Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ο Επιστημονικό Πολυθεματικό Συνέδριο Γ.Ν. Πειραιά Τζάνειο, 27 Νοεμβρίου 2014 Ι.Ν. Μπολέτης Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού «Λαϊκό»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ο Επιστημονικό Πολυθεματικό Συνέδριο Γ.Ν. Πειραιά Τζάνειο, 27 Νοεμβρίου 2014 Ι.Ν. Μπολέτης Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού «Λαϊκό»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ο Επιστημονικό Πολυθεματικό Συνέδριο Γ.Ν. Πειραιά Τζάνειο, 27 Νοεμβρίου 2014 Ι.Ν. Μπολέτης Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού «Λαϊκό» Νοσοκομείο Μεταμόσχευσεις οργάνων: Ηθικά διλήμματα και δυνατότητες στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα

2 Επίπτωση Χρόνιας Νεφρικής Νόσου Τελικού Σταδίου National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, USA

3 Επίπτωση Χρόνιας Νεφρικής Νόσου Τελικού Σταδίου Ελλάδα 2012 209,7/ εκατομμύριο πληθυσμού ERA EDTA Registry DATA, 2012

4 Μέθοδοι αντιμετώπισης της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου Τελικού Σταδίου Αιμοκάθαρση Αιμοκάθαρση Περιτοναϊκή κάθαρση Περιτοναϊκή κάθαρση Μεταμόσχευση Μεταμόσχευση

5 United States Renal Disease System, 2012

6

7

8

9 Δεκαετία ’60 Αιμοκάθαρση Ανοσοκαταστολή: Αζαθειοπρίνη Δεκαετία ’80 Ανοσοκαταστολή: Κυκλοσπορίνη

10

11 Dynamics of the Eurotransplant Kidney Transplant Waiting List and Transplants between 1969 and 2012

12 Kidney Waiting List Additions and Kidney Transplants per year 1995-2012

13

14

15 Κέντρα Μεταμοσχεύσεων που λειτούργησαν στην Ελλάδα ΘεσσαλονίκηΑθήναΠάτραΙωάννινα ΑΧΕΠΑ ΛαϊκόΠαν/κό Ρίο Παν/κό Ιωαννίνων Ιπποκράτειο Αρεταίειο Παπανικολάου Τζάνειο Ευαγγελισμός Ωνάσειο Αγία Σοφία

16 Μεταμοσχεύσεις Νεφρού στην Ελλάδα, 2001-2014 ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΔΟΤΕΣ 1665 ΖΩΝΤΕΣ ΔΟΤΕΣ 827 ΣΥΝΟΛΟ: 2492 ΣΥΝΟΛΟ: 2492

17 Μεταμοσχεύσεις Ήπατος, Καρδιάς Ελλάδα,2001-2014 ΗΠΑΤΟΣ437 ΚΑΡΔΙΑΣ116

18 Μεταμοσχεύσεις Συμπαγών Οργάνων στην Ελλάδα ανά έτος μεταξύ 2001 & 2014 ανά έτος μεταξύ 2001 & 2014

19 Μεταμόσχευση από ζώντες δότες νεφρού ανά έτος μεταξύ 2001 & 2014 Αρ. δοτών Χρονολογία

20 Αποβιώσαντες δότες νεφρού ανά έτος μεταξύ 2001 & 2014 Αρ. δοτών Χρονολογία

21 Αρ. ασθενών Χρονολογία Μεταμοσχευτικό Χάσμα, Ελλάδα

22 Council of Europe, 2012

23

24 Έλλειψη οργάνων προς μεταμόσχευση Αύξηση του αριθμού των δωρητών οργάνων

25 Δωρεά οργάνων Αποβιώσαντες δότες Ζώντες συγγενείς δότες Ζώντες μη συγγενείς δότες

26 Organ Procurement and Transplantation Network, 2010

27 Αύξηση του αριθμού των δωρητών οργάνων  Αποβιώσαντες δότες - Ενημέρωση - Επέκταση των κριτηρίων αποδοχής  Ζώντες δότες - Συγγενείς / Βαθμός συγγένειας ; - Μη συγγενείς «Δωρεά επ’ ανταμοιβή» (“Rewarding gifting”) Δότες από χώρες του τρίτου κόσμου Mεταμοσχευτικός τουρισμός (“Transplant tourism”)

