Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» ΕΝΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μέθοδος προσδιορισμού των ΜΔ που βασίζεται στην απόκλιση μεταξύ επιπέδων επίδοσης πριν και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» ΕΝΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μέθοδος προσδιορισμού των ΜΔ που βασίζεται στην απόκλιση μεταξύ επιπέδων επίδοσης πριν και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» ΕΝΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μέθοδος προσδιορισμού των ΜΔ που βασίζεται στην απόκλιση μεταξύ επιπέδων επίδοσης πριν και μετά την παρέμβαση και ορίζεται ως η αλλαγή στη συμπεριφορά ή επίδοση, που προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας διδακτικής παρέμβασης (Gresham, 1991). Ενημερωτική Συνάντηση Εκπ/κών Ειδικής Αγωγής 1 Νοε 2011 5ο ΔΣχ Καρδίτσας

2 ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ Η ΔΙΑΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ; “Η ποιότητα ενός σχολείου ως μαθησιακή κοινότητα μπορεί να μετρηθεί από το πόσο αποτελεσματικά αντιμετωπίζει τις ανάγκες των μαθητών που αποτυγχάνουν.” --Wright (2005) Πώς εννοείτε το αντιμετωπίζω τις ανάγκες; Πώς εννοείτε το αποτελεσματικά;

3 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ “Παραδοσιακά, οι ΜΔ αντιμετωπίζονται ως έλλειμμα ενδογενές στο άτομο, η ένταση του οποίου μπορεί να επηρεάζεται αλλά όχι να προκαλείται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.” (Vaughn & Fuchs, 2003)

4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (GRESHAM, 2001): Απαιτεί σχολική αποτυχία για τουλάχιστον ένα έτος ΠΡΙΝ δοθεί ειδική υποστηρικτική διδασκαλία. Αποτυγχάνει στο να θεωρήσει εξωγενείς παράγοντες όπως η φτωχή ή η ασυνεπής διδασκαλία, ότι μπορούν να οδηγήσουν σε μαθησιακή καθυστέρηση. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ επιδόσεων σε κριτήρια (ΔΝ – Μαθ) δε δίνει καμιά σοβαρή αιτιολογία για το ΓΙΑΤΙ ο μαθητής έχει φτωχές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Μεταξύ των ΚΕΔΔΥ της χώρας δεν είναι διασφαλισμένο ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ίδιες δοκιμασίες για να αναφερθούν στην εκδήλωση Μαθησιακών Δυσκολιών.

5 VELLUTINO ET AL. (2000), P. 235 “… Το μοντέλο διάγνωσης με κριτήριο την ασυμφωνία ΔΝ-ΕΠ δε διακρίνει με αξιοπιστία φτωχούς και μη αναγνώστες … τα παιδιά που βρέθηκαν να ανταποκρίνονται δύσκολα (ή εύκολα) στη διδασκαλία … και δεν προβλέπει την ανταπόκριση στη διδασκαλία.”

6 ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 3699/2008 & ΥΠ.ΑΠ.28911/Γ6

7 ΦΕΚ 449Β’ /2007 & Ν. 3699/2008 Παραπομπή με αίτηση από γονέα  Το ΚΕΔΔΥ ζητά από τη σχολική μονάδα Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή. Παραπομπή με ευθύνη του σχολείου  Αντίγραφο πρακτικού της παιδαγωγικής συνεδρίας με την αναφορά του εκπαιδευτικού για τις ενδείξεις που έχει καταγράψει για το συγκεκριμένο μαθητή.  Βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης καθώς και τα αποτελέσματα της παρέμβασης.  Αντίγραφο πρακτικού με την υπόδειξη του γονέα για την παραπομπή του μαθητή στο ΚΕΔΔΥ.

8 Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ Στη… θάλασσα της μη επιλεξιμότητας για υποστήριξη Ειδική Αγωγή Γενική Εκπαίδευση

9 Η αλλαγή στη διαδικασία παραπομπής: 2007... Γεφυρώνοντας το κενό Ειδική Εκπαίδευση Γενική Εκπαίδευση Διδακτικές Παρεμβάσεις

10 ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

11 1. ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Α΄ επίπεδ ο εκπ/κος τάξης- γονείς Συγγραφή Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) από τον εκπ/κό της τάξης Β΄ επίπεδ ο εκπ/κος τάξης- γονείς- διευθυντής- σύλλογος διδασκόντων Εφαρμογή Βραχυπρόθεσμου Προγράμματος Παρέμβασης (Β.Π.Π.) Γ΄ επίπεδ ο εκπ/κος τάξης-γονείς- διευθυντής- σύλλογος διδασκόντων- Σχολικός Σύμβουλος Δ΄ επίπεδ ο εκπ/κος τάξης-γονείς- διευθυντής- σύλλογος διδασκόντων - Σχολικός Σύμβουλος-Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής-ΚΕΔΔΥ Παραπομπή σε ΚΕΔΔΥ με Π.Π.Ε. και Β.Π.Π. αν το παιδί δεν έχει ήδη παραπεμφθεί

