Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΠΟΛΑ. Στόχοι μαθήματος  Τί είναι τα ηλεκτρικά δίπολα;  Τί είναι η ηλεκτρική αντίσταση και πώς εξηγείται μικροσκοπικά;  Τί είναι οι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΠΟΛΑ. Στόχοι μαθήματος  Τί είναι τα ηλεκτρικά δίπολα;  Τί είναι η ηλεκτρική αντίσταση και πώς εξηγείται μικροσκοπικά;  Τί είναι οι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΠΟΛΑ

2 Στόχοι μαθήματος  Τί είναι τα ηλεκτρικά δίπολα;  Τί είναι η ηλεκτρική αντίσταση και πώς εξηγείται μικροσκοπικά;  Τί είναι οι αντιστάτες;  Τί λέει ο νόμος του Ωμ;

3 Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές διαθέτουν δύο άκρα (πόλους) με τα οποία συνδέονται στο ηλεκτρικό κύκλωμα και γι’ αυτό ονομάζονται ηλεκτρικά δίπολα

4 Σε όλες τις συσκευές αυτές αν αλλάξουμε την τάση V στα άκρα του διπόλου μεταβάλεται και η ένταση I του ρεύματος που περνά από αυτές V1V1 V2V2 Τα ηλεκτρόνια κινούνται αυθόρμητα από θέσεις «υψηλής» ενέργειας σε θέσεις «χαμηλής» ενέργειας

5 Σε όλες τις συσκευές αυτές αν αλλάξουμε την τάση V στα άκρα του διπόλου μεταβάλεται και η ένταση I του ρεύματος που περνά από αυτές V1V1 V2V2 Εκτός από το πόση «ενέργεια λόγω θέσης» έχει το ηλεκτρόνιο τί άλλο καθορίζει την ταχύτητα της κίνησής του; Τα ηλεκτρόνια κινούνται αυθόρμητα από θέσεις «υψηλής» ενέργειας σε θέσεις «χαμηλής» ενέργειας

6 Σε όλες τις συσκευές αυτές αν αλλάξουμε την τάση V στα άκρα του διπόλου μεταβάλεται και η ένταση I του ρεύματος που περνά από αυτές V1V1 V2V2 V2V2 V2V2 Τα ηλεκτρόνια κινούνται αυθόρμητα από θέσεις «υψηλής» ενέργειας σε θέσεις «χαμηλής» ενέργειας

7 Σε όλες τις συσκευές αυτές αν αλλάξουμε την τάση V στα άκρα του διπόλου μεταβάλεται και η ένταση I του ρεύματος που περνά από αυτές Ηλεκτρική αντίσταση R ενός ηλεκτρικού διπόλου ονομάζεται το πηλίκο της ηλεκτρικής τάσης V που εφαρμόζεται στους πόλους του διπόλου προς την ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος που το διαρρέει. V1V1 V2V2 V2V2 V2V2

8 Σε όλες τις συσκευές αυτές αν αλλάξουμε την τάση V στα άκρα του διπόλου μεταβάλεται και η ένταση I του ρεύματος που περνά από αυτές Ηλεκτρική αντίσταση R ενός ηλεκτρικού διπόλου ονομάζεται το πηλίκο της ηλεκτρικής τάσης V που εφαρμόζεται στους πόλους του διπόλου προς την ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος που το διαρρέει. Μονάδα της αντίστασης είναι το 1 Ωμ (1 Ohm) = 1 Ω Η αντίσταση ενός διπόλου μετράται με ωμόμετρα V1V1 V2V2

9  Τελικά από τί εξαρτάται η ένταση του ρεύματος του αγωγού;  Τί θα καθορίσει πόσο γρήγορα θα κινηθούν τα ηλεκτρόνια τελικά;

10  Τελικά από τί εξαρτάται η ένταση του ρεύματος του αγωγού;  Τί θα καθορίσει πόσο γρήγορα θα κινηθούν τα ηλεκτρόνια τελικά; Η ένταση Ι (κίνηση των ηλεκτρονίων) θα εξαρτηθεί: A.από τo πόσο «ψηλά» θα είναι τα ηλεκτρονια (ταση V) B.από τo πόσο «ανώμαλο» θα είναι το «έδαφος» (αντίσταση R)

