Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εννοιολογική αναπαράσταση δεδομένων. Οντότητα Είναι κάθε αντικείμενο, πρόσωπο, γεγονός κατάσταση ή και αφηρημένη έννοια που προσδιορίζεται από την ανεξάρτητη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εννοιολογική αναπαράσταση δεδομένων. Οντότητα Είναι κάθε αντικείμενο, πρόσωπο, γεγονός κατάσταση ή και αφηρημένη έννοια που προσδιορίζεται από την ανεξάρτητη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εννοιολογική αναπαράσταση δεδομένων

2 Οντότητα Είναι κάθε αντικείμενο, πρόσωπο, γεγονός κατάσταση ή και αφηρημένη έννοια που προσδιορίζεται από την ανεξάρτητη ύπαρξή του. Είναι δηλαδή κάτι που υπάρχει, μπορούμε να το διακρίνουμε και ενδιαφερόμαστε να συλλέξουμε πληροφορίες γι’ αυτό.

3 Παραδείγματα Οντοτήτων Σε μια βάση δεδομένων ενός σχολείου, οντότητες μπορεί να είναι οι μαθητές, οι καθηγητές, η σχολική τάξη κλπ. Σε μια βάση δεδομένων ενός καταστήματος οντότητες είναι οι πελάτες, τα προϊόντα, οι εργαζόμενοι κλπ.

4 Ιδιότητες ή χαρακτηριστικά οντοτήτων Είναι τα συστατικά στοιχεία που περιγράφουν μια οντότητα. Οι ιδιότητες μιας οντότητας χρησιμεύουν στο να διαφοροποιούνται μεταξύ τους τα «στοιχεία» (δηλαδή τα πρόσωπα, τα πράγματα, τα γεγονότα, οι καταστάσεις κλπ.) τα οποία ανήκουν στην οντότητα.

5 Παραδείγματα Ιδιοτήτων Η οντότητα ΜΑΘΗΤΗΣμπορεί να έχει ως ιδιότητες, τον αριθμό μητρώου, το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο κατοικίας, το έτος γέννησης κλπ., που κάνουν να ξεχωρίζει ο ένας μαθητής από τον άλλο. Η οντότητα ΠΡΟΙΟΝ μπορεί να έχει ως ιδιότητες τον κωδικό του προϊόντος, την ονομασία, τον παραγωγό κλπ.

6 Στιγμιότυπο ή εμφάνιση Είναι το κάθε διαφορετικό «στοιχείο» μιας οντότητας που μπορεί να εμφανιστεί και να έχει τις ιδιότητές

7 Παραδείγματα στιγμιότυπων Στην Οντότητα μαθητής ο κάθε μαθητής του σχολείου. Στην Οντότητα καθηγητής ο κάθε καθηγητής Στην Οντότητα Πελάτες ο κάθε πελάτης

8 Αντιστοιχία με την Access Η Οντότητα αντιστοιχεί στο Πίνακα. Η ιδιότητα αντιστοιχεί στο Πεδίο. Το στιγμιότυπο αντιστοιχεί στην εγγραφή.

9 Πρωτεύον κλειδί Για κάθε πίνακα υπάρχουν πεδία ή συνδυασμός πεδίων που η τιμή τους είναι μοναδική για κάθε εγγραφή του πίνακα

10 Παραδείγματα πρωτεύοντας κλειδιού Η οντότητα ΜΑΘΗΤΗΣ μπορεί να έχει ως πρωτεύον κλειδί το πεδίο αριθμός μητρώου, ή τον συνδυασμό των πεδίων (επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο) Η οντότητα ΠΡΟΙΟΝ μπορεί να έχει ως πρωτεύον κλειδί τον κωδικό του προϊόντος.

11 Τρόπος απεικόνισης Οντοτήτων ΜΑΘΗΤΗΣ Επώνυμο Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο ΠΕΛΑΤΗΣ # Κωδικός Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα

12 2oς τρόπος απεικόνισης Οντοτήτων ΜΑΘΗΤΗΣ (# Kωδικός, Eπώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση,Τηλέφωνο)

13 Συσχετίσεις (Σχέσεις) Είναι ένα είδος σύνδεσης μεταξύ διαφορετικών οντοτήτων που αναπαριστά μια αντίστοιχη σχέση των αντικειμένων στον πραγματικό κόσμο.

14 Παράδειγμα συσχέτισης Στο παράδειγμα του σχολείου με πίνακες ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΜΑΘΗΤΗΣ, ΤΑΞΗ, ΜΑΘΗΜΑ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ διδάσκει το ΜΑΘΗΜΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ παρακολουθεί μια ΤΑΞΗ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ είναι υπεύθυνος ΤΑΞΗΣ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ διδάσκεται ΜΑΘΗΜΑ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ειδικότητα

15 Μοντέλα Βάσεων Δεδομένων Το Ιεραρχικό Μοντέλο Το Δικτυωτό Μοντέλο Το Σχεσιακό Μοντέλο

16 Διατυπώθηκε το 1970 από τον Codd Περιέγραψε τις Βάσεις Δεδομένων με αυστηρά μαθηματικές έννοιες Βλέπει τις οντότητες σαν Πίνακες


Κατέβασμα ppt "Εννοιολογική αναπαράσταση δεδομένων. Οντότητα Είναι κάθε αντικείμενο, πρόσωπο, γεγονός κατάσταση ή και αφηρημένη έννοια που προσδιορίζεται από την ανεξάρτητη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google