Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Β’ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Β’ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Β’ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

2 Ποια είναι τα ουσιαστικά της β΄κλίσης;
Είναι τα αρσενικά και τα θηλυκά που τελειώνουν σε –ος και τα ουδέτερα που τελειώνουν σε –ον. ὁ ἄνθρωπος ἡ ἄμπελος τό στάδιον

3 Ας κλίνουμε ένα ουσιαστικό της β΄κλίσης.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ὁ ἄνθρωπος τοῡ ἀνθρώπου τῷ ἀνθρώπῳ τόν ἄνθρωπον ὦ ἄνθρωπε ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ οἱ ἄνθρωποι τῶν ἀνθρώπων τοῖς ἀνθρώποις τούς ἀνθρώπους ὦ ἄνθρωποι Γιατί στη λήγουσα έχουμε μακρόχρονη συλλαβή. Πού κατεβαίνει ο τόνος; Γιατί;

4 Ας κλίνουμε ένα ακόμα αρσενικό ουσιαστικό της β΄κλίσης.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ὁ νομός τοῡ νομοῡ τῷ νομῷ τόν νομόν ὦ νομέ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ οἱ νομοί τῶν νομῶν τοῖς νομοῖς τούς νομούς ὦ νομοί Στη Γενική και τη Δοτική Ενικού και Πληθυντικού! Πού μπαίνει περισπωμένη στη λήγουσα;

5 Ας κλίνουμε ένα θηλυκό ουσιαστικό της β΄κλίσης.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ἡ ἄμπελος τῆς ἀμπέλου τῇ ἀμπέλῳ τήν ἄμπελον ὦ ἄμπελε ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ αἱ ἄμπελοι τῶν ἀμπέλων ταῖς ἀμπέλοις τάς ἀμπέλους ὦ ἄμπελοι Το θηλυκό κλίνεται ακριβώς όπως και το αρσενικό!

6 Ας κλίνουμε ένα ουδέτερο ουσιαστικό της β΄κλίσης.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ τό στάδιον τοῡ σταδίου τῷ σταδίῷ ὦ στάδιον ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ τά στάδια τῶν σταδίων τοῖς σταδίοις ὦ στάδια Στα ουδέτερα έχουμε 3 όμοιες πτώσεις: Ονομαστική, Αιτιατική, Κλητική!

7 Ας δούμε μερικούς κανόνες!
Το –α στο τέλος των ουδετέρων στον πληθυντικό είναι βραχύ! τά στάδια

8 Ας δούμε μερικούς κανόνες!
Το –οι στο τέλος των αρσενικών και θηλυκών στον πληθυντικό είναι βραχύ! αἱ ἄμπελοι οἱ ἄνθρωποι


Κατέβασμα ppt "Η Β’ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google