Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Γυναίκες και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση : Mελέτη περίπτωσης για τη διερεύνηση των αιτιών που επηρεάζουν τη χρήση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Γυναίκες και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση : Mελέτη περίπτωσης για τη διερεύνηση των αιτιών που επηρεάζουν τη χρήση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « Γυναίκες και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση : Mελέτη περίπτωσης για τη διερεύνηση των αιτιών που επηρεάζουν τη χρήση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Γυναικών του Ν. Λάρισας » Φωτεινή Νταφοπούλου Ρόδος 2009

2 Σκοπός της εργασίας Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των παραγόντων – αιτιών που επηρεάζουν τα πρότυπα πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τις γυναίκες. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των παραγόντων – αιτιών που επηρεάζουν τα πρότυπα πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τις γυναίκες. Βασική θεωρητική προβληματική και υπόθεση εργασίας στην παρούσα έρευνα είναι το ερώτημα αν οι μέχρι σήμερα εντοπιζόμενοι από την διεθνή βιβλιογραφία, παράγοντες για τη σχέση φύλου και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μπορούν να ερμηνεύσουν επαρκώς την σχέση των γυναικών με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αν όχι ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τα πρότυπα πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών αυτών από τις γυναίκες. Βασική θεωρητική προβληματική και υπόθεση εργασίας στην παρούσα έρευνα είναι το ερώτημα αν οι μέχρι σήμερα εντοπιζόμενοι από την διεθνή βιβλιογραφία, παράγοντες για τη σχέση φύλου και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μπορούν να ερμηνεύσουν επαρκώς την σχέση των γυναικών με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αν όχι ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τα πρότυπα πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών αυτών από τις γυναίκες.

3 Ερευνητικά ερωτήματα Σε ποιο βαθμό οι γυναίκες της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης; Σε ποιο βαθμό οι γυναίκες της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης; Ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιούν περισσότερο όταν επισκέπτονται ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιούν περισσότερο όταν επισκέπτονται ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Ποιες αιτίες και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις συνήθειες, τις συνθήκες και τη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τις γυναίκες και πως ιεραρχούν τους λόγους για τους οποίους δεν κάνουν χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Ποιες αιτίες και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις συνήθειες, τις συνθήκες και τη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τις γυναίκες και πως ιεραρχούν τους λόγους για τους οποίους δεν κάνουν χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Πως διαφοροποιούνται οι παράγοντες και οι αίτιες αυτές ανάμεσα στις γυναίκες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αυτών που δεν κάνουν; Πως διαφοροποιούνται οι παράγοντες και οι αίτιες αυτές ανάμεσα στις γυναίκες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αυτών που δεν κάνουν; Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την επαφή τους με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την επαφή τους με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης;

4 Θεωρητικό πλαίσιο Οι περισσότερες έρευνες για τη σχέση φύλου και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ερμηνεύουν τη μειωμένη διάθεση των γυναικών να ασχοληθούν με την τεχνολογία και τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, με βάση το απλουστευτικό και στερεοτυπικό σχήμα του βιολογικού φύλου και του ανδροκρατικού χαρακτήρα των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας. Οι περισσότερες έρευνες για τη σχέση φύλου και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ερμηνεύουν τη μειωμένη διάθεση των γυναικών να ασχοληθούν με την τεχνολογία και τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, με βάση το απλουστευτικό και στερεοτυπικό σχήμα του βιολογικού φύλου και του ανδροκρατικού χαρακτήρα των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας. Από την άλλη πλευρά, πολλοί θεωρητικοί, ιδιαίτερα στον αμερικανικό χώρο, υποστηρίζουν ότι η διαφοροποίηση στη χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, αντικατοπτρίζει διαφορές στο κοινωνικό στάτους, και την ερμηνεύουν με βάση κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (Bimber, 2000). Από την άλλη πλευρά, πολλοί θεωρητικοί, ιδιαίτερα στον αμερικανικό χώρο, υποστηρίζουν ότι η διαφοροποίηση στη χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, αντικατοπτρίζει διαφορές στο κοινωνικό στάτους, και την ερμηνεύουν με βάση κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (Bimber, 2000). Τέλος, υποστηρίζεται ότι η σχέση φύλου και τεχνολογίας θα πρέπει να προσεγγιστεί ως πολιτισμικό χαρακτηριστικό, που έχει να κάνει με τις ιδιαίτερες πολιτισμικές ταυτότητες των διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που στηρίζονται στο φύλο. Τέλος, υποστηρίζεται ότι η σχέση φύλου και τεχνολογίας θα πρέπει να προσεγγιστεί ως πολιτισμικό χαρακτηριστικό, που έχει να κάνει με τις ιδιαίτερες πολιτισμικές ταυτότητες των διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που στηρίζονται στο φύλο.

