Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΥΔΡΟΦΩΝΑ ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΥΔΡΟΦΩΝΑ ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΥΔΡΟΦΩΝΑ ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ

3 Θεωρείστε μοντέλο ενός στρώματος πάνω απο ημιχώρο © John F. Hermance September 05, 2002

4 Οργανα παραγωγής και καταγραφής © John F. Hermance September 05, 2002

5 © John F. Hermance September 05, 2002

6 Δημιουργία πηγής © John F. Hermance September 05, 2002

7 Διάδοση παλμού απευθείας κύματος © John F. Hermance September 05, 2002

8 Και καταγραφή του © John F. Hermance September 05, 2002

9 Διάδοση παλμού ανακλώμενου κύματος © John F. Hermance September 05, 2002

10 Ανάκλαση του.... © John F. Hermance September 05, 2002

11 Και καταγραφή του... © John F. Hermance September 05, 2002

12 δtδt u0u0 u1u1 z A K D t0t0 Δ Ανάκλαση σε οριζόντια επιφάνεια Διάδοση κυμάτων ανάκλασης Πηγή «Α»  Κ  Γεώφωνο «D» δtδt u0u0 u1u1 z A K D t0t0 Δ δtδt u0u0 u1u1 z A K D t0t0 Δ

13 Χρόνος διαδρομής κύματος Εξίσωση καμπύλης χρόνων διαδρομής (Υπερβολή) Για κατακόρυφη ανάκλαση Δ=0 z u1u1 u0u0

14 Σχέση 2 ου βαθμού μεταξύ χρόνου «t» και «Δ» [δυσκολία στην επίλυση]

15 Γραμμική σχέση μεταξύ t 2 και Δ 2 y t2t2 Δ2Δ2 Κλίση της ευθείας y=bx+a

16 Πολυωνυμική Ανάπτυξη και αφαίρεση όρων ανώτερης τάξης Προσεγγιστική σχέση που χρησιμοποιείται στη σύγχρονη μεθοδολογία

17 Χρονική απόκλιση (t 2 -t 1 ) : μια ποσότητα πολύ χρήσιμη στη σεισμική διασκόπηση Κάνοντας χρήση της προσεγγιστικής σχέσης και υπολογίζοντας το χρόνο στα Δ 1 και Δ 2 Χρονική απόκλιση t1t1 Δ2Δ2 Δ1Δ1 t2t2 u0u0

18 Δ t u0u0 Τοποθέτηση του ενός γεωφώνου στη πηγή (Δ 1 =0) ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΝΜΟ

19 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΝΜΟ Αναγνώριση και συσχέτιση κυματομορφών Ανάδειξη κυμάτων ανάκλασης Υπολογισμός ταχύτητας ελαστικών κυμάτων από αναγραφές ανάκλασης

20 Ανακλάσεις σε πολλά στρώματα n: αριθμός στρωμάτων z 0 -z n-1 : πάχη στρωμάτων u 0 -u n-1 : ταχύτητες διάδοσης z0z0 z1z1 z n-1 u0u0 u1u1 u n-1 wnwn HnHn H n : Βάθος τελευταίας ασυνέχειας Η n =z 0 +z 1 +…+z n-1

21 Χρόνος διαδρομής των κυμάτων ανάκλασης w n : Η μέση ταχύτητα σε πρώτη προσέγγιση τ: Χρόνος διαδρομής της ακτίνας σε κάθε στρώμα

22 Dix (1955) Ακριβέστερος Υπολογισμός της μέσης ταχύτητας (w n ) t 01 t 02 t 03 Δ t

23 t 01 t 02 t 03 Δ t

24 Γραμμική Σχέση Εκμεταλλευόμαστε τη γραμμική σχέση των (t 2 ) και (Δ 2 ) για να επιλύσουμε πιο εύκολα το πρόβλημα της δομής με κύματα ανάκλασης

25 Το επόμενο βήμα είναι η χαρτογράφηση των ποσοτήτων (Δ 2 ) σε σχέση με τις ποσότητες (t 2 ) Δ2Δ2 Υπολογισμός κλίσεων

26 Mετά τον υπολογισμό των ποσοτήτων με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων Υπολογίζονται οι ποσότητες Τελικός υπολογισμός τα βάθη των ασυνεχειών «Η» και οι ταχύτητες «u» με βάση τον τύπο της μέσης ταχύτητας (w n ) του Dix (1955)

27 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΝΜΟ Για την περίπτωση των πολλών παράλληλων στρωμάτων Όπου t 0n είναι η τομή της καμπύλης χρόνων διαδρομής των ανακλώμενων κυμάτων με τον άξονα των χρόνων (για Δ=0)


Κατέβασμα ppt "ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΥΔΡΟΦΩΝΑ ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google