Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ταξίδι στο κέντρο της γης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ταξίδι στο κέντρο της γης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ταξίδι στο κέντρο της γης
Κυριαζή Γεωργία (5242) Μάμμα Σοφία (5250) Τσουράπη Χρύσα-Αγνή (5327) Ηλικία Παιδιών : προσχολική ηλικία (5-6 ετών)

2 Γνωστικό Αντικείμενο: Διάρκεια: Είδος Δραστηριότητας/ων
Κύριο Γνωστικό αντικείμενο είναι το «Παιδί και Περιβάλλον». Άλλα γνωστικά αντικείμενα είναι το «Παιδί και Μαθηματικά», το «Παιδί και Γλώσσα» ,το «Παιδί και Πληροφορική» και τέλος το «Παιδί και δημιουργία και έκφραση». 5 μέρες ημερήσιου προγράμματος. Δραστηριότητες: Ψυχολογικής και Γνωστικής προετοιμασίας, Διδασκαλίας – Εμπέδωσης – Αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου. Γνωστικό Αντικείμενο: Διάρκεια: Είδος Δραστηριότητας/ων

3 Προαπαιτούμενες & Πρότερες γνώσεις
Προαπαιτούμενες γνώσεις Βασικές λειτουργίες του Η/Υ Διαδικτυακή αναζήτηση Στοιχειώδη χρήση των λογισμικών Μέθοδος Drag n’ Drop Ικανότητα αναγνώρισης σχημάτων Πρότερες γνώσεις & Γνωστικές δυσκολίες Το σενάριο λαμβάνει υπόψη τις πρότερες γνώσεις των παιδιών για στοιχειώδη θέματα αστρονομίας και γεωλογίας, προσπαθώντας να τις ανασκευάσει μετατρέποντας το επιστημονικό αντικείμενο σε διδακτικό. Τα εμπόδια έγιναν οι στόχοι της διδακτικής μας παρέμβασης. Προηγήθηκε επισκόπηση βιβλιογραφίας και διαπιστώθηκαν οι εξής προϋπάρχουσες γνώσεις: Αδυναμία αναγνώρισης του σφαιρικού σχήματος της γης. Αντίληψη ότι η γη έχει σχήμα δίσκου, ορθογώνιου, κοίλη σφαίρα, διπλή γη Αντίληψη ότι η γη είναι επίπεδη Έλλειψη γνώσης για την δομή της γης (πυρήνας, μανδύας, φλοιός) Άγνοια για το τι υπάρχει στο εσωτερικό της γης και στο χώμα (διάστημα, φωτιά, θησαυροί κτλ)

4 Σκοπός / Στόχοι Σκοπός: Εξοικείωση των νηπίων με τις Φυσικές Επιστήμες και ειδικότερα με στοιχειώδεις έννοιες αστρονομίας και γεωλογίας. Το σενάριο μας είναι συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα γιατί οι στόχοι μας βασίζονται σε αυτό. Γνωστικοί Στόχοι: Να κατανοήσουν τα παιδιά ότι η γη έχει σχήμα σφαιρικό. Να μάθουν ότι η γη αποτελείται από τρία στρώματα ( φλοιός, μανδύας, πυρήνας). Να δουν και να επεξεργαστούν ένα από τα συστατικά του φλοιού, όπως το χώμα.  Στόχοι χαμηλού επιπέδου: Να εξοικειωθούν με βασικές λειτουργίες του Η/Υ Ως προς την ένταξη των ΤΠΕ να χρησιμοποιούν λογισμικά και υπηρεσίες (Tux Paint, Kidspiration, ). Στόχοι Υψηλού επιπέδου: Ικανότητα επίλυσης προβλήματος (αναλογία σχήματος γης με άλλα σφαιρικά αντικείμενα). Ικανότητα λήψης απόφασης και ανάπτυξη κριτικής σκέψης (επιλογή καταλληλότερου σημείου φυτέματος). Δυνατότητα αναστοχασμού και αναδιοργάνωσης γνώσεων (μέσω Kidspiration). Προώθηση της συνεργατικής μάθησης. Δυνατότητα αναπαράστασης φαινομένων του πραγματικού κόσμου (κατασκευή της γης).

