Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού
Μεταμόσχευσεις οργάνων: Ηθικά διλήμματα και δυνατότητες στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα Ι.Ν. Μπολέτης Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού «Λαϊκό» Νοσοκομείο 1ο Επιστημονικό Πολυθεματικό Συνέδριο Γ.Ν. Πειραιά Τζάνειο, 27 Νοεμβρίου 2014

2 Επίπτωση Χρόνιας Νεφρικής Νόσου Τελικού Σταδίου
Επίπτωση Χρόνιας Νεφρικής Νόσου Τελικού Σταδίου National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, USA

3 Επίπτωση Χρόνιας Νεφρικής Νόσου Τελικού Σταδίου
Επίπτωση Χρόνιας Νεφρικής Νόσου Τελικού Σταδίου Ελλάδα 2012 209,7/ εκατομμύριο πληθυσμού ERA EDTA Registry DATA, 2012

4 Μέθοδοι αντιμετώπισης της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου Τελικού Σταδίου
Μεταμόσχευση Αιμοκάθαρση Περιτοναϊκή κάθαρση 4

5 United States Renal Disease System, 2012

6

7

8

9 Ανοσοκαταστολή: Κυκλοσπορίνη
Δεκαετία ’60 Αιμοκάθαρση Ανοσοκαταστολή: Αζαθειοπρίνη Δεκαετία ’80 Ανοσοκαταστολή: Κυκλοσπορίνη

10

11 Dynamics of the Eurotransplant Kidney Transplant Waiting List and Transplants between 1969 and 2012

12 Kidney Waiting List Additions and Kidney Transplants per year 1995-2012

13

14

15 Κέντρα Μεταμοσχεύσεων που λειτούργησαν στην Ελλάδα
Θεσσαλονίκη Αθήνα Πάτρα Ιωάννινα ΑΧΕΠΑ Λαϊκό Παν/κό Ρίο Παν/κό Ιωαννίνων Ιπποκράτειο Αρεταίειο Παπανικολάου Τζάνειο Ευαγγελισμός Ωνάσειο Αγία Σοφία

16 Μεταμοσχεύσεις Νεφρού στην Ελλάδα, 2001-2014
ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΔΟΤΕΣ 1665 ΖΩΝΤΕΣ ΔΟΤΕΣ 827 ΣΥΝΟΛΟ: 2492

17 Μεταμοσχεύσεις Ήπατος, Καρδιάς Ελλάδα,2001-2014
Μεταμοσχεύσεις Ήπατος, Καρδιάς Ελλάδα, ΗΠΑΤΟΣ 437 ΚΑΡΔΙΑΣ 116

18 Μεταμοσχεύσεις Συμπαγών Οργάνων στην Ελλάδα
ανά έτος μεταξύ 2001 & 2014

19 Μεταμόσχευση από ζώντες δότες νεφρού
ανά έτος μεταξύ 2001 & 2014 Αρ. δοτών Χρονολογία

20 Αποβιώσαντες δότες νεφρού ανά έτος μεταξύ 2001 & 2014
Αρ. δοτών Χρονολογία

21 Μεταμοσχευτικό Χάσμα, Ελλάδα
Αρ. ασθενών Χρονολογία

22 Council of Europe, 2012

23 Council of Europe, 2012

24 Έλλειψη οργάνων προς μεταμόσχευση
Αύξηση του αριθμού των δωρητών οργάνων

25 Δωρεά οργάνων Αποβιώσαντες δότες Ζώντες συγγενείς δότες
Ζώντες μη συγγενείς δότες

26 Organ Procurement and Transplantation Network, 2010

27 Αύξηση του αριθμού των δωρητών οργάνων
Αποβιώσαντες δότες - Ενημέρωση - Επέκταση των κριτηρίων αποδοχής Ζώντες δότες - Συγγενείς / Βαθμός συγγένειας ; - Μη συγγενείς «Δωρεά επ’ ανταμοιβή» (“Rewarding gifting”) Δότες από χώρες του τρίτου κόσμου Mεταμοσχευτικός τουρισμός (“Transplant tourism”)

28 Ζώντες δότες Στις ΗΠΑ 1988 : 1.800 1999 : 4.432 2001 : 6.445
2002 : 7.000

29 Trends in Kidney Donors and Kidneys Donated from 1988

30 Στη δωρεά οργάνων από ζώντες δότες :
Δεν επιτρέπεται η οικονομική συναλλαγή Μοναδικό κίνητρο που αναγνωρίζεται είναι ο αλτρουϊσμός Επιτρέπεται μόνο για άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος Επιτρέπεται αδιακρίτως ύπαρξης βαθμού συγγενείας με την προϋπόθεση ότι, έχουν ελεγχθεί τα κίνητρα της δωρεάς

31 Αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη
Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: H ισχύουσα ελληνική νομοθεσία Νόμος 3984/ ΦΕΚ 150 Α Άρθρο 8 Αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη 1. Η αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη επιτρέπεται μόνον όταν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση α) στο σύζυγό του, β) σε ασθενή με τον οποίο ο δότης συνδέεται με το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης άνω των τριών χρόνων, γ) σε συγγενή μέχρι και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή, δ) σε συγγενή μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αγχιστείας,

32 Αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη
Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: H ισχύουσα ελληνική νομοθεσία Νόμος 3984/ ΦΕΚ 150 Α Άρθρο 8 Αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη ε) σε πρόσωπο με το οποίο έχει προσωπική σχέση και συνδέεται συναισθηματικά. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται άδεια με δικαστική απόφαση, που εκδίδεται κατόπιν ελέγχου όλων των προϋποθέσεων αφαίρεσης οργάνου από ζώντα πρόσωπο και επιπλέον της ψυχικής υγείας του δυνητικού δότη, της προσωπικής σχέσης και του συναισθηματικού δεσμού του με τον υποψήφιο λήπτη, όπως και της ανιδιοτέλειας της προσφοράς,

33 Αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη
Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: H ισχύουσα ελληνική νομοθεσία Νόμος 3984/ ΦΕΚ 150 Άρθρο 8 Αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη στ) αν ο σύζυγος ή συγγενής με τον ανωτέρω βαθμό συγγένειας, ασθενούς, που χρήζει μεταμόσχευσης, επιθυμούν να κάνουν δωρεά του αναγκαίου οργάνου, αλλά δεν υπάρχει συμβατότητα, πραγματοποιείται η αφαίρεση του οργάνου και ταυτόχρονα ο ασθενής προτάσσεται στην κατάταξη στο Εθνικό Μητρώο

34 Αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη
Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: H ισχύουσα ελληνική νομοθεσία Νόμος 3984/ ΦΕΚ 150 Άρθρο 8 Αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη ζ) εάν δεν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ δύο υποψήφιων ληπτών μοσχεύματος και του ζώντα συζύγου τους ή συγγενή τους με βαθμό συγγένειας ως άνω, αλλά υπάρχει συμβατότητα μεταξύ του ενός υποψήφιου λήπτη και του ζώντα συζύγου ή συγγενή του άλλου, επιτρέπεται η δωρεά οργάνων αμοιβαία, με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

35 Ρυθμιστικός οργανισμός κρατικός ή ανεξάρτητος ελεγχόμενος από το κράτος που ασχολείται:
- Με τη δωρεά οργάνων - Με τη θέσπιση και επίβλεψη των κανόνων λειτουργίας του συστήματος

36 Kατανομή μοσχευμάτων : Κριτήρια
Διαφανής Δίκαιη και ιατρικά επωφελής Εξασφάλιση ίσων δυνατοτήτων πρόσβασης των υποψηφίων ληπτών Προσανατολισμένη στον ασθενή και όχι στο μεταμοσχευτικό κέντρο Αμεση προτεραιότητα για επείγουσες μεταμοσχεύσεις σε περιπτώσεις που απειλείται άμεσα η ζωή του ασθενούς Προτεραιότητα στους υπερευαισθητοποιημένους υποψήφιους λήπτες Χρόνος αναμονής : «Ο χρόνος συνεχούς παραμονής του ασθενή σε κάθαρση»

37 18 AUG 2014

38 Long-term risks for kidney donors
Mjøen G et al. Kidney Int 2013; 86:162–167 Risk of end-stage renal disease following live kidney donation. Muzaale AD et al. J Am Med Assoc 2014; 311:579–586

39

40

41 Μεταμοσχευτικό Χάσμα, Ελλάδα
Αρ. ασθενών Χρονολογία


Κατέβασμα ppt "Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google