Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οργάνωση Εργαστηρίου ΠΡΥ019.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οργάνωση Εργαστηρίου ΠΡΥ019."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οργάνωση Εργαστηρίου ΠΡΥ019

2 Οργάνωση Εργαστηρίου Περιβάλλον Εργαστηρίου
Εργαστηριακός χώρος (αίθουσα) Υλικός εξοπλισμός Τεχνικός εξοπλισμός Απαραίτητα υλικά Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση Εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία μας Υπεύθυνος Καθηγητής Εργαστηρίου Κανονισμοί Λειτουργίας Εργαστηρίου

3 Περιβάλλον εργαστηρίου
Εργαστηριακός χώρος Διαστάσεις και προσανατολισμός εργαστηρίου Προσανατολισμός επίπλων στην αίθουσα Διάταξη: Τοποθέτηση των Η.Υ. Όλοι οι μαθητές να μπορούν εύκολα να παρακολουθούν τον καθηγητή που διδάσκει Να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος για να τοποθετούν οι μαθητές τα βιβλία/τετράδια τους Ο καθηγητής να μπορεί να επιβλέπει και να προσεγγίζει εύκολα όλους τους μαθητές Η διάταξη να εξασφαλίζει εργονομία

4 Εργονομία Η εναρμόνιση ανάμεσα στους ανθρώπους, τον εξοπλισμό και τα βοηθητικά μέσα που χρησιμοποιούν Κακή εργονομική κατάσταση του χώρου όπου το παιδί ασχολείται με τον υπολογιστή: το να μην κάθεται ίσια το να μην είναι τα μάτια του στο ίδιο επίπεδο με την οθόνη το να μην είναι οι αγκώνες και τα γόνατα σε ορθή γωνία, μπορούν να προκαλέσουν σωματικές παθήσεις

5 Διάταξη επίπλων στην αίθουσα Σχηματισμοί (1)
Σχηματισμός Νο 1

6 Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα Σχηματισμού Νο 1
Εύκολη καλωδίωση – ασφάλεια Εύκολος έλεγχος για τον καθηγητή κατά το πρακτικό μάθημα. Μεγάλες και μακρόστενες αίθουσες Πρόβλημα παρακολούθησης από μερικούς μαθητές λόγω απόστασης Δύσκολος έλεγχος καθηγητή κατά το θεωρητικό μάθημα Στροφή 900, από τους μαθητές, για να παρακολουθήσουν τον πίνακα

7 Διάταξη επίπλων στην αίθουσα Σχηματισμοί (2)
Σχηματισμός Νο 2

8 Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα Σχηματισμού Νο 2
Εύκολος έλεγχος από τον καθηγητή κατά το πρακτικό μάθημα Δεν χρειάζεται μετακίνηση από τους μαθητές για να παρακολουθήσουν στον πίνακα Βολική διάταξη για μαθήματα με δεξιότητες διότι συνδυάζονται θεωρία με πρακτική Δύσκολη καλωδίωση (ασφάλεια) αν δεν ληφθεί πρόνοια. Δύσκολος έλεγχος του καθηγητή κατά το θεωρητικό μάθημα

9 Διάταξη επίπλων στην αίθουσα – Σχηματισμοί (3)
Θρανία Σχηματισμός Νο 3

10 Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα Σχηματισμού Νο 3
Ευκολία στη διδασκαλία της θεωρίας αλλά και στη διεξαγωγή της πρακτικής εξάσκησης Καλύτερη αξιοποίηση του χώρου Εύκολη παρακολούθηση από τους μαθητές Καθυστέρηση και σύγχυση κατά τη μετακίνηση των μαθητών από τα θρανία στους υπολογιστές Χρειάζεται μεγάλος χώρο για να χωρεί και τα θρανία

11 Περιβάλλον εργαστηρίου Υλικός εξοπλισμός (1)
Περιβάλλον εργαστηρίου Υλικός εξοπλισμός (1) Αποθηκευτικός χώρος (ερμάρια) για εγχειρίδια, δισκέτες, СD και επιπλέον εξοπλισμού Πάγκοι για τοποθέτηση Η.Υ Θρανία για διεξαγωγή θεωρητικού μαθήματος Πινακίδες για τοποθέτηση εργασιών μαθητών και ανακοινώσεων Άσπρος πίνακας

12 Περιβάλλον εργαστηρίου Τεχνικός εξοπλισμός (2)
Περιβάλλον εργαστηρίου Τεχνικός εξοπλισμός (2) Η.Υ οι οποίοι, με τις προδιαγραφές τους, να ικανοποιούν τις ανάγκες του Αναλυτικού προγράμματος. Απαραίτητες συσκευές για τη δικτύωση των Η.Υ καθώς και τη πρόσβαση τους στο διαδύκτιο (Hub, Router) Εκτυπωτές Σαρωτής (Scanner) Προβολέας (Projector)

