Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καινοτομία Ερευνητικών Εργασιών Γιατί, Τι Πώς, Ποιοί, Πού, Πότε, Πόσο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καινοτομία Ερευνητικών Εργασιών Γιατί, Τι Πώς, Ποιοί, Πού, Πότε, Πόσο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καινοτομία Ερευνητικών Εργασιών Γιατί, Τι Πώς, Ποιοί, Πού, Πότε, Πόσο

2 “NEO ΣΧΟΛΕΙΟ & Ε.Ε.” Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών (Ε.Ε.) Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών (Ε.Ε.) Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών (Ε.Ε.) Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών (Ε.Ε.) Οι Τέσσερις Παιδαγωγικές Αρχές στις οποίες στηρίζεται η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών. Οι Τέσσερις Παιδαγωγικές Αρχές στις οποίες στηρίζεται η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών. Οι Τέσσερις Παιδαγωγικές Αρχές στις οποίες στηρίζεται η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών. Οι Τέσσερις Παιδαγωγικές Αρχές στις οποίες στηρίζεται η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών. Τι είναι Ε.Ε Τι είναι Ε.Ε Τι είναι Ε.Ε Τι είναι Ε.Ε Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

3

4

5

6

7

8

9

10

11 θυμηθείτε Αν προσπαθήσουμε αρκετά Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο …

12 Σας ευχαριστώ

13 Εκπαιδευτικές Καινοτομίες: Αλλάζουν το Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικές Καινοτομίες ως παρεμβάσεις που: στηρίζονται σε πρωτοπόρες& πρωτότυπες ιδέες επιφέρουν σημαντικές αλλαγές – στη νοοτροπία, – στις πρακτικές, – στους ρόλους και – στη γενικότερη κουλτούρα του σχολείου.

14 ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ο Μαθητής κατακτά το «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω» δίνεται τέλος στο «μαθαίνω απ’ έξω» με νέες διδακτικές μεθόδους, εκπαιδευτικά υλικά και ψηφιακά εργαλεία

15 Ερευνητικές Εργασίες στο Νέο Λύκειο Μια Καινοτομία που άργησε…. αλλάζουν νοοτροπία, πρακτικές, ρόλους και κουλτούρα, βασίζονται σε τέσσερις παιδαγωγικές αρχές που οι πρακτικές τους είναι καθιερωμένες από δεκαετίες σε εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών.

16 Τέσσερις Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές των Ερευνητικών Εργασιών Διερευνητική Διερευνητική Προσέγγιση της Μάθησης Διερευνητική Προσέγγιση της Μάθησης Διεπιστημονική Διεπιστημονική Συνεργασία Καθηγητών Διεπιστημονική Συνεργασία Καθηγητών Διαφοροποίηση Διαφοροποίηση του περιεχομένου, της διαδικασίας & του πλαισίου μάθησης Διαφοροποίηση Διαφοροποίηση Ομαδοσυνεργατική Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση της Μάθησης Ομαδοσυνεργατική

17  Επιτυχία της Καινοτομίας εξαρτάται από τη συστηματική σύμπραξη των τεσσάρων αυτών παιδαγωγικών αρχών  Περιστασιακή και ανεξάρτητη εφαρμογή τους υπάρχει στα σχολεία, αλλά δεν αρκεί.

18 Αρχή της Διερευνητικής Μάθησης: Ερωτήματα & Τεκμηριωμένες Απαντήσεις Διερευνητική Μάθηση εστιάζει στην: εκκίνηση με προβλήματα και ερωτήματα συλλογή και επεξεργασία δεδομένων διαμόρφωση τεκμηριωμένων απαντήσεων ανάπτυξη επεξηγήσεων εξέταση αντιθέτων απόψεων στοχαστική ανάλυση διαδικασιών και συμπερασμάτων

19 Είδη Διερευνητικής Μάθησης: Διαφοροποίηση Βαθμού Καθοδήγησης ελεγχόμενες μορφές διερεύνησης: εκπαιδευτικός ορίζει ερωτήματα και βήματα διερεύνησης και μαθητές επαληθεύουν συγκεκριμένη αρχή/γενίκευση μορφές φθίνουσας καθοδήγησης: εκπαιδευτικός θέτει τα ερωτήματα και μαθητές επιλέγουν βήματα και δράσεις της έρευνας σε πλαίσιο καθοδήγησης ακαθοδήγητες μορφές διερεύνησης: ερωτήματα και διερευνητικές δράσεις καθορίζονται από μαθητές, χωρίς παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού.

