Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 9.3.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 9.3."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 9.3

2 ΣΤΟΧΟΙ 1.Τι είναι κόμβος σ’ ένα κύκλωμα. 2.Τι λέει ο κανόνας του Κίρχοφ για τις εντάσεις. 3.Να εφαρμόζουμε τον κανόνα του Κίρχοφ για τις εντάσεις σε παράλληλα κυκλώματα. 4.Τι είναι ο διαιρέτης έντασης. 5.Να υπολογίζουμε την ένταση του ρεύματος σε διαιρέτη έντασης. Σ’ αυτό το μάθημα θα μάθουμε:

3 Τι είναι κόμβος Κόμβος σ’ ένα ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ένα σημείο όπου συναντώνται περισσότεροι από δύο αγωγοί. Κόμβος

4 Ο κανόνας του Κίρχοφ για τις εντάσεις Το άθροισμα των ρευμάτων που εισέρχονται σ’ ένα κόμβο είναι ίσο με το άθροισμα των ρευμάτων που εξέρχονται από τον κόμβο. Ι1Ι1 Ι2Ι2 Ι3Ι3 Ι4Ι4 Ι5Ι5 Ι2Ι2 Ι3Ι3 Ι 1 + Ι 4 + Ι 5 = Ι 2 + Ι 3

5 Άσκηση Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος I 3 που εξέρχεται από τον κόμβο στο σχήμα. Λύση Ι 1 =50 mA Ι3=;Ι3=; Ι2=6AΙ2=6A Ι 5 =2 A Ι 4 =0,2A

6 Ο κανόνας του Κίρχοφ για τις εντάσεις σε παράλληλο κύκλωμα Ι = Ι 1 + Ι 2 + Ι 3 Us Ι R3R3 R2R2 R1R1 Ι3Ι3 Ι1Ι1 Ι2Ι2 Το άθροισμα των εντάσεων όλων των ρευμάτων ισούται με την ένταση του ρεύματος της πηγής.

7 H ένταση του ρεύματος σε παράλληλο κύκλωμα Η ένταση του ρεύματος σε κάθε αντιστάτη είναι ανάλογη της τιμής της αντίστασης. άσκηση Να αποδείξετε ότι Ι = Ι 1 + Ι 2 + Ι 3 R3R3 USUS I R2R2 R1R1 I1I1 I2I2 I3I3 Χρησιμοποιείστε τον κανόνα του Κίρχοφ για τις εντάσεις

8 Διαιρέτης έντασης Ο διαιρέτης έντασης είναι ένα κύκλωμα που διαιρεί το ρεύμα ενός κλάδου σε ρεύματα μικρότερης έντασης. Κάθε παράλληλο κύκλωμα είναι και διαιρέτης έντασης Γενικός τύπος για τον υπολογισμό της έντασης σε κάποιο κλάδο Ι Ι1Ι1 Ι2Ι2 R1R1 R2R2 USUS Ι Ι Ι Ι1Ι1 Ι2Ι2

9 Λύση προβλημάτων Λύση Να υπολογίσετε όλες τις εντάσεις των ρευμάτων στο πιο κάτω κύκλωμα. Παράδειγμα 1 US6VUS6V I R 1 8Ω R 2 16Ω R 3 4Ω US6VUS6V R 1 8Ω R 2 16Ω R 3 4Ω US6VUS6V R 1 8Ω R 2 16Ω R 3 4Ω Ι1Ι1 Ι2Ι2 Ι3Ι3 Ι 23

10 Να επιλύσετε το πιο κάτω κύκλωμα. Παράδειγμα 2 Λύση Ι U S 12V R 1 200Ω R 2 300Ω Ι1Ι1 Ι2Ι2

11 Να υπολογίσετε τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες στο πιο κάτω κύκλωμα. Παράδειγμα 3 Λύση R 1 =330 Ω R 2 =220 Ω R 3 =560 Ω Ι3Ι3 I1I1 Ι2Ι2 Ι 80mA + -

12 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κανόνας Κίρχοφ για εντάσεις Τι είναι κόμβος ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΙΡΧΟΦ & ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ Διαιρέτης έντασης Λύση ασκήσεων Εισερχόμενα ρεύματα = εξερχόμενα ρεύματα Μοιράζει το ρεύμα Σημείο Συνάντησης αγωγών


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 9.3."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google