Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 9.3

2 ΣΤΟΧΟΙ Σ’ αυτό το μάθημα θα μάθουμε: Τι είναι κόμβος σ’ ένα κύκλωμα.
Τι λέει ο κανόνας του Κίρχοφ για τις εντάσεις. Να εφαρμόζουμε τον κανόνα του Κίρχοφ για τις εντάσεις σε παράλληλα κυκλώματα. Τι είναι ο διαιρέτης έντασης. Να υπολογίζουμε την ένταση του ρεύματος σε διαιρέτη έντασης.

3 Τι είναι κόμβος Κόμβος σ’ ένα ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ένα σημείο όπου συναντώνται περισσότεροι από δύο αγωγοί. Κόμβος

4 Ο κανόνας του Κίρχοφ για τις εντάσεις
Το άθροισμα των ρευμάτων που εισέρχονται σ’ ένα κόμβο είναι ίσο με το άθροισμα των ρευμάτων που εξέρχονται από τον κόμβο. Ι1 Ι2 Ι3 Ι4 Ι5 Ι1 + Ι4 + Ι5 = Ι2 + Ι3

5 Άσκηση Λύση Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος I3 που εξέρχεται από τον κόμβο στο σχήμα. Ι1=50 mA Ι3=; Ι2=6A Ι5=2 A Ι4=0,2A

6 Ο κανόνας του Κίρχοφ για τις εντάσεις σε παράλληλο κύκλωμα
Το άθροισμα των εντάσεων όλων των ρευμάτων ισούται με την ένταση του ρεύματος της πηγής. Us Ι R3 R2 R1 Ι3 Ι1 Ι2 Ι = Ι1+ Ι2+ Ι3

7 H ένταση του ρεύματος σε παράλληλο κύκλωμα
Η ένταση του ρεύματος σε κάθε αντιστάτη είναι ανάλογη της τιμής της αντίστασης. R3 US I R2 R1 I1 I2 I3 άσκηση Να αποδείξετε ότι Ι = Ι1+ Ι2+ Ι3 Χρησιμοποιείστε τον κανόνα του Κίρχοφ για τις εντάσεις

8 Κάθε παράλληλο κύκλωμα είναι και διαιρέτης έντασης
Διαιρέτης έντασης Ι Ι1 Ι2 R1 R2 US Ο διαιρέτης έντασης είναι ένα κύκλωμα που διαιρεί το ρεύμα ενός κλάδου σε ρεύματα μικρότερης έντασης. Κάθε παράλληλο κύκλωμα είναι και διαιρέτης έντασης Γενικός τύπος για τον υπολογισμό της έντασης σε κάποιο κλάδο

9 Λύση προβλημάτων Παράδειγμα 1 Λύση
Να υπολογίσετε όλες τις εντάσεις των ρευμάτων στο πιο κάτω κύκλωμα. US 6V I R18Ω R2 16Ω R34Ω Ι1 Ι2 Ι3 Ι23

10 Να επιλύσετε το πιο κάτω κύκλωμα.
Παράδειγμα 2 Λύση Να επιλύσετε το πιο κάτω κύκλωμα. Ι US 12V R1 200Ω R2 300Ω Ι1 Ι2

11 Παράδειγμα 3 Λύση Να υπολογίσετε τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες στο πιο κάτω κύκλωμα. R1=330 Ω R2=220 Ω R3=560 Ω Ι3 I1 Ι2 Ι 80mA + -

12 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΙΡΧΟΦ & ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ Σημείο Τι είναι
κόμβος Σημείο Συνάντησης αγωγών ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΙΡΧΟΦ & ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ Κανόνας Κίρχοφ για εντάσεις Λύση ασκήσεων Εισερχόμενα ρεύματα = εξερχόμενα ρεύματα Διαιρέτης έντασης Μοιράζει το ρεύμα


Κατέβασμα ppt "9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google