Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγικά - Δεδομένα  Βοηθήματα μνήμης  Δεδομένα • Καταγεγραμμένα γεγονότα • Ακριβή – πλήρη – σχετικά - έγκαιρα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγικά - Δεδομένα  Βοηθήματα μνήμης  Δεδομένα • Καταγεγραμμένα γεγονότα • Ακριβή – πλήρη – σχετικά - έγκαιρα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

2 Εισαγωγικά - Δεδομένα  Βοηθήματα μνήμης  Δεδομένα • Καταγεγραμμένα γεγονότα • Ακριβή – πλήρη – σχετικά - έγκαιρα  Πηγές δεδομένων • Εσωτερικά • Εξωτερικά • Περιβάλλον

3 Πληροφορίες  Επεξεργασμένα δεδομένα  Αξία πληροφορίας (κόστος) • Παρελθόν • Απλή παρουσίαση • Υπολογισμοί • Μέλλον • Πρόβλεψη !

4 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Ένα σύνολο δεδομένων που σχετίζονται μεταξύ τους  Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ) • GUI • SQL • DDL • DML

5 Γιατί όχι Excel? Έστω ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με τμήματα και φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα (πχ ΤΕΙ Σερρών) Έστω ότι η γραμματεία καταγράφει τα στοιχεία και τις επιδόσεις των φοιτητών

6 Ένα στιγμιότυπο.... ΤμήμαΤηλέφωνοΑΜΌνομαΕπώνυμοΤηλέφωνοΈτος Γέννησης ΜάθημαΔιδακτικές μονάδες Ημερομηνία εξέτασης Βαθμός Λογισ τικής 2321012312ΑκκΑκακ232131980Κόστος515/3/087 Διοίκη σης 2321014213ΚακοΜαμκ332121988Χρήμα711/2/086,5 Πληρ/ κης 23212218ΠοπεΤιτα3354641999C1115/5/094 ???

7 Πρόβλημα:  Επανάληψη Δεδομένων • Επιρρεπές σε σφάλματα • Χώρος αποθήκευσης • Δυσκολία στη χρήση • Υπολογιστικό Βάρος •............................  Λύση: • Διάσπαση

8 Μοντέλα δεδομένων  Λογικά • Διάγραμμα Οντοτήτων – Συσχετίσεων  Υλοποίησης • Ιεραρχικό, Δικτυακό, αντικειμενοστραφές, σχεσιακό  Φυσικά • Αρχεία, εγγραφές, μέλη, δομές, πίνακες κλπ

9 Λογικά Μοντέλα - ΔΟΣ  Οντότητα • Αναπαράσταση φυσικού αντικειμένου • Αντιπρόσωποι • Χαρακτηριστικά (όλα τα κοινά στοιχεία των αντιπροσώπων)

10 Σχεσιακό Μοντέλο δεδομένων  Σχέσεις (relations)  Relational Data Base System  Σχέση = πίνακας • Όχι μήτρα • Όχι δομή δεδομένων πίνακα • Προσομοιάζει με πίνακα εγγραφών

11 Οντότητα ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΟΔΟΣΑΡΙΘΜΟΣΤΚ ΤΗΛΕΦΩΝ Ο ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κλειδί Πολλαπλό Σύνθετο

12 Οντότητα ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣΤΗΛΕΦΩΝ Ο ΤΜΗΜΑ

13 Οντότητα ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔ. ΜΟΝΑΔΕΣ

14 Εγγραφή φοιτητή σε τμήμα  Ένας φοιτητής εγγράφεται σε ένα τμήμα  Σε ένα τμήμα εγγράφονται πολλοί φοιτητές  Σχέση ένα-προς-πολλά  Οι σχέσεις μπορεί να έχουν χαρακτηριστικά ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ 1Μ Εγγράφεται σε... Ημερομηνία εγγραφής

15 Προσφορά μαθημάτων από τμήμα  Ένα τμήμα προσφέρει πολλά μαθήματα  Ένα μάθημα προσφέρεται από ένα τμήμα  Σχέση ένα-προς-πολλά ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ 1Μ Προσφέρει...

16 Παρακολούθηση μαθημάτων από φοιτητές  Ένας φοιτητής παρακολουθεί πολλά μαθήματα  Ένα μάθημα παρακολουθείται από πολλούς φοιτητές  Σχέση πολλά-προς-πολλά ΜΑΘΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΜ Παρακολουθεί ΒΑΘΜΟΣ

17 Όλα μαζί..... ΜΜ Παρακολουθεί ΒΑΘΜΟΣ 1 Μ Ημερομηνία εγγραφής Προσφέρει...Εγγράφεται σε... 1 Μ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ...