11 Το πηλίκο V προς I (δηλαδή η αντίσταση R) είναι σταθερό για μία συγκεκριμένη συσκευή;

12 Γενικά η αντίσταση μεταβάλλεται αν αλλάξω την τάση Γενικά Τάση VΈνταση ΙΑντίσταση R 0 V0 V0 mA- 2 V1 mA2000 Ω 4 V5 mA800 Ω 6 V80 mA75 Ω

13 Το πηλίκο V προς I (δηλαδή η αντίσταση R) είναι σταθερό για μία συγκεκριμένη συσκευή; Γενικά η αντίσταση μεταβάλλεται αν αλλάξω την τάση Γενικά Αντιστάτες Τάση VΈνταση ΙΑντίσταση R 0 V0 V0 mA- 2 V1 mA2000 Ω 4 V5 mA800 Ω 6 V80 mA75 Ω Τάση VΈνταση ΙΑντίσταση R 0 V0 V0 mA- 3 V15 mA 200 Ω 6,2 V30 mA 200 Ω 9 V45 mA 200 Ω Υπάρχει μία κατηγορία διπόλων που διατειρούν την αντίστασή τους R=σταθερή και τους ονομάζουμε αντιστάτες Οι αντιστάτες μετατρέπουν εξ ολοκλήρου την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική.

14 Νόμος του Ωμ Στους αντιστάτες (μεταλλικούς αγωγούς) η ένταση Ι του ρεύματος είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού V που εμφανίζεται στα άκρα τους Τάση VΈνταση ΙΑντίσταση R 0 V0 V0 mA- 2 V1 mA2000 Ω 4 V5 mA800 Ω 6 V80 mA75 Ω Γενικά Αντιστάτες R=σταθερή Τάση VΈνταση ΙΑντίσταση R 0 V0 V0 mA- 3 V15 mA 200 Ω 6,2 V30 mA 200 Ω 9 V45 mA 200 Ω R

15 Νόμος του Ωμ Στους αντιστάτες (μεταλλικούς αγωγούς) η ένταση Ι του ρεύματος είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού V που εμφανίζεται στα άκρα τους Γενικά Αντιστάτες R=σταθερή Τάση VΈνταση ΙΑντίσταση R 0 V0 V0 mA- 2 V1 mA2000 Ω 4 V5 mA800 Ω 6 V80 mA75 Ω Τάση VΈνταση ΙΑντίσταση R 0 V0 V0 mA- 3 V15 mA 200 Ω 6,2 V30 mA 200 Ω 9 V45 mA 200 Ω R (Ω) V (V)

16 Νόμος του Ωμ Στους αντιστάτες (μεταλλικούς αγωγούς) η ένταση Ι του ρεύματος είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού V που εμφανίζεται στα άκρα τους Γενικά Αντιστάτες R=σταθερή Οι κρυσταλοδίοδοι (α), οι λαμπτήρες νέου (β), τα τρανζίστορ κ.α. δεν έχουν σταθερή αντίσταση Τάση VΈνταση ΙΑντίσταση R 0 V0 V0 mA- 2 V1 mA2000 Ω 4 V5 mA800 Ω 6 V80 mA75 Ω Τάση VΈνταση ΙΑντίσταση R 0 V0 V0 mA- 3 V15 mA 200 Ω 6,2 V30 mA 200 Ω 9 V45 mA 200 Ω R (Ω) V (V)

17 Μελετήστε με την παρακάτω εφαρμογή τον νόμο του Οhm http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/7673 Νόμος του Ohm (Ωμ) Στους αντιστάτες (μεταλλικούς αγωγούς) η ένταση Ι του ρεύματος είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού V που εμφανίζεται στα άκρα τους

18 Τί διαφορά προκαλεί η αύξηση της τάσης σε μικροσκοπικό επίπεδο; V 2 =3 V V 1 =12 V

19 Τί διαφορά προκαλεί η αύξηση της τάσης σε μικροσκοπικό επίπεδο; V 2 =3 V V 1 =12 V

20 Τί διαφορά προκαλεί η αύξηση της τάσης σε μικροσκοπικό επίπεδο; V 2 =3 V V 1 =12 V Μεγάλη τάση σημαίνει ότι τα ηλεκτρόνια αποκτούν μεγαλύτερη κινητική ενέργεια άρα θέλουν να κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα

21 Τί διαφορά προκαλεί η αύξηση της τάσης σε μικροσκοπικό επίπεδο; V 1 =12 VV 2 =3 V Μεγάλη τάση σημαίνει ότι τα ηλεκτρόνια αποκτούν μεγαλύτερη κινητική ενέργεια άρα θέλουν να κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα

22 Τί έκφράζει η αντίσταση; Πού οφείλεται η ύπαρξη της αντίστασης; Τί προκαλεί η ύπαρξη της αντίστασης μέσα στο σύρμα;

23 Τί έκφράζει η αντίσταση; Πού οφείλεται η ύπαρξη της αντίστασης; Τί προκαλεί η ύπαρξη της αντίστασης μέσα στο σύρμα; Η αντίσταση R είναι το μέτρο της δυσκολίας που προβάλει ένας αγωγός στη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος

24 Τί έκφράζει η αντίσταση; Πού οφείλεται η ύπαρξη της αντίστασης; Τί προκαλεί η ύπαρξη της αντίστασης μέσα στο σύρμα; Η αντίσταση R είναι το μέτρο της δυσκολίας που προβάλει ένας αγωγός στη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος Το που οφείλεται η αντίσταση R θα συζητηθεί παρακάτω

25 Τί έκφράζει η αντίσταση; Πού οφείλεται η ύπαρξη της αντίστασης; Τί προκαλεί η ύπαρξη της αντίστασης μέσα στο σύρμα; Η αντίσταση R είναι το μέτρο της δυσκολίας που προβάλει ένας αγωγός στη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος Το που οφείλεται η αντίσταση R θα συζητηθεί παρακάτω Μέσα στον αγωγό υπάρχει το πλέγμα των θετικών ιόντων του μετάλλου Τα ηλεκτρόνια επιταχύνουν και συγκρούονται πάνω στα θετικά ιόντα

26 ΧαλκόςΣίδερο R 1 =1000 Ω R 2 =3000 Ω V1=3 VV1=3 VV 2 =3 V

27 V1=3 VV1=3 V ΧαλκόςΣίδερο R 1 =1000 Ω R 2 =3000 Ω Ι 1 =3 mA Ι 2 =1 mA

28 ΧαλκόςΣίδερο R 1 =1000 Ω R 2 =3000 Ω V1=3 VV1=3 VV 2 =3 V Ι 1 =3 mA Ι 2 =1 mA

29 1)Πώς κινούνται τα ηλεκτρόνια μέσα στο σύρμα; Η κίνηση των ηλεκτρονίων δεν είναι ευθύγραμμη Τ Α Δx = 0 Απουσία ηλ. ρεύματος

30 1)Πώς κινούνται τα ηλεκτρόνια μέσα στο σύρμα; Η κίνηση των ηλεκτρονίων δεν είναι ευθύγραμμη Τ Α Τ Α F ηλ ΔxΔx Δx = 0 Απουσία ηλ. ρεύματοςΠαρουσία ηλ. ρεύματος

31 1)Τί αποτέλεσμα έχουν οι περισσότερες συγκρούσεις των ηλεκτρονίων με τα θετικά ιόντα; Η κίνηση των ηλεκτρονίων δεν είναι ευθύγραμμη Παρουσία ηλ. ρεύματος

32 1)Τί αποτέλεσμα έχουν οι περισσότερες συγκρούσεις των ηλεκτρονίων με τα θετικά ιόντα; ΧαλκόςΣίδερο R 1 =1000 Ω R 2 =3000 Ω V1=3 VV1=3 VV 2 =3 V Ι 1 =3 mA Ι 2 =1 mA