5 Θεωρητικό πλαίσιο Πιο συγκεκριμένα ο Winker (2005), διαμορφώνει ένα μοντέλο τριών διαστάσεων, όπου ο πρώτος άξονας, αυτός της «αυτονομίας χρήσης», περιλαμβάνει παράγοντες όπως οι τεχνικές προϋποθέσεις χρήσης και η επιλογή του χρόνου και του τόπου χρήσης του Διαδικτύου. Ο δεύτερος άξονας, αυτός της «ικανότητας πλοήγησης», περιλαμβάνει παράγοντες όπως οι ατομικές δεξιότητες και η ικανότητα κοινωνικής υποστήριξης, όπου αυτή απαιτείται. Ο τρίτος άξονας, αυτός της «ευρύτητας της χρήσης», περιλαμβάνει παράγοντες όπως τα διαφορετικά ενδιαφέροντα ανδρών και γυναικών και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν τον χρήστη (Winker, 2005). Πιο συγκεκριμένα ο Winker (2005), διαμορφώνει ένα μοντέλο τριών διαστάσεων, όπου ο πρώτος άξονας, αυτός της «αυτονομίας χρήσης», περιλαμβάνει παράγοντες όπως οι τεχνικές προϋποθέσεις χρήσης και η επιλογή του χρόνου και του τόπου χρήσης του Διαδικτύου. Ο δεύτερος άξονας, αυτός της «ικανότητας πλοήγησης», περιλαμβάνει παράγοντες όπως οι ατομικές δεξιότητες και η ικανότητα κοινωνικής υποστήριξης, όπου αυτή απαιτείται. Ο τρίτος άξονας, αυτός της «ευρύτητας της χρήσης», περιλαμβάνει παράγοντες όπως τα διαφορετικά ενδιαφέροντα ανδρών και γυναικών και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν τον χρήστη (Winker, 2005).

6 Ερευνητικός Σχεδιασμός Δεδομένου του διερευνητικού χαρακτήρα της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε ως μέθοδος προσέγγισης η Μελέτη Περίπτωσης (Ζαφειρόπουλος, 2005:176). Δεδομένου του διερευνητικού χαρακτήρα της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε ως μέθοδος προσέγγισης η Μελέτη Περίπτωσης (Ζαφειρόπουλος, 2005:176).

7 Σχεδιασμός της έρευνας Η έρευνα σχεδιάσθηκε να διεξαχθεί σε δύο φάσεις : Η έρευνα σχεδιάσθηκε να διεξαχθεί σε δύο φάσεις : Έρευνα Α φάσης : Προπαρασκευαστικά, για την κάλυψη όσο το δυνατόν καλύτερα όλου του εύρους των πιθανών απαντήσεων, κρίθηκε απαραίτητη μια πιλοτική έρευνα μια μικρής ομάδας γυναικών με την εφαρμογή της μεθόδου της συνέντευξης. Σκοπός της συνέντευξης ήταν η αναζήτηση των παραγόντων εκείνων που ευνοούν ή αντίθετα εμποδίζουν τις γυναίκες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ημιδομημένες συνεντεύξεις σε ισάριθμες γυναίκες από τις οποίες οι δύο χρησιμοποιούσαν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οι άλλες δύο όχι. Προπαρασκευαστικά, για την κάλυψη όσο το δυνατόν καλύτερα όλου του εύρους των πιθανών απαντήσεων, κρίθηκε απαραίτητη μια πιλοτική έρευνα μια μικρής ομάδας γυναικών με την εφαρμογή της μεθόδου της συνέντευξης. Σκοπός της συνέντευξης ήταν η αναζήτηση των παραγόντων εκείνων που ευνοούν ή αντίθετα εμποδίζουν τις γυναίκες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ημιδομημένες συνεντεύξεις σε ισάριθμες γυναίκες από τις οποίες οι δύο χρησιμοποιούσαν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οι άλλες δύο όχι.

8 Σχεδιασμός της έρευνας Έρευνα Β φάσης : Κατά δεύτερο λόγο και εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της έρευνας, ως δεύτερη μέθοδος προσέγγισης επιλέχθηκε συμπληρωματικά η έρευνα πεδίου (Cohen & Manion: 152-153). Κατά δεύτερο λόγο και εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της έρευνας, ως δεύτερη μέθοδος προσέγγισης επιλέχθηκε συμπληρωματικά η έρευνα πεδίου (Cohen & Manion: 152-153). Ερευνητικό εργαλείο Β φάσης Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, δεδομένης της έλλειψης μεθοδολογικού εργαλείου κατάλληλου για έρευνες όπως η συγκεκριμένη, κρίθηκε απαραίτητη η κατασκευή ενός αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου που είχε ως στόχο να διερευνηθούν και αναλυθούν οι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες κάνουν ή όχι χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, δεδομένης της έλλειψης μεθοδολογικού εργαλείου κατάλληλου για έρευνες όπως η συγκεκριμένη, κρίθηκε απαραίτητη η κατασκευή ενός αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου που είχε ως στόχο να διερευνηθούν και αναλυθούν οι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες κάνουν ή όχι χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στη συνέχεια τα ερευνητικά ερωτήματα επιμερίστηκαν και καταγράφηκαν με τη μορφή ερωτήσεων. Να σημειωθεί εδώ ότι οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στο θεωρητικό πρότυπο των τριών διαστάσεων του Winker (2005) οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικούς παράγοντες – χαρακτηριστικά προτύπων χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.. Στη συνέχεια τα ερευνητικά ερωτήματα επιμερίστηκαν και καταγράφηκαν με τη μορφή ερωτήσεων. Να σημειωθεί εδώ ότι οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στο θεωρητικό πρότυπο των τριών διαστάσεων του Winker (2005) οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικούς παράγοντες – χαρακτηριστικά προτύπων χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης..

9 Το δείγμα της έρευνας Η σύνθεση του πληθυσμού της παρούσας έρευνας αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες ηλικίας 20-60 ετών που χρησιμοποιούν ή όχι τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η σύνθεση του πληθυσμού της παρούσας έρευνας αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες ηλικίας 20-60 ετών που χρησιμοποιούν ή όχι τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το δείγμα της έρευνας πεδίου αποτέλεσαν 70 γυναίκες που επισκέπτονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Η επιλογή του συγκεκριμένου δείγματος έγινε με στρωματοποημένο τρόπο (Κυριαζή, 2005) με βάση το κριτήριο της χρήσης και μη χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στη συνέχεια, με τη μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας (Cohen & Manion,1999), επιλέχθηκαν 70 γυναίκες, οι οποίες και αποτέλεσαν τα υποκείμενα της έρευνας. Το δείγμα της έρευνας πεδίου αποτέλεσαν 70 γυναίκες που επισκέπτονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Η επιλογή του συγκεκριμένου δείγματος έγινε με στρωματοποημένο τρόπο (Κυριαζή, 2005) με βάση το κριτήριο της χρήσης και μη χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στη συνέχεια, με τη μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας (Cohen & Manion,1999), επιλέχθηκαν 70 γυναίκες, οι οποίες και αποτέλεσαν τα υποκείμενα της έρευνας.

10 Αποτελέσματα της έρευνας κατά ερευνητικό ερώτημα Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, κωδικοποιημένα με βάση τα πέντε ερευνητικά ερωτήματα, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, κωδικοποιημένα με βάση τα πέντε ερευνητικά ερωτήματα, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

