Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

2 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας ΒΔ: Βήματα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός Υψηλού-επιπέδου περιγραφή των δεδομένων που θα αποθηκευτούν στη βδ μαζί με τους περιορισμούς – χρήση μοντέλου Ο/Σ Λογικός Σχεδιασμός Επιλογή ενός ΣΔΒΔ για την υλοποίηση του σχεδιασμού, μετατροπή του εννοιολογικού σχεδιασμού σε ένα σχήμα στο μοντέλο δεδομένων του επιλεγμένου ΣΔΒΔ – θα δούμε σχεσιακά

3 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 3 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας ΒΔ ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάμεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δομής - σχήμα σε διάφορους συμβολισμούς ή μοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων γραφικό μοντέλο (εννοιολογικό)

4 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 4 Σχήματα και Στιγμιότυπα Σχήμα της Βάσης (δομικό στοιχείο, περιορισμοί, κατάλογος του συστήματος) Στιγμιότυπο της Βάσης (κατάσταση ή σύνολο εμφανίσεων ή σύνολο στιγμιοτύπων) Πρόθεση (intension) Ανάπτυξη (extension) (αρχική κατάσταση, έγκυρη κατάσταση)

5 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 5 Οντότητες Οντότητα (ένα αντικείμενο με φυσική ύπαρξη) Κάθε οντότητα έχει συγκεκριμένες ιδιότητες - γνωρίσματα Μια συγκεκριμένη οντότητα θα έχει μια τιμή για καθένα από τα γνωρίσματα Τύπος οντοτήτων Oρίζει ένα σύνολο από οντότητες που έχουν τα ίδια γνωρίσματα Περιγράφεται από ένα όνομα και μια λίστα γνωρισμάτων Περιγράφει το σχήμα ή πρόθεση Σύνολο οντοτήτων - ανάπτυξη

6 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 6 Οντοτήτες Τύπος Οντοτήτων Γνώρισμα Παράδειγμα Ταινίες Τίτλος Διάρκεια Χρόνος Είδος Gone with the Wind, 1939, 231, color Τύπος οντοτήτων οντότητα Γενικά, οι οντότητες αντιστοιχούν σε διακριτά αντικείμενα του πραγματικού κόσμου

7 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 7 Τύποι Γνωρισμάτων απλά ή ατομικά σύνθετα τιμή: συνένωση των τιμών των απλών γνωρισμάτων που το αποτελούν ιεραρχία χρήσιμο όταν γίνεται αναφορά στα επιμέρους γνωρίσματα Διεύθυνση Οδός Πόλη Αριθμός

8 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 8 Τύποι Γνωρισμάτων μονότιμα πλειότιμα σύνολο από τιμές (κάτω-πάνω όριο) τηλέφωνο

9 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 9 Τύποι Γνωρισμάτων παραγόμενα μπορεί να υπολογιστεί από σχετιζόμενες οντότητες ή γνωρίσματα αποθηκευμένα Ηθοποιός Ημερ. Γέννησης Ηλικία π.χ., αριθμός εργαζομένων σε ένα Τμήμα

10 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 10 Η τιμή null Όταν μια οντότητα δεν έχει τιμή για ένα γνώρισμα Δεν υπάρχει δυνατή τιμή (not applicable) Υπάρχει δυνατή τιμή αλλά δεν είναι γνωστή -- ξέρουμε ότι υπάρχει (missing) -- δεν ξέρουμε αν υπάρχει (not known) Κάθε γνώρισμα ενός τύπου οντοτήτων έχει ένα πεδίο ορισμού που προσδιορίζει τις τιμές που μπορεί να πάρει ένα γνώρισμα

11 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 11 Πεδίο τιμών Ένα απλό γνώρισμα Α συνδέεται με ένα σύνολο τιμών ή πεδίο ορισμού που προσδιορίζει το σύνολο των τιμών που μπορεί να πάρει το γνώρισμα Γενικά, ένα (μονότιμο ή πλειότιμο) γνώρισμα Α ενός τύπου οντοτήτων Ε με πεδίο τιμών V μπορεί να οριστεί ως μια συνάρτηση από το Ε στο δυναμοσύνολο (P) του V Α : Ε  P(V) τιμή null {} – το κενό σύνολο μονότιμα – μονοσύνολα, σύνολο από ένα στοιχείο σύνθετα - καρτεσιανό γινόμενο P(V 1 ) x P(V 2 ) x … P(V n ) – όπου V 1, V 2, …, V n τα πεδία τιμών των απλών συστατικών γνωρισμάτων του Α Συμβολισμός (): σύνθετα, {}: πλειότιμα

12 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 12 Η έννοια του κλειδιού Η έννοια του κλειδιού [περιορισμός κλειδιού ή μοναδικότητας] Οι τιμές κάποιου γνωρίσματος (ή γνωρισμάτων) προσδιορίζουν μία οντότητα μοναδικά (δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχουν δυο οντότητες με τις ίδιες τιμές στα γνωρίσματα κλειδιά) ΠΡΟΣΟΧΗ: το κλειδί είναι σύνολο γνωρισμάτων

13 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 13 Η έννοια του κλειδιού Υπερκλειδί : σύνολο από ένα ή περισσότερα γνωρίσματα που προσδιορίζουν μοναδικά μια οντότητα (superkey) Υποψήφιο κλειδί : ελάχιστο (μικρότερο αριθμό γνωρισμάτων) υπερκλειδί (candidate key) Πρωτεύον κλειδί : το υποψήφιο κλειδί που επιλέγουμε (primary key)

14 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 14 Η έννοια του κλειδιού Ισχύει: υπερκλειδί  κάθε υποψήφιο κλειδί Παράδειγμα: Βιβλίο (τύπος οντοτήτων και στιγμιότυπο) Προσοχή: ο περιορισμός κλειδιού είναι μέρος του σχήματος, δηλαδή;

15 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 15 Συσχετίσεις Τύπος συσχέτισης R ορίζει μια σύνδεση (σχέση) μεταξύ n τύπων οντοτήτων Τύπος - Στιγμιότυπο Συχνά αναπαράσταση του στιγμιότυπου ως ένα πίνακα (σχέση) όπου κάθε γραμμή αντιστοιχεί στα ζεύγη των οντοτήτων που συμμετέχουν στη συσχέτιση Ηθοποιός Παίζει Ταινία

16 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 16 Συσχετίσεις Παράδειγμα Ταινία ΠαίζειΗθοποιός Συχνά ως ένα σύνολο/πίνακα Basic Instinct Sharon Stone Total RecallArnold Schwarzenegger Total Recall Sharon Stone τύπος στιγμιότυπο

17 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 17 Συσχετίσεις Μαθηματικά το R είναι ένα σύνολο από στιγμιότυπα συσχετίσεων r i όπου κάθε r i συνδέει n οντότητες R υποσύνολο καρτεσιανού γινομένου Ε1 R E2 R  E1 x E2

18 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 18 Συσχετίσεις Παράδειγμα: Βιβλίο - Συγγραφέας Συγγραφέας ΓράφειΒιβλίο Όνομα Τόπος-Γέννησης Τίτλος ISBN Ρέα Γαλανάκη Ηράκλειο Ιωάννα Καρυστιάνη Χανιά Πέτρος Τατσόπουλος Ρέθυμνο 960-03-3343-2 Ο Αιώνας των Λαβυρίνθων 960-03-2985-0 Οι Ανήλικοι 960-03-3544-3 Ο Άγιος της Μοναξιάς 960-03-2986-9 Η Καρδιά του Κτήνους Στιγμιότυπο – Σύνολο Οντοτήτων Συγγραφέας Παράδειγμα (στιγμιότυπο συσχέτισης – υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου)

19 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 19 Βαθμός Τύπου Συσχέτισης Βαθμός ενός τύπου συσχέτισης (degree): πλήθος των τύπων οντοτήτων που συμμετέχουν Παράδειγμα – βιβλίο, εκδότης, συγγραφέας

20 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 20 Λόγος Πληθικότητας Λόγος πληθικότητας Για ένα τύπο συσχετίσεων σε πόσες συσχετίσεις (στιγμιότυπα συσχετίσεων) μια οντότητα μπορεί να συμμετέχει

21 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 21 Λόγος Πληθικότητας Για δυαδικές συσχετίσεις ένα-προς-ένα 1:1 ένα-προς-πολλά 1:Ν πολλά-προς-ένα Ν:1 πολλά-προς-πολλά Ν:Μ Παράδειγμα - Συμβολισμός Ταινία ΠαίζειΗθοποιός

