Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΔΙΑΓΝΩΣΗ. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Μείωση του γνωστικού φόρτου Οικονομία μνήμης Ευκολία χειρισμού ταξινομουμένων αντικειμένων Περιγραφή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΔΙΑΓΝΩΣΗ. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Μείωση του γνωστικού φόρτου Οικονομία μνήμης Ευκολία χειρισμού ταξινομουμένων αντικειμένων Περιγραφή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΔΙΑΓΝΩΣΗ

2 ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Μείωση του γνωστικού φόρτου Οικονομία μνήμης Ευκολία χειρισμού ταξινομουμένων αντικειμένων Περιγραφή και απλοποίηση σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων Γενίκευση υποθέσεων

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Ονοματοδοσία διαταραχών Περιγραφή διαταραχών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους Χειρισμός και πρόγνωση

4 ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ Σύμφωνα με την ταξονομική στρατηγική: –Φυλετικές –Φαινετικές (αριθμητικές) Σύμφωνα με το τελικό αποτέλεσμα: –Μονοθετικές –Πολυθετικές Σύμφωνα με τη γνωσιακή λειτουργία: –Εμπειρικές –Συμπερασματικές

5 ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Κυρίως εμπειρική Έμφαση στην επαναληπτότητα των παρατηρήσεων Δυνατότητα ανάπτυξης πολυαξονικών συστημάτων Δυνατότητα χρήσης στατιστικών μεθόδων στον έλεγχο κλινικών υποθέσεων Εφαρμογές στην πληροφορική

6 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ –Να βασίζονται στη συμφωνία και σε εμπειρικές μελέτες (εγκυρότητα όψεως) –Να αποτελούν όργανο διεθνούς επικοινωνίας μεταξύ των ψυχιάτρων –Να είναι αξιόπιστες και έγκυρες αντικειμένων –Να είναι εκλεκτικές και ανοικτές τόσο στην περιγραφή όσο και στην αιτιολογία –Να περιέχουν Γλωσσάριο με "χρηστικές" περιγραφές και ορισμούς των διαταραχών –Να εξυπηρετούς όλους του ψυχίατρους και όχι μόνο τους ερευνητές –Να περιέχουν το σύνολο των ψυχιατρικών διαταραχών –Να παρέουν τη δυνατότητα πολλαπλών διαγνώσεων –Να είναι σχετικά απλές και εύχρηστες –Να μη χρειάζονται πολλές και συχνές αναθεωρήσεις (Stengel, 1959)

7 ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ; Διευκόλυνση της καταγραφής των ψυχιατρικών διαταραχών και κατά συνέπεια της δυνατότητας λήψης ορθολογικών αποφάσεων στην φροντίδα της ψυχικής υγείας Δημιουργία ερευνητικού πλαισίου για την αιτιολογία, τη φύση και τη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών Απλοποίηση και βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και αυτών και άλλων που εμπλέκονται στην παροχή και αξιολόγηση της φροντίδας υγείας

8 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ICD-6(1948) ICD-7(1955) ICD-8(1967) ICD-9(1978) ICD-10(1992) Η.Π.Α. DSM-I(1952) DSM-II(1968) DSM-III(1980) DSM-III-R(1987) DSM-IV(1994)

9 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ICD-10 ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ F00-F09: Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών F10-F19: Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών F20-F29: Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη διαταραχή και παραληρητικές διαταραχές F30-F39: Διαταραχές της διάθεσης (συναισθηματικές) F40-F48: Νευρωσικές, συνδεόμενες με το stress και σωματόμορφες διαταραχές F50-F59: Σύνδρομα εκδηλούμενα στη συμπεριφορά και συνδεόμενα με διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες F60-F69: Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ενηλίκου F70-F79: Νοητική καθυστέρηση F80-F89: Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης F90-F98: Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος, με έναρξη συνήθως κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία

10 F00-F09: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ F00:Άνοια επί νόσου του Alzheimer F01:Αγγειακή άνοια F02:Άνοια επί νόσων που ταξινομούνται αλλού F03:Άνοια μη καθοριζόμενη F04:Οργανικό αμνησιακό σύνδρομο F05:Delirium (Παραλήρημα) F06:Άλλες ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε εγκεφαλική βλάβη και δυσλειτουργία και σε σωματική νόσο F07:Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλοναι σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη και δυσλειτουργία

11 F10-19: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ι. F10: Διαταραχές οφειλόμενες στη χρήση οινοπνευματωδών F11: Διαταραχές οφειλόμενες στη χρήση οπειοειδών F12: Διαταραχές οφειλόμενες στη χρήση κανναβινοειδών F13: Διαταραχές οφειλόμενες στη χρήση ηρεμηστικών ή υπνωτικών F14: Διαταραχές οφειλόμενες στη χρήση κοκαΐνης F15: Διαταραχές οφειλόμενες στη χρήση άλλων διεγερτικών F16: Διαταραχές οφειλόμενες στη χρήση ψευδαισθησιογόνων F17: Διαταραχές οφειλόμενες στη χρήση πτητικών διαλυτών

12 F10-19: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΙΙ. F1χ.0: Οξεία Τοