Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επίδραση της ηπατικής ανεπάρκειας στην φαρμακοκινητική του ανθρώπινου GLP-1 αναλόγου, λιραγλουτίδης Βατάλης Χρήστος 2932 Γαλόπουλος Δημήτριος 3385 Γκέγκα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επίδραση της ηπατικής ανεπάρκειας στην φαρμακοκινητική του ανθρώπινου GLP-1 αναλόγου, λιραγλουτίδης Βατάλης Χρήστος 2932 Γαλόπουλος Δημήτριος 3385 Γκέγκα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επίδραση της ηπατικής ανεπάρκειας στην φαρμακοκινητική του ανθρώπινου GLP-1 αναλόγου, λιραγλουτίδης Βατάλης Χρήστος 2932 Γαλόπουλος Δημήτριος 3385 Γκέγκα Αναστασία 3303 Μοσχονά Αναστασία 3394 Υπεύθυνος καθηγητής Γεώργιος Κολιός, MD PhD

2 Στόχος της έρευνας Σύγκριση της φαρμακοκινητικής μιας μονοδόσης λιραγλουτίδης σε άτομα με ηπατική ανεπάρκεια

3 Λιραγλουτιδη: ανθρωπινο αναλογο του GLP-1 (glucagon-like peptide-1) Χρήση: θραπεία του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2

4 Μεγάλη επικράτηση ηπατικής δυσλειτουργίας στον πληθυσμό αυτό  σημαντική η διεξαγωγή της έρευνας Προσθετικό στοιχείο της μελέτης : Αύξηση βαθμού ηπατικής ανεπάρκειας  μείωση της συνολικής έκθεσης της λιραγλουτίδης

5 Επαρκείς ομάδες ατόμων  κάλυψη αρκετών επιπέδων σοβαρότητας της ασθένειας Μέση τιμή της AUC : υψηλότερη για υγιείς και χαμηλότερη για ασθενείς  όχι αύξηση της έκθεσης στη λιραγλουτίδη λόγω ηπατικής ανεπάρκειας

6 Μειονέκτημα το γεγονός ότι υπάρχει περιορισμένη κλινική εμπειρία της λιραγλουτίδης σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια Αυξανόμενη επικράτηση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2  ιδιαίτερα σημαντική η διεξαγωγή της μελέτης Μεγάλο εύρος ηλικίας και ΔΜΣ  μη αντικειμενικό αποτέλεσμα στην έρευνα

7 Πολλά τα κριτήρια αποκλεισμού (ασθένειες και φάρμακα)  η έρευνα αποκλείει πολλές ομάδες ασθενών Αποτέλεσμα : συγκεκριμενοποιείται πολύ η έρευνα (τα αποτελέσματά της δεν αφορούν μεγάλο μέρος ατόμων)

8

9 Συλλογή δειγμάτων αίματος για PK ανάλυση σε τακτά χρονικά διαστήματα  πιο έγκυρα αποτελέσματα Μειονέκτημα το γεγονός ότι δεν ήταν όλα τα άτομα σε θέση να χρησιμοποιήσουν σακχαρομετρητή

10 Αποτελέσματα

11 ~72 h

12 Αποτελέσματα

13 Πολλαπλή παλίνδρομη ανάλυση (multiple regression analysis) ▫Η συγκέντρωση της λευκωματίνης επηρεάζει την AUC ▫Μείωση της συγκέντρωσης της αλβουμίνης όσο αυξανόταν ο βαθμός ηπατικής δυσλειτουργίας ▫Πολύ μικρά τα ποσά της αδέσμευτης λιραγλουτιδης σε όλες τις ομάδες

14 Safety and Tolerability Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες

15 Συζήτηση πιθανός εκτενής μεταβολισμός του φαρμάκου στο ήπαρ  ενδεχόμενη υπερβολή στις φαρμακοδυναμικές ενέργειες /παρενέργειες Αναστρέψιμη δέσμευση της λιραγλουτίδης με τη λευκωματίνη  C λευκωματίνης ↓

16 Διαφορές στον χρόνο ημιζωής λόγω διαφορών στην απορρόφηση του φαρμάκου και όχι λόγω μετέπειτα μεταβολισμού Μη αποσαφήνιση του αν η σχέση της AUC της λιραγλουτίδης και της ηπατικής ανεπάρκειας αποδίδεται στη χαμηλή συγκέντρωση λευκωματίνης ή άλλους παράγοντες συσχετιζόμενους με την ηπατική βλάβη

17 Επίδραση νεφρικής δυσλειτουργίας στην κινητική της λιραγλουτίδης Χαμηλότερη μέγιστη συνολική έκθεση της λιραγλουτίδης για τις υγιείς ομάδες σε σχέση

18 Pros Μεγάλη επικράτηση ηπατικής δυσλειτουργίας στον πληθυσμό αυτό  σημαντική η διεξαγωγή της έρευνας Επαρκείς ομάδες ατόμων  κάλυψη αρκετών επιπέδων σοβαρότητας της ασθένειας Αυξανόμενη επικράτηση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2  ιδιαίτερα σημαντική η διεξαγωγή της μελέτης Συλλογή δειγμάτων αίματος για PK ανάλυση σε τακτά χρονικά διαστήματα  πιο έγκυρα αποτελέσματα Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες Υπεράριθμα κριτήρια αποκλεισμού  ακριβέστερα αποτελέσματα για συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού

19 Cons Μειονέκτημα το γεγονός ότι υπάρχει περιορισμένη κλινική εμπειρία της λιραγλουτίδης σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια Μεγάλο εύρος ηλικίας και ΔΜΣ  μη αντικειμενικό αποτέλεσμα στην έρευνα Πολλά τα κριτήρια αποκλεισμού (ασθένειες και φάρμακα)  η έρευνα αποκλείει πολλές ομάδες ασθενών, μη δυνατότητα γενικευσης Μειονέκτημα το γεγονός ότι δεν ήταν όλα τα άτομα σε θέση να χρησιμοποιήσουν σακχαρομετρητή πιθανός εκτενής μεταβολισμός του φαρμάκου στο ήπαρ  ενδεχόμενη υπερβολή στις φαρμακοδυναμικές ενέργειες /παρενέργειες Μη αποσαφήνιση του αν η σχέση της AUC της λιραγλουτίδης και της ηπατικής ανεπάρκειας αποδίδεται στη χαμηλή συγκέντρωση λευκωματίνης ή άλλους παράγοντες συσχετιζόμενους με την ηπατική βλάβη


Κατέβασμα ppt "Επίδραση της ηπατικής ανεπάρκειας στην φαρμακοκινητική του ανθρώπινου GLP-1 αναλόγου, λιραγλουτίδης Βατάλης Χρήστος 2932 Γαλόπουλος Δημήτριος 3385 Γκέγκα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google