Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του 2012 (Ιούλιος-Δεκέμβριος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του 2012 (Ιούλιος-Δεκέμβριος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του 2012 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2012)

2 «Η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του 2012 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2012)» Η Κύπρος προετοιμάζεται να αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 (από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012). Βασικός στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι να διευκολύνει μέσα από προτάσεις, εισηγήσεις και πρωτοβουλίες, το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών προς το συμφέρον του Ευρωπαίου Πολίτη. Οι ιδέες της αλληλεγγύης, της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής που γεννήθηκαν στην ίδια την Ευρώπη θα αποτελέσουν πυξίδα των ενεργειών της κυπριακής προεδρίας. Τα οφέλη που θα αποφέρει η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην Κύπρο είναι σημαντικά και αφορούν κυρίως την αναβάθμιση του κύρους της και της ακόμα μεγαλύτερης εμπέδωσης της θέσης της στους κόλπους της Ένωσης ως ενεργού και ισότιμου Κράτους Μέλους.

3 Αρμοδιότητες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όπως και όλα τα άλλα Υπουργεία, συμμετέχει στην προετοιμασία και διαχείριση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Είναι το αρμόδιο Υπουργείο για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Οπτικοακουστικών, Νεολαίας, Αθλητισμού και συντονίζει όλα τα αντίστοιχα τμήματα και υπηρεσίες.

4 Ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το ΥΠΠ κατά την Κυπριακή Προεδρία Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, μέσα από την ανάληψη όλων των συνεδρίων και των συναντήσεων υψηλού επιπέδου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα ασχοληθεί και θα αναδείξει ζητήματα όπως η ενδυνάμωση της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού πολιτότητας, της ισότητας και του σεβασμού των πολιτικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αειφόρου ανάπτυξης, μέσω της προώθησης συνεργειών, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τη φτώχια και θα προστατεύουν τις ευπαθείς ομάδες. Σημαντική θέση στην κυπριακή προεδρία θα έχει το θέμα του γραμματισμού καθώς επίσης και η ισότητα πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή ή την κοινωνική τους προέλευση.

5 Οφέλη από την ανάληψη της προεδρίας για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (1) Η προετοιμασία και η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για ανάδειξη του έργου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εφόσον: (α) θα δώσει τη δυνατότητα για προβολή σημαντικών δράσεων που υλοποιούνται σήμερα στα σχολεία στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, όπως για παράδειγμα τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα, τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας, καθώς επίσης και προγράμματα που στοχεύουν στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και του αναλφαβητισμού. (β) μέσα από το έργο των σχολείων θα δοθεί μια θαυμάσια ευκαιρία να αναδειχθεί η κουλτούρα και ο πολιτισμός της Κύπρου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

6 Οφέλη από την ανάληψη της προεδρίας για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (2) (γ) Η προεδρία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Κύπρου σχετικά με τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγαλύτερο όμως κέρδος θα είναι η δυνατότητα ενεργού εμπλοκής των μαθητών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαμόρφωση θέσεων πάνω σε ζητήματα που τους αφορούν άμεσα, όπως είναι η ισότητα και ο σεβασμός των πολιτικών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο γραμματισμός και η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλους. Μέσα από τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στην Κύπρο, θα δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να αντιληφθούν ότι έχουν λόγο στη διαμόρφωση των πολιτικών που τους αφορούν και ότι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

7 Χρονική διάρκεια υλοποίησης των δράσεων Η προσπάθεια ενημέρωσης και δράσης όσον αφορά στην ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Κ.Δ. επεκτείνεται σε δύο σχολικές χρονιές. Οι σχολικές μονάδες θα υλοποιούν δράσεις καθ’όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2011-12. Ταυτόχρονα θα προγραμματίζουν και θα προετοιμάζουν δράσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2012-13, κατά την οποία θα βρίσκεται σε εξέλιξη η κυπριακή προεδρία (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2012).

8 Τομείς Δραστηριοτήτων/Δράσεων Σχολείων Μεταξύ άλλων, οι δραστηριότητες, θα καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: (α) Προετοιμασία των δράσεων των σχολικών μονάδων μέσω της σύστασης ειδικών επιτροπών ή αξιοποίησης υφιστάμενων, ανάπτυξης σχεδίου δράσης, αξιοποίησης των σχολικών ομίλων, επαφές με ευρωπαϊκούς φορείς και ιδρύματα. (β) Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών αναφορικά με την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, μέσα από συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, συμμετοχή σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, χρήσης ενημερωτικού υλικού και ιστοσελίδων και επισκέψεων αξιωματούχων και άλλων λειτουργών που έχουν άμεση εμπλοκή με ευρωπαϊκά θέματα στα σχολεία. (γ) Προγραμματισμός/Σχεδιασμός δράσεων που μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. μουσικές και θεατρικές παραστάσεις), τελικές γιορτές, ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, συνέδρια, βιωματικά εργαστήρια, επισκέψεις, παραγωγή ενημερωτικού υλικού ή αξιοποίηση υφιστάμενου (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά, ευρωπαϊκές εκδόσεις κτλ), ανάπτυξη συνεργασιών με ευρωπαϊκά σχολεία κ.ά.

9 Κυπριακή Προεδρία ως απότοκο της καθημερινής δράσης των σχολικών μονάδων Οι πιο πάνω δραστηριότητες πρέπει να είναι απότοκο του καθημερινού έργου των σχολείων. Οι σχολικές μονάδες πρέπει να έχουν υπόψη ότι ο σχεδιασμός μεγαλεπήβολων και χρονοβόρων δραστηριοτήτων δεν είναι το ζητούμενο. Ζητούμενο είναι η υλοποίηση στοχευμένων δραστηριοτήτων οι οποίες θα απορρέουν από την καθημερινή δράση των σχολείων και θα ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών και των εκπαιδευτικών της κάθε σχολικής μονάδας.

10 Διασύνδεση της προσπάθειας υλοποίησης των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων με την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας Οι βασικοί στόχοι της Κυπριακής Προεδρίας (κοινωνική συνοχή, γραμματισμός, ενεργός πολιτότητα, σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση) συνδέονται με τους βασικούς πυλώνες-άξονες των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και βρίσκονται σε στενή συνάρτηση με τη φιλοσοφία και το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν δε θα πρέπει να επιφορτώσουν τις σχολικές μονάδες με επιπρόσθετη εργασία, αλλά να λειτουργούν συμπληρωματικά η μια με την άλλη. Μέσα στο πλαίσιο της αυτονομίας κάθε σχολικής μονάδας, τα σχολεία έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν ελεύθερα τις δικές τους δραστηριότητες και δράσεις χρησιμοποιώντας σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις (διαθεματική προσέγγιση για όλα τα γνωστικά αντικείμενα των νέων ΑΠ, συνεργατική και ομαδοκεντρική μέθοδο, μέθοδο project και διαφοροποίηση της διδασκαλίας).

11 Ηλεκτρονικές Ιστοσελίδες Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων: http://www.moec.gov.cy/eiao/el/index.html Ιστοσελίδα Κυπριακής Προεδρίας http://www.cy2012eu.gov.cy/ Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο http://ec.europa.eu/cyprus/index_el.htm Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-Γραφείο στην Κύπρο http://www.europarl.cy/view/el/index.html Πολωνική Προεδρία http://pl2011.eu/en


Κατέβασμα ppt "1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του 2012 (Ιούλιος-Δεκέμβριος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google