28 Ζώντες δότες Στις ΗΠΑ 1988 : 1.800 1999 : 4.432 2001 : 6.445 2002 : 7.000

29 Trends in Kidney Donors and Kidneys Donated from 1988

30 Στη δωρεά οργάνων από ζώντες δότες :  Δεν επιτρέπεται η οικονομική συναλλαγή  Μοναδικό κίνητρο που αναγνωρίζεται είναι ο αλτρουϊσμός  Επιτρέπεται μόνο για άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος  Επιτρέπεται αδιακρίτως ύπαρξης βαθμού συγγενείας με την προϋπόθεση ότι, έχουν ελεγχθεί τα κίνητρα της δωρεάς

31 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: H ισχύουσα ελληνική νομοθεσία Νόμος 3984/ 27.6.2011 ΦΕΚ 150 Α Άρθρο 8 Αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη 1. Η αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη επιτρέπεται μόνον όταν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση α) στο σύζυγό του, β) σε ασθενή με τον οποίο ο δότης συνδέεται με το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης άνω των τριών χρόνων, γ) σε συγγενή μέχρι και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή, δ) σε συγγενή μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αγχιστείας,

32 ε) σε πρόσωπο με το οποίο έχει προσωπική σχέση και συνδέεται συναισθηματικά. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται άδεια με δικαστική απόφαση, που εκδίδεται κατόπιν ελέγχου όλων των προϋποθέσεων αφαίρεσης οργάνου από ζώντα πρόσωπο και επιπλέον της ψυχικής υγείας του δυνητικού δότη, της προσωπικής σχέσης και του συναισθηματικού δεσμού του με τον υποψήφιο λήπτη, όπως και της ανιδιοτέλειας της προσφοράς, Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: H ισχύουσα ελληνική νομοθεσία Νόμος 3984/ 27.6.2011 ΦΕΚ 150 Α Άρθρο 8 Αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη

33 στ) αν ο σύζυγος ή συγγενής με τον ανωτέρω βαθμό συγγένειας, ασθενούς, που χρήζει μεταμόσχευσης, επιθυμούν να κάνουν δωρεά του αναγκαίου οργάνου, αλλά δεν υπάρχει συμβατότητα, πραγματοποιείται η αφαίρεση του οργάνου και ταυτόχρονα ο ασθενής προτάσσεται στην κατάταξη στο Εθνικό Μητρώο Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: H ισχύουσα ελληνική νομοθεσία Νόμος 3984/ 27.6.2011 ΦΕΚ 150 Άρθρο 8 Αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη

34 ζ) εάν δεν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ δύο υποψήφιων ληπτών μοσχεύματος και του ζώντα συζύγου τους ή συγγενή τους με βαθμό συγγένειας ως άνω, αλλά υπάρχει συμβατότητα μεταξύ του ενός υποψήφιου λήπτη και του ζώντα συζύγου ή συγγενή του άλλου, επιτρέπεται η δωρεά οργάνων αμοιβαία, με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Άρθρο 8 Αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: H ισχύουσα ελληνική νομοθεσία Νόμος 3984/ 27.6.2011 ΦΕΚ 150

35 - Με τη δωρεά οργάνων - Με τη θέσπιση και επίβλεψη των κανόνων λειτουργίας του συστήματος Ρυθμιστικός οργανισμός κρατικός ή ανεξάρτητος ελεγχόμενος από το κράτος που ασχολείται:

36 Kατανομή μοσχευμάτων : Κριτήρια  Διαφανής  Δίκαιη και ιατρικά επωφελής  Εξασφάλιση ίσων δυνατοτήτων πρόσβασης των υποψηφίων ληπτών  Προσανατολισμένη στον ασθενή και όχι στο μεταμοσχευτικό κέντρο  Αμεση προτεραιότητα για επείγουσες μεταμοσχεύσεις σε περιπτώσεις που απειλείται άμεσα η ζωή του ασθενούς  Προτεραιότητα στους υπερευαισθητοποιημένους υποψήφιους λήπτες  Χρόνος αναμονής : «Ο χρόνος συνεχούς παραμονής του ασθενή σε κάθαρση»

37 18 AUG 2014

38 Long-term risks for kidney donors Mjøen G et al. Kidney Int 2013; 86:162–167 Risk of end-stage renal disease following live kidney donation. Muzaale AD et al. J Am Med Assoc 2014; 311:579–586

39

40

41 Αρ. ασθενών Χρονολογία Μεταμοσχευτικό Χάσμα, Ελλάδα


Κατέβασμα ppt "1 ο Επιστημονικό Πολυθεματικό Συνέδριο Γ.Ν. Πειραιά Τζάνειο, 27 Νοεμβρίου 2014 Ι.Ν. Μπολέτης Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού «Λαϊκό»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google