Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάκλαση Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός. Diego Velasquez: Η τουαλέτα της Αφροδίτης Ανάκλαση του φωτός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάκλαση Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός. Diego Velasquez: Η τουαλέτα της Αφροδίτης Ανάκλαση του φωτός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάκλαση Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός

2 Diego Velasquez: Η τουαλέτα της Αφροδίτης Ανάκλαση του φωτός

3 Όταν μία φωτεινή δέσμη, που διαδίδεται σε ένα μέσο διάδοσης, συναντήσει τη διαχωριστική επιφάνεια, που χωρίζει αυτό το μέσο από ένα άλλο, τότε  ένα μέρος της ανακλάται προς το αρχικό μέσο διάδοσης, ενώ  ένα άλλο μέρος διαθλάται.

4  Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να μην υπάρχει καθόλου διάθλαση, αλλά μόνο ανάκλαση!  Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ολική ανάκλαση.

5 Τι λέμε:  γωνία πρόσπτωσης θ π  γωνία ανάκλασης θ α  γωνία διάθλασης θ δ  H πορεία μιας ακτίνας είναι αντιστρεπτή.

6 1ος νόμος  Η προσπίπτουσα ακτίνα, η ανακλώμενη και η κάθετη βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. 2ος νόμος  Η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης, δηλ. Νόμοι ανάκλασης

7 Διάθλαση του φωτός Γιατί το μολύβι στο νερό φαίνεται σπασμένο;  Οι ακτίνες από μία φωτεινή πηγή που βρίσκεται στο νερό, όταν βγαίνουν στον αέρα, εκτρέπονται από την πορεία τους.  Αυτό μας κάνει να βλέπουμε τη φωτεινή πηγή πιο ψηλά από ό,τι πραγματικά βρίσκεται.

8 Από τον αέρα στο νερό

9 Από το νερό στον αέρα

10 Αιτία της διάθλασης:  Η αλλαγή της ταχύτητας του φωτός σε διαφορετικά μέσα.  Μηχανικό μοντέλο διάθλασης: Αμαξάκι από άσφαλτο σε γρασίδι ή στρατιώτες σε παράταξη.

11  Τι συμβαίνει όταν η φωτεινή ακτίνα πέφτει κάθετα στη διαχωριστική επιφάνεια;  Τι προβλέπει στην περίπτωση αυτή το μηχανικό μοντέλο;  Τι γίνεται στην πραγματικότητα;  Δεν συμβαίνει διάθλαση!

12  Δείκτης διάθλασης n ενός μέσου όπου: c 0 η ταχύτητα του φωτός στο κενό (ή αέρα) και c η ταχύτητα του φωτός στομέσο. όπου: c 0 η ταχύτητα του φωτός στο κενό (ή αέρα) και c η ταχύτητα του φωτός στο μέσο.  Για κάθε μέσο: οπότε κάθε μέσοέχει: η > 1 οπότε κάθε μέσο έχει: η > 1 (η = 1, για το κενό ή για τον αέρα)

13 Για ένα μέσο:  οπτικά πυκνότερο = μεγαλύτερος δείκτης διάθλασης.  Επειδή n=c 0 /c, ο δείκτης διάθλασης n ενός μέσου είναι αντιστρόφως ανάλογος της ταχύτητας του φωτός c στο μέσο αυτό.

14 Νόμος της διάθλασης (Νόμος του Snell)  Όταν φωτεινή ακτίνα περνάει από ένα μέσο α (π.χ. αέρας) μέσα σε ένα άλλο μέσο β (π.χ. γυαλί), που έχει μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης (η β > η α ), τότε η γωνία θ β η α ), τότε η γωνία θ β < θ α, δηλ. η διαθλώμενη ακτίνα κάμπτεται και πλησιάζει την κάθετο. η α θ β Αν η α θ β