13 Περιβάλλον εργαστηρίου Απαραίτητα υλικά (3)
Περιβάλλον εργαστηρίου Απαραίτητα υλικά (3) Άδειες δισκέτες (20-40) για έκτακτη χρήση Άδεια СD Κόλλες Α4 για εκτυπωτές Αντίγραφα όλων των προγραμμάτων πάνω σε δισκέτες ή СD (προγράμματα για τα οποία παραχωρείται άδεια από το Υ.Π.Π

14 Περιβάλλον εργαστηρίου Ηλεκτρολογική εγκατάσταση (4)
Περιβάλλον εργαστηρίου Ηλεκτρολογική εγκατάσταση (4) Διακόπτης εισόδου Ξεχωριστός διακόπτης για τους Η.Υ των μαθητών από τον Η.Υ του καθηγητή. Ρευματοδότες: για κάθε θέση εργασίας σε ύψος περίπου 110 cm από το έδαφος (όχι πολύπριζα) Σύστημα καλωδίωσης: Εντοιχισμένο ή τοποθετημένο σε πλαστικά κανάλια τα οποία τοποθετούνται στον τοίχο Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός: Δυνατότητα παροχής τηλεφωνικής σύνδεσης με ISDN ή ADSL

15 Σύνδεση Εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία
Εργαστήριο 1

16 Καθήκοντα Υπεύθυνου Καθηγητή
Εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα του εργαστηρίου στην αρχή της σχολικής χρονιάς Φροντίζει για την κάλυψη ελλείψεων στο απαραίτητο υλικό (δισκέτες, CD) Εντοπίζει προβληματικές καταστάσεις και προβαίνει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την επίλυση τους κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς Διεξάγει συχνούς ελέγχους (τουλάχιστο μία φορά το μήνα) για την παρουσία, στους Η.Υ, του απαραίτητου λογισμικού αλλά και την απαλλαγή ανεπιθύμητου λογισμικού.

17 Προϋποθέσεις για Ομαλή Λειτουργία
Εργαστηρίου Η.Υ. (1) Σωστή χρήση της διάταξης του εργαστηρίου για αποφυγή φασαρίας και απειθαρχίας Ικανοποιητική λειτουργία όλων των συσκευών Έγκαιρη εγκατάσταση όλων των προγραμμάτων Συλλογική ευθύνη και συνεργασία της ομάδας των συναδέλφων, που εργάζονται σ’ ένα εργαστήριο, για ελαχιστοποίηση των προβλημάτων

18 Προϋποθέσεις για Ομαλή Λειτουργία Εργαστηρίου Η.Υ. (2)
Οργανωμένοι αποθηκευτικοί χώροι Χρήση τεχνολογίας όσο το δυνατό περισσότερο Παρουσίαση εργασιών των μαθητών στην πινακίδα Αποφυγή ζημιών (γραψίματα) στα θρανία / συσκευές Κατανόηση ότι το εργαστήριο αποτελεί τον καθρέφτη της προσωπικότητας και ευσυνειδησίας μας

19 Κανονισμοί λειτουργίας του εργαστηρίου (1)
Να μην εισέρχονται οι μαθητές,στο εργαστήρι, παρά μόνο με την παρουσία του καθηγητή Να καθορίζεται, εκ των προτέρων, η θέση του κάθε μαθητή στον Υπολογιστή η οποία να είναι πάντα η ίδια Να καθορίζεται, εκ των προτέρων,ο χώρος αποθήκευσης και η ονομασία των εργασιών των μαθητών (δισκέτες, κεντρικός υπολογιστής) Να μην χρησιμοποιούνται δισκέτες πριν να ελεγχθούν για παρουσία ιών

20 Κανονισμοί λειτουργίας του εργαστηρίου (2)
5 λεπτά πριν το τέλος κάθε περιόδου, να ζητείται από τους μαθητές να αποθηκεύσουν τις εργασίες τους Στο τέλος κάθε περιόδου ο καθηγητής να: ζητά από τους μαθητές να βάλουν τις καρέκλες στη θέση τους ελέγχει αν τα θρανία είναι καθαρά ελέγχει αν προκλήθηκαν ζημιές στους Η.Υ Στο τέλος της τελευταίας περιόδου οι μαθητές να τοποθετούν τα υλικά και τις καρέκλες στη θέση τους και ο καθηγητής να σβήνει τον κεντρικό διακόπτη.

21 Χρήσιμα Βοηθητικά προγράμματα για την ομαλότερη λειτουργία των εργαστηρίων
Net support βοηθά στην καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος όταν δεν υπάρχει κανένα άλλο μέσο προβολής. Βοηθά τον καθηγητή να ελέγχει τους μαθητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής Deepfreeze χρησιμεύει στη επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων των Η.Υ, με την εκκίνηση τους, έτσι ώστε οι Η.Υ να είναι πάντα έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν χωρίς προβλήματα στα προγράμματα τους


Κατέβασμα ppt "Οργάνωση Εργαστηρίου ΠΡΥ019."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google