12 2. ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Α1 επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς Α2 επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς - εκπ/κος Τ.Ε. Συγγραφή Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) από εκπ/κό Τ.Ε. και εκπ/κο τάξης Β΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς- εκπ/κος Τ.Ε.- διευθυντής - σύλλογος διδασκόντων Εφαρμογή Βραχυπρόθεσμου Προγράμματος Παρέμβασης (Β.Π.Π.) Γ΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς- εκπ/κος Τ.Ε.--διευθυντής - σύλλογος διδασκόντων - Σχολικός Σύμβουλος Δ΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς- εκπ/κος Τ.Ε.--διευθυντής - σύλλογος διδασκόντων - Σχολικός Σύμβουλος - Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής- ΚΕΔΔΥ Παραπομπή σε ΚΕΔΔΥ με Π.Π.Ε. και Β.Π.Π. αν το παιδί δεν έχει ήδη παραπεμφθεί

13 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

14 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Β.Π.Π.) Για το μαθητή-τρια: της τάξης Συνοπτική περιγραφή θέματος: Διάρκεια προγράμματος: Συμμετέχοντες (π.χ. εκπ/κος τάξης, γονείς) Βραχυπρόθεσμος στόχος: Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν: Περιγραφή Β.Π.Π.: Αποτελέσματα Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης: Προτάσεις για επιπλέον ενέργειες που μπορούν να γίνουν: Επιπλέον παρατηρήσεις: Υπογραφές Ημερομηνία:…./…./…. Δ/ντης σχ. ΜονάδαςΕκπ/κος τάξηςΕκπ/κος Τ.Ε.

15 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

16 Ημερομηνία…/…./…. Αίτημα σχολείου: ……………………………………………………………………………….. Σχολική μονάδα: Στοιχεία διευθυντή ή προϊσταμένου: Στοιχεία εκπαιδευτικού τάξης: Στοιχεία εκπαιδευτικού Τ.Ε: Τάξη-τμήμα:αριθμός μαθητών του τμήματος: Στοιχεία μαθητή Όνομα μαθητή: Ετών: πλευρίωση: Έχει φοιτήσει σε: α. Φροντιστηριακό τμήμα:από ……….μέχρι……….. β. Τάξη Υποδοχής:από ……….μέχρι……….. γ. Τμήμα Ένταξης:από ……….μέχρι……….. Έχει επαναλάβει τάξη:ποια τάξη: Χώρα καταγωγής: Χώρα γέννησης: Οικογενειακό περιβάλλον-συνθήκες διαβίωσης: Υπάρχει συνεργασία με τους γονείς; Ποια είναι η άποψη των γονέων για τις ενέργειές σας; Υπάρχει διάγνωση και από πού: Τι αναφέρει η διάγνωση:

17 Στις παρακάτω ερωτήσεις, κυκλώστε έναν από τους αριθμούς 1-2-3, ανάλογα με τη συχνότητα και την ένταση μιας συμπεριφοράς που εμφανίζει το παιδί, με τον εξής τρόπο: 1: σπανιότερα, λιγότερο, από τους υπόλοιπους συμμαθητές του 2: περίπου όπως όλοι οι άλλοι συμμαθητές του 3: πιο συχνά, περισσότερο, από τους υπόλοιπους συμμαθητές του 1. Μοιάζει να είναι ευτυχισμένος123 2. Είναι κοινωνικός123 3. Έχει σχολική επίδοση123 4. Χρησιμοποιεί λεξιλόγιο123 5. Παρουσιάζει αδρή κινητικότητα123 6. Παρουσιάζει λεπτή κινητικότητα123 7. Εμφανίζει πρόβλημα στην όραση, στην ακοή, στην κίνηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας (περιγράψτε) …….……………..……………………………………………………………………… 8. Εμφανίζει δυσκολία στο λόγο, στην ομιλία, στην επικοινωνία (περιγράψτε): …….……………..……………………………………………………………………… 9. Μπορεί να χωρίσει προφορικά συλλαβές (π.χ. πο-τή-ρι)123 10. Μπορεί να χωρίσει φωνήματα (π.χ. κ-α-λ-ό)123 11. Μπορεί να κάνει συλλαβική αντιστροφή (γά τα → τα γα) 123 12. Μπορεί να κάνει ανάγνωση κειμένου123