11 Δημογραφικά – Κοινωνικά χαρακτηριστικά Δημογραφικά – Κοινωνικά χαρακτηριστικά Το σύνολο του δείγματος της έρευνας ήταν 70 γυναίκες στην μεγάλη τους πλειοψηφία από 20-40 ετών (περίπου τα 2/3) και το 1/3 ηλικίας από 41-60 ετών. Το σύνολο του δείγματος της έρευνας ήταν 70 γυναίκες στην μεγάλη τους πλειοψηφία από 20-40 ετών (περίπου τα 2/3) και το 1/3 ηλικίας από 41-60 ετών. Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, οι περισσότερες ήταν (53%) έγγαμες, το 1/3 έγγαμες χωρίς παιδιά, ενώ το 1/5 ήταν έγγαμες με παιδιά. Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, οι περισσότερες ήταν (53%) έγγαμες, το 1/3 έγγαμες χωρίς παιδιά, ενώ το 1/5 ήταν έγγαμες με παιδιά. Οι περισσότερες από αυτές ήταν εργαζόμενες με πλήρες ωράριο και μόνο το 1/10 με μερική απασχόληση. Τα 2/3 από τις εργαζόμενες απασχολούνταν στο δημόσιο τομέα και το 1/3 στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, τα 4/5 των ερωτώμενων είχαν θέση υπαλλήλου στην εργασία τους και μόνο το 1/10 ήταν προϊστάμενοι τμημάτων. Τέλος, ένα πολύ μικρό ποσοστό (3,1%) κατείχαν διευθυντική θέση. Οι περισσότερες από αυτές ήταν εργαζόμενες με πλήρες ωράριο και μόνο το 1/10 με μερική απασχόληση. Τα 2/3 από τις εργαζόμενες απασχολούνταν στο δημόσιο τομέα και το 1/3 στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, τα 4/5 των ερωτώμενων είχαν θέση υπαλλήλου στην εργασία τους και μόνο το 1/10 ήταν προϊστάμενοι τμημάτων. Τέλος, ένα πολύ μικρό ποσοστό (3,1%) κατείχαν διευθυντική θέση. Πάνω από τις μισές γυναίκες ήταν κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, το ¼ περίπου ήταν απόφοιτες μέσης εκπαίδευσης ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό (4,3%) ήταν απόφοιτες υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Πάνω από τις μισές γυναίκες ήταν κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, το ¼ περίπου ήταν απόφοιτες μέσης εκπαίδευσης ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό (4,3%) ήταν απόφοιτες υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

12 Βαθμός χρησιμοποίησης των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Η συντριπτική πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι και μόνο το 15,7% ότι δεν διαθέτουν. Περίπου οι μισές δήλωσαν ότι έχουν «πολύ καλή» γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 1/3 περίπου ότι έχουν «μέτρια» γνώση. Μόνο το 1/10 δήλωσε ότι έχουν «κακή» και «άριστη» γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η συντριπτική πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι και μόνο το 15,7% ότι δεν διαθέτουν. Περίπου οι μισές δήλωσαν ότι έχουν «πολύ καλή» γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 1/3 περίπου ότι έχουν «μέτρια» γνώση. Μόνο το 1/10 δήλωσε ότι έχουν «κακή» και «άριστη» γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η μεγάλη πλειοψηφία (4/5) των γυναικών δήλωσαν ότι έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και μάλιστα από το σπίτι (2/3). Η μεγάλη πλειοψηφία (4/5) των γυναικών δήλωσαν ότι έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και μάλιστα από το σπίτι (2/3). Επίσης, από τις γυναίκες που έχουν υπολογιστή, περίπου οι μισές δήλωσαν ότι τον χρησιμοποιούν καθημερινά, το 1/3 ότι τον χρησιμοποιούν 2-3 φορές την εβδομάδα και μόνο το 1/5 δήλωσε ότι τον χρησιμοποιεί λιγότερο συχνά. Επίσης, από τις γυναίκες που έχουν υπολογιστή, περίπου οι μισές δήλωσαν ότι τον χρησιμοποιούν καθημερινά, το 1/3 ότι τον χρησιμοποιούν 2-3 φορές την εβδομάδα και μόνο το 1/5 δήλωσε ότι τον χρησιμοποιεί λιγότερο συχνά. Όσον αφορά τη συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου, η πλειοψηφία δήλωσε καθημερινά (61,4%), το 1/5 περίπου έως 2-3 φορές την εβδομάδα και το 1/5 ότι το χρησιμοποιεί λιγότερο συχνά.. Όσον αφορά τη συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου, η πλειοψηφία δήλωσε καθημερινά (61,4%), το 1/5 περίπου έως 2-3 φορές την εβδομάδα και το 1/5 ότι το χρησιμοποιεί λιγότερο συχνά..

