Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1946-2006 60 ΧΡΟΝΙΑ UNESCO. Ιστορικό Η ΟΥΝΕΣΚΟ ιδρύεται μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, ως Οργανισμός του ΟΗΕ. Η ΟΥΝΕΣΚΟ ιδρύεται μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1946-2006 60 ΧΡΟΝΙΑ UNESCO. Ιστορικό Η ΟΥΝΕΣΚΟ ιδρύεται μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, ως Οργανισμός του ΟΗΕ. Η ΟΥΝΕΣΚΟ ιδρύεται μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1946-2006 60 ΧΡΟΝΙΑ UNESCO

2 Ιστορικό Η ΟΥΝΕΣΚΟ ιδρύεται μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, ως Οργανισμός του ΟΗΕ. Η ΟΥΝΕΣΚΟ ιδρύεται μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, ως Οργανισμός του ΟΗΕ. Στην ιδρυτική Διάσκεψη στο Παρίσι παρίστανται 34 κράτη, ενώ την Ιδρυτική της Διακήρυξη, υπογράφουν 20 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στην ιδρυτική Διάσκεψη στο Παρίσι παρίστανται 34 κράτη, ενώ την Ιδρυτική της Διακήρυξη, υπογράφουν 20 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Σήμερα από τα περίπου 200 κράτη διεθνώς, τα μέλη της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι 191 και 6 κράτη συμμετέχουν ως παρατηρητές. Σήμερα από τα περίπου 200 κράτη διεθνώς, τα μέλη της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι 191 και 6 κράτη συμμετέχουν ως παρατηρητές. Από την ιδρυτική Διακήρυξη της ΟΥΝΕΣΚΟ το Δεκέμβριο του 1946, στη Σορβόνη (Παρίσι ).

3 O πέτρινος τοίχος με εγχάρακτες τις πρώτες σειρές της Ιδρυτικής Πράξης της UNESCO σε 10 γλώσσες Στην Ιδρυτική Πράξη της Unesco αναφέρεται: Στην Ιδρυτική Πράξη της Unesco αναφέρεται: « Εφόσον οι πόλεμοι ξεκινούν από την ανθρώπινη σκέψη, από την ανθρώπινη σκέψη πρέπει να ξεκινήσει και η οικοδόμηση της ειρήνης»

4 Η UNESCO είναι Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό. Σήμερα αποτελεί ένα εργαστήρι ιδεών με σκοπό την παροχή βοήθειας στα κράτη-μέλη, ώστε να ενισχύσουν: το θεσμικό και ανθρώπινο δυναμικό τους και το θεσμικό και ανθρώπινο δυναμικό τους και τη μεταξύ τους επικοινωνία, στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού και των επικοινωνιών. τη μεταξύ τους επικοινωνία, στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού και των επικοινωνιών.

5 Βασικές προτεραιότητες όλων των δράσεων της ΟΥΝΕΣΚΟ σήμερα είναι: Η μείωση της φτώχειας και ιδιαίτερα της απόλυτης φτώχειας Η μείωση της φτώχειας και ιδιαίτερα της απόλυτης φτώχειας Η εισαγωγή των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας στην εκπαίδευση, την επιστήμη, τον πολιτισμό, τις επικοινωνίες με στόχο την Κοινωνία της Γνώσης. Η εισαγωγή των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας στην εκπαίδευση, την επιστήμη, τον πολιτισμό, τις επικοινωνίες με στόχο την Κοινωνία της Γνώσης.

6 Με στόχο την οικοδόμηση της ειρήνης, η UNESCO αναπτύσσει δραστηριότητες στους παρακάτω τομείς: Εκπαίδευση Εκπαίδευση Περιβάλλον Περιβάλλον Ανθρώπινα Δικαιώματα (Κοινωνικές Και Ανθρωπιστικές Επιστήμες) Ανθρώπινα Δικαιώματα (Κοινωνικές Και Ανθρωπιστικές Επιστήμες) Πολιτισμό Πολιτισμό Επικοινωνίες και Πληροφόρηση Επικοινωνίες και Πληροφόρηση

7 1. Εκπαίδευση Οι δράσεις της ΟΥΝΕΣΚΟ περιλαμβάνουν: Την προώθηση της εκπαίδευσης, με τεχνική βοήθεια, διαμόρφωση διεθνών εκπαιδευτικών standards και εκπαιδευτικά προγράμματα Την προώθηση της εκπαίδευσης, με τεχνική βοήθεια, διαμόρφωση διεθνών εκπαιδευτικών standards και εκπαιδευτικά προγράμματα Τη διασφάλιση της βασικής εκπαίδευσης για όλους μέχρι το 2015, με το Πρόγραμμα EDUCATION FOR ALL (EFA). Τη διασφάλιση της βασικής εκπαίδευσης για όλους μέχρι το 2015, με το Πρόγραμμα EDUCATION FOR ALL (EFA).