5 Χρήση λογισμικών Λογισμικό οπτικοποίησης Google Earth και animation
Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft Power Point Windows Movie Maker, Clip Grab Kidspiration Tux Paint Paint

6 Ιδέα σεναρίου Ανίχνευση των παιδικών αναπαραστάσεων σχετικών με τη γη μέσω παιδικού σχεδίου (Tux Paint). Προβολή βίντεο για την γη-Ανίχνευση ιδεών μέσω συνέντευξης. Διδασκαλία του σχήματος της γης μέσω του Google Earth. Διδασκαλία δομής της γης μέσω επεξεργασμένου βίντεο. Παρατήρηση συστατικών του φλοιού της γης (χώμα). Συσχέτιση σχήματος γης με σφαιρικά αντικείμενα. Αναπαράσταση της γης μέσω των εικαστικών (πλαστελίνη). Περεταίρω εξοικείωση και επεξεργασία χώματος ως στοιχείου του φλοιού. Αξιολόγηση γνώσεων για τη γη μέσω εννοιολογικής χαρτογράφησης. Ανακεφαλαίωση και αξιολόγηση με επίσκεψη στο πλανητάριο και φύλλο εργασίας. Παιδαγωγικός Σχεδιασμός με ΤΠΕ

7 Διδακτικές Προσεγγίσεις Θεωρητική – Μεθοδολογική Προσέγγιση
• Ανακάλυψη (η γνώση οικοδομείται από τους μαθητές μέσα από τον πειραματισμό που οδηγεί στην εξαγωγή των δικών τους συμπερασμάτων, στις δραστηριότητες Διδασκαλίας 3, Εμπέδωσης 2). • Διερεύνηση (τα παιδιά εξερευνούν κάτι που τους έχει γίνει ήδη γνωστό προκειμένου να ανακαλύψουν τις σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες και στα γεγονότα, στις δραστηριότητες Εμπέδωσης 1 και 3). • Παροχή Πληροφοριών (η νηπιαγωγός παρέχει προφορικές ή γραπτές παρεμβάσεις στους μαθητές Διδασκαλίας 2 και 3, Εμπέδωσης 2, Αξιολόγησης 2). • Στόχοι-Εμπόδια (η νηπιαγωγός προσδιορίζει το γνωστικό εμπόδιο και το καθιστά στόχο της διδακτικής παρέμβασης Διδασκαλίας 1). • Πρακτική και Εξάσκηση (οι μαθητές εκτελούν προκαθορισμένες ασκήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να τελειοποιήσουν τις νέες γνώσεις Αξιολόγησης 1 και 2). • Επίλυση Προβλήματος (η νέα γνώση αποκτάται μέσα από την επίλυση του προβλήματος με την βοήθεια της νηπιαγωγού Εμπέδωσης 1).

8 Δραστηριότητες ψυχολογικής & γνωστικής προετοιμασίας
Η ανίχνευση των πρότερων γνώσεων έγινε σε εποικοδομιστικό πλαίσιο. Τρόποι Ανίχνευσης: Παιδικό σχέδιο μέσω Tux Paint και ερωτήσεις. Ενδεικτικές ερωτήσεις: Πώς φαντάζεστε το σχήμα της γης; -Εάν περπάταγες για πολλή ώρα στην ίδια ευθεία που θα έφτανες;-Τι πιστεύετε ότι υπάρχει κάτω από τα πόδια μας; - Τι πιστεύετε ότι έχει μέσα η γη, πώς είναι δηλαδή το εσωτερικό της; -Είναι στερεό ή υγρό; -Είναι ζεστό ή κρύο; -Λέτε να έχει μεγάλο βάθος; Επιλέξαμε το παιδικό σχέδιο γιατί αποτυπώνει μια πρώτη εικόνα για τις αναπαραστάσεις των παιδιών για το σχήμα και τη δομή της γης. Χρησιμοποιήσαμε την συνέντευξη (ομαδικά) για περεταίρω διευκρινίσεις.

