Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έλεγχος της αναπνοής κατά τη διάρκεια μηχανικού αερισμού D. Georgopoulos, Professor of Medicine, Intensive Care Medicine Department, University Hospital.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έλεγχος της αναπνοής κατά τη διάρκεια μηχανικού αερισμού D. Georgopoulos, Professor of Medicine, Intensive Care Medicine Department, University Hospital."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έλεγχος της αναπνοής κατά τη διάρκεια μηχανικού αερισμού D. Georgopoulos, Professor of Medicine, Intensive Care Medicine Department, University Hospital of Heraklion, University of Crete, Heraklion, Crete, Greece

2 Βασικές αρχές του συστήματος ελέγχου της αναπνοής

3 Multi factors Medullary respiratory controller Spinal motor neurons Pmus = V’xR + VxE Volume-time profile VentilationPaO 2, PaCO 2, pH Diseases Therapy Pres Pel Chemical feedback Reflex and Mechanical feedback Behavioral feedback

4 Multi factors Medullary respiratory controller Spinal motor neurons Paw +Pmus = V’xR + VxE Volume-time profile VentilationPaO 2, PaCO 2, pH Diseases Therapy

5 + Paw = Prs + Pel Volume-time profile Mechanical Chemical Reflex Behavioral Feedback Response of Pmus to ventilator delivered breath Response of ventilator to Pmus Pmus Ventilator and Patient factors Georgopoulos D: Principles and Practice of Mechanical Ventilation (ed. Tobin) 2005: pp 715-728

6 Απάντηση του αναπνευστήρα στην προσπάθεια του ασθενούς 1)Τύπος ΜΑ 2)Μηχανική του αναπνευστικού συστήματος 3)Χαρακτηριστικά της Pmus

7 Τύποι βοηθητικού (Commercial) μηχανικού αερισμού Assist volume control (AVC, V T constant) Pressure support or control (PS, Pressure constant) Proportional assist ventilation (PAV, Pressure proportionally to instantaneous flow and volume) Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA)

8 V T (L) Patient effort [PTPPmus (cmH 2 O. sec)] PAV, NAVA PS AVC Interaction between ventilator delivered volume and patient effort with different modes of support Data from Mitrouska et al. Eur Respir J 1999 and Colombo et al. Intensive Care Med 2008

9 Απάντηση του αναπνευστήρα στην προσπάθεια του ασθενούς 1)Τύπος ΜΑ 2)Μηχανική του αναπνευστικού συστήματος 3)Χαρακτηριστικά της Pmus

10 Time (sec) Flow (l/sec) Paw (cmH 2 O) Pes (cmH 2 O) 5 sec Fr = 33 b/min Georgopoulos et al. Intensive Care Med 2006;32:34 A patient with dynamic hyperinflation due to COPD Ventilator rate = 12 b/min

11 Flow (l/sec) Pes (cmH 2 O) Beginning of inspiratory effort Triggering 320 msec Delay ventilator response due to dynamic hyperinflation (PEEPi) Georgopoulos et al. Intensive Care Med 2006;32:34

12 Time (sec) Flow (l/sec) Paw (cmH 2 O) Pes (cmH 2 O) 5 sec Fr = 33 b/min Georgopoulos et al. Intensive Care Med 2006;32:34 Ventilator rate = 12 b/min

13 Απάντηση του αναπνευστήρα στην προσπάθεια του ασθενούς 1)Τύπος ΜΑ 2)Μηχανική του αναπνευστικού συστήματος 3)Χαρακτηριστικά της Pmus

14 Kondili et al. Br J Anaesth 2003;91:106 Double triggering due to prolonged inspiratory effort Ventilator rate = 2 x patient’s rate

15 Flow Paw Pga Pes Pdi

16 13% 15% 23% 12%

17 Κατά τη διάρκεια του ύπνου οι ασθενείς είναι σε αυξημένο κίνδυνο μη συγχρονισμού (αναποτελεσματικές προσπάθειες)

18 Fanfulla et al. Am J Respir Dis 2005

19 Απάντηση του αναπνευστήρα στην προσπάθεια του ασθενούς Μήνυμα Ο αερισμός και οι χαρακτήρες του μπορεί να μην αντανακλούν το σύστημα ελέγχου της αναπνοής