8 Προτεραιότητες στον τομέα της Εκπαίδευσης: 1. Εγγραμματισμός όλων, εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Υποσαχάρια Αφρική και εκπαίδευση για προστασία από τον HIV/AIDS 2. Προώθηση της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 3. Ενίσχυση της Τεχνικής Εκπαίδευσης

9 2. Περιβάλλον Προτεραιότητες: Καθαρό νερό Καθαρό νερό Διατήρηση βιοποικιλότητας Διατήρηση βιοποικιλότητας Προώθηση επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων με στόχο την «αειφόρο ανάπτυξη» Προώθηση επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων με στόχο την «αειφόρο ανάπτυξη»

10 Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, προωθείται η ανακήρυξη περιοχών του πλανήτη ως προστατευόμενων περιοχών (βιότοποι και Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, προωθείται η ανακήρυξη περιοχών του πλανήτη ως προστατευόμενων περιοχών (βιότοποι και ιδιαίτερου κάλλους περιοχές) ιδιαίτερου κάλλους περιοχές)

11 3. Ανθρώπινα δικαιώματα Ηθική στην επιστήμη και την τεχνολογία, με προτεραιότητα στην ΒΙΟΗΘΙΚΗ Ηθική στην επιστήμη και την τεχνολογία, με προτεραιότητα στην ΒΙΟΗΘΙΚΗ Προώθηση των Κοινωνικών Επιστημών, της Δημοκρατίας και της Κοινωνικής Ασφάλειας Προώθηση των Κοινωνικών Επιστημών, της Δημοκρατίας και της Κοινωνικής Ασφάλειας ΄Ενταξη της ενίσχυσης των γυναικών σε όλες τις πολιτικές ΄Ενταξη της ενίσχυσης των γυναικών σε όλες τις πολιτικές Προγράμματα για εξάλειψη της φτώχειας Προγράμματα για εξάλειψη της φτώχειας

12 Βασική πολιτική της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με στόχο την εξάλειψη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας της έλλειψης ανεκτικότητας στη διαφορετικότητα και κάθε μορφής διακρίσεων

13 4. Επικοινωνία/ πληροφορία στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Γνώσης Κύριος στόχος της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι η θεμελίωση της Κοινωνίας της Γνώσης μέσω: Της ανταλλαγής της γνώσης Της ανταλλαγής της γνώσης Της ενσωμάτωσης όλων των επιμέρους κοινωνικών και πολιτιστικών διαστάσεων Της ενσωμάτωσης όλων των επιμέρους κοινωνικών και πολιτιστικών διαστάσεων

14 Προτεραιότητες της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι: Η ενίσχυση της πρόσβασης όλων στη γνώση, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης Η ενίσχυση της πρόσβασης όλων στη γνώση, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης Η προώθηση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Η προώθηση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό.

15 5. Πολιτισμός Ενίσχυση και σεβασμός της πολιτιστικής ποικιλότητας Ενίσχυση και σεβασμός της πολιτιστικής ποικιλότητας Πολιτιστικές πολιτικές που σέβονται και προωθούν την πολιτιστική διαφορά Πολιτιστικές πολιτικές που σέβονται και προωθούν την πολιτιστική διαφορά Ενίσχυση της καλλιτεχνικής έκφρασης και της παραγωγής προϊόντων τέχνης Ενίσχυση της καλλιτεχνικής έκφρασης και της παραγωγής προϊόντων τέχνης

16 Ανακήρυξη/Προστασία μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

17 Ελληνικά μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς Ουνέσκο 1. Ναός Επικούρειου Απόλλωνα, 1986 1. Ναός Επικούρειου Απόλλωνα, 1986 2. Δελφοί, 1986 2. Δελφοί, 1986 3. Ακρόπολη, το 1987 3. Ακρόπολη, το 1987 4. Αγιο ΄Ορος, το 1988 4. Αγιο ΄Ορος, το 1988 5.Το θέατρο της Επιδαύρου,1988 5.Το θέατρο της Επιδαύρου,1988 6. Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης, 6. Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης,Θεσσαλονίκης 1988 1988 7 Μετέωρα,1988 7 Μετέωρα,1988Μετέωρα 8 Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου,1988 8 Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου,1988Ρόδου 9.Αρχαία Ολυμπία, 1989 9.Αρχαία Ολυμπία, 1989Αρχαία ΟλυμπίαΑρχαία Ολυμπία 10.Μυστράς 1989 10.Μυστράς 1989Μυστράς 11. Μονή Δαφνίου, Μονή Οσίου Λουκά και Νέα Μονή Χίου, 1990 11. Μονή Δαφνίου, Μονή Οσίου Λουκά και Νέα Μονή Χίου, 1990Μονή ΔαφνίουΜονή Οσίου ΛουκάΝέα Μονή ΧίουΜονή ΔαφνίουΜονή Οσίου ΛουκάΝέα Μονή Χίου 12.Δήλος,1990 12.Δήλος,1990Δήλος 13. Πυθαγόρειο και Ηραίο Σάμου,1992 13. Πυθαγόρειο και Ηραίο Σάμου,1992Ηραίο ΣάμουΗραίο Σάμου 14. Αρχαιολογικός τόπος της Βεργίνας, 1996 14. Αρχαιολογικός τόπος της Βεργίνας, 1996Βεργίνας 15. Ιστορικό κέντρο (Χώρα), Μονή του Αγίου Ιωάννου και Σπήλαιο 15. Ιστορικό κέντρο (Χώρα), Μονή του Αγίου Ιωάννου και ΣπήλαιοΜονή του Αγίου Ιωάννου ΣπήλαιοΜονή του Αγίου Ιωάννου Σπήλαιο Αποκάλυψης Αποκάλυψης στην Πάτμο, 1999 Αποκάλυψης στην Πάτμο, 1999Πάτμο ΑποκάλυψηςΠάτμο 16. Αρχαιολογικοί τόποι των Μυκηνών και της Τίρυνθας, 1999 16. Αρχαιολογικοί τόποι των Μυκηνών και της Τίρυνθας, 1999ΜυκηνώνΤίρυνθαςΜυκηνώνΤίρυνθας 17. Η παλιά πόλη της Κέρκυρας, 2007. 17. Η παλιά πόλη της Κέρκυρας, 2007.


Κατέβασμα ppt "1946-2006 60 ΧΡΟΝΙΑ UNESCO. Ιστορικό Η ΟΥΝΕΣΚΟ ιδρύεται μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, ως Οργανισμός του ΟΗΕ. Η ΟΥΝΕΣΚΟ ιδρύεται μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google