9 Δραστηριότητες διδασκαλίας & Εμπέδωσης
Η παραπάνω εικόνα και οι λανθασμένες αντιλήψεις (συζήτηση) εκφράζουν τις γνωστικές δυσκολίες των παιδιών για την κατανόηση του σφαιρικού σχήματος της γης, της δομής της και των συστατικών της. Τα τρία αυτά εμπόδια γίνονται οι στόχοι της διδασκαλίας (στόχοι- εμπόδια αλλά και παροχή πληροφοριών, ανακάλυψη, επίλυση προβλήματος και διερεύνηση). • Δραστηριότητα Διδασκαλίας 1: Το παιδί πειραματίζεται με το Google Earth και επιτυγχάνει να ανακαλύψει το σφαιρικό σχήμα της γης μέσω της εναλλασσόμενης κλίμακας (zoom in zoom out). • Δραστηριότητα Διδασκαλίας 2: Προβάλλουμε βίντεο στα παιδιά για να δείξουμε τα τρία στρώματα της γης. Η διερεύνηση έγκειται στο να μπορέσουν να απεικονίσουν την δική τους εκδοχή για το εσωτερικό της γης. video • Δραστηριότητα Διδασκαλίας 3: Προβάλλουμε στην τάξη ένα animation συγκεκριμένα για τον φλοιό. Τα παιδιά μέσα από τον πειραματισμό με το μικροσκόπιο και το φύλλο εργασίας μαθαίνουν για το χώμα. Φύλλο εργασίας • Δραστηριότητα Εμπέδωσης 1: Τα παιδιά χρησιμοποιούν την μηχανή αναζήτησης Google για να βρουν σφαιρικά αντικείμενα και να τα συσχετίσουν με το σχήμα της γης. • Δραστηριότητα Εμπέδωσης 2: Αφού προβάλλουμε στην τάξη ένα αρχείο Power Point σχετικά με το εσωτερικό της γης, αφήνουμε τα παιδιά να πειραματιστούν με την πλαστελίνη για να το κατανοήσουν. Αρχείο ppt Το διδακτικό υλικό χρησιμοποιείται είτε ως γνωστικό εργαλείο από τους μαθητές, είτε ως εποπτικό μέσο από τον εκπαιδευτικό. Ο ρόλος της νηπιαγωγού είναι καθοδηγητικός, υποστηρικτικός ή άλλοτε παροχή πληροφορίας.

10 Δραστηριότητες αξιολόγησης
Δραστηριότητα Αξιολόγησης 1: Τα παιδιά συμπληρώνουν έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη οργανώνοντας και ανακεφαλαιώνοντας όλες τις πληροφορίες που διδάχτηκαν για την γη. Δραστηριότητα Αξιολόγησης 2: Βλέπουμε ένα ντοκιμαντέρ για τη γη στο πλανητάριο και συμπληρώνουμε ένα φύλλο εργασίας για να αξιολογήσουμε τις γνώσεις των παιδιών. Φύλλο εργασίας Ενδεικτικές Ερωτήσεις: - Τι τελικά έμαθες για την γη; (Αναστοχασμός) - Μπορείτε να βάλετε τα τρία στρώματα της γης στη σειρά; ( ιεράρχηση, οργάνωση δεδομένων)- Σύμφωνα με όσα διδαχτήκατε για την γη σε τι νομίζετε ότι μοιάζει ή διαφέρει από το αρχικό σας σχέδιο; (Αξιολόγηση).

11 Γνωστικές συγκρούσεις
Αρχικά, οι μαθητές πίστευαν ότι η γη είναι επίπεδη και ποικίλων μορφών ενώ στην πραγματικότητα είναι μια σφαίρα. Για να επιλύσουμε αυτή την γνωστική σύγκρουση χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό Google Earth όπου μέσα από τον πειραματισμό του μαθητή με την κλίμακα (zoom in zoom out) κατανόησε ότι η γη έχει όγκο και σχήμα σφαιρικό.

12 Πειραματισμός, ανακάλυψη, διερεύνηση
Το λογισμικό οπτικοποίησης Google Earth χρησιμοποιείται εποικοδομιστικά ως γνωστικό εργαλείο από τον μαθητή καθώς του δίνει την δυνατότητα να πειραματιστεί αλλάζοντας τις μεταβλητές και άρα την κλίμακα. Πρόκειται για ανακάλυψη γιατί ο μαθητής μόνος του με τη διαδικασία zoom in και zoom out διαπιστώνει ότι είναι σφαίρα και έχει όγκο. Κατά την διερεύνηση επιδιώκονται υψηλού επιπέδου γνωστικές δεξιότητες όπως η επίλυση προβλήματος (αναλογία σφαιρικών αντικειμένων και σχήματος γης) και η λήψη αποφάσεων (επιλογή κατάλληλου σημείου φυτέματος).

