Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

2 Εισαγωγικά - Δεδομένα Βοηθήματα μνήμης Δεδομένα Πηγές δεδομένων
Καταγεγραμμένα γεγονότα Ακριβή – πλήρη – σχετικά - έγκαιρα Πηγές δεδομένων Εσωτερικά Εξωτερικά Περιβάλλον

3 Πληροφορίες Επεξεργασμένα δεδομένα Αξία πληροφορίας (κόστος) Παρελθόν
Απλή παρουσίαση Υπολογισμοί Μέλλον Πρόβλεψη !

4 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ένα σύνολο δεδομένων που σχετίζονται μεταξύ τους
Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ) GUI SQL DDL DML

5 Γιατί όχι Excel? Έστω ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με τμήματα και φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα (πχ ΤΕΙ Σερρών) Έστω ότι η γραμματεία καταγράφει τα στοιχεία και τις επιδόσεις των φοιτητών

6 Ένα στιγμιότυπο.... Τμήμα Τηλέφωνο ΑΜ Όνομα Επώνυμο Έτος Γέννησης
Μάθημα Διδακτικές μονάδες Ημερομηνία εξέτασης Βαθμός Λογιστικής 12 Ακκ Ακακ 23213 1980 Κόστος 5 15/3/08 7 Διοίκησης 13 Κακο Μαμκ 33212 1988 Χρήμα 11/2/08 6,5 Πληρ/κης 232122 18 Ποπε Τιτα 335464 1999 C 11 15/5/09 4 ???

7 Πρόβλημα: Επανάληψη Δεδομένων Λύση: Επιρρεπές σε σφάλματα
Χώρος αποθήκευσης Δυσκολία στη χρήση Υπολογιστικό Βάρος Λύση: Διάσπαση

8 Μοντέλα δεδομένων Λογικά Υλοποίησης Φυσικά
Διάγραμμα Οντοτήτων – Συσχετίσεων Υλοποίησης Ιεραρχικό, Δικτυακό, αντικειμενοστραφές, σχεσιακό Φυσικά Αρχεία, εγγραφές, μέλη, δομές, πίνακες κλπ

9 Λογικά Μοντέλα - ΔΟΣ Οντότητα Αναπαράσταση φυσικού αντικειμένου
Αντιπρόσωποι Χαρακτηριστικά (όλα τα κοινά στοιχεία των αντιπροσώπων)

10 Σχεσιακό Μοντέλο δεδομένων
Σχέσεις (relations) Relational Data Base System Σχέση = πίνακας Όχι μήτρα Όχι δομή δεδομένων πίνακα Προσομοιάζει με πίνακα εγγραφών

11 Οντότητα ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κλειδί Σύνθετο Πολλαπλό ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΠΤΥΧΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Σύνθετο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΚ

12 Οντότητα ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ

13 Οντότητα ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑ

14 Εγγραφή φοιτητή σε τμήμα
Ημερομηνία εγγραφής Εγγράφεται σε... Μ 1 ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ένας φοιτητής εγγράφεται σε ένα τμήμα Σε ένα τμήμα εγγράφονται πολλοί φοιτητές Σχέση ένα-προς-πολλά Οι σχέσεις μπορεί να έχουν χαρακτηριστικά

15 Προσφορά μαθημάτων από τμήμα
Προσφέρει... Μ 1 ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ένα τμήμα προσφέρει πολλά μαθήματα Ένα μάθημα προσφέρεται από ένα τμήμα Σχέση ένα-προς-πολλά

16 Παρακολούθηση μαθημάτων από φοιτητές
ΒΑΘΜΟΣ Παρακολουθεί Μ Μ ΜΑΘΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ένας φοιτητής παρακολουθεί πολλά μαθήματα Ένα μάθημα παρακολουθείται από πολλούς φοιτητές Σχέση πολλά-προς-πολλά