18 Διάσπαση ΔΟΣ σε πίνακες  Θεωρία (συναρτησιακές εξαρτήσεις, κανονικές μορφές κλπ - βιβλιογραφία).  Εύκολη πρακτική: • Κάθε οντότητα είναι πίνακας • Για κάθε σχέση 1:Μ θέτουμε το πρωτεύον κλειδί της πλευράς 1 ως ξένο κλειδί στην πλευρά Μ • Για κάθε σχέση Μ:Μ κατασκευάζεται νέος πίνακας με τα πρωτεύοντα κλειδιά.

19 ΑΜΕπώνυμοΌνομαΤηλέφωνοΈτος Γενν.......(υπόλοιπα)...... ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣΤηλέφωνο ΤΜΗΜΑ ΚωδικόςΤίτλοςΔιδακτικές Μονάδες ΜΑΘΗΜΑ

20 Εγγραφή φοιτητή σε τμήμα (σχέση 1:Μ, ένα τμήμα εγγράφει πολλούς φοιτητές) ΑΜΕπώνυμοΌνομαΤηλέφωνοΈτος Γενν.......(υπόλοιπα)...ΤΙΤΛΟΣ (τμήματος) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣΤηλέφωνο ΤΜΗΜΑ ΚωδικόςΤίτλοςΔιδακτικές Μονάδες ΜΑΘΗΜΑ ξ.κ.

21 Προσφορά μαθημάτων από τμήμα (σχέση 1:Μ, ένα τμήμα προσφέρει πολλά μαθήματα) ΑΜΕπώνυμοΌνομαΤηλέφωνοΈτος Γενν.......(υπόλοιπα)......ΤΙΤΛΟΣ (τμήματος) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣΤηλέφωνο ΤΜΗΜΑ ΚωδικόςΤίτλοςΔιδακτικές ΜονάδεςΤΙΤΛΟΣ (τμήματος) ΜΑΘΗΜΑ ξ.κ.

22 Παρακολούθηση μαθημάτων από φοιτητές (σχέση Μ:Μ, ένας φοιτητής παρακολουθεί πολλά μαθήματα) Προσθήκη νέου πίνακα (σχέσης) ΦΟΙΤΗΤΗΣ......(υπόλοιπα)......Έτος Γενν.ΤηλέφωνοΤΙΤΛΟΣ ΤμήματοςΌνομαΕπώνυμοΑΜ ΤηλέφωνοΤΙΤΛΟΣ Τμήματος ΤΜΗΜΑ Διδακτικές ΜονάδεςΤΙΤΛΟΣ ΤμήματοςΤίτλοςΚωδικός ΜΑΘΗΜΑ ξ.κ. ΑΜΒΑΘΜΟΣΚωδικός Παρακολούθηση μαθημάτων ξ.κ.

23 ΣΧΗΜΑ μιας Βάσης Δεδομένων ΦΟΙΤΗΤΗΣ......(υπόλοιπα)......Έτος Γενν.ΤηλέφωνοΤΙΤΛΟΣ ΤμήματοςΌνομαΕπώνυμοΑΜ ΤηλέφωνοΤΙΤΛΟΣ Τμήματος ΤΜΗΜΑ Διδακτικές ΜονάδεςΤΙΤΛΟΣ ΤμήματοςΤίτλοςΚωδικός ΜΑΘΗΜΑ ξ.κ. ΑΜΒΑΘΜΟΣΚωδικός Παρακολούθηση μαθημάτων ξ.κ.

24 Στιγμιότυπο μιας Βάσης Δεδομένων 10ΚύδροςΔημήτρης1234561948......(υπόλοιπα)......Λογιστικής 14ΝοτόπουλοςΠαναγιώτης6543211986……………….Λογιστικής 12ΓεωργίουΓιώργος545454541990……………..Διοίκησης Λογιστικής232323 Διοίκησης323232 30ΘΚόστος (Θ)12Λογιστικής 35ΣΤΣχέσεις5Διοίκησης 30ΕΚόστος (Ε)5Λογιστικής 1430Θ9 1235ΣΤ5

25 Χρήση ΣΔΒΣ (εργαστηριακό) ACCESS Παράδειγμα 1 (φοιτητές και τμήματα)  Δημιουργία Πινάκων  Συσχέτιση Πινάκων Παράδειγμα 2 (πελάτες, υλικά και τιμολόγια, ερωτήματα)


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγικά - Δεδομένα  Βοηθήματα μνήμης  Δεδομένα • Καταγεγραμμένα γεγονότα • Ακριβή – πλήρη – σχετικά - έγκαιρα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google