Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εύρεση δομής ενός στρώματος με ανώμαλη την κάτω επιφάνεια u0u0 u1u1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εύρεση δομής ενός στρώματος με ανώμαλη την κάτω επιφάνεια u0u0 u1u1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εύρεση δομής ενός στρώματος με ανώμαλη την κάτω επιφάνεια u0u0 u1u1

2 D T1T1 T2T2 T 1,2 Δ c1 Δ c2 A2A2 D A1A1 L Δ ΄ T 0D u0u0 u1u1

3 A2A2 D A1A1 L Δ ΄ u0u0 u1u1 Δ Απευθείας κύματα Τ Δ

4 Χρόνος διαδρομής διαθλώμενων κυμάτων μεταξύ των δύο πηγών Τ 01 και Τ 02 χρόνοι καθυστέρησης στις θέσεις των πηγών και Τ 0D στη θέση του τυχαίου γεωφώνου «D» Τ 1,2 : Αντιστρέψιμος χρόνος Σχέση 1

5 Χρόνος διαδρομής διαθλώμενων κυμάτων μεταξύ πηγής Α 1 και D Σχέση 2 D A1A1 Δ ΄ u0u0 u1u1 Δ T 01 T 0D

6 Χρόνος διαδρομής διαθλώμενων κυμάτων μεταξύ πηγής Α 2 και D Σχέση 3 T 0D D A1A1 L Δ ΄ u0u0 u1u1 A2A2 Δ T02T02

7

8 Σχέση PLUS

9 Σχέση MINUS T 1 - T 2 = f (Δ) T 1 - T 2 Δ

10 Βάθος ασυνέχειας κάτω από Γεώφωνο D

11 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ «Δ» ΚΑΙ «t»

12 Υπολογισμός Ταχύτητας « u 0 » με τη Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων

13 Υπολογισμός Ταχύτητας « u 1 » T1T1 T2T2 Δ1Δ1 T1T1 T2T2 Δ 16 Μετρώνται οι χρόνοι Τ 1 και Τ 2 για κάθε γεώφωνο στο κοινό παράθυρο αποστάσεων των δύο καμπύλων των διαθλώμενων κυμάτων

14 T 1 - T 2 = f (Δ) T 1 - T 2 Δ Σχέση MINUS T 1 - T 2 = f (Δ) T 1 - T 2 Δ

15 Για το υπολογισμό του βάθους της ασυνέχειας κάτω απο το γεώφωνο D πρώτα υπολογίζεται ο χρόνος καθυστέρησης Τ OD για το συγκεκριμένο γεώφωνο. Τ 1,2 Τ2Τ2 Τ1Τ1 D

16 Υπολογισμός του βάθος της ασυνέχειας κάτω απο το γεώφωνο D u0u0 u1u1 A2A2 A1A1 D1D1 DnDn d1d1 dndn

17 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Παρεμβολή στρώματος μικρού πάχους σε παχυστρωματώδεις δομές Παρεμβολή στρώματος με μικρότερη ταχύτητα από το υπερκείμενο

18 Παρεμβολή στρώματος μικρού πάχους σε παχυστρωματώδεις δομές 1/u 0 1/u 1 1/u 2 u0u0 u1u1 u2u2 H σεισμική ακτίνα με μέγιστη ταχύτητα “u 2 ” θα φτάσει πριν απο την αντίστοιχη με μέγιστη ταχύτητα “u 1 ” με αποτέλεσμα την “απόκρυψη” στη καταγραφή της άφιξης των κυμάτων με μέγιστη ταχύτητα “u 1 ” και την αδυναμία χάραξης καμπύλης χρόνων διαδρομής

19 Παρεμβολή στρώματος με μικρότερη ταχύτητα απο το υπερκείμενο 1/u 0 1/u 2 Η ύπαρξη στρώματος χαμηλότερης ταχύτητας (u 1 ) στη δομή οδηγεί στην αδυναμία καταγραφής της σεισμικής ακτίνας με μέγιστη ταχύτητα (u 1 ) και άρα τον αποκλεισμό του στρώματος από την ερμηνεία της δομής 4.5 km/sec 3.0 km/sec 5.6 km/sec u0u0 u1u1 u2u2


Κατέβασμα ppt "Εύρεση δομής ενός στρώματος με ανώμαλη την κάτω επιφάνεια u0u0 u1u1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google