Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Αξιολόγηση Online Μαθημάτων με τη Χρήση Ερευνητικών Εργαλείων του Μoodle Χ. Καρακύριος – Υπ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ ΔΠΘ Γ. Κέκκερης – Καθηγητής ΠΤΔΕ ΔΠΘ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Αξιολόγηση Online Μαθημάτων με τη Χρήση Ερευνητικών Εργαλείων του Μoodle Χ. Καρακύριος – Υπ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ ΔΠΘ Γ. Κέκκερης – Καθηγητής ΠΤΔΕ ΔΠΘ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Αξιολόγηση Online Μαθημάτων με τη Χρήση Ερευνητικών Εργαλείων του Μoodle Χ. Καρακύριος – Υπ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ ΔΠΘ Γ. Κέκκερης – Καθηγητής ΠΤΔΕ ΔΠΘ

2 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 Έμφαση e - learning

3 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 MOODLE  Πλατφόρμα Ασύγχρονης Online Εκπαίδευσης  Ελεύθερο Λογισμικό – Ανοιχτού Κώδικα  Δεν απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού  Πολύ Μεγάλη Κοινότητα Χρηστών  Απαιτεί χρήση φυλλομετρητή (Browser)  Υποστηρίζει εποικοδομητική θεωρία μάθησης

4 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ; Το εργαλείο, είναι αρκετό από μόνο του για τη διεξαγωγή μιας επιτυχημένης εκπαίδευσης;

5 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 Σχεδιασμός Εκπαίδευσης

6 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 Σχεδιασμός  Καθορισμός Εκπαιδευτικών Στόχων  Ανάλυση Γνώσεων – Δεξιοτήτων Συμμετεχόντων  Αναζήτηση Εκπαιδευτικών Πηγών  Καθορισμός Χρήσης Εργαλείων Κατασκευής Εκπαιδευτικών Πηγών  Αντιστοιχία Πηγών Πληροφόρησης – Δραστηριοτήτων Αλληλεπίδρασης  Θέσπιση Κριτηρίων Αξιολόγησης

7 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 Ανάπτυξη  Δημιουργία Ηλεκτρονικών Πηγών  Δημιουργία Δραστηριοτήτων Αλληλεπίδρασης  Δημιουργία Σχεδίου Εκπαίδευσης  Δημιουργία Εργαλείων Συλλογής Στοιχείων  Δημιουργία Προσχεδιασμένων Μηνυμάτων  Δημιουργία και Έλεγχος Μαθήματος

8 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 Υλοποίηση  Προετοιμασία Συμμετεχόντων  Παροχή Οδηγιών  Ένταξη σε Εκπαιδευτική Κοινωνική Ομάδα  Παροχή Κινήτρων – Τόνωση Συμμετοχής  Επικοινωνία – Ανατροφοδότηση  Υποστήριξη Συμμετεχόντων  Παρακολούθηση Πορείας - Αξιολόγηση  Επανασχεδιασμός

9 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 Αξιολόγηση  Εξελικτική – Formative evaluation  Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εκπαίδευσης  Συγκεντρωτική – Summative evaluation  Στο τέλος της εκπαίδευσης  Αξιολόγηση Γνώσεων Δεξιοτήτων (Μαθητών)  Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Ροής (Εκπαίδευσης)

10 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 Εργαλεία Αξιολόγησης  Ερωταπαντήσεις  Δημοσκοπήσεις  Φόρουμ  Μηνύματα  Blog  Wiki  Εργασίες  Online  Αποστολή Αρχείου ή Αρχείων  Εργαστήρια  Ερωτηματολόγια  Έρευνες

11 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 Περιγραφή Μαθήματος  Μέθοδος: Online Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση  Διάρκεια: Τρεις (3) εβδομάδες  Συμμετέχοντες: Είκοσι (20) εκπαιδευτικοί που φοιτούν στο Διδασκαλείο Αλεξ/πολης  Τμήματα: Δύο (2) των 10 ατόμων  Γνωστικιστική μορφή  Εποικοδομητική μορφή

12 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 Εκπαιδευτικοί Στόχοι Μαθήματος  Στόχος 1: Διερεύνηση Μεθοδολογίας Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών  Στόχος 2: Εξοικείωση με την online ασύγχρονη τηλεκπαίδευση  Στόχος 3: Διερεύνηση στάσης εκπαιδευτικών έναντι του φαινομένου της λογοκλοπής

13 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 Εικόνα Μαθήματος

14 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 Έρευνες  ATTLS – Attitude Towards Thinking and Learning Survey  COLLES – Constructivist OnLine Learning Environment Survey

15 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 ATTLS  Galotti, 1999  Μετράει Συνδεδεμένους & Μεμονωμένους Γνώστες (Belenky et al., 1986)  Συνδεδεμένοι γνώστες: ΠΩΣ σκέφτεται ο πάροχος της γνώσης;  Μεμονωμένοι γνώστες: ΓΙΑΤΙ συμβαίνει αυτό;  Αποτελείται από 20 ερωτήσεις (με ποσοστά αντιστοίχισης)

16 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 Αποτελέσματα ATTLS

17 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 COLLES  Taylor & Maor, 2000  Μετράει προσδοκίες και εντυπώσεις  Συνάφεια  Στοχαστική σκέψη  Αλληλεπίδραση  Υποστήριξη από εκπαιδευτή  Υποστήριξη από συμμαθητές  Ερμηνεία  Αποτελείται από 24 ερωτήσεις (6 ομάδες των 4 ερωτήσεων)  Likert-scale απαντήσεις (κλίμακα του 5)

18 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 Αποτελέσματα COLLES

19 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β'θμιας Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 2009 Ερευνητικές Δράσεις: http://distance.eled.duth.gr/moodle http://distance.eled.duth.gr/moodle Όνομα χρήστη: demo Κωδικός πρόσβασης: demo Πληροφορίες: info@e-courses.grinfo@e-courses.gr Ιστοσελίδα: www.e-courses.grwww.e-courses.gr


Κατέβασμα ppt "Η Αξιολόγηση Online Μαθημάτων με τη Χρήση Ερευνητικών Εργαλείων του Μoodle Χ. Καρακύριος – Υπ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ ΔΠΘ Γ. Κέκκερης – Καθηγητής ΠΤΔΕ ΔΠΘ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google