Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Β’ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Ποια είναι τα ουσιαστικά της β΄κλίσης; –ος – ον Είναι τα αρσενικά και τα θηλυκά που τελειώνουν σε –ος και τα ουδέτερα που.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Β’ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Ποια είναι τα ουσιαστικά της β΄κλίσης; –ος – ον Είναι τα αρσενικά και τα θηλυκά που τελειώνουν σε –ος και τα ουδέτερα που."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Β’ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

2 Ποια είναι τα ουσιαστικά της β΄κλίσης; –ος – ον Είναι τα αρσενικά και τα θηλυκά που τελειώνουν σε –ος και τα ουδέτερα που τελειώνουν σε – ον. ὁ ἄνθρωπος ἡ ἄμπελος τό στάδιον

3 Ας κλίνουμε ένα ουσιαστικό της β΄κλίσης. ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ὁ ἄνθρωπος τοῡ ἀνθρώπου τῷ ἀνθρώπῳ τόν ἄνθρωπον ὦ ἄνθρωπε ὦ ἄνθρωπε ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ οἱ ἄνθρωποι τῶν ἀνθρώπων τοῖς ἀνθρώποις τούς ἀνθρώπους ὦ ἄνθρωποι Πού κατεβαίνει ο τόνος ; Γιατί; Γιατί στη λήγουσα έχουμε μακρόχρονη συλλαβή.

4 Ας κλίνουμε ένα ακόμα αρσενικό ουσιαστικό της β΄κλίσης. ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ὁ νομός τοῡ νομοῡ τῷ νομῷ τόν νομόν ὦ νομέ ὦ νομέ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ οἱ νομοί τῶν νομῶν τοῖς νομοῖς τούς νομούς ὦ νομοί Πού μπαίνει περισπωμένη στη λήγουσα; Στη Γενική και τη Δοτική Ενικού και Πληθυντικού!

5 Ας κλίνουμε ένα θηλυκό ουσιαστικό της β΄κλίσης. ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ἡ ἄμπελος τῆς ἀμπέλου τῇ ἀμπέλῳ τήν ἄμπελον ὦ ἄμπελε ὦ ἄμπελε ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ αἱ ἄμπελοι τῶν ἀμπέλων ταῖς ἀμπέλοις τάς ἀμπέλους ὦ ἄμπελοι Το θηλυκό κλίνεται ακριβώς όπως και το αρσενικό!

6 Ας κλίνουμε ένα ουδέτερο ουσιαστικό της β΄κλίσης. ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ τό στάδιον τοῡ σταδίου τῷ σταδίῷ τό στάδιον ὦ στάδιον ὦ στάδιον ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ τά στάδια τῶν σταδίων τοῖς σταδίοις τά στάδια ὦ στάδια Στα ουδέτερα έχουμε 3 όμοιες πτώσεις: Ονομαστική, Αιτιατική, Κλητική!

7 Ας δούμε μερικούς κανόνες! –α Το –α στο τέλος των ουδετέρων στον πληθυντικό είναι βραχύ! τά στάδια

8 Ας δούμε μερικούς κανόνες! –οι Το –οι στο τέλος των αρσενικών και θηλυκών στον πληθυντικό είναι βραχύ! αἱ ἄμπελοι οἱ ἄνθρωποι


Κατέβασμα ppt "Η Β’ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Ποια είναι τα ουσιαστικά της β΄κλίσης; –ος – ον Είναι τα αρσενικά και τα θηλυκά που τελειώνουν σε –ος και τα ουδέτερα που."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google