22 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 22 Λόγος Πληθικότητας Ένα-προς-Πολλά 1:Ν Παράδειγμα - Συμβολισμοί Τμήμα ΈχειΥπάλληλος Ένα Τμήμα έχει πολλούς Υπαλλήλους αλλά ένας Υπάλληλος ανήκει μόνο σε ένα Τμήμα Προσοχή: πόσες φορές ένα Τμήμα/Υπάλληλος εμφανίζεται στη συσχέτιση 1 Τμήμα ΈχειΥπάλληλος Ν

23 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 23 Γνωρίσματα Τύπων Συσχετίσεων Οι τύποι συσχετίσεων μπορεί να έχουν και γνωρίσματα Παράδειγμα (ώρες απασχόλησης, ημερομηνία έναρξης) Πότε είναι αυτό καλή επιλογή αντί της δημιουργίας νέου τύπου οντοτήτων; Μπορεί να μεταφερθούν σε κάποια από τις οντότητες; (1:1, 1:Ν, Μ:Ν) (ταινία, ηθοποιός, ρόλος) (φοιτητής, Τμήμα, Έτος Εγγραφής) (φοιτητής, Μάθημα, Βαθμός)

24 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 24 Παράδειγμα Θέλουμε να αποθηκεύσουμε πληροφορία για τα Oscar που έχουν απονεμηθεί σε κάθε ηθοποιό:  τη χρονιά απονομής,  για ποια ταινία και το  είδος (πρώτου ή δεύτερου ρόλου) Αν δε θέλαμε την ταινία;

25 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 25 Αναδρομικές Συσχετίσεις Αναδρομικές (τύποι) συσχετίσεις όταν ο ίδιος τύπος συμμετέχει περισσότερες από μια φορές Ένας τύπος που συμμετέχει σε μια σχέση παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο Παράδειγμα (παιδί/γονέας, εργαζόμενος/διευθυντής, συνέχεια ταινίας (sequel))

26 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 26 Αναδρομικές Συσχετίσεις ΗθοποιόςΤαινία Κινηματογραφική Εταιρεία Συμβόλαιο Εταιρεία παραγωγής Εταιρεία του Ηθοποιού (Κινηματογραφική_Εταιρεία1, Κινηματογραφική_Εταιρεία2, Ηθοποιός, Ταινία) Γιατί δεν υπάρχουν άλλα βέλη;

27 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 27 Ολική Συμμετοχή Η συμμετοχή ενός συνόλου οντοτήτων Ε σε ένα σύνολο συσχετίσεων R είναι ολική αν κάθε οντότητα του Ε συμμετέχει τουλάχιστον σε μια συσχέτιση στο R Αν κάποιες οντότητες του Ε δεν συμμετέχουν στο R τότε μερική

28 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 28 Παράδειγμα Θεωρείστε μια βάση δεδομένων για ένα πανεπιστήμιο που περιέχει πληροφορίες (π.χ., όνομα, διεύθυνση) για καθηγητές (που αναγνωρίζονται από τον αριθμό ταυτότητάς τους) και πληροφορίες (π.χ., όνομα για μαθήματα, που αναγνωρίζονται από τον κωδικό μαθήματος). Οι καθηγητές διδάσκουν μαθήματα. Οι παρακάτω περιπτώσεις αφορούν τη συσχέτιση Διδάσκει. Στις περιπτώσεις (1-3) υποθέστε ότι καταγράφεται μόνο η ανάθεση των μαθημάτων (διδασκαλία) στο τρέχων εξάμηνο, δηλαδή το πολύ μία διδασκαλία ανά μάθημα. 1. Κάθε καθηγητής πρέπει να διδάσκει τουλάχιστον ένα μάθημα. 2. Κάθε καθηγητής διδάσκει ακριβώς ένα μάθημα. 3. Κάθε καθηγητής διδάσκει ακριβώς ένα μάθημα και κάθε μάθημα πρέπει να διδάσκεται από κάποιον καθηγητή.

