Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων

2 Επέλεξε ένα στοιχείο ( ) = Internet link

3 Όνομα: Υδρογόνο Σύμβολο: H Ατομικός αριθμός: 1 Ατομικό βάρος: 1
Όνομα: Υδρογόνο Σύμβολο: H Ατομικός αριθμός: 1 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

4 Όνομα: Ήλιο Σύμβολο: He Ατομικός αριθμός: 2 Ατομικό βάρος: 4
Όνομα: Ήλιο Σύμβολο: He Ατομικός αριθμός: 2 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C (1.15 °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

5 Όνομα: Λίθιο Σύμβολο: Li Ατομικός αριθμός: 3 Ατομικό βάρος: 6
Όνομα: Λίθιο Σύμβολο: Li Ατομικός αριθμός: 3 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

6 Όνομα: Βηρύλλιο Σύμβολο: Be Ατομικός αριθμός: 4 Ατομικό βάρος: 9
Όνομα: Βηρύλλιο Σύμβολο: Be Ατομικός αριθμός: 4 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

7 Όνομα: Βόριο Σύμβολο: B Ατομικός αριθμός: 5 Ατομικό βάρος: 10
Όνομα: Βόριο Σύμβολο: B Ατομικός αριθμός: 5 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

8 Όνομα: Άνθρακας Σύμβολο: C Ατομικός αριθμός: 6 Ατομικό βάρος: 12
Όνομα: Άνθρακας Σύμβολο: C Ατομικός αριθμός: 6 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

9 Όνομα: Άζωτο Σύμβολο: N Ατομικός αριθμός: 7 Ατομικό βάρος: 14
Όνομα: Άζωτο Σύμβολο: N Ατομικός αριθμός: 7 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C (77.35 °K, °F)

10 Όνομα: Οξυγόνο Σύμβολο: O Ατομικός αριθμός: 8 Ατομικό βάρος: 15
Όνομα: Οξυγόνο Σύμβολο: O Ατομικός αριθμός: 8 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C (90.15 °K, °F)

11 Όνομα: Φθόριο Σύμβολο: F Ατομικός αριθμός: 9 Ατομικό βάρος: 18
Όνομα: Φθόριο Σύμβολο: F Ατομικός αριθμός: 9 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C (85.01 °K, °F)

12 Όνομα: Νέο Σύμβολο: Ne Ατομικός αριθμός: 10 Ατομικό βάρος: 20
Όνομα: Νέο Σύμβολο: Ne Ατομικός αριθμός: 10 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

13 Όνομα: Νάτριο Σύμβολο: Na Ατομικός αριθμός: 11 Ατομικό βάρος: 22
Όνομα: Νάτριο Σύμβολο: Na Ατομικός αριθμός: 11 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: 97.8 °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

14 Όνομα: Μαγνήσιο Σύμβολο: Mg Ατομικός αριθμός: 12 Ατομικό βάρος: 24
Όνομα: Μαγνήσιο Σύμβολο: Mg Ατομικός αριθμός: 12 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

15 Όνομα: Αργίλιο Σύμβολο: Al Ατομικός αριθμός: 13 Ατομικό βάρος: 26
Όνομα: Αργίλιο Σύμβολο: Al Ατομικός αριθμός: 13 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

16 Όνομα: Πυρήτιο Σύμβολο: Si Ατομικός αριθμός: 14 Ατομικό βάρος: 28
Όνομα: Πυρήτιο Σύμβολο: Si Ατομικός αριθμός: 14 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

17 Όνομα: Φώσφορος Σύμβολο: P Ατομικός αριθμός: 15 Ατομικό βάρος: 30
Όνομα: Φώσφορος Σύμβολο: P Ατομικός αριθμός: 15 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: 44.1 °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

18 Όνομα: Θείο Σύμβολο: S Ατομικός αριθμός: 16 Ατομικό βάρος: 32
Όνομα: Θείο Σύμβολο: S Ατομικός αριθμός: 16 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

19 Όνομα: Χλώριο Σύμβολο: Cl Ατομικός αριθμός: 17 Ατομικό βάρος: 35
Όνομα: Χλώριο Σύμβολο: Cl Ατομικός αριθμός: 17 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

20 Όνομα: Αργό Σύμβολο: Ar Ατομικός αριθμός: 18 Ατομικό βάρος: 39
Όνομα: Αργό Σύμβολο: Ar Ατομικός αριθμός: 18 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C (83.85 °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C (87.15 °K, °F)

21 Όνομα: Κάλιο Σύμβολο: K Ατομικός αριθμός: 19 Ατομικό βάρος: 39
Όνομα: Κάλιο Σύμβολο: K Ατομικός αριθμός: 19 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C (336.8 °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

22 Όνομα: Ασβέστιο Σύμβολο: Ca Ατομικός αριθμός: 20 Ατομικό βάρος: 40
Όνομα: Ασβέστιο Σύμβολο: Ca Ατομικός αριθμός: 20 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

23 Όνομα: Σκάνδιο Σύμβολο: Sc Ατομικός αριθμός: 21 Ατομικό βάρος: 44
Όνομα: Σκάνδιο Σύμβολο: Sc Ατομικός αριθμός: 21 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

24 Όνομα: Τιτάνιο Σύμβολο: Ti Ατομικός αριθμός: 22 Ατομικό βάρος: 47
Όνομα: Τιτάνιο Σύμβολο: Ti Ατομικός αριθμός: 22 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

25 Όνομα: Βανάδιο Σύμβολο: V Ατομικός αριθμός: 23 Ατομικό βάρος: 50
Όνομα: Βανάδιο Σύμβολο: V Ατομικός αριθμός: 23 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

26 Όνομα: Χρώμιο Σύμβολο: Cr Ατομικός αριθμός: 24 Ατομικό βάρος: 51
Όνομα: Χρώμιο Σύμβολο: Cr Ατομικός αριθμός: 24 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

27 Όνομα: Μαγγάνιο Σύμβολο: Mn Ατομικός αριθμός: 25 Ατομικό βάρος: 54
Όνομα: Μαγγάνιο Σύμβολο: Mn Ατομικός αριθμός: 25 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

28 Όνομα: Σίδηρος Σύμβολο: Fe Ατομικός αριθμός: 26 Ατομικό βάρος: 55
Όνομα: Σίδηρος Σύμβολο: Fe Ατομικός αριθμός: 26 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

29 Όνομα: Κοβάλτιο Σύμβολο: Co Ατομικός αριθμός: 27 Ατομικό βάρος: 58
Όνομα: Κοβάλτιο Σύμβολο: Co Ατομικός αριθμός: 27 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

30 Όνομα: Νικέλιο Σύμβολο: Ni Ατομικός αριθμός: 28 Ατομικό βάρος: 58
Όνομα: Νικέλιο Σύμβολο: Ni Ατομικός αριθμός: 28 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

31 Όνομα: Χαλκός Σύμβολο: Cu Ατομικός αριθμός: 29 Ατομικό βάρος: 63
Όνομα: Χαλκός Σύμβολο: Cu Ατομικός αριθμός: 29 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

32 Όνομα: Ψευδάργυρος Σύμβολο: Zn Ατομικός αριθμός: 30 Ατομικό βάρος: 65
Όνομα: Ψευδάργυρος Σύμβολο: Zn Ατομικός αριθμός: 30 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

33 Όνομα: Γάλλιο Σύμβολο: Ga Ατομικός αριθμός: 31 Ατομικό βάρος: 69
Όνομα: Γάλλιο Σύμβολο: Ga Ατομικός αριθμός: 31 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

34 Όνομα: Γερμάνιο Σύμβολο: Ge Ατομικός αριθμός: 32 Ατομικό βάρος: 72
Όνομα: Γερμάνιο Σύμβολο: Ge Ατομικός αριθμός: 32 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

35 Όνομα: Αρσενικό Σύμβολο: As Ατομικός αριθμός: 33 Ατομικό βάρος: 74
Όνομα: Αρσενικό Σύμβολο: As Ατομικός αριθμός: 33 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

36 Όνομα: Σελήνιο Σύμβολο: Se Ατομικός αριθμός: 34 Ατομικό βάρος: 78
Όνομα: Σελήνιο Σύμβολο: Se Ατομικός αριθμός: 34 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

37 Όνομα: Βρώμιο Σύμβολο: Br Ατομικός αριθμός: 35 Ατομικό βάρος: 79
Όνομα: Βρώμιο Σύμβολο: Br Ατομικός αριθμός: 35 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: -7.2 °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

38 Όνομα: Κρυπτό Σύμβολο: Kr Ατομικός αριθμός: 36 Ατομικό βάρος: 83
Όνομα: Κρυπτό Σύμβολο: Kr Ατομικός αριθμός: 36 Ατομικό βάρος: 83.8 amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

39 Όνομα: Ρουβίδιο Σύμβολο: Rb Ατομικός αριθμός: 37 Ατομικό βάρος: 85
Όνομα: Ρουβίδιο Σύμβολο: Rb Ατομικός αριθμός: 37 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

40 Όνομα: Στρόντιο Σύμβολο: Sr Ατομικός αριθμός: 38 Ατομικό βάρος: 87
Όνομα: Στρόντιο Σύμβολο: Sr Ατομικός αριθμός: 38 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

41 Όνομα: Ύττριο Σύμβολο: Y Ατομικός αριθμός: 39 Ατομικό βάρος: 88
Όνομα: Ύττριο Σύμβολο: Y Ατομικός αριθμός: 39 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

42 Όνομα: Ζιρκόνιο Σύμβολο: Zr Ατομικός αριθμός: 40 Ατομικό βάρος: 91
Όνομα: Ζιρκόνιο Σύμβολο: Zr Ατομικός αριθμός: 40 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

43 Όνομα: Νιόβιο Σύμβολο: Nb Ατομικός αριθμός: 41 Ατομικό βάρος: 92
Όνομα: Νιόβιο Σύμβολο: Nb Ατομικός αριθμός: 41 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

44 Όνομα: Μολυβδένιο Σύμβολο: Mo Ατομικός αριθμός: 42 Ατομικό βάρος: 95
Όνομα: Μολυβδένιο Σύμβολο: Mo Ατομικός αριθμός: 42 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

45 Όνομα: Τεχνήτιο Σύμβολο: Tc Ατομικός αριθμός: 43 Ατομικό βάρος: (98
Όνομα: Τεχνήτιο Σύμβολο: Tc Ατομικός αριθμός: 43 Ατομικό βάρος: (98.0) amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

46 Όνομα: Ρουθήνιο Σύμβολο: Ru Ατομικός αριθμός: 44 Ατομικό βάρος: 101
Όνομα: Ρουθήνιο Σύμβολο: Ru Ατομικός αριθμός: 44 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

47 Όνομα: Ρόδιο Σύμβολο: Rh Ατομικός αριθμός: 45 Ατομικό βάρος: 102
Όνομα: Ρόδιο Σύμβολο: Rh Ατομικός αριθμός: 45 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

48 Όνομα: Παλλάδιο Σύμβολο: Pd Ατομικός αριθμός: 46 Ατομικό βάρος: 106
Όνομα: Παλλάδιο Σύμβολο: Pd Ατομικός αριθμός: 46 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

49 Όνομα: Άργυρος Σύμβολο: Ag Ατομικός αριθμός: 47 Ατομικό βάρος: 107
Όνομα: Άργυρος Σύμβολο: Ag Ατομικός αριθμός: 47 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

50 Όνομα: Κάδμιο Ατομικός αριθμός: 48 Ατομικό βάρος: 112
Όνομα: Κάδμιο Ατομικός αριθμός: 48 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

51 Όνομα: Ίνδιο Σύμβολο: In Ατομικός αριθμός: 49 Ατομικό βάρος: 114
Όνομα: Ίνδιο Σύμβολο: In Ατομικός αριθμός: 49 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

52 Όνομα: Κασσίτερος Σύμβολο: Sn Ατομικός αριθμός: 50 Ατομικό βάρος: 118
Όνομα: Κασσίτερος Σύμβολο: Sn Ατομικός αριθμός: 50 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

53 Όνομα: Αντιμόνιο Σύμβολο: Sb Ατομικός αριθμός: 51 Ατομικό βάρος: 121
Όνομα: Αντιμόνιο Σύμβολο: Sb Ατομικός αριθμός: 51 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

54 Όνομα: Τελλούριο Σύμβολο: Te Ατομικός αριθμός: 52 Ατομικό βάρος: 127
Όνομα: Τελλούριο Σύμβολο: Te Ατομικός αριθμός: 52 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

55 Όνομα: Ιώδιο Σύμβολο: I Ατομικός αριθμός: 53 Ατομικό βάρος: 126
Όνομα: Ιώδιο Σύμβολο: I Ατομικός αριθμός: 53 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

56 Όνομα: Ξένο Σύμβολο: Xe Ατομικός αριθμός: 54 Ατομικό βάρος: 131
Όνομα: Ξένο Σύμβολο: Xe Ατομικός αριθμός: 54 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

57 Όνομα: Καίσιο Σύμβολο: Cs Ατομικός αριθμός: 55 Ατομικό βάρος: 132
Όνομα: Καίσιο Σύμβολο: Cs Ατομικός αριθμός: 55 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: 28.5 °C ( °K, 83.3 °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

58 Όνομα: Βάριο Σύμβολο: Ba Ατομικός αριθμός: 56 Ατομικό βάρος: 137
Όνομα: Βάριο Σύμβολο: Ba Ατομικός αριθμός: 56 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

59 Όνομα: Λανθάνιο Σύμβολο: La Ατομικός αριθμός: 57 Ατομικό βάρος: 138
Όνομα: Λανθάνιο Σύμβολο: La Ατομικός αριθμός: 57 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

60 Όνομα: Δημήτριο Σύμβολο: Ce Ατομικός αριθμός: 58 Ατομικό βάρος: 140
Όνομα: Δημήτριο Σύμβολο: Ce Ατομικός αριθμός: 58 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

61 Όνομα: Πρασινοδύμιο Σύμβολο: Pr Ατομικός αριθμός: 59 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

62 Όνομα: Νεοδύμιο Σύμβολο: Nd Ατομικός αριθμός: 60 Ατομικό βάρος: 144
Όνομα: Νεοδύμιο Σύμβολο: Nd Ατομικός αριθμός: 60 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

63 Όνομα: Προμήθειο Σύμβολο: Pm Ατομικός αριθμός: 61 Ατομικό βάρος: (145
Όνομα: Προμήθειο Σύμβολο: Pm Ατομικός αριθμός: 61 Ατομικό βάρος: (145.0) amu Σημείο Τήξης: Άγνωστο Σημείο Βρασμού: Άγνωστο

64 Όνομα: Σαμάριο Σύμβολο: Sm Ατομικός αριθμός: 62 Ατομικό βάρος: 150
Όνομα: Σαμάριο Σύμβολο: Sm Ατομικός αριθμός: 62 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

65 Όνομα: Ευρώπιο Σύμβολο: Eu Ατομικός αριθμός: 63 Ατομικό βάρος: 151
Όνομα: Ευρώπιο Σύμβολο: Eu Ατομικός αριθμός: 63 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

66 Όνομα: Γαδολίνιο Σύμβολο: Gd Ατομικός αριθμός: 64 Ατομικό βάρος: 157
Όνομα: Γαδολίνιο Σύμβολο: Gd Ατομικός αριθμός: 64 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

67 Όνομα: Τέρβιο Σύμβολο: Tb Ατομικός αριθμός: 65 Ατομικό βάρος: 158
Όνομα: Τέρβιο Σύμβολο: Tb Ατομικός αριθμός: 65 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

68 Όνομα: Δυσπρόσιο Σύμβολο: Dy Ατομικός αριθμός: 66 Ατομικό βάρος: 162
Όνομα: Δυσπρόσιο Σύμβολο: Dy Ατομικός αριθμός: 66 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

69 Όνομα: Όλμιο Σύμβολο: Ho Ατομικός αριθμός: 67 Ατομικό βάρος: 164
Όνομα: Όλμιο Σύμβολο: Ho Ατομικός αριθμός: 67 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

