Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές Της ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΑΔΟΥ Μ. Σφυρόερα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές Της ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΑΔΟΥ Μ. Σφυρόερα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές Της ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΑΔΟΥ Μ. Σφυρόερα

2 ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ  Η εκπαίδευση ή αλφαβητισμός ή αγωγή στα μέσα αποτελεί επιμέρους κλάδο της Παιδαγωγικής στα Μέσα  Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ουσιαστική χρήση και μετάδοση των μέσων  η καλλιέργεια της ικανότητας  να προσπελαύνονται,  να αναλύονται  να επικοινωνούνται τα μηνύματα που διακινούνται από τα μέσα.

3 Γιατί να οργανώσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη και τη διδασκαλία ενεργητικής στάσης απέναντι στα μέσα στις χρήσεις και τα περιεχόμενά τους.(Duncan,B.et al.,1989  Τα μέσα κυριαρχούν στην πολιτική και κοινωνική ζωή  Σχεδόν όλες οι πληροφορίες εκτός από την άμεση εμπειρία διοχετεύονται από τα μέσα  Παρέχουν ισχυρά πρότυπα αξιών και συμπεριφοράς  Ασκούν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδράσεις που δεν είναι μετρήσιμες γιατί το άτομο δεν τις ελέγχει.  Η εκπαίδευση στα μέσα μπορεί να μετατρέψει μία σχέση παθητική σε ενεργητική.  Αυξάνεται η απόλαυση στα Μέσα

4 Εποικοδομιστικό μοντέλο  Χρήση μαθητοκεντρικων τεχνικών για την παραγωγή υλικού  Ενσωμάτωση λαϊκής κουλτούρας δηλαδή της πραγματικότητας των παιδιών  Ισχυροποίηση και αξιοποίηση της μη διαμεσολαβημένης επικοινωνίας

5 Ξενόγλωσσα όρος αναζήτησης το «media literacy education». Τα άρθρα έχουν δημοσιευτεί μεταξύ του 2000-2009. Ελληνικά Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 1998-2009 Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων 2007 Τεύχη αποδελτίωσης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1993-2009

6 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑΕΛΛΗΝΙΚΑ

7 Κριτήρια Ταξινόμησης άρθρων  Τα στάδια της « Εκπαίδευσης στα Μέσα » από μία γενική τάση σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση  Τον ορισμό που χρησιμοποιούν για τον όρο « Εκπαίδευση στα Μέσα »  Την άποψη που υιοθετούν οι μελετητές σχετικά με την εισαγωγή της « Εκπαίδευσης στα Μέσα » ως αυτόνομο μάθημα ή στο πλαίσιο διαθεματικής διδασκαλίας ;  Τις αρχές του προγράμματος που προτείνονται ως κατάλληλες.

8 Ορισμός στα άρθρα  η ικανότητα να προσπελαύνονται, να αναλύονται, να εκτιμώνται κριτικά όλα τα μηνύματα που διακινούνται από τα Μέσα και να παράγονται μηνύματα όλων των επικοινωνιακών μορφών  η ικανότητα να αναγνωρίζεις τις αξίες και τις στάσεις, οι οποίες εμπεριέχονται στην γνώση που διοχετεύεται στην κοινωνία από τα μέσα.  η εκπαίδευση στα μέσα αναφέρεται στην αγωγή του σύγχρονου πολίτη (citizenship education), γιατί η πληροφορία και η συμμετοχή στις μέρες μας λαμβάνουν χώρα κυρίως δια των μέσων.

9

10 Στάδια που πέρασε ο Αλφαβητισμός στα Μέσα Άρθρο 11Άρθρο 17Άρθρο 2Άρθρο 7 Προστατευτική Θεωρία Μαγικής σφαίρας Προστατευτική Ενδυνάμωση Θεωρία Περιορισμένων Επιδράσεων ΠαρεμβατικήΙδεολογικοκριτική Αλφαβητισμός στα Μέσα Θεωρία Καλλιέργειας Αντιλήψεων Ενδυνάμωσης κοινής γνώμης Λειτουργική Αλφαβητισμός στα Μέσα Αναστοχαστική- Πρακτική Αλφαβητισμός στα Μέσα ξενόγλωσσα ελληνικά

