Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΡYπανση υδAτινων αποδεκτών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΡYπανση υδAτινων αποδεκτών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΡYπανση υδAτινων αποδεκτών

2 ΜΟΛΥΝΣΗ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Το φαινόμενο του μαζικού θανάτου ψαριών, το οποίο έλαβε χώρα στο Μαλιακό κόλπο, το διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2009 (10/03/ /04/09), ήταν πρωτόγνωρο για την περιοχή, όχι όμως και για τον Ελλαδικό χώρο, όπου στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί αντίστοιχα φαινόμενα στον Αμβρακικό κόλπο. Οι αρνητικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του Μαλιακού κόλπου ήταν και είναι ιδιαιτέρα σημαντικές και πλήττουν κατά κύριο λόγο την αλιεία και τον τουρισμό.

3 ΑΓΡΙΑ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΛΥΝΣΗ
- μουρμούρες (Lithognafhus mormyrus), σπάροι (Diplodus annularis), - τσιπούρες (Sparus aurata), αθερίνες (Atherina spp.), - μυλοκόπια (Umbrina cirrosa) κυρίως μεγάλου μεγέθους, - φρύσσες (Sardinelto aunta) λιθρίνια (Pagellus erythrinus), - σκιοί (Sciaena umbra), κέφαλοι (Mugil cephalus). - σαλάχια (Raja spp.) κυρίως μεγάλου μεγέθους. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΛΥΝΣΗ Στις ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες αναφέρθηκαν θάνατοι σε τσιπούρες (Sparus aurata) και ιδιαιτέρα στο ιχθυοτροφείο της περιοχής Αγίου Σεραφείμ (∆ΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.), ενώ δεν αναφέρθηκαν θάνατοι ή άλλες επιπτώσεις σε δίθυρα μαλάκια, τόσο από τις ζώνες αλιείας όσο και από τις μυδοκαλλιέργειες του Μαλιακού κόλπου. ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, αντέδρασε άμεσα καλώντας ερευνητικούς φορείς (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ΕΘΙΑΓΕ, ιδιώτες) οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψίες και σχετικές μετρήσεις στην περιοχή του ενδιαφέροντος.

4 ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ:ΡΥΠΑΝΣΗ
Η αυξανόμενη ρύπανση των νερών του ποταμού από χημικά βιομηχανικά απόβλητα, αστικά λύματα, φυτοφάρμακα και λιπάσματα ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία πρώτα απ’ όλα των καλλιεργητών και εν συνεχεία των καταναλωτών. Διοχετεύονται σε αυτόν: τα αστικά λύματα της Σπερχειάδας και της Μακρακώμης, τα απόβλητα διαφόρων βιομηχανικών μονάδων που βρίσκονται κατά μήκος της κοιλάδας του, τα λύματα αρκετών παραποτάμιων οικισμών, τα λύματα των ελαιουργείων, τα περισσότερα από τα οποία δεν υφίστανται βιολογικό ή χημικό καθαρισμό. Ο ποταμός Σπερχειός θεωρείται ένας από τους βασικούς ρυπαντές του Μαλιακού κόλπου, καθώς μεταφέρει στη θάλασσα μεγάλη ποσότητα φερτών υλικών, που ευνοούν τον ευτροφισμό. Αυξημένες συγκεντρώσεις οργανικών ουσιών παρατηρούνται κοντά στις εκβολές του ποταμού, καθώς και έντονη διαφορά αλατότητας μεταξύ των εκβολών του Σπερχειού και του κόλπου.

5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ Στην προστατευόμενη μέσω του NATURA 2000 και ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας περιοχή της κοιλάδας του Σπερχειού, αλλά και οικονομικής αξίας για την ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας οφείλει να ενεργήσει για τα ακόλουθα: Έλεγχος βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ελαιοτριβείων , αγροτικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που γειτονεύουν με το Σπερχειό, για το αν ρυπαίνουν, και σε ποιο βαθμό, με τα απόβλητά τους τα νερά του ποταμού. Έλεγχος χωματερών και αγωγών αστικών λυμάτων των γύρω οικισμών κατά μήκος της κοίτης του ποταμού. Ενημέρωση αγροτών σχετικά με την ευθύνη τους σε ότι αφορά τα αποτελέσματα της ρύπανσης με την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων και τη ρίψη στο ποτάμι των άδειων κουτιών συσκευασιών.