29 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 29 Λόγος Πληθικότητας: Εναλλακτικός Συμβολισμός Ένα-προς-Πολλά 1:Ν Παράδειγμα: Ένα Τμήμα έχει πολλούς Υπαλλήλους αλλά ένας Υπάλληλος ανήκει μόνο σε ένα Τμήμα (5, 30) Τμήμα ΈχειΥπάλληλος Τμήμα Έχει Υπάλληλος 1 Τμήμα Έχει Υπάλληλος Ν (0, 1) (min, max) min > 0 σημαίνει ολική συμμετοχή

30 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 30 Λόγος Πληθικότητας Σύνοψη 1-1, 1-Ν, Ν-Μ Εναλλακτικοί συμβολισμοί δομικός περιορισμός (min, max) για τη συμμετοχή της E στην R στην πλευρά της 1

31 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 31 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Οντότητες Τύποι Γνωρισμάτων Περιορισμός Κλειδιού Συσχετίσεις Πληθικότητα Συσχετίσεων Αναδρομικές Συσχετίσεις Ολική Συμμετοχή Ανακεφαλαίωση

32 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 32 Ασθενείς Τύποι Οντοτήτων Μη ισχυροί ή ασθενείς τύποι οντοτήτων Όταν μια οντότητα δεν έχει αρκετά γνωρίσματα για να σχηματίσει πρωτεύον κλειδί Παράδειγμα (εξαρτώμενα μέλη)

33 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 33 Ασθενείς Τύποι Οντοτήτων Μια ασθενής οντότητα Ε πρέπει να συμμετέχει με ολική συμμετοχή σε μια ένα-προς-πολλά συσχέτιση R με ένα τύπο οντοτήτων F R: προσδιορίζουσα συσχέτιση, F: προσδιορίζοντα ιδιοκτήτη Προσδιορίζεται μοναδικά από μερικό κλειδί (γνωρίσματα της Ε) + κλειδί της F Συμβολισμός

34 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 34 Ασθενείς Τύποι Οντοτήτων μπορεί επίσης να αναπαρασταθούν ως ένα σύνθετο, πλειότιμο γνώρισμα της κυρίαρχης οντότητας Πότε όχι; Πολλά γνωρίσματα Ανεξάρτητες συμμετοχές Επιπλέον περιορισμούς παραπάνω από έναν προσδιορίζοντες τύπους κλειδί, αν ο προσδιορίζοντας ιδιοκτήτης ασθενής; (εργαζόμενος, εξαρτώμενος μέλος)

35 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 35 Ασθενείς Τύποι Οντοτήτων Οντότητες: Πρωτάθλημα, Ομάδες και Παίκτες Τα ονόματα των πρωταθλημάτων είναι μοναδικά. Σε κανένα πρωτάθλημα δε συμμετέχουν δυο ομάδες με το ίδιο όνομα, αλλά μπορεί να υπάρχουν ομάδες με το ίδιο όνομα σε διαφορετικά πρωταθλήματα Σε καμιά ομάδα δεν υπάρχουν παίκτες με το ίδιο νούμερο. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν παίκτες με το ίδιο νούμερο σε διαφορετικές ομάδες. Παράδειγμα

36 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 36 Περιορισμοί  Κλειδιού  Μοναδικής Τιμής (Πληθικότητα, Μονότιμα γνωρίσματα)  Συμμετοχής (ολική, μερική)  Εξάρτησης (Ασθενής Οντότητας)  Πληθικότητα

37 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 37 Επεκτάσεις Επεκτάσεις του Μοντέλου isa C D Δείχνει στην υπερκλάση Γνωρίσματα του D είναι κοινά στο C και D

38 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 38 Επεκτάσεις Ταινία isa cartoons murder mystery φωνές ηθοποιοί όπλο Ιεραρχία murder mystery + cartoon (Roger Rabbit) Μια οντότητα μπορεί να έχει τμήματα που ανήκουν σε παραπάνω από ένα τύπο οντοτήτων. Τα τμήματα ενωνόνται μέσω μιας isa ιεραρχίας

39 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 39 Τύποι Συσχετίσεων Βαθμού > 2

40 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 40 Λόγος Πληθικότητας Για πολλαπλές συσχετίσεις ΗθοποιόςΤαινία Εταιρεία Παραγωγής Συμβόλαιο (Ηθοποιός, Ταινία, Εταιρεία Παραγωγής) Αν το βέλος δείχνει στο Ε, αυτό σημαίνει ότι αν επιλέξουμε μια οντότητα από καθένα από τα άλλα σύνολα οντοτήτων, αυτές συσχετίζονται με μια μοναδική οντότητα του Ε Περιορισμός; (συναρτησιακές εξαρτήσεις!) M (*) N 1 (*) Εναλλακτικός συμβολισμός

41 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 41 Λόγος Πληθικότητας Για πολλαπλές συσχετίσεις ΗθοποιόςΤαινία Κινηματογραφική Εταιρεία Συμβόλαιο Αν το βέλος δείχνει στο Ε, αυτό σημαίνει ότι αν επιλέξουμε μια οντότητα από καθένα από τα άλλα σύνολα οντοτήτων, αυτές συσχετίζονται με μια μοναδική οντότητα του Ε Περιορισμός; (συναρτησιακές εξαρτήσεις!)