17 Όλα μαζί..... ΒΑΘΜΟΣ ... ... ... ... ... ... Μ Μ ΜΑΘΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μ ...
Παρακολουθεί ... ... ... Μ Μ ΜΑΘΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μ ... Μ ... Προσφέρει... Εγγράφεται σε... 1 1 ΤΜΗΜΑ ... ... Ημερομηνία εγγραφής

18 Διάσπαση ΔΟΣ σε πίνακες
Θεωρία (συναρτησιακές εξαρτήσεις, κανονικές μορφές κλπ - βιβλιογραφία). Εύκολη πρακτική: Κάθε οντότητα είναι πίνακας Για κάθε σχέση 1:Μ θέτουμε το πρωτεύον κλειδί της πλευράς 1 ως ξένο κλειδί στην πλευρά Μ Για κάθε σχέση Μ:Μ κατασκευάζεται νέος πίνακας με τα πρωτεύοντα κλειδιά.

19 ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜ Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνο Έτος Γενν.
......(υπόλοιπα)...... ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ Τηλέφωνο ΜΑΘΗΜΑ Κωδικός Τίτλος Διδακτικές Μονάδες

20 Εγγραφή φοιτητή σε τμήμα
(σχέση 1:Μ, ένα τμήμα εγγράφει πολλούς φοιτητές) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΜ Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνο Έτος Γενν. ......(υπόλοιπα)... ΤΙΤΛΟΣ (τμήματος) ξ.κ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ Τηλέφωνο ΜΑΘΗΜΑ Κωδικός Τίτλος Διδακτικές Μονάδες

21 Προσφορά μαθημάτων από τμήμα
(σχέση 1:Μ, ένα τμήμα προσφέρει πολλά μαθήματα) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΜ Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνο Έτος Γενν. ......(υπόλοιπα)...... ΤΙΤΛΟΣ (τμήματος) ξ.κ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ Τηλέφωνο ΜΑΘΗΜΑ ξ.κ. Κωδικός Τίτλος Διδακτικές Μονάδες ΤΙΤΛΟΣ (τμήματος)

22 Παρακολούθηση μαθημάτων από φοιτητές
(σχέση Μ:Μ, ένας φοιτητής παρακολουθεί πολλά μαθήματα) Προσθήκη νέου πίνακα (σχέσης) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ......(υπόλοιπα)...... Έτος Γενν. Τηλέφωνο ΤΙΤΛΟΣ Τμήματος Όνομα Επώνυμο ΑΜ ΤΜΗΜΑ Διδακτικές Μονάδες Τίτλος Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ ξ.κ. ΒΑΘΜΟΣ Παρακολούθηση μαθημάτων

23 ΣΧΗΜΑ μιας Βάσης Δεδομένων
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ......(υπόλοιπα)...... Έτος Γενν. Τηλέφωνο ΤΙΤΛΟΣ Τμήματος Όνομα Επώνυμο ΑΜ ΤΜΗΜΑ Διδακτικές Μονάδες Τίτλος Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ ξ.κ. ΒΑΘΜΟΣ Παρακολούθηση μαθημάτων

24 Στιγμιότυπο μιας Βάσης Δεδομένων
10 Κύδρος Δημήτρης 123456 1948 ......(υπόλοιπα)...... Λογιστικής 14 Νοτόπουλος Παναγιώτης 654321 1986 ………………. 12 Γεωργίου Γιώργος 1990 …………….. Διοίκησης Λογιστικής 232323 Διοίκησης 323232 14 30Θ 9 12 35ΣΤ 5 30Θ Κόστος (Θ) 12 Λογιστικής 35ΣΤ Σχέσεις 5 Διοίκησης 30Ε Κόστος (Ε)

25 Χρήση ΣΔΒΣ (εργαστηριακό)
ACCESS Παράδειγμα 1 (φοιτητές και τμήματα) Δημιουργία Πινάκων Συσχέτιση Πινάκων Παράδειγμα 2 (πελάτες, υλικά και τιμολόγια, ερωτήματα)


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google