13 Σύγκριση / Προστιθέμενη Αξία χρήσης των ΤΠΕ
Google Earth (Δραστηριότητα Διδασκαλίας 1, Λογισμικό οπτικοποίησης ανοιχτού τύπου το οποίο χρησιμεύει πολύ στις θετικές επιστήμες γιατί επιτρέπει την διεύρυνση του πεδίου του ορατού. Ανακάλυψη του σφαιρικού σχήματος της γης μέσω του πειραματισμού με την κλίμακα). • Βίντεο YouTube, Windows Movie Maker, Clip Grab (Δραστηριότητα Διδασκαλίας 2 επεξεργαστήκαμε ένα έτοιμο βίντεο για την μετατροπή της γλώσσας στα ελληνικά. Με αυτή την επεξεργασία το ψηφιακό βίντεο κατέστη κατάλληλο για την προβολή του στη τάξη. Επιπλέον γίνεται προσομοίωση της γης σαν αυγό). • Λογισμικό animation, Φύλλο εργασίας στο Excel, μικροσκόπιο (Δραστηριότητα Διδασκαλίας 3. Με το μικροσκόπιο προσεγγίσαμε ένα από τα χαρακτηριστικά της γης με επιστημονικές μεθόδους. Το animation βοήθησε στην παρουσίαση της θεωρίας με έναν ευχάριστο τρόπο και τέλος τα υπολογιστικά φύλλα χρησιμεύουν στην οργάνωση, επεξεργασία, αποθήκευση και παρουσίαση διαφορετικών ειδών δεδομένων καθώς και στην ανάπτυξη αριθμητικών ικανοτήτων και στη προσέγγιση της έννοιας της συνάρτησης). • Μηχανή Αναζήτησης Google, Word, (Δραστηριότητα Εμπέδωσης 1. Η μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιήθηκε με συγκεκριμένες στρατηγικές αποσκοπώντας στην επίλυση προβλήματος. Τα παιδιά χρησιμοποιώντας το αναπτύσσουν κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την γραπτή επικοινωνία. Τέλος μέσω του Word ο μαθητής διαχειρίζεται μεγάλες ποσότητες διαχείρισης και οργάνωσης της πληροφορίας). • Power Point (Δραστηριότητα Εμπέδωσης 2. Χρησιμοποιείται από την νηπιαγωγό ως εποπτικό μέσο για την παρουσίαση πληροφοριών και την μετάδοση γνώσεων αλλά και από τον μαθητή προκειμένου να οργανώσει συστηματικά τις πληροφορίες). • Kidspiration (Δραστηριότητα Αξιολόγησης 1. Αποτελεί ένα εργαλείο με ισχυρό γνωστικό δυναμικό γιατί ελέγχουμε τις αποκτηθείσες γνώσεις αλλά και ο ίδιος ο μαθητής δομεί και οργανώνει καλύτερα την νέα γνώση. Τέλος τον βάζει και σε μια διαδικασία αναστοχασμού). • Paint (Δραστηριότητα Αξιολόγησης 2. Για την δημιουργία φύλλου εργασίας, για την αξιολόγηση των μαθητών. Ανατύπωση του πολλές φορές μέσω εκτυπωτή).

14 Βιβλιογραφία Βιβλία-Άρθρα:
Κόμης, Β., Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των ΤΠΕ, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2004. Κόμης, Β., Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, Ραβάνης, Κ., Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο από τον κόσμο της Φυσικής, Β’ έκδοση, Εκδόσεις ΔΙΠΤΥΧΟ, Αθήνα, 2003. Βοσνιάδου Καμπεζά ΔΕΠΠΣ (η βιβλιογραφία αναγράφεται στο wiki αναλυτικά)


Κατέβασμα ppt "Ταξίδι στο κέντρο της γης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google