42 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 42 Τύποι με Βαθμό Μεγαλύτερο του Δύο Τύποι με βαθμό μεγαλύτερο του δύο Μετατροπή τους σε δυαδικούς παράδειγμα R AB C a1 b1 c1 e1 a2 b2 c2 e2 a2 b3 c1 e3 … Ένα στιγμιότυπο της συσχέτισης:

43 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 43 Τύποι με Βαθμό Μεγαλύτερο του Δύο R A B C a1 b1 c1 e1 a2 b2 c2 e2 a2 b3 c1 e3 … A B C R1 R2 R3 E R1 e1 a1 e2 a2 e3 a2 …. R2 e1 b1 e2 b2 e3 b3... R3 ?

44 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 44 Τύποι με Βαθμό Μεγαλύτερο του Δύο R A B C AB C R1 R2 R3 E Γνωρίσματα

45 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 45 Τύποι με Βαθμό Μεγαλύτερο του Δύο ΗθοποιόςΤαινία Εταιρεία Παραγωγής Συμβόλαιο Μετατροπή του:

46 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 46 Τύποι με Βαθμό Μεγαλύτερο του Δύο Ηθοποιός Ταινία Εταιρεία Παραγωγής Συμβόλαιο

47 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 47 Τύποι με Βαθμό Μεγαλύτερο του Δύο Βαθμός > 2 αποθήκευση πολυπλοκότητα περιορισμούς συμμετοχής Γενίκευση...

48 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 48 Κριτήρια Σχεδιασμού Πρέπει να ακολουθεί πιστά τους περιορισμούς (specifications) Αποφυγή Πλεονασμού (χώρος, συνέπεια) Απλότητα

49 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 49 Κριτήρια Σχεδιασμού Επιλογή του κατάλληλου στοιχείου 1. Γνώρισμα ή Τύπο Οντοτήτων; 2. Πολλές δυαδικές συσχετίσεις ή μία συσχέτιση μεγαλύτερου βαθμού; Φοιτητής – Μάθημα, Φοιτητής – Τμήμα, Φοιτητής - Διεύθυνση

50 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 50 Κριτήρια Σχεδιασμού Επιλογή του κατάλληλου στοιχείου (συνέχεια) 3. Οντότητα ή Συσχέτιση; 4. Γνωρίσματα συσχετίσεων (πότε μπορεί να μεταφερθούν στις συμμετέχουσες οντότητες;) 5. Χρήση ασθενούς οντότητας;

51 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 51 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Ανακεφαλαίωση: Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντελοποίηση του προβλήματος χρησιμοποιώντας το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων [Chen, ACM TODS 1(1), Jan 1976] Δυο βασικά στοιχεία: Τύποι Οντοτήτων και Τύποι Συσχετίσεων ανάμεσα σε τύπους οντοτήτων Περιγράφουν το σχήμα

52 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 52 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Ανακεφαλαίωση (συνέχεια) Είδη γνωρισμάτων Τύπος συσχέτισης και στιγμιότυπο συσχέτισης μια οντότητα από κάθε συμμετέχοντα τύπο οντοτήτων  (τυπικά: υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου) Γραφικό μοντέλο

53 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 53 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Ανακεφαλαίωση (συνέχεια) Η έννοια του κλειδιού Πληθικότητα μιας συσχέτισης (για δυαδικές: 1-1, 1-Μ, Μ-Ν) Ολική συμμετοχή

54 Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 54 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Ανακεφαλαίωση (συνέχεια) Ασθενής τύπος οντοτήτων: απαιτεί γνωρίσματα από έναν (ή περισσότερους) σχετιζόμενους τύπους οντοτήτων για τη διάκριση των οντοτήτων του Προσδιορίζουσα συσχέτιση - προσδιορίζον τύπος οντοτήτων Συσχετίσεις πολλαπλού βαθμού


Κατέβασμα ppt "Βάσεις Δεδομένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google