18 13. Γράφει ορθογραφημένα123 14. Κατανοεί κείμενο που διάβασε123 15. Κατανοεί κείμενο που άκουσε123 14. Διορθώνει τα λάθη του123 16. Μπορεί να διηγηθεί μια ιστορία123 17. Ξεχωρίζει πάνω/κάτω, αριστερό/δεξί, μέσα/έξω 123 18. Κατανοεί μαθηματικές έννοιες123 19. Δυσκολεύεται να συγκεντρώσει την προσοχή του 123 20. Δυσκολεύεται να καθίσει στη θέση του123 21. Κάνει φασαρία123 22. Μιλά, πράττει χωρίς να σκέφτεται123 23. Διακόπτει τους άλλους όταν μιλάνε, όταν παίζουν 123 24. Ενοχλεί τους συμμαθητές του123 25. Χτυπά τους συμμαθητές του123 26. Παίρνει τα πράγματα των άλλων123 27. Καταστρέφει ξένα πράγματα123 28. Χάνει εύκολα την ψυχραιμία του123 29. Καβγαδίζει με ενήλικες123 30. Ενοχλείται, θυμώνει εύκολα123 31. Επαναλαμβάνει με στερεοτυπικό τρόπο λόγια ή ιδιόρρυθμες κινήσεις (π.χ. των χεριών) 123 32. Δυσκολεύεται στην αλλαγή της ρουτίνας του 123 33. Ιδιόρρυθμη, ή μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση 123

19 34. Θετικά στοιχεία της συμπεριφοράς του, δεξιότητες, ικανότητες: 35. Στοιχεία της συμπεριφοράς που προβληματίζουν (περιγράψτε με ακρίβεια συγκεκριμένες συμπεριφορές, χώρο, χρόνο) 36. Αναφέρατε αναλυτικά, τις ενέργειες που έγιναν σε ενδοσχολικό επίπεδο: (σχολικού τμήματος, διεύθυνσης, συλλόγου διδασκόντων, γονέων του παιδιού ή συλλόγου γονέων) 37. Ενέργειες που έγιναν σε επίπεδο Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής: 38. Επιπλέον παρατηρήσεις Υπογραφές Ημερομηνία:…./…./…. Δ/ντης ή Προϊστάμενος Σχολικής Μονάδας Εκπ/κος τάξηςΕκπ/κος Τ.Ε.

20 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

21 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Οι μαθητές που δεν ανταποκρίνονται σε μια αποτελεσματική διδακτική παρέμβαση είναι πιθανό (ή πιο πιθανό από μαθητές που ανταποκρίνονται) να έχουν μαθησιακές δυσκολίες που οφείλονται σε βιολογικούς παράγοντες και να χρειάζονται ειδική εκπαίδευση.

22 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Διττός λειτουργικός ρόλος: πρόληψη / αντιμετώπιση και διάγνωση Μ.Δ. Διαχωρίζει μαθησιακά προβλήματα που οφείλονται σε ενδογενή αίτια από εκείνα που προκύπτουν από εξωτερικούς παράγοντες Βασικά συστατικά στοιχεία: 1.Αποτελεσματική και έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση 2.Συνεχής αξιολόγηση επίδοσης και προόδου όλων των παιδιών 3.Εντοπισμός των παιδιών που παρουσιάζουν «απόκλιση»

23 Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΣΔ 1/3 Α΄ Φάση  Διερεύνηση ακαδημαϊκών ικανοτήτων και επιπέδου προσοχής/συγκέντρωσης των μαθητών  Παρέμβαση  Αξιολόγηση προόδου και επιπέδου μαθησιακής ικανότητας  Εάν η γενική επίδοση της τάξης δεν είναι ικανοποιητική τότε  Εάν η γενική επίδοση της τάξης είναι ικανοποιητική τότε συνέχιση στη Β΄ φάση

24 Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΣΔ2/3 Β΄ Φάση  Εντοπισμός των μαθητών που είναι σε επικινδυνότητα να εμφανίσουν ΜΔ  Εξειδικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση (τουλάχιστον 8 εβδομάδες)  Αξιολόγηση προόδου  Όσοι εμφανίσουν βελτίωση → επιστρέφουν στο κανονικό πρόγραμμα  Όσοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν συνεχίζουν στη Γ΄ φάση

25 Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΣΔ3/3 Γ΄ Φάση  Περαιτέρω αξιολόγηση και διεπιστημονική Διαγνωστική εκτίμηση  Η Διαγνωστική Εκτίμηση βασίζεται:  Στα δεδομένα από Α΄ και Β΄ Φάση  Σε πληροφορίες από σταθμισμένα τεστ  Σε παρατηρήσεις εκπαιδευτικών  Στον αποκλεισμό άλλων αιτίων

26 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ

27 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Διαγνωστική ομάδα με λόγο στη σχεδίαση της παρέμβασης και την αξιολόγησή της. Ξεπερνιέται ο περιορισμός χρόνου, δε χρησιμοποιούνται σταθμισμένες ψυχομετρικές δοκιμασίες, αλλά πληροφορίες από τις συνθήκες διδασκαλίας. Παρέμβαση – Διάγνωση και όχι Διάγνωση – Παρέμβαση.

28 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! Οι παρουσιάσεις καθώς και οι καταγραφές της σημερινής συνάντησης θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο – στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΔΥ.


Κατέβασμα ppt "«ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» ΕΝΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μέθοδος προσδιορισμού των ΜΔ που βασίζεται στην απόκλιση μεταξύ επιπέδων επίδοσης πριν και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google