20 + Paw = V’xR + VxE Volume-time profile Mechanical Chemical Reflex Behavioral Feedback Response of Pmus to ventilator delivered breath Response of ventilator to Pmus Pmus Ventilator and Patient factors Georgopoulos D: Principles and Practice of Mechanical Ventilation (ed. Tobin) 2005: pp 715-728

21 Chemical feedback (ΧΣΑ) ΧΣΑ ως παράγοντας καθορισμού της Pmus κατά τη διάρκεια ΜΑ Λειτουργία ΧΣΑ κατά τη διάρκεια ΜΑ

22 Μελέτες έδειξαν ότι ο ΜΑ δεν τροποποιεί τη συμβολή του ΧΣΑ στον καθορισμό της Pmus (Georgopoulos et al. Am J Respir Crit Care Med 1997;155:2000, Xirouchaki et al. Eur Respir J 1999;14:508, Kondili et al. Intensive Care Med 2001;27:1147) ΧΣΑ παραμένει ένας σημαντικός παράγοντας της Pmus ακόμη και κατά τη διάρκεια ΜΑ (Kondili et al. Br J Anaesth 2003;91:106, Prinianakis et al. Respir Care Clin N Am 2005; 11:201) Chemical feedback

23 Ο ΜΑ επιδρά στη λειτουργία (αποτελεσματικότητα) του ΧΣΑ?

24 Εγρήγορση Ύπνος Λειτουργία (αποτελεσματικότητα) του ΧΣΑ

25 Respiratory response to CO 2 during mechanical ventilation in awake humans Data from Georgopoulos et al. Am J Respir Crit Care Med 1997;156:146 f is relatively insensitive to CO 2 over a wide range of PCO 2 the ventilatory response to CO 2 is expressed mainly by intensity of respiratory effort

26 V T /effort per breath (neuroventilatory coupling per breath) is the main determinant of the respiratory response to chemical feedback

27 Επακόλουθα? Νευρο-αναπνευστική σύζευξη (V T /effort per breath) είναι σημαντική ΧΣΑ κατά τη διάρκεια ΜΑ - Εγρήγορση

28 V T /PTP-Pmus I (l/cmH 2 O. sec) * * + + V T /effort per breath (neuroventilatory coupling) with low and high respiratory drive at various modes of support Data from Mitrouska et al. Eur Respir J 1999; 13:873 Low drive High drive Hypocapnia Asynchrony Hypercapnia

29 ΧΣΑ κατά τη διάρκεια ΜΑ - Εγρήγορση Επακόλουθα Τύποι ΜΑ που επιτρέπουν την ένταση της εισπνευστικής προσπάθειας να επηρεάσει τον V T αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του ΧΣΑ να ελέγξει τηPaCO 2 Τύποι ΜΑ που επιδρούν αρνητικά στη νευρο- αναπνευστική σύζευξη (neuroventilatory coupling, V T /effort) μπορεί να προκαλέσουν είτε υποκαπνία είτε υπερκαπνία

30 Παρατηρήσεις Η συχνότητα εξαρτάται από τη PaCO 2 Ελάττωση της PaCO 2 by 3-4 mmHg προκαλεί άπνοια (Datta et al. J Physiol 1991; 440:17, Mezza et al. J Appl Physiol 1998; 84:3) ΧΣΑ κατά τη διάρκεια ΜΑ - Ύπνος

31 Ventilation (l/min) PaCO 2 (mmHg) Wakefulness Sleep Apnea During sleep breathing frequency changes minimally with decreasing PaCO 2 up to a point (apneic threshold) f Pmus PaCO 2 Meza et al. J Appl Physiol 1998;85:1928 Meza et al. J Appl Physiol 1998;84:3

32 Meza et al. J Appl Physiol 1998;85:1928 0 36 8 f decreased abruptly to zero (apnea) when PS increased to 8 cmH 2 O Pmus was progressively downregulated from 0 to 8 cmH 2 O Paw

33 Ακόμη και στον ύπνο ο λόγος V T /effort (neuroventilatory coupling per breath) είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την απάντηση του συστήματος στο ΧΣΑ