15  Επειδή η πορεία μιας φωτεινής ακτίνας είναι αντιστρεπτή, στην αντίστροφη πορεία της συμβαίνουν τα αντίθετα.  Όταν φωτεινή ακτίνα περνάει από οπτικά πυκνότερο σε αραιότερο μέσο, τότε η γωνία θ α < θ β, δηλ. η διαθλώμενη ακτίνα κάμπτεται και απομακρύνεται από την κάθετο. η α > η β  θ α η β  θ α < θ β

16  Η εκτροπή της διαθλώμενης ακτίνας από την ευθύγραμμη διάδοση είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο το μέσο έχει μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης  Θυμηθείτε το μοντέλο με το αμαξάκι n νερού =1,33 n γιαλιού =1,7 n διαμαντιού =2,4

17  Για την ακρίβεια, ο νόμος του Snell συνδέει τους δείκτες διάθλασης όχι με τις γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης, αλλά με τα ημίτονά τους.

18 Willebrord Snell (1580-1626) Ολλανδός μαθηματικός και αστρονόμος. Έγινε διάσημος για την ανακάλυψη του νόμου της διάθλασης, που σήμερα έχει το όνομά του.

19 Η αρχή του ελάχιστου χρόνου  Μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη διάθλαση του φωτός με την αρχή του ελάχιστου χρόνου.  Στο πάνω σχήμα, ο ναυαγοσώστης, για να φτάσει στο άτομο σε κίνδυνο, επιλέγει όχι τη διαδρομή ΑΒ, αλλά τη διαδρομή ΑΓΒ, που είναι διαδρομή ελάχιστου χρόνου.  Γιατί;  Στο κάτω σχήμα το φως «επιλέγει» τη διαδρομή ΑΓΒ, που είναι διαδρομή ελάχιστου χρόνου. Άμμος Νερό Αέρας Νερό

20  Την αρχή του ελάχιστου χρόνου διατύπωσε ο γάλλος μαθηματικός Fermat.

21 Τι συμβαίνει όταν το φως αλλάζει μέσο; Όταν το φως περνάει από ένα μέσο σε ένα άλλο:   η συχνότητά του f δεν αλλάζει (παραμένει σταθερή ίση με τη συχνότητα της πηγής). Γιατί;  όμως το μήκος κύματός του.  αλλάζει όμως το μήκος κύματός του λ.  Γιατί; Πώς το εξηγούμε; Όριο Αραιότερο μέσο Πυκνότερο μέσο

22 Όταν το φως περνάει από ένα μέσο σε ένα άλλο:  αλλάζει η ταχύτητά του, και αφού c = λ f, ( f=ct ) θα αλλάζει και το μήκος κύματος λ.  Ισχύει: Από την τελευταία σχέση  αν η 2 > η 1 τότε λ 1 > λ 2 και ή αλλάοπότε

23 Τι μάθαμε  Μία φωτεινή δέσμη, στη διαχωριστική επιφάνεια δύο μέσων, εν μέρει ανακλάται και εν μέρει διαθλάται.  Η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης  Αιτία της διάθλασης: η αλλαγή της ταχύτητας του φωτός σε διαφορετικά μέσα.  Δείκτης διάθλασης n:

24  Όταν φωτεινή ακτίνα περνάει από αραιότερο σε πυκνότερο μέσο, η διαθλώμενη ακτίνα πλησιάζει την κάθετο.  Αντίστροφα, από πυκνότερο σε αραιότερο μέσο, η διαθλώμενη ακτίνα απομακρύνεται από την κάθετο. Όταν το φως περνάει αλλάζει μέσο:   η συχνότητά του f δεν αλλάζει.  όμως το μήκος κύματός του.  αλλάζει όμως το μήκος κύματός του λ.  Ισχύει:

25  Μελέτη: σ. 18-19  Ερωτήσεις: 4-7.  Προβλήματα: 2-5, 11. Για το σπίτι


Κατέβασμα ppt "Ανάκλαση Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός. Diego Velasquez: Η τουαλέτα της Αφροδίτης Ανάκλαση του φωτός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google