Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ Σωκράτης Τουμπεκτσής users.sch.gr/stoumpektsis Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ Σωκράτης Τουμπεκτσής users.sch.gr/stoumpektsis Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ Σωκράτης Τουμπεκτσής users.sch.gr/stoumpektsis Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

2 Πρώτο Θερμοδυναμικό Αξίωμα

3 Τι είναι ένα θερμοδυναμικό σύστημα; Ας δούμε τι θυμόμαστε από το πρώτο μάθημα! ……………………………… Ας το πούμε ξανά! Θερμοδυναμικό σύστημα είναι ένα σύστημα που μπορεί να αλληλεπιδρά (και να ανταλλάσσει ενέργεια) με το περιβάλλον του κατά δύο τουλάχιστον τρόπους ένας εκ των οποίων είναι η διάδοση θερμότητας Ενέργεια, Θερμότητα και Έργο

4 Ένα θερμοδυναμικό σύστημα μπορεί να ανταλλάσσει ενέργεια με το περιβάλλον του με τη μορφή θερμότητας και έργου. Ενέργεια, Θερμότητα και Έργο Q> 0W> 0 περιβάλλον σύστημα Q< 0W< 0 περιβάλλον σύστημα

5 Έργο παραγόμενο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου Και λίγα μαθηματικά… dW = F∙dx = p∙A∙dx Αλλά: A∙dx = dV Οπότε: dW = p∙dV

6 Μερικές εφαρμογές… Έργο παραγόμενο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου dW = p∙dV

7 Ισόθερμη εκτόνωση ιδανικού αερίου Έργο παραγόμενο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου

8 Ισοβαρής εκτόνωση ιδανικού αερίου Έργο παραγόμενο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου

9 Ανάμεσα στις τρεις διαδρομές: 1 → 3 → 2 1 → 4 → 2 1 → 2 μεταξύ των θέσεων 1 και 2 που είναι το παραγόμενο από το σύστημα έργο μεγαλύτερο; 1 2 3 4 p V Έργο παραγόμενο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου

10 Εσωτερική ενέργεια και το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα Εσωτερική ενέργεια (Ένας πρώτος «απλοϊκός» ορισμός) Το άθροισμα όλων των δυναμικών και κινητικών ενεργειών των σωματιδίων που αποτελούν το σύστημα (στην πράξη ο υπολογισμός της εσωτερικής ενέργειας με βάση τον παραπάνω ορισμό είναι απελπιστικά πολύπλοκος…. Άρα, τι κάνουμε;) Η ΔU είναι ανεξάρτητη από τη διαδρομή!

11 Q = ΔU +W Αξίωμα ή νόμος; Εσωτερική ενέργεια και το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα

12 Αδιαβατική μεταβολή

13 Θερμοχωρητικότητες ιδανικού αερίου

14

15 Γραμμομοριακή θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό όγκο: Γραμμομοριακή θερμοχωρητικότητα υπό σταθερή πίεση: Θερμοχωρητικότητες ιδανικού αερίου

16 Ειδικές θερμοχωρητικότητες Ιδανικό μονατομικό αέριο: Ιδανικό διατομικό αέριο:

17 ΔU = n c v ΔΤ

18 Θερμοδυναμικές μεταβολές

19 Αδιαβατική: ΔU = -W, Q = 0 Ισόχωρη: ΔU = Q, W = 0 Ισοβαρής: W = p(V 2 – V 1 ), Ισόθερμη: ΔU = 0, Q = W, Θερμοδυναμικές μεταβολές

20 Κυκλικές μεταβολές ΔU ABA = 0 W AB > 0W BA < 0 Q ABA = W ABA

21 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Δρ Σωκράτης Τουμπεκτσής users.sch.gr/stoumpektsis Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google