34 Επακόλουθα Επίπεδο υποστήριξης που έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο V T μπορεί να προκαλέσει άπνοιες και περιοδική αναπνοή Επίπεδο υποστήριξης που έχει ως συνέπεια μεγάλο V T μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα καθυστέρηση στη διέγερση και αναποτελεσματικές προσπάθειες Τύποι ΜΑ που ελαττώνουν τον V T σε απάντηση της μειωμένης προσπάθειας προάγουν την αναπνευστική σταθερότητα ΧΣΑ κατά τη διάρκεια ΜΑ - Υπνος

35 Γιατί να ασχολούμαστε?

36 Sleep and periodic breathing in critically ill patients Sleep efficiency 75±5% vs 63±5% of TST Sleep fragmentation 54±7 vs 79 ±7 events/hour Parthasarathy and Tobin Am J Respir Crit Care Med 2000;166:1423 Arousals

37 Sleep fragmentation index (events/hour) * Data from Alexopoulou et al. Intensive Care Med 2007;33:1139 Sleep quality is impaired in patients with periodic breathing

38 Fanfulla et al. Respir Med 2007

39 Campo et al. Crit Care Med 2010

40 Λειτουργία (αποτελεσματικότητα) του ΧΣΑ 1)Τύπο ΜΑ 2)Εγρήγορση / Ύπνος 3) Νόσοι (pulmonary edema, ARDS)

41 + Paw = V’xR + VxE Volume-time profile Mechanical Chemical Reflex Behavioral Feedback Response of Pmus to ventilator delivered breath Response of ventilator to Pmus Pmus Ventilator and Patient factors Georgopoulos D: Principles and Practice of Mechanical Ventilation (ed. Tobin) 2005: pp 715-728

42 Reflex response of neural expiratory time to varying V T in ARDS patients Kondili et al. Intensive Care Med 2001;27:1147 The response is completed in one breath

43 Reflex response of neural inspiratory time to varying V’ I in ARDS patients Kondili et al. Intensive Care Med 2001;27:1147 The response is completed in one breath

44 Should the reflex response be taken into account?

45 Laghi et al. Am J Respir Crit Care Med 1999, 160:1766 Message: The reflex response may modify the effectiveness of a particular strategy to achieve its goal It is recommended that COPD patients on assist volume control should be ventilated with high V’ I in order to reduce dynamic hyperinflation (by giving the same V T in less time and expiratory time is increased) Minimum change in expiratory time The reflex response is attenuated during sleep (Georgopoulos et al. Am J Respir Crit Care Med 1996)

46 + Paw = V’xR + VxE Volume-time profile Mechanical Chemical Reflex Behavioral Feedback Response of Pmus to ventilator delivered breath Response of ventilator to Pmus Pmus Ventilator and Patient factors Georgopoulos D: Principles and Practice of Mechanical Ventilation (ed. Tobin) 2005: pp 715-728

47 43% of patients exhibited asynchrony in >10% of their efforts Patient comfort scale is lower in patients with asynchrony

48 Prinianakis et al. Eur Respir J 2004

49 Συνολική απάντηση του ασθενούς στον αναπνευστήρα Μέγεθος των μεταβολών PaO 2, PaCO 2 και pH Ευαισθησία σε χημικά ερεθίσματα Νόσοι Επίπεδο συνείδησης Αντανακλαστικά Αντιδράσεις συμπεριφοράς

50 + Paw = V’xR + VxE Volume-time profile Mechanical Chemical Reflex Behavioral Feedback Response of Pmus to ventilator delivered breath Response of ventilator to Pmus Pmus Ventilator and Patient factors Georgopoulos D: Principles and Practice of Mechanical Ventilation (ed. Tobin) 2005: pp 715-728

51 Patient brain Physician brain Interaction between the two brains Patient-ventilator interaction

52 Patient brain Physician brain Synchrony between patient and ventilator Knowledge Education


Κατέβασμα ppt "Έλεγχος της αναπνοής κατά τη διάρκεια μηχανικού αερισμού D. Georgopoulos, Professor of Medicine, Intensive Care Medicine Department, University Hospital."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google