33 Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στοιβάδας δέχονται δύναμη από το πεδίο, παίρνουν ενέργεια και αποσπώνται από τα άτομα (αφήνοντας πίσω τους ένα θετικό ιόν) Σαν ελεύθερα ηλεκτρόνια έλκονται από άλλα θετικά ιόντα, ενώνονται με αυτά και τους δίνουν την ενέργειά τους Έτσι τα ηλεκτρόνια προχωρούν βήμα – βήμα, περνόντας από το ένα στο επόμενο θετικό ιόν Μεταξύ των συγκρούσεων το ηλεκτρόνιο αποκτά ταχύτητα (Ε κ ) την οποία χάνει – απελευθερώνει στο θετικό ιόν με τη σύγκρουση

34 1.Μέσω των συγκρούσεων η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων μεταφέρεται στα θετικά ιόντα, τα οποία κινούνται – ταλαντώνονται πιο γρήγορα και η θερμοκρασία του σιδήρου ανεβαίνει. ΧαλκόςΣίδερο R 1 =1000 Ω R 2 =3000 Ω V1=3 VV1=3 VV 2 =3 V Ι 1 =3 mA Ι 2 =1 mA

35 2) Γιατί η ταχύτητα των ηλεκτρονίων δε μειώνεται μόνο στο σιδερένιο τμήμα αλλά μειώνεται σε όλο το κύκλωμα; ΧαλκόςΣίδερο R 1 =1000 Ω R 2 =3000 Ω V1=3 VV1=3 VV 2 =3 V Ι 1 =3 mA Ι 2 =1 mA

36 2. Τα ηλεκτρόνια δεν συσσωρεύονται σε ένα τμήμα του αγωγού αλλά μειώνουν συνολικά την ταχύτητά τους ΧαλκόςΣίδερο R 1 =1000 Ω R 2 =3000 Ω V1=3 VV1=3 VV 2 =3 V Ι 1 =3 mA Ι 2 =1 mA

37 Ανακεφαλαίωση Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές διαθέτουν δύο άκρα (πόλους) με τα οποία συνδέονται στο ηλεκτρικό κύκλωμα και γι’ αυτό ονομάζονται ηλεκτρικά δίπολα Ηλεκτρική αντίσταση R ενός ηλεκτρικού διπόλου ονομάζεται το πηλίκο της ηλεκτρικής τάσης V που εφαρμόζεται στους πόλους του διπόλου προς την ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος που το διαρρέει. Υπάρχει μία κατηγορία διπόλων που διατειρούν την αντίστασή τους R=σταθερή και τους ονομάζουμε αντιστάτες. Σε αυτούς ισχύει ο νόμος του Ωμ και μετατρέπουν όλη την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική Νόμος του Ωμ Στους αντιστάτες (μεταλλικούς αγωγούς) η ένταση Ι του ρεύματος είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού V που εμφανίζεται στα άκρα τους

38 Μεγάλη τάση σημαίνει ότι τα ηλεκτρόνια έχουν την τάση να αποκτήσουν μεγαλύτερη κινητική ενέργεια και άρα να κινηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα Η αντίσταση R είναι το μέτρο της δυσκολίας που προβάλει ένας αγωγός στη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από αυτόν H διευθέτηση των θετικών ιόντων σταματά – μπλοκάρει τα ηλεκτρόνια πιό συχνά και οι ταχύτητες των ηλεκτρονίων μειώνονται Τα ηλεκτρόνια δεν συσσωρεύονται σε ένα τμήμα του αγωγού αλλά μειώνουν συνολικά την ταχύτητά τους Μέσω των συγκρούσεων η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων μεταφέρεται στα θετικά ιόντα, τα οποία κινούνται – ταλαντώνονται πιο γρήγορα και η θερμοκρασία του σιδήρου ανεβαίνει.

39 Ερωτήσεις Επανάληψης: Εφαρμογή 8 Ασκήσεις 4,5

40

41

42 V Ι V RοRο

43 4,5 Volt R1R1 R2R2 V V1V1 Ι V RοRο


Κατέβασμα ppt "2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΠΟΛΑ. Στόχοι μαθήματος  Τί είναι τα ηλεκτρικά δίπολα;  Τί είναι η ηλεκτρική αντίσταση και πώς εξηγείται μικροσκοπικά;  Τί είναι οι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google