13 Βαθμός χρησιμοποίησης των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Όσον αφορά τις τοπικές συνθήκες χρήσης των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πάνω από το μισό πληθυσμό των γυναικών (53,3%) απαντούν στο χώρο της δουλειάς τους και οι υπόλοιπες (46,7%) από το σπίτι τους. Οι λόγοι είναι κυρίως η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου στο σπίτι και η ευκολότερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το χώρο της δουλειάς. Όσον αφορά τις τοπικές συνθήκες χρήσης των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πάνω από το μισό πληθυσμό των γυναικών (53,3%) απαντούν στο χώρο της δουλειάς τους και οι υπόλοιπες (46,7%) από το σπίτι τους. Οι λόγοι είναι κυρίως η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου στο σπίτι και η ευκολότερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το χώρο της δουλειάς. Η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών της έρευνας (64,3%) δήλωσαν ότι γνωρίζουν την έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μάλιστα αναφέρουν ως παραδείγματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κυρίως τα Κ.Ε.Π., το ΤΑΧΙSnet και το ΙΚΑ, οι οποίες είναι εξάλλου και οι πιο γνωστές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα μας. Η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών της έρευνας (64,3%) δήλωσαν ότι γνωρίζουν την έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μάλιστα αναφέρουν ως παραδείγματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κυρίως τα Κ.Ε.Π., το ΤΑΧΙSnet και το ΙΚΑ, οι οποίες είναι εξάλλου και οι πιο γνωστές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα μας. Όσον αφορά το επίπεδο του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν, τα 2/3 δήλωσαν ότι διέθεταν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για σύνδεση με το Διαδίκτυο (DSL), και λιγότερο από το 1/3 ότι έχει σύνδεση με απλή τηλεφωνική γραμμή και MODEM Όσον αφορά το επίπεδο του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν, τα 2/3 δήλωσαν ότι διέθεταν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για σύνδεση με το Διαδίκτυο (DSL), και λιγότερο από το 1/3 ότι έχει σύνδεση με απλή τηλεφωνική γραμμή και MODEM Πάντως η πλειοψηφία τους (57,1%), δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αν και ένα μεγάλο ποσοστό (42,9%) δηλώνουν ότι τις χρησιμοποιούν κυρίως για αποστολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και αναζήτηση πληροφοριών. Πάντως η πλειοψηφία τους (57,1%), δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αν και ένα μεγάλο ποσοστό (42,9%) δηλώνουν ότι τις χρησιμοποιούν κυρίως για αποστολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και αναζήτηση πληροφοριών.

14 Ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιούν περισσότερο όταν επισκέπτονται ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Όσον αφορά τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν όταν επισκέπτονται το Διαδίκτυο, το μεγαλύτερο ποσοστό αναφέρει την άμεση παροχή υπηρεσιών (αναζήτηση τηλεφωνικού καταλόγου κλπ), την ανάγνωση ηλεκτρονικών περιοδικών - εφημερίδων, την αποστολή e-mail και τις πληροφορίες για ταξίδια. Όσον αφορά τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν όταν επισκέπτονται το Διαδίκτυο, το μεγαλύτερο ποσοστό αναφέρει την άμεση παροχή υπηρεσιών (αναζήτηση τηλεφωνικού καταλόγου κλπ), την ανάγνωση ηλεκτρονικών περιοδικών - εφημερίδων, την αποστολή e-mail και τις πληροφορίες για ταξίδια.

