόνο του όλο τον όγκο του μίγματος στην ίδια θερμοκρασία. iii.Η εσωτερική ενέργεια, η ενθαλπία και η εντροπία του μίγματος είναι αντίστοιχα ίσες με τα αθροίσματα των εσωτερικών ενεργειών, ενθαλπιών και εντροπιών που κάθε συστατικό θα είχε εάν καταλάμβανε μόνο του όλο τον όγκο του μίγματος στην ίδια θερμοκρασία.

4 Μίγματα ιδανικών αερίων Αρχική πρόταση του Dalton

5 Μίγματα ιδανικών αερίων

6 Θερμότητες αντίδρασης ή θερμογόνοι δυνάμεις και αδιαβατική καύση Θερμιδόμετρο

7 Θερμότητες αντίδρασης ή θερμογόνοι δυνάμεις και αδιαβατική καύση Θερμιδόμετρο

8 Θερμότητες αντίδρασης ή θερμογόνοι δυνάμεις και αδιαβατική καύση  Εξώθερμες αντιδράσεις: Q p <0  Ενδόθερμες αντιδράσεις: Q p >0 Διάγραμμα ενθαλπίας - θερμοκρασίας για θερμιδόμετρο σταθερής πίεσης Οι θερμότητες αντίδρασης υπό σταθερή πίεση αναφέρονται και ως θερμογόνοι δυνάμεις υπό σταθερή πίεση.

9 Θερμότητες αντίδρασης ή θερμογόνοι δυνάμεις και αδιαβατική καύση Θάλαμος καύσης =0

10 Θερμότητες αντίδρασης ή θερμογόνοι δυνάμεις και αδιαβατική καύση Διάγραμμα ενθαλπίας - θερμοκρασίας για αδιαβατική καύση υπό σταθερή πίεση

11 Θερμότητες σχηματισμού και νόμος του Hess  Νόμος του Hess  Διατύπωση 1: Αν μια αντίδραση υπό σταθερό όγκο ή σταθερή πίεση γίνεται σε στάδια, το αλγεβρικό άθροισμα των θερμικών ενεργειών που εκλύονται από τα μεμονωμένα στάδια είναι ίσο με τη συνολική θερμική ενέργεια που εκλύεται εάν η αντίδραση γίνει απευθείας.  Διατύπωση 1: Η θερμότητα που απελευθερώνεται σε μια αντίδραση είναι ανεξάρτητη από τον δρόμο της αντίδρασης ανάμεσα στην αρχική και τελική κατάσταση. Ο νόμος του Hess επιτρέπει τον υπολογισμό της θερμότητας μιας αντίδρασης από δεδομένα αντίδρασης είτε από τις θερμότητες σχηματισμού (το ποσό της θερμότητας που απορροφάται κατά τον σχηματισμό μια ένωσης από τα στοιχεία της). Οι θερμότητες σχηματισμού των στοιχείων είναι ίσες με μηδέν!

12 Θερμότητες σχηματισμού και νόμος του Hess

13

14 ανώτερη θερμογόνος δύναμη κατώτερη θερμογόνος δύναμη

15 Εντροπία μιγμάτων ιδανικών αερίων Η εντροπία ενός μίγματος ιδανικών αερίων είναι ίση με τα άθροισμα των εντροπιών που κάθε συστατικό θα είχε εάν καταλάμβανε μόνο του όλο τον όγκο του μίγματος στην ίδια θερμοκρασία.  Έστω δύο αέρια Α και Β όμως : Επομένως :

16 Εντροπία μιγμάτων ιδανικών αερίων  Εφαρμογή Α Β

17 Εντροπία μιγμάτων ιδανικών αερίων  Εφαρμογή Α Β εντροπία ανάμιξης x a, x b 0

18 Προτεινόμενα θέματα εργασίας Θερμικές μηχανές Εφαρμογές των εξισώσεων Maxwell Θερμοδυναμική διαλυμάτων και διαγράμματα φάσεων Θερμοδυναμική ηλεκτροχημικών συστημάτων Θερμοδυναμικές ιδιότητες αερίων μιγμάτων μεταβαλλόμενης σύστασης Χημική ισορροπία


Κατέβασμα ppt "Θερμοδυναμικές ιδιότητες μιγμάτων ιδανικών αερίων ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Κατεύθυνση : « Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google