20 Διερευνητική Μάθηση μέσω Επεξηγήσεων & Φθίνουσας Καθοδήγησης Επεξηγήσεις και Καθοδήγηση για την ανάπτυξη Επεξηγήσεις και Καθοδήγηση για την ανάπτυξη: κατανόησης απαιτούμενης επιστημονικής γνώσης διαδικασιών, μεθόδων και μέσων έρευνας τρόπων επιχειρηματολογίας και επεξηγήσεων επιστημονικών τρόπων σκέψης και ειδών λόγου στοχαστικής ανάλυσης διαδικασιών και συμπερασμάτων με επιστημονικά & αξιακά κριτήρια

21 Διερευνητική Μάθηση μέσω Επεξηγήσεων & Φθίνουσας Καθοδήγησης Ο εκπαιδευτικός: Διδάσκει Παρωθεί Εμψυχώνει ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ αλλά ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

22 Αρχή Συνεργασίας των Εκπαιδευτικών Οι Ερευνητικές εργασίες είναι κατά βάση διεπιστημονικής φύσης ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ πεδίο συνεργασίας μαθημάτων και εκπαιδευτικών

23 Αρχή Συνεργασίας των Εκπαιδευτικών: Παράγοντας Επαγγελματικής Ανάπτυξης Αναξιοποίητος Εκπαιδευτικός Πόρος παράγει νέα γνώση, λειτουργεί ως ενδοσχολική επιμόρφωση για επαγγελματική ανάπτυξη βελτιώνει μαθητικές επιδόσεις & λειτουργικότητα σχολείου, αλλά …. πρακτικές συνεργασίας σπανίζουν συλλογικές έρευνες προωθούν τέτοιες πρακτικές.Συνεργασία: Διδακτικό Σχεδιασμό, Συνδιδασκαλία

24 Διεπιστημονική Συνεργασία Καθηγητών (Έρευνα: Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων διπλή ωφέλεια) Καθηγητές: δυνατότητα υπερκερασμού της «μοναξιάς» επιστημών και επιστημόνων και αξιοποίησης δυνατοτήτων διεπιστημονικής σύμπραξης Μαθητές: επίγνωση πώς είναι οργανωμένοι φυσικός και κοινωνικός κόσμος, πώς αλλάζουν, πώς αλληλοσυσχετίζονται, πώς επικοινωνούμε μεταξύ δύο κόσμων και, πώς αναπαριστούμε και εκφράζουμε τη γνώση μας για αυτούς.

25 Διαφοροποίηση Διαφοροποίηση του περιεχομένου, της διαδικασίας & του πλαισίου μάθησης όλα τα παιδιά υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά διαφοροποιημένες προσεγγίσεις μέσα από διαφοροποιημένες προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη: – Ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες – Δυνατότητες – Ενδιαφέροντα – Ρυθμούς μάθησης – Πολιτισμικό υπόβαθρο – Βιώματα

26 Δυνατότητες διαφοροποιημένης μάθησης Δυνατότητες επιλογών Υπο-ερωτήματα Διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων Τρόπους αναπαράστασης & κοινοποίησης της νέας γνώσης

27 Αρχή Ομαδοσυνεργατικής Οργάνωσης των Μαθητών ( Ολομέλεια & μικρο-Ομάδες ) Το Ελληνικό Λύκειο επιλέγει συνειδητά τις ομαδικές και όχι τις ατομικές Ερευνητικές Εργασίες γιατί αποτελούν το ιδανικό πλαίσιο για: Βιωματική μάθηση Φυσική ανάπτυξη ικανοτήτων Ανάπτυξη συλλογικού πνεύματος

28 Δεν αρκεί να βρεθούν μαζί…… ΟΜΑΔΑ Κατανόηση και αποδοχή κοινών σκοπών Σαφής αλληλεξάρτηση Συνθήκες οπτικής επαφής & επικοινωνίας Αποκέντρωση διδασκαλικής εξουσίας & ανάθεση ρόλων Ίσες ευκαιρίες Συνεργατικές (και όχι ανταγωνιστικές) σχέσεις

29 Ενεργός πολίτης; ανάπτυξη του αυτόνομου, ενεργού και υπεύθυνου δημοκρατικού πολίτη συντελείται μέσα σε συνθήκες ισότιμων σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας. ομαδοσυνεργατικότητα διασφαλίζει αβίαστα και με φυσικό τρόπο τις παραπάνω συνθήκες.