15 Αιτίες και παράγοντες που επηρεάζουν τις συνήθειες, τις συνθήκες και τη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Οι γυναίκες της έρευνας που δηλώνουν ότι δεν επισκέπτονται τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επικαλούνται ως σημαντικότερους λόγους, την έλλειψη εμπιστοσύνης και ασφάλειας στο Διαδίκτυο και τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, την έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω οικογενειακών και λοιπών υποχρεώσεων, το χαμηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, τη μη συνοχή στην παροχή των πληροφοριών (κατακερματισμένες υπηρεσίες), την έλλειψη εξοικείωσης με την αγγλική γλώσσα, την έλλειψη ενδιαφερόντων, κινήτρων και θεματολογίας που σχετίζεται με το γυναικείο φύλο, τη διαφορετικότητα στα χρηστικά πρότυπα και ενδιαφέροντα ανδρών και γυναικών, τη μη κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατάλληλου λογισμικού, την περιορισμένη πρόσβαση και διαθεσιμότητα λόγω του φύλου, το υψηλό κόστος της σύνδεσης με το Διαδίκτυο, την ανεργία, και την ύπαρξη κοινωνικών αντιλήψεων και συνθηκών που επικρατούν και αφορούν το γυναικείο φύλο. Οι γυναίκες της έρευνας που δηλώνουν ότι δεν επισκέπτονται τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επικαλούνται ως σημαντικότερους λόγους, την έλλειψη εμπιστοσύνης και ασφάλειας στο Διαδίκτυο και τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, την έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω οικογενειακών και λοιπών υποχρεώσεων, το χαμηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, τη μη συνοχή στην παροχή των πληροφοριών (κατακερματισμένες υπηρεσίες), την έλλειψη εξοικείωσης με την αγγλική γλώσσα, την έλλειψη ενδιαφερόντων, κινήτρων και θεματολογίας που σχετίζεται με το γυναικείο φύλο, τη διαφορετικότητα στα χρηστικά πρότυπα και ενδιαφέροντα ανδρών και γυναικών, τη μη κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατάλληλου λογισμικού, την περιορισμένη πρόσβαση και διαθεσιμότητα λόγω του φύλου, το υψηλό κόστος της σύνδεσης με το Διαδίκτυο, την ανεργία, και την ύπαρξη κοινωνικών αντιλήψεων και συνθηκών που επικρατούν και αφορούν το γυναικείο φύλο.

16 Αιτίες και παράγοντες που επηρεάζουν τις συνήθειες, τις συνθήκες και τη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Αντίθετα οι γυναίκες που δηλώνουν ότι κάνουν χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής αναφέρουν ως σημαντικότερους λόγους την εξοικονόμηση χρόνου και την αποφυγή της γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας Αντίθετα οι γυναίκες που δηλώνουν ότι κάνουν χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής αναφέρουν ως σημαντικότερους λόγους την εξοικονόμηση χρόνου και την αποφυγή της γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας

17 Ιεράρχηση λόγων η έλλειψη ασφάλειας και εμπιστοσύνης και ο φόβος διαρροής των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από το Διαδίκτυο. η έλλειψη ασφάλειας και εμπιστοσύνης και ο φόβος διαρροής των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από το Διαδίκτυο. έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω οικογενειακών και λοιπών υποχρεώσεων, έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω οικογενειακών και λοιπών υποχρεώσεων, έλλειψη εξοικείωσης με την αγγλική γλώσσα. έλλειψη εξοικείωσης με την αγγλική γλώσσα. Η έλλειψη στην ανατροφοδότηση της πληροφορίας κατά τη χρήση των παραπάνω υπηρεσιών και ο κατακερματισμός αυτής ή αλλιώς η έλλειψη της συνοχής στην πληροφόρηση Η έλλειψη στην ανατροφοδότηση της πληροφορίας κατά τη χρήση των παραπάνω υπηρεσιών και ο κατακερματισμός αυτής ή αλλιώς η έλλειψη της συνοχής στην πληροφόρηση η διαφορετικότητα στα χρηστικά πρότυπα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες όσον αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. η διαφορετικότητα στα χρηστικά πρότυπα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες όσον αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

18 Πως διαφοροποιούνται οι παράγοντες και οι αίτιες αυτές ανάμεσα στις γυναίκες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αυτών που δεν κάνουν Οι γυναίκες που κάνουν πιο συχνή χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι αυτές που κατέχουν υψηλότερη θέση στην εργασιακή ιεραρχία(θέσεις διευθύντριας). Αντίθετα οι γυναίκες της έρευνας που εργάζονται σε ιεραρχικώς κατώτερες βαθμίδες στο χώρο εργασίας (προϊσταμένες και απλοί υπάλληλοι ) δηλώνουν περιορισμένες δυνατότητες χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνηση. Οι παράγοντες ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, και είδος απασχόλησης, δεν φαίνεται να επηρεάζουν καθοριστικά τις συνθήκες πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

19 Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την επαφή τους με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Ως σημαντικότερα προβλήματα που συνδέονται με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θεωρούν την έλλειψη αμεσότητας και ανατροφοδότησης της πληροφορίας, την έλλειψη εμπιστοσύνης και ασφάλειας και τα τεχνικά προβλήματα.


Κατέβασμα ppt "« Γυναίκες και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση : Mελέτη περίπτωσης για τη διερεύνηση των αιτιών που επηρεάζουν τη χρήση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google