Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Μανώλης Αρβανίτης 11 Οκτωβρίου 2006

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Μανώλης Αρβανίτης 11 Οκτωβρίου 2006"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Μανώλης Αρβανίτης 11 Οκτωβρίου 2006
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Μανώλης Αρβανίτης 11 Οκτωβρίου 2006

2 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟ- & ΜΕΤΑ- ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Ρυθμιζόμενες αγορές Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Συστηματικοί εσωτερικοποιητές

4 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Πολυμερές σύστημα συναλλαγών
Άδεια λειτουργίας από την ΕΚ Προϋποθέσεις για το διαχειριστή της ρυθμιζόμενης αγοράς και οργανωτικές προϋποθέσεις Υποχρεώσεις προ- και μετα- συναλλακτικής διαφάνειας Προϋποθέσεις εισαγωγής χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση

5 ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Πολυμερές σύστημα συναλλαγών Κύρια επενδυτική υπηρεσία.- Αδειοδότηση από την ΕΚ Οι διαχειριστές ρυθμιζόμενης αγοράς έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται ΠΜΔ Γενικές υποχρεώσεις προς τους ΠΜΔ Υποχρεώσεις προ- και μετα- συναλλακτικής διαφάνειας

6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ
Ορισμός Ε.Π.Ε.Υ. η οποία συναλλάσσεται κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για ίδιο λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ «Κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά»: Κριτήρια 1. Ουσιαστικό εμπορικό ρόλο & χωρίς διακριτική μεταχείριση· 2. Προσωπικό (personnel) ή αυτοματοποιημένο τεχνικό σύστημα για το σκοπό αυτό 3. Διαθέσιμη στους πελάτες σε τακτική και συνεχή βάση. Υποχρεώσεις προ- και μετα- συναλλακτικής διαφάνειας και άλλες σχετικές υποχρεώσεις

7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟ- & ΜΕΤΑ- ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟ- & ΜΕΤΑ- ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Έννοιες- ορολογία Αφορούν μόνο μετοχές Διαφοροποίηση ανάλογα με τον τόπο εκτέλεσης της συναλλαγής Δυνατότητα εξαιρέσεων από τις υποχρεώσεις προ-συναλλακτικής διαφάνειας Δυνατότητα αναβολής της δημοσιοποίησης των συναλλαγών

8 ΠΡΟΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Σε συνεχή βάση κατά τις κανονικές ώρες διαπραγμάτευσης και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο Βιβλίο εντολών (Order driven): 5 καλύτερες τιμές αγοράς και πώλησης - συνολικός αριθμός εντολών και όγκος σε κάθε επίπεδο τιμής Περιοδική δημοπρασία (periodic auction): τιμή που ικανοποιεί τον μεγαλύτερο υποψήφιο όγκο συναλλαγών - δυνητικά εκτελεστός όγκος συναλλαγών στην τιμή αυτή Διαπραγμάτευση με ζεύγη εντολών (Quote driven): καλύτερη τιμή αγοράς και πώλησης και αντίστοιχος όγκος σε κάθε τιμή για κάθε ειδικό διαπραγματευτή ΠΜΔ Το ίδιο με τις ρυθμιζόμενες αγορές ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ Σε τακτική και συνεχή βάση κατά τις κανονικές ώρες διαπραγμάτευσης Ρευστές μετοχές: Ζεύγη εντολών για συναλλαγές ≤ σύνηθες μέγεθος της αγοράς Μη ρευστές μετοχές: Χωρίς υποχρεώσεις διαφάνειας Κανόνες εκτέλεσης εντολών και άλλες υποχρεώσεις ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (OTC) Χωρίς υποχρεώσεις διαφάνειας.

9 ΜΕΤΑΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Κατά τις κανονικές ώρες διαπραγμάτευσης και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο Πληροφοριακά στοιχεία: - Ονομασία μετοχής - Ημέρα και ώρα - Τιμή και ποσότητα - Τόπος διενέργειας - Ενδείξεις ΠΜΔ Το ίδιο με τις ρυθμιζόμενες αγορές ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ Για τον τόπο διενέργειας της συναλλαγής: «SI» ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (OTC) Και στη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης της σημαντικότερης αγοράς Για τον τόπο διενέργειας της συναλλαγής: «OTC»

10 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΝΑΒΟΛΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Προσυναλλακτική διαφάνεια:
1. Προσυμφωνημένες συναλλαγές 2. Συναλλαγές μεγάλου μεγέθους 3. Μέθοδοι διαπραγμάτευσης με τιμή αναφοράς καθοριζόμενη από άλλο σύστημα 4. Εντολές σε μηχανισμό διαχείρισης εντολών Μετασυναλλακτική διαφάνεια: Αναβολή για συναλλαγές μεγάλου μεγέθους μεταξύ Ε.Π.Ε.Υ. που διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό και ενός πελάτη της Αναβολή για συναλλαγές εκτός των κανονικών ωρών διαπραγμάτευσης ΠΜΔ Το ίδιο με τις ρυθμιζόμενες αγορές. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ Μετασυναλλακτική διαφάνεια: Το ίδιο με τις ρυθμιζόμενες αγορές ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (OTC) Αναβολή για συναλλαγές εκτός των κανονικών ωρών διαπραγμάτευσης, όταν η σημαντικότερη από άποψη ρευστότητας αγορά για τη μετοχή είναι κλειστή

11 ΜΕΣΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΜΕΣΑ: Μηχανισμοί μιας ρυθμιζόμενης αγοράς ή ενός ΠΜΔ Μηχανισμοί τρίτων Ίδιες ρυθμίσεις ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ : Μέτρα διασφάλισης αξιοπιστίας, συνεχούς παρακολούθησης για τη διαπίστωση σφαλμάτων και άμεσης διόρθωσης αυτών Διευκόλυνση ενοποίησης των συναλλακτικών δεδομένων Διαθεσιμότητα στο κοινό σε μη διακριτική εμπορική βάση και έναντι εύλογου κόστους

12 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Υποχρέωση των Ε.Π.Ε.Υ. να γνωστοποιούν τις συναλλαγές τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Συναλλαγές σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο εισηγμένο σε ρυθμιζόμενη αγορά - Εκτέλεση είτε σε ρυθμιζόμενη αγορά είτε όχι - Το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από το κλείσιμο της συνεδρίασης της επόμενης εργάσιμης μέρας Η γνωστοποίηση των συναλλαγών γίνεται είτε από την ίδια την Ε.Π.Ε.Υ. ή από τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό της, είτε από σύστημα αντιστοίχησης (trade matching) ή γνωστοποίησης εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε από τη ρυθμιζόμενη αγορά ή τον ΠΜΔ, στα συστήματα των οποίων πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή Περιεχόμενο της γνωστοποίησης των συναλλαγών: - κωδικός γνωστοποιούσας Ε.Π.Ε.Υ. - ημέρα και ώρα διαπραγμάτευσης - ένδειξη αγοράς/πώλησης - κωδικός ή ονομασία και είδος του χρηματοπιστωτικού μέσου - τιμή μονάδας και ποσότητα - κωδικός του τόπου διενέργειας της συναλλαγής Γενικές προϋποθέσεις για τα μέσα γνωστοποίησης των συναλλαγών


Κατέβασμα ppt "Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Μανώλης Αρβανίτης 11 Οκτωβρίου 2006"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google