6 ΜΟΛΥΝΣΗ ΜΑΛΙΑΚΟΥ: ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
Έτος Η θάλασσα ξερνάει νεκρά ψάρια σε κάθε σημείο του Πέταλου του Μαλιακού, από τον Άγιο Κωνσταντίνο και τα Καμένα Βούρλα μέχρι τις Ράχες. Κι ενώ οι κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρέμεναν στην άγνοια και την αγωνία, οι ερευνητές του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών εντόπισαν το φύκι Chatonella. Πρόκειται για ένα φύκι που πρωτοεμφανίστηκε στην Ιαπωνία τη δεκαετία του ’50, έχει εντοπιστεί και άλλες φορές στα ελληνικά νερά και η ανάπτυξή του ευνοείται ιδιαίτερα σε παράκτια οικοσυστήματα. Όταν εντοπίζεται σε μεγάλη αφθονία, επιδρά στα βράγχια των ψαριών και προκαλεί τον θάνατο, διότι παράγει βλέννη που επικάθεται στα βράγχια των ψαριών, με συνέπεια αυτά να πεθαίνουν από ασφυξία. Έρευνες έδειξαν ότι «η παρουσία ελάχιστων κυττάρων του φύκους chattonella στη θάλασσα είναι φυσιολογική, η απότομη αύξησή τους οφείλεται στον ευτροφισμό». ». Ο ευτροφισμός είναι περιβαλλοντικό πρόβλημα που παρουσιάζεται σε λίμνες ή κλειστούς αβαθείς κόλπους. Στην ουσία δημιουργείται υπέρμετρη αύξηση της συγκέντρωσης θρεπτικών στοιχείων, με αποτέλεσμα τα βακτήρια και οι άλγες (algae) να αυξάνονται σε αριθμό τόσο που να σχηματίζουν επικάλυμμα στις υδάτινες επιφάνειες. Καθώς ο αριθμός των βακτηρίων αυξάνεται, η κατανάλωση του διαλυμένου στο νερό οξυγόνου αυξάνεται δραματικά. Τα ψάρια είναι οι πρώτοι οργανισμοί που πεθαίνουν, ενώ ακολουθούν και τα βακτήρια δημιουργώντας ένα νεκρό οικοσύστημα

7 ΜΟΛΥΝΣΗ ΜΑΛΙΑΚΟΥ: ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
Ο ευτροφισμός, που προκαλείται από τη ρύπανση, αλλά και συμπληρωματικοί προς αυτόν παράγοντες, όπως η υψηλή αλατότητα και η αυξημένη θερμοκρασία του νερού, φαίνεται πως δημιουργεί τις συνθήκες για τη ραγδαία ανάπτυξη του φύκους Chatonella. Έτσι, μια τυχαία μεταβολή των συνθηκών, όπως π.χ. μια έντονη βροχόπτωση που θα μεταφέρει ρύπανση προς τη θάλασσα, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη του φύκους μέσα σε δύο μόλις μέρες. Τα υψηλά ποσοστά φωσφόρου και αζώτου ευνοούν την ανάπτυξη τοξικών φυκών. Το άζωτο προέρχεται από τα ανεπεξέργαστα αστικά λύματα [υπολείμματα από σφαγεία, τυροκομεία και ελαιοτριβεία] και το φώσφορο εμπεριέχεται στα φυτοφάρμακα που αφειδώς χρησιμοποιούν οι αγρότες στις παρακείμενες του Μαλιακού καλλιέργειες και μέσω της βροχής φθάνουν στον κλειστό κόλπο του Μαλιακού. Επιπλέον, όπως αναφέρεται σε μελέτη του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, η ανακατασκευή μέρους της Εθνικής Οδού υπήρξε πηγή πολλών κακών, καθώς κόπηκαν οι προστατευτικοί για τη θάλασσα καλαμιώνες, απορρίφθηκαν στη θάλασσα επιβλαβείς χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη στερεοποίηση του μπετόν, καθώς και μπάζα. ΟΔΥΝΗΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Για τον άλλοτε εύρωστο αλιευτικό συνεταιρισμό Μαλιακού δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Οι ψαράδες του Μαλιακού ταξιδεύουν πλέον πολύ περισσότερα μίλια για να βρουν ψάρια (αύξηση του κόστους), ενώ οι πωλήσεις τους έχουν μειωθεί δραματικά. Αλλά και η τουριστική οικονομία του τόπου δέχεται ισχυρότατο πλήγμα, καθώς η περιοχή δυσφημίστηκε ως μη καθαρή.

8 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ
Η Λίμνη του Καλλίδρομου παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και αδιαφορίας από τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους της περιοχής, κακοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και του ευαίσθητου οικοσυστήματος.

9 ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Oι επιστήμονες του Life Charm αναφέρθηκαν στο σημαντικό πρόβλημα της μόλυνσης του ΑΣΩΠΟΥ ποταμού που προκάλεσε πολλές ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής, όταν διαπιστώθηκαν «υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενείς χρωμίου στα υπόγεια ύδατα της ΥΛ του Ασωπού, που σε ορισμένες περιοχές έφθασαν τα 100 mg/l». Επιστήμονες και κάτοικοι κινητοποιήθηκαν από τιμές γύρω στα 100 mg/l, ενώ τα σημερινά ευρήματα φθάνουν τα mg/l. Έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο της Κρήτης, την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος αναφέρει ότι βιομηχανίες στα Οινόφυτα έχουν θαμμένα στερεά απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα σε εξασθενείς χρώμιο, και μάλιστα υποδεικνύει το σημείο (στην περιοχή των βιομηχανιών ΕΛΒΑΛ, ΑΡΜΟΣ, PEPSI) όπου έχουν ενδεχομένως ταφεί θαμμένα στερεά απόβλητα από τα προηγούμενα χρόνια ή διαρροές υγρών αποβλήτων που συνεχίζονται και σήμερα. Το συμπέρασμα είναι ότι η ανθρωπογενής ρύπανσης στην περιοχή σχετίζεται με την δραστηριότητα των Βιομηχανιών ΕΛΒΑΛ, ΑΡΜΟΣ και PEPSI.

10 ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ –ΜΑΛΙΑΚΟΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Υπάρχουν πολλά στοιχεία σχετικά με τις πηγές ρύπανσης του Μαλιακού Κόλπου. Οι περισσότερες είναι ήδη γνωστές σε όλους όπως καταγράφονται στην ιστοσελίδα της κίνησης πολιτών Μαλιακός SOS, μια κίνηση που δημιουργήθηκε αμέσως μετά την εμφάνιση του επεισοδίου των νεκρών ψαριών, τον Απρίλιο του 2009. Το πρόβλημα εντείνεται από την έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών πρόληψης από μέρους των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών. Η εκτίμησή μας είναι ότι έχουμε μια απόλυτη ασυδοσία σε συνδυασμό με τη μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών οδηγιών. Πολλές παραβάσεις των περιβαλλοντικών όρων των βιομηχανικών, κτηνοτροφικών και άλλων εγκαταστάσεων της περιοχής του Δέλτα του Σπερχειού και του Μαλιακού έχουν συχνά αντιμετωπιστεί μόνο με την επιβολή προστίμου. Τα ανωτέρω ενισχύουν την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις αρμόδιες Αρχές. Από τις δεσμεύσεις που έλαβε η Νομαρχία Φθιώτιδας για την προστασία του Μαλιακού, ελάχιστες ήταν επαρκείς και ακόμη πιο λίγες υλοποιήθηκαν.

11 Ο ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ αποτελεί ανεκτίμητο δώρο της φύσης στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας.
Σαν φυσικό οικοσύστημα φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό πουλιών, ζώων, ερπετών, φυτών και δέντρων. Ο Μαλιακός Κόλπος είναι ιχθυογεννητικός σταθμός, ο μεγαλύτερος μαζί με τον Αμβρακικό. Το Λιβάρι, στο εσωτερικό τμήμα του κόλπου, είναι ένα φυσικό θαλάσσιο πάρκο για την αναπαραγωγή ψαριών και την ανάπτυξη των νεαρών ιχθυδίων. Με λύπη μας επισημαίνουμε ότι ο σημερινός άνθρωπος αυτό το οικοσύστημα το καταστρέφει και μόνο το καταστρέφει

12 ΤΕΛΟΣ

13 ΠΗΓΕΣ http://www.4news.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=0JK_yT7Sh7M evoikos.blogspot.com εγκυκλοπαίδεια Wikipaedia


Κατέβασμα ppt "ΡYπανση υδAτινων αποδεκτών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google