Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

MEI 2012 Thessaloniki - HELLAS. Ιδανικό... Πραγματικό...

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "MEI 2012 Thessaloniki - HELLAS. Ιδανικό... Πραγματικό..."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 MEI 2012 Thessaloniki - HELLAS

2 Ιδανικό...

3 Πραγματικό...

4 Operational problems in “Intensive Care” Decisions must be taken immediately Multiple & complex problems Data stored in different locations Several inputs from different devices Patients’ history unknown Integration based on local experience Remote retrieval impossible

5 TRENDS IN TOTAL NUMBER OF HOSPITAL VS ICU BEDS ICU BEDSHOSPITAL BEDS

6 Institute of Medicine (IOM): Patient safety is “indistinguishable from the delivery of quality health care” Harteloh PPM (Health Care Analysis. 2003;11(3):259–67) “Quality [is] an optimal balance between possibilities realized and a framework of norms and values.”

7 Why do we need e-Learning / telemedicine in the ICU environment? • Informed decision – EBM practice • Emergency teleconsultation and patient’s triage in remotely located ICU’s • Home care / rehabilitation • Patients’ safety control – regular external audit • Second opinion in difficult cases from remotely located experts • Training in ICM

8 Interactive tele-education session between IsMeTT (Palermo) and UCY (Cyprus)

9 Interactive multipoint tele-consultation during laparoscopy (OP 2000 (Berlin), FMPC (Casablanca), CICE (Clermont-Ferrand)

10

11 Tele-consultation between OP 2000 (Berlin), ANDS (Algiers) and IsMeTT (Palermo)

12 Κέντρο eICU

13

14 Cyprus ICU pilot Network Installation sites in Cyprus

15 Satellite terminal at the NGH

16

17 Project Scenarios (cont.) Medical teletraining session

18 Όχι μόνο για παιχνίδια…

19 The kinect sensor

20 Αποκατάσταση με εξοπλισμό ιδεατής πραγματικότητας

21 Ιπποκράτειο ρητό “Ὁ μὲν βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερή, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή …” Ιπποκράτους αφορισμοί 1.1 « … Life is short, [the] art long, opportunity fleeting, experience misleading and judgment difficult. …» Hippocrates, Aphorism 1.1

22 “Half of what you are taught as medical students will in 10 years have been shown to be wrong. And the trouble is, none of your teachers know which half” My students are dismayed when I say to them: “Half of what you are taught as medical students will in 10 years have been shown to be wrong. And the trouble is, none of your teachers know which half” Dr Sydney Burwell Dean of Harvard Medical School

23 Percentage of current EB knowledge known to physicians after medical school graduation p<0.001 Shin et al CMEJ 1993 % years from graduation 15 years 35%

24 ACP Journal Club NEJM, Ann Intern Med JAMA, Arch Intern Med, Circulation, Lancet, Am J Med, BMJ, J Intern Med

25 Technologies needed • Electronic patient record with bio-signals store • Data from home care • Database and statistical analysis of data • Electronic syllabus / curriculum • Repository of educational material (PACT) • Virtual patients bank / simulation • A platform that integrates all

26 Μητρώο σε χαρτί στη ΜΕΘ

27 Δωμάτιο ΜΕΘ με σταθμό εργασίας ΚΠΣ

28 Σταθμός εργασίας ΚΠΣ

29

30

31 Παράδειγμα βιοσήματος σε κλινικό δεδομένο Παρακολούθηση του καρδιογραφήματος από συσκευή παρακολούθησης βιοσημάτων

32 Technologies needed • Electronic patient record with bio-signals store • Data from home care • Database and statistical analysis of data • Electronic syllabus / curriculum • Repository of educational material (PACT) • Virtual patients bank / simulation • A platform that integrates all

33 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

34 Φορητή συσκευή καταγραφής βιοσημάτων για το έργο Τηλε-Ιπποκράτης

35 Περιβάλλον διάδρασης ιατρού

36 Technologies needed • Electronic patient record with bio-signals store • Data from home care • Database and statistical analysis of data • Electronic syllabus / curriculum • Repository of educational material (PACT) • Virtual patients bank / simulation • A platform that integrates all

37 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Μονάδα Εντατικής Θεραπείας PROSAFE C ONSORTIUM GiViTI (Italian Group for the Evaluation of Interventions in Intensive Care Medicine) “Mario Negri” Institute, Italy Semmelweis University, Hungary Warsaw Medical University, Poland General hospital Novo Mesto, Slovenia Nicosia General Hospital, Cyprus Intensive Care Forum NGO, Cyprus Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Germany UCL Center for Intensive Care Medicine & Bloomsbury Institute of Intensive Care Medicine, United Kigdom

38 internet Proxy: machine with a specific address that grants a safe internet access using a trusted networking with autentication. master client server CC If the proxy exist, softwares(like browser) must know its address and autentication credentials Prosafe tries to guess the system proxy settings. If it is not able to get settings, you will be able to set them. master

39

40 ICU n. 57 Calibration curve expected mortality observed mortality

41 VLAD: Variable life-adjusted plot patient 1 expected mortality= 6.5% outcome = alive SUCCESS: 6.50 patient 2expected mortality = 46.4% outcome = died FAILURE: 53.6 patient 3expected mortality = 16.8% outcome = alive SUCCESS: 16.8 patient 4expected mortality = 95.1% outcome = died FAILURE: 4.9 0 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 0.10 0.20 1 2 34 patients 5 6

42 ICU n. 57 79 /291 vs. 92 /291 13 more deaths (95% CI: 5 – 21) if I would have performed as the previous year, how many death would I have observed?

43 Technologies needed • Electronic patient record with bio-signals store • Data from home care • Database and statistical analysis of data • Electronic syllabus / curriculum • Repository of educational material (PACT) • Virtual patients bank / simulation • A platform that integrates all

44 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Competency-Based Training in Intensive Care Medicine in Europe

45 Methodology Phase 1 survey on national methods of training, assessment and accreditation Phase 2 identification of competencies and classification Phase 3 development of guidelines for the assessment of these competencies Phase 4 Identification of training material and link between the competencies and material

46

47

48 Technologies needed • Electronic patient record with bio-signals store • Data from home care • Database and statistical analysis of data • Electronic syllabus / curriculum • Repository of educational material (PACT) http://pact.esicm.org • Virtual patients bank / simulation • A platform that integrates all

49

50 http://teleprometheus.ouc.ac.cy

51 Επαγγελματίες Υγείας Ασθενείς / Συγγενείς Ασθενών Εκπαιδευτές The materialization of an innovative project who will address the educational needs of health care practitioners with enrichment of their work environment with learning elements Κύριοι στόχοι έργου The adaptation of the platform to the needs of patients and their families from the hospital to the home based care &

52 • Depict and translate clinical needs to educational processes • Select and organize educational material • Adapt and integrate the proposed solution to the ICU environment Process analysis KNOWLEDGE DIFFUSION

53 e Infrastructure requirements outline Tele-education rooms – Interactive boards – Teleconference systems – Simulation tools Physical and virtual “points of training” in the work place and in their every day life Lessons / Training program management Educational material management Teleconferences management Tele-education platform

54 “ … Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? …” T.S. Eliot’s The Rock (1934)


Κατέβασμα ppt "MEI 2012 Thessaloniki - HELLAS. Ιδανικό... Πραγματικό..."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google