30 Τι είναι Ε.Ε Ομαδοσυνεργατική, Διεπιστημονική Έρευνα 1. Σκοπό – ερευνητικά ερωτήματα Σκοπό ερευνητικά ερωτήματα 2. Προγραμματισμός - Πηγές - Μεθοδολογικά εργαλεία ΠρογραμματισμόςΠηγέςΜεθοδολογικά εργαλεία 3. Δραστηριότητες – δράσεις συλλογής δεδομένων Δραστηριότητες – δράσεις συλλογής δεδομένων 4. Επεξεργασία δεδομένων – συμπεράσματα - Παραγωγή νέας γνώσης Επεξεργασία δεδομένων – συμπεράσματα - Παραγωγή νέας γνώσης 5. Κοινοποίηση νέας γνώσης (παρουσίαση) Κοινοποίηση νέας γνώσης (παρουσίαση) 6. Αξιολόγηση Αξιολόγηση Τελικά προιόντα μιας Ε.Ε Τελικά προιόντα μιας Ε.Ε

31

32 ΣΚΟΠΟΣ Βαθύτερη κατανόηση φυσικού & κοινωνικού κόσμου Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων σε προβληματικές καταστάσεις Κατασκευή αντικειμένων, συστημάτων… Καλλιτεχνική έκφραση ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ των παραπάνω Οι σκοποί των ερευνητικών εργασιών είναι ταυτισμένοι με τους σκοπούς των αντίστοιχων μαθημάτων που εμπλέκονται στο σχέδιο

33 Ερευνητικά ερωτήματα Κεντρικό ερευνητικό ερώτημα Αναλύεται σε υπο- ερωτήματα Συνήθως τρία υπο-ερωτήματα είναι αρκετά για ένα κεντρικό ερώτημα

34 Προγραμματισμός Κατανομή του χρόνου Εντός των ωρών της ζώνης του ωρολογίου προγράμματος

35 Πηγές Πρωτογενείς Πηγές – Αρχειακό υλικό – Στατιστικά δεδομένα – Μουσεία – Δημοσκοπήσεις – Εργαστηριακά πειράματα – Καλλιτεχνικές συνθέσεις Δευτερογενείς Πηγές – Βιβλία – Άρθρα – Διαδικτυακές βάσεις

36 Είδη έρευνας - Μεθοδολογικά εργαλεία Ερμηνευτική Πειραματική Περιγραφική Δημοσκοπική – Ερωτηματολόγια – Κλείδες – Συνεντεύξεις – Όργανα μέτρησης – ……….

37 Δραστηριότητες - δράσεις Συλλογή των δεδομένων Συνδέονται με τα ερευνητικά ερωτήματα Σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών Σχετίζονται με το περιεχόμενο των μαθημάτων

38 Επεξεργασία δεδομένων – Συμπεράσματα ΣΚΟΠΟΣ: Απόκτηση γνώσης και προώθηση της κατανόησης Παραγωγή νέας γνώσης ΌΧΙ στην αυτούσια παράθεση πληροφοριών Δεδομένα- Πληροφορίες- Γνώση - Σοφία

39 Κοινοποίηση της νέας γνώσης Εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης Γραπτός και προφορικός λόγος Εικόνες, γραφικές παραστάσεις… Δρώμενα Εικαστικές εκφράσεις Ψηφιακές προσωμοιώσεις Παρεμβάσεις ……………………..

40 Αξιολόγηση Συλλογικού Έργου Ομάδας: Αξιολόγηση Συλλογικού Έργου Ομάδας: Αξιολόγηση σε Τέσσερις Διαστάσεις Αξιολόγηση Ερευνητικής ΔιαδικασίαςΕρευνητικής Διαδικασίας Αξιολόγηση Περιεχόμενου Ερευνητικής ΈκθεσηςΠεριεχόμενου Αξιολόγηση Γλώσσας και Δομής Ερευνητικής ΈκθεσηςΓλώσσας και Δομής Αξιολόγηση Δημόσιας Παρουσίασης της Ομαδικής ΕργασίαςΔημόσιας Παρουσίασης

41 Αξιολόγηση Ερευνητικής Διαδικασίας: Οκτώ Περιγραφικές Υποκλίμακες 1. Ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων, επιλογή πηγών και μεθόδων 2. Αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών 3. Αιτιολόγηση επιλογών και περιγραφή τεχνικών και μεθόδων συλλογής δεδομένων 4. Αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων. 5. Κριτική αποτίμηση πηγών, μεθόδων, συμπερασμάτων 6. Αποτελεσματική αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα. 7. Συνέπεια μελών ομάδας προς τον προγραμματισμό 8. Χρήση μέσων, πόρων και ΤΠΕ

42 Αξιολόγηση Περιεχόμενου Ερευνητικής Έκθεσης: Οκτώ Περιγραφικές Υποκλίμακες 1. Κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέματος και των ερευνητικών ερωτημάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς. 2. Κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών 3. Προσέγγιση δεδομένων έρευνας προς διαμόρφωση θέσεων ομάδας επί ερευνητικών ερωτημάτων μέσω αναλύσεων, συσχετίσεων και συλλογισμών 4. Διατύπωση με λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της ομάδας που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα βάσει των δεδομένων. 5. Αξιοποίηση συμπερασματικών θέσεων έρευνας για διαμόρφωση τεκμηριωμένων απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα 6. Υπεράσπιση θέσεων ομάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων απόψεων και κριτικός σχολιασμός τους. 7. Συσχέτιση θέματος και συμπερασμάτων με καταστάσεις, προβλήματα και ζητήματα της πραγματικότητας. 8. Κριτική αποτίμηση των ατομικών, ομαδικών επιλογών και ρόλων.

43 Αξιολόγηση Γλώσσας και δομής Ερευνητικής έκθεσης Έξι Περιγραφικές Υπο-Κλίμακες 1. Χρήση όρων και επιστημονικής ονοματολογίας 2. Σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας 3. Εσωτερική συνοχή λόγου 4. Δομή Ερευνητικής Εργασίας 5. Χρήση απεικονιστικών σχημάτων επιστήμης 6. Επιμέλεια εκτύπωσης ερευνητικής έκθεσης

44 Αξιολόγηση Δημόσιας Παρουσίασης της Ομαδικής Εργασίας: Έξι Περιγραφικές Υπο-Κλίμακες 1. Ενημέρωση για προβληματική και διαδικασίες έρευνας 2. Ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα έρευνας 3. Χρήση γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση. 4. Χρήση συμπληρωματικών/πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγμές. 5. Χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και κατάλληλη στιγμή. 6. Ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού..

45 Τελικά προϊόντα Ερευνητική έκθεση – Παρουσιάζει σε συνεχή λόγο το θέμα, την προβληματική, τους στόχους, τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, συμπεράσματα, κριτική τοποθέτηση, Τέχνημα – Έχει τη μορφή κατασκευής καλλιτεχνικής σύνθεσης, κολάζ, αφίσας,video, δρώμενου Δράσεις – Παρεμβάσεις στο άμεσο περιβάλλον του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας

46 Ρόλος του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική διαδικασία Οι διερευνητικές προσεγγίσεις δεν καταργούν τον διδακτικό ρόλο του εκπαιδευτικού, αλλά τον αξιοποιούν κατά περίπτωση και στο βαθμό που είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι οι μαθητές κατέχουν την προαπαιτούμενη γνώση, για να κατανοούν το πλαίσιο των ερωτημάτων, αλλά και το πλαίσιο ερμηνείας των ευρημάτων. Lave and Wenger 1991, Ματσαγγούρας 2000:104 και 130, Κουλουμπαρίτση 2003:161-164).

47 Ρόλος του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική διαδικασία Οι ομαδοσυνεργατικές Ερευνητικές Εργασίες προϋποθέτουν ότι ο εκπαιδευτικός διαθέτει κατά διαστήματα λίγο χρόνο, για να εξηγήσει και να υποδείξει μεθόδους και τεχνικές ανάπτυξης, για να συζητήσει με τις ομάδες την πορεία της συνεργατικής μάθησης και τα ενδεχόμενα προβλήματά της και τις δυνατές λύσεις τους.


Κατέβασμα ppt "Καινοτομία Ερευνητικών Εργασιών Γιατί, Τι Πώς, Ποιοί, Πού, Πότε, Πόσο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google