11 Αυτόνομο μάθημα Διαθεματικά Αυτόνομο μάθημα και Διαθεματικά Διδακτικό εργαλείο Ελληνικά (8,10) 2(1,2,3,4,5,6) 6 Ξενόγλωσσα (14,9,11) 3(17) 1

12 άρθρο 17 Media Literacy Κατανόηση του κοινωνικού και ατομικού αντίκτυ π ου των μέσων μέσων Κατανόηση της διαδικασίας λειτουργίας των Μ. Μ. Ε. Στρατηγικές ανάλυσης διαμεσιακών μηνυμάτων Γνώση του π εριεχομένου Καλλιέργεια της α π όλαυσης του π εριεχομένου άρθρο 1 Media Literacy Δόμηση της γνώσης για τα μέσα Εκφράζοντας την γνώση λεκτικά και δημιουργικά υιοθετώντας ρόλους σε ομάδες χρήση μέσων εμβάθυνση στην χρήση ενός μέσου με βοήθεια ενήλικα άρθρο 14 Media Literacy Γνώση της διαδικασίας κατασκευής των μηνυμάτων Κατανόηση ότι τα μηνύματα είναι ανα π αραστάσεις της π ραγματικότητας Αναγνώριση ότι τα μηνύματα έχουν οικονομικές και π ολιτικές σκο π ιμότητες Κατανόηση ότι τα μέσα χρησιμο π οιούν γλώσσες και συμβάσεις Κατανόηση ότι τα μηνύματα ερμηνεύονται διαφορετικά α π ό το κάθε άτομο

13 ΆΡΘΡΟ 7 Εργαλειακές και π οσοτικές ικανότητες εκμάθησης ( χρηστική ικανότητα ) Δομικές – π οιοτικές ικανότητες εκμάθησης ( κριτική ικανότητα ) Μαθησιακές και δημιουργικές ικανότητες ως γενικές ικανότητες και π ροθυμία αντίδρασης π αραγωγικά και υ π εύθυνα στις α π αιτήσεις της κοινωνίας της π ληροφορίας ΑΡΘΡΟ 11 Ανά π τυξη κριτικού λόγου ( μελέτη ο π τικοακουστικού έργου Γνώση των εργαλείων έκφρασης (π αραγωγή ο π τικοακουστικού έργου ) ΑΡΘΡΟ 10 Ανάλυση π εριεχομένου των μέσων Ανάλυση του ίδιου του μέσου Παραγωγή και δημιουργία π εριεχομένου

14 Γενικότερες τάσεις  Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (9,16,4). Σύνδεση μεταξύ της δυναμικής του διαδικτύου για άμεση επικοινωνία και της ενεργοποίησης κοινοτήτων για τοπικά ή ευρύτερα κοινωνικά θέματα.  Ποιοι θα αναλάβουν την διδακτική ευθύνη ; Τεχνικοί ή εκπαιδευτικοί ;  Νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί είναι ψηφιακοί ιθαγενείς (digital natives) να αποτελέσουν πρότυπο συμπεριφοράς.  Υποχρέωση Παιδαγωγικά τμήματων να επιμορφώσουν σε επίπεδο τεχνογνωσίας, πειραματισμού, θεωρητική κατάρτισης, έρευνας και σχεδιασμού ΔιαδίκτυοΕπιμόρφωση των εκπαιδευτικών

15 Στις περισσότερες χώρες η συστηματική εκπαίδευση στα Μέσα ξεκινά από το νηπιαγωγείο Συμπεράσματα Το σχολείο δεν μπορεί να απομονωθεί από την εποχή της επικοινωνίας, και μάλιστα δεν αρκεί μέσα από την διδασκαλία να φέρει τα παιδιά απλώς σε επαφή με τα μέσα, όταν τα ίδια είναι ήδη έμπειροι χρήστες, αλλά να φροντίσει για την οικοδόμηση μίας υπεύθυνης στάσης τους ως κριτικούς ψηφιακούς αναγνώστες.


Κατέβασμα ppt "ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές Της ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΑΔΟΥ Μ. Σφυρόερα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google