Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η φυσικός Marie Curie ανακάλυψε τους φάσορες το 1880

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η φυσικός Marie Curie ανακάλυψε τους φάσορες το 1880"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η φυσικός Marie Curie ανακάλυψε τους φάσορες το 1880
Χρησιμοποιώντας (a) τριγωνομετρικές ταυτότητες (b) χρησιμοποιώντας φάσορες. (c ) Βρείτε το πλάτος και την διαφορά φάσης του αθροίσματος των παρακάτω τριών κυμάτων

2 (a) Χρησιμοποιούμε την ταυτότητα
/C (b) Χρησιμοποιούμε φάσορες

3 (c) Οι φάσορες φαίνονται στο σχήμα και είναι

4 Δύο σύμφωνα κύματα περιγράφονται από τις παρακάτω σχέσεις.
Βρείτε την σχέση μεταξύ x1 και x2 βάσει της οποίας θα προκύψει ενισχυτική συμβολή όταν συμβάλουν τα δύο αυτά κύματα. Λύση. Ενισχυτική συμβολή παρατηρείται όταν ή

5

6 Υπολογίστε το ελάχιστο πάχος φυσαλίδας σαπουνιού που οδηγεί σε ενισχυτική συμβολή στο ανακλώμενο φως αν η φυσαλίδα φωτιστεί με φως μήκους κύματος 600 nm. Λύση.

7 Υπολογίστε το ελάχιστο πάχος φυσαλίδας σαπουνιού που οδηγεί σε ενισχυτική συμβολή στο ανακλώμενο φως αν η φυσαλίδα φωτιστεί με φως μήκους κύματος 600 nm. Λύση.

8 Υπολογίστε το ελάχιστο πάχος φυσαλίδας σαπουνιού που οδηγεί σε ενισχυτική συμβολή στο ανακλώμενο φως αν η φυσαλίδα φωτιστεί με φως μήκους κύματος 600 nm. Λύση. Κύμα που οδεύει από μέσο με δείκτη διάθλασης n1 σε μέσο με δείκτη διάθλασης n2 υφίσταται αλλαγή φάσης κατά την ανάκλαση όταν n2 > n1 και δεν υφίσταται αλλαγή φάσης όταν n2 < n1 .

9 Υπολογίστε το ελάχιστο πάχος φυσαλίδας σαπουνιού που οδηγεί σε ενισχυτική συμβολή στο ανακλώμενο φως αν η φυσαλίδα φωτιστεί με φως μήκους κύματος 600 nm. Λύση. Κύμα που οδεύει από μέσο με δείκτη διάθλασης n1 σε μέσο με δείκτη διάθλασης n2 υφίσταται αλλαγή φάσης κατά την ανάκλαση όταν n2 > n1 και δεν υφίσταται αλλαγή φάσης όταν n2 < n1 . Το μήκος κύματος φωτός λ σε μέσο με δείκτη διάθλασης n είναι όπου λ είναι το μήκος κύματος στο κενό.

10 Υπολογίστε το ελάχιστο πάχος φυσαλίδας σαπουνιού που οδηγεί σε ενισχυτική συμβολή στο ανακλώμενο φως αν η φυσαλίδα φωτιστεί με φως μήκους κύματος 600 nm. Λύση. Κύμα που οδεύει από μέσο με δείκτη διάθλασης n1 σε μέσο με δείκτη διάθλασης n2 υφίσταται αλλαγή φάσης κατά την ανάκλαση όταν n2 > n1 και δεν υφίσταται αλλαγή φάσης όταν n2 < n1 . Το μήκος κύματος φωτός λ σε μέσο με δείκτη διάθλασης n είναι όπου λ είναι το μήκος κύματος στο κενό. Η συνθήκη για ενισχυτική συμβολή είναι σε λεπτά υμένια είναι

11 Η συνθήκη αυτή λαμβάνει υπόψη δύο παράγοντες: (1) την διαφορά διαδρομής των ακτίνων που περιγράφεται από τον όρο mλn και (2) την μεταβολή της φάσης 180ο κατά την ανάκλαση που περιγράφεται από τον όρο λn /2. Επειδή λn =λ/n η προηγούμενη σχέση γράφεται ως εξής:

12 Η συνθήκη αυτή λαμβάνει υπόψη δύο παράγοντες: (1) την διαφορά διαδρομής των ακτίνων που περιγράφεται από τον όρο mλn και (2) την μεταβολή της φάσης 180ο κατά την ανάκλαση που περιγράφεται από τον όρο λn /2. Επειδή λn =λ/n η προηγούμενη σχέση γράφεται ως εξής: Αν η επιπλέον απόσταση 2t που διανύει η ακτίνα 2 αντιστοιχεί σε ακέραιο πολλαπλάσιο λn τότε τα δύο κύματα συμβάλλουν με διαφορά φάσης 180ο και το αποτέλεσμα είναι καταστροφική συμβολή. Η γενική σχέση που περιγράφει την καταστροφική συμβολή είναι

13 Η συνθήκη αυτή λαμβάνει υπόψη δύο παράγοντες: (1) την διαφορά διαδρομής των ακτίνων που περιγράφεται από τον όρο mλn και (2) την μεταβολή της φάσης 180ο κατά την ανάκλαση που περιγράφεται από τον όρο λn /2. Επειδή λn =λ/n η προηγούμενη σχέση γράφεται ως εξής: Αν η επιπλέον απόσταση 2t που διανύει η ακτίνα 2 αντιστοιχεί σε ακέραιο πολλαπλάσιο λn τότε τα δύο κύματα συμβάλλουν με διαφορά φάσης 180ο και το αποτέλεσμα είναι καταστροφική συμβολή. Η γενική σχέση που περιγράφει την καταστροφική συμβολή είναι Το ελάχιστο πάχος του λεπτού υμενίου για το οποίο παρατηρείται ενισχυτική συμβολή αντιστοιχεί για m=0. Επομένως προκύπτει ότι

14 Αν διπλασιαστεί το πάχος του λεπτού υμενίου θα παρατηρήσετε ενισχυτική ή καταστροφική συμβολή;

15 Αν διπλασιαστεί το πάχος του λεπτού υμενίου θα παρατηρήσετε ενισχυτική ή καταστροφική συμβολή;
Αρχικά το πάχος είναι t και παρατηρείται ενισχυτική συμβολή σύμφωνα με την σχέση.

16 Αν διπλασιαστεί το πάχος του λεπτού υμενίου θα παρατηρήσετε ενισχυτική ή καταστροφική συμβολή;
Αρχικά το πάχος είναι t και παρατηρείται ενισχυτική συμβολή σύμφωνα με την σχέση. Αν διπλασιαστεί το πάχος του υμενίου η παραπάνω σχέση θα γίνει που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι της μορφής Επομένως θα παρατηρείται καταστροφική συμβολή.


Κατέβασμα ppt "Η φυσικός Marie Curie ανακάλυψε τους φάσορες το 1880"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google