70 Όνομα: Έρβιο Σύμβολο: Er Ατομικός αριθμός: 68 Ατομικό βάρος: 167
Όνομα: Έρβιο Σύμβολο: Er Ατομικός αριθμός: 68 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

71 Όνομα: Θούλιο Σύμβολο: Tm Ατομικός αριθμός: 69 Ατομικό βάρος: 168
Όνομα: Θούλιο Σύμβολο: Tm Ατομικός αριθμός: 69 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

72 Όνομα: Υπέρβιο Σύμβολο: Yb Ατομικός αριθμός: 70 Ατομικό βάρος: 173
Όνομα: Υπέρβιο Σύμβολο: Yb Ατομικός αριθμός: 70 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

73 Όνομα: Λουτήτιο Σύμβολο: Lu Ατομικός αριθμός: 71 Ατομικό βάρος: 174
Όνομα: Λουτήτιο Σύμβολο: Lu Ατομικός αριθμός: 71 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

74 Όνομα: Άφνιο Σύμβολο: Hf Ατομικός αριθμός: 72 Ατομικό βάρος: 178
Όνομα: Άφνιο Σύμβολο: Hf Ατομικός αριθμός: 72 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

75 Όνομα: Ταντάλιο Σύμβολο: Ta Ατομικός αριθμός: 73 Ατομικό βάρος: 180
Όνομα: Ταντάλιο Σύμβολο: Ta Ατομικός αριθμός: 73 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

76 Όνομα: Βολφράμιο Σύμβολο: W Ατομικός αριθμός: 74 Ατομικό βάρος: 183
Όνομα: Βολφράμιο Σύμβολο: W Ατομικός αριθμός: 74 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

77 Όνομα: Ρήνιο Σύμβολο: Re Ατομικός αριθμός: 75 Ατομικό βάρος: 186
Όνομα: Ρήνιο Σύμβολο: Re Ατομικός αριθμός: 75 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

78 Όνομα: Όσμιο Σύμβολο: Os Ατομικός αριθμός: 76 Ατομικό βάρος: 190
Όνομα: Όσμιο Σύμβολο: Os Ατομικός αριθμός: 76 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

79 Όνομα: Ιρίδιο Σύμβολο: Ir Ατομικός αριθμός: 77 Ατομικό βάρος: 192
Όνομα: Ιρίδιο Σύμβολο: Ir Ατομικός αριθμός: 77 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

80 Όνομα: Λευκόχρυσος Σύμβολο: Pt Ατομικός αριθμός: 78 Ατομικό βάρος: 195
Όνομα: Λευκόχρυσος Σύμβολο: Pt Ατομικός αριθμός: 78 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

81 Όνομα: Χρυσός Σύμβολο: Au Ατομικός αριθμός: 79 Ατομικό βάρος: 196
Όνομα: Χρυσός Σύμβολο: Au Ατομικός αριθμός: 79 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

82 Όνομα: Υδράργυρος Σύμβολο: Hg Ατομικός αριθμός: 80 Ατομικό βάρος: 200
Όνομα: Υδράργυρος Σύμβολο: Hg Ατομικός αριθμός: 80 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

83 Όνομα: Θάλλιο Σύμβολο: Tl Ατομικός αριθμός: 81 Ατομικό βάρος: 204
Όνομα: Θάλλιο Σύμβολο: Tl Ατομικός αριθμός: 81 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

84 Όνομα: Μόλυβδος Σύμβολο: Pb Ατομικός αριθμός: 82 Ατομικό βάρος: 207
Όνομα: Μόλυβδος Σύμβολο: Pb Ατομικός αριθμός: 82 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

85 Όνομα: Βισμούθιο Σύμβολο: Bi Ατομικός αριθμός: 83 Ατομικό βάρος: 208
Όνομα: Βισμούθιο Σύμβολο: Bi Ατομικός αριθμός: 83 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

86 Όνομα: Πολώνιο Σύμβολο: Po Ατομικός αριθμός: 84 Ατομικό βάρος: (209
Όνομα: Πολώνιο Σύμβολο: Po Ατομικός αριθμός: 84 Ατομικό βάρος: (209.0) amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

