Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η μεταποιητική βιομηχανία στο Ν.Αττικής: Υποκατάσταση ή μετεγκατάσταση; Διακουλάκη Δ. 1, Μοιρασγεντής Σ. 2, Τουρκολιάς Χ. 1 1 Εργαστήριο Βιομηχανικής &

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η μεταποιητική βιομηχανία στο Ν.Αττικής: Υποκατάσταση ή μετεγκατάσταση; Διακουλάκη Δ. 1, Μοιρασγεντής Σ. 2, Τουρκολιάς Χ. 1 1 Εργαστήριο Βιομηχανικής &"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η μεταποιητική βιομηχανία στο Ν.Αττικής: Υποκατάσταση ή μετεγκατάσταση; Διακουλάκη Δ. 1, Μοιρασγεντής Σ. 2, Τουρκολιάς Χ. 1 1 Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 2 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών “Ελληνική Βιομηχανία: Προς την οικονομία της γνώσης” 3 ο Συνέδριο ΤΕΕ, 3-5 Ιουλίου 2006, Αθήνα

2 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Στόχος της εργασίας Η συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών μείωσης των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη χρήση ενέργειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις Η αξιοποίηση της έννοιας του εξωτερικού κόστους με χρήση της μεθοδολογίας του προγράμματος ExternE της ΕΕ Εφαρμογή σε 2 μονάδες του Ν. Αττικής

3 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Εξωτερικό κόστος Το κόστος που υφίστανται κοινωνικές ομάδες από δραστηριότητες τρίτων και που δεν ενσωματώνεται στο μηχανισμό της αγοράς  Δεν επηρεάζει τις τιμές  Δεν επηρεάζει τις αποφάσεις παραγωγών και καταναλωτών  Οδηγεί σε μη αποδοτική χρήση των πόρων και σε μείωση της κοινωνικής ευημερίας

4 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Μεθοδολογικό Πλαίσιο Προγράμματος ExternE Μέθοδος Impact Pathway Approach Στάδιο 1: Προσδιορισμός των δεδομένων της πηγής Στάδιο 2: Διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα Στάδιο 3: Εκτίμηση επιπτώσεων Στάδιο 4: Χρηματική αποτίμηση επιπτώσεων

5 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Μεθοδολογικό Πλαίσιο Προγράμματος ExternE (2)  Υπολογιστικό Σύστημα EcoSense Αποτίμηση εξωτερικού κόστους που προκύπτει από τις εκπομπές αέριων ρύπων κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  Προσαρμόστηκε για εφαρμογή στη βιομηχανία PM 10, Sulfates Nitrates, SO 2, O 3 Περιφερειακό & Τοπικό Επίπεδο

6 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Η χρήση ενέργειας στη βιομηχανία Το 23% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης Σημαντική συμβολή στην ατμοσφαιρική ρύπανση  Ειδικότερα στις μονάδες που βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα Προσπάθειες νομοθετικής ρύθμισης

7 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Μελέτες Περίπτωσης  Μονάδα Α: Κοντά στο κέντρο της Αθήνας  Μονάδα Β: 40 χλμ Βόρειο-ανατολικά του κέντρου

8 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Μελέτες Περίπτωσης (2) Εξεταζόμενα Μέτρα I. Μετεγκατάσταση των μονάδων στην Κομοτηνή II. Μετεγκατάσταση των μονάδων στην Πάτρα III. Υποκατάσταση του μαζούτ από φυσικό αέριο IV. Αύξηση ύψους καμινάδας στα 50 m

9 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Αποτελέσματα υπολογισμού εξωτερικού κόστους

10 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Ανάλυση αποτελεσματικότητας μέτρων Μονάδα Α Μονάδα Β

11 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Ανάλυση αποτελεσματικότητας μέτρων (2) Μονάδα Α Μονάδα Β

12 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Συμπεράσματα Αποτελεσματικότερη λύση είναι η υποκατάσταση καυσίμου Η μετεγκατάσταση οδηγεί σε σημαντική μείωση σε τοπικό επίπεδο Η αύξηση του ύψους της καμινάδας οδηγεί σε μικρότερη μείωση των επιπτώσεων, μόνο σε τοπικό επίπεδο Η απομάκρυνση από το νομό Αττικής δεν οδηγεί αναγκαστικά σε μειωμένες επιπτώσεις, καθώς ανάλογα με την επιλεγόμενη θέση μπορεί να προκληθούν αντίθετα αποτελέσματα  Αξιοποίηση του εξωτερικού κόστους στη διαμόρφωση περιβαλλοντικών πολιτικών

13 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Ευχαριστώ πολύ!


Κατέβασμα ppt "Η μεταποιητική βιομηχανία στο Ν.Αττικής: Υποκατάσταση ή μετεγκατάσταση; Διακουλάκη Δ. 1, Μοιρασγεντής Σ. 2, Τουρκολιάς Χ. 1 1 Εργαστήριο Βιομηχανικής &"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google