87 Όνομα: Άστατο Σύμβολο: At Ατομικός αριθμός: 85 Ατομικό βάρος: (210
Όνομα: Άστατο Σύμβολο: At Ατομικός αριθμός: 85 Ατομικό βάρος: (210.0) amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

88 Όνομα: Ραδόνιο Σύμβολο: Rn
Ατομικός αριθμός: 86 Ατομικό βάρος: (222.0) amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

89 Όνομα: Φράγκιο Σύμβολο: Fr Ατομικός αριθμός: 87 Ατομικό βάρος: (223
Όνομα: Φράγκιο Σύμβολο: Fr Ατομικός αριθμός: 87 Ατομικό βάρος: (223.0) amu Σημείο Τήξης: 27.0 °C ( °K, 80.6 °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

90 Όνομα: Ράδιο Σύμβολο: Ra Ατομικός αριθμός: 88 Ατομικό βάρος: (226
Όνομα: Ράδιο Σύμβολο: Ra Ατομικός αριθμός: 88 Ατομικό βάρος: (226.0) amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

91 Όνομα: Ακτίνιο Σύμβολο: Ac Ατομικός αριθμός: 89 Ατομικό βάρος: (227
Όνομα: Ακτίνιο Σύμβολο: Ac Ατομικός αριθμός: 89 Ατομικό βάρος: (227.0) amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

92 Όνομα: Θόριο Σύμβολο: Th Ατομικός αριθμός: 90 Ατομικό βάρος: 232
Όνομα: Θόριο Σύμβολο: Th Ατομικός αριθμός: 90 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

93 Όνομα: Πρωτακτίνιο Σύμβολο: Pa Ατομικός αριθμός: 91 Ατομικό βάρος: 231
Όνομα: Πρωτακτίνιο Σύμβολο: Pa Ατομικός αριθμός: 91 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: Άγνωστο

94 Όνομα: Ουράνιο Σύμβολο: U Ατομικός αριθμός: 92 Ατομικό βάρος: 238
Όνομα: Ουράνιο Σύμβολο: U Ατομικός αριθμός: 92 Ατομικό βάρος: amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

95 Όνομα: Ποσειδώνιο Σύμβολο: Np Ατομικός αριθμός: 93 Ατομικό βάρος: (237
Όνομα: Ποσειδώνιο Σύμβολο: Np Ατομικός αριθμός: 93 Ατομικό βάρος: (237.0) amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

96 Όνομα: Πλουτώνιο Σύμβολο: Pu Ατομικός αριθμός: 94 Ατομικό βάρος: (244
Όνομα: Πλουτώνιο Σύμβολο: Pu Ατομικός αριθμός: 94 Ατομικό βάρος: (244.0) amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

97 Όνομα: Αμερίκιο Σύμβολο: Am Ατομικός αριθμός: 95 Ατομικό βάρος: (243
Όνομα: Αμερίκιο Σύμβολο: Am Ατομικός αριθμός: 95 Ατομικό βάρος: (243.0) amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: °C ( °K, °F)

98 Όνομα: Κιούριο Σύμβολο: Cm Ατομικός αριθμός: 96 Ατομικό βάρος: (247
Όνομα: Κιούριο Σύμβολο: Cm Ατομικός αριθμός: 96 Ατομικό βάρος: (247.0) amu Σημείο Τήξης: °C ( °K, °F) Σημείο Βρασμού: Άγνωστο

99 Όνομα: Μπερκέλιο Σύμβολο: Bk Ατομικός αριθμός: 97 Ατομικό βάρος: (247
Όνομα: Μπερκέλιο Σύμβολο: Bk Ατομικός αριθμός: 97 Ατομικό βάρος: (247.0) amu Σημείο Τήξης: Άγνωστο Σημείο Βρασμού: Άγνωστο

100 Όνομα: Καλιφόρνιο Σύμβολο: Cf Ατομικός αριθμός: 98 Ατομικό βάρος: (251
Όνομα: Καλιφόρνιο Σύμβολο: Cf Ατομικός αριθμός: 98 Ατομικό βάρος: (251.0) amu Σημείο Τήξης: Άγνωστο Σημείο Βρασμού: Άγνωστο

101 Όνομα: Αϊνστάνιο Σύμβολο: Es Ατομικός αριθμός: 99 Ατομικό βάρος: (252
Όνομα: Αϊνστάνιο Σύμβολο: Es Ατομικός αριθμός: 99 Ατομικό βάρος: (252.0) amu Σημείο Τήξης: Άγνωστο Σημείο Βρασμού: Άγνωστο

102 Όνομα: Φέρμιο Σύμβολο: Fm Ατομικός αριθμός: 100 Ατομικό βάρος: (257
Όνομα: Φέρμιο Σύμβολο: Fm Ατομικός αριθμός: 100 Ατομικό βάρος: (257.0) amu Σημείο Τήξης: Άγνωστο Σημείο Βρασμού: Άγνωστο

103 Όνομα: Μεντελέβιο Σύμβολο: Md Ατομικός αριθμός: 101 Ατομικό βάρος: (258.0) amu Σημείο Τήξης: Άγνωστο Σημείο Βρασμού: Άγνωστο

104 Όνομα: Νομπέλιο Σύμβολο: No Ατομικός αριθμός: 102 Ατομικό βάρος: (259
Όνομα: Νομπέλιο Σύμβολο: No Ατομικός αριθμός: 102 Ατομικό βάρος: (259.0) amu Σημείο Τήξης: Άγνωστο Σημείο Βρασμού: Άγνωστο

105 Όνομα: Λωρένσιο Σύμβολο: Lr Ατομικός αριθμός: 103 Ατομικό βάρος: (262
Όνομα: Λωρένσιο Σύμβολο: Lr Ατομικός αριθμός: 103 Ατομικό βάρος: (262.0) amu Σημείο Τήξης: Άγνωστο Σημείο Βρασμού: Άγνωστο

106 Όνομα: Ραδερφόρντιο Σύμβολο: Rf Ατομικός αριθμός: 104 Ατομικό βάρος: (261.0) amu Σημείο Τήξης: Άγνωστο Σημείο Βρασμού: Άγνωστο

107 Όνομα: Δούμπνιο Σύμβολο: Db Ατομικός αριθμός: 105 Ατομικό βάρος: (262
Όνομα: Δούμπνιο Σύμβολο: Db Ατομικός αριθμός: 105 Ατομικό βάρος: (262.0) amu Σημείο Τήξης: Άγνωστο Σημείο Βρασμού: Άγνωστο

108 Όνομα: Σιμπόργκιο Σύμβολο: Sg Ατομικός αριθμός: 106 Ατομικό βάρος: (263.0) amu Σημείο Τήξης: Άγνωστο Σημείο Βρασμού: Άγνωστο

109 Όνομα: Μπόριο Σύμβολο: Bh Ατομικός αριθμός: 107 Ατομικό βάρος: (262
Όνομα: Μπόριο Σύμβολο: Bh Ατομικός αριθμός: 107 Ατομικό βάρος: (262.0) amu Σημείο Τήξης: Άγνωστο Σημείο Βρασμού: Άγνωστο

110 Όνομα: Χάσιο Σύμβολο: Hs Ατομικός αριθμός: 108 Ατομικό βάρος: (265
Όνομα: Χάσιο Σύμβολο: Hs Ατομικός αριθμός: 108 Ατομικό βάρος: (265.0) amu Σημείο Τήξης: Άγνωστο Σημείο Βρασμού: Άγνωστο

111 Όνομα: Μαϊτνέριο Σύμβολο: Mt Ατομικός αριθμός: 109 Ατομικό βάρος: (266
Όνομα: Μαϊτνέριο Σύμβολο: Mt Ατομικός αριθμός: 109 Ατομικό βάρος: (266.0) amu Σημείο Τήξης: Άγνωστο Σημείο Βρασμού: Άγνωστο

112 Periodic Table of the Elements
Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων Εικόνες από: Πληροφορίες από: Ονοματολογία από: Periodic Table of the Elements Συγγραφέας: Bill Byles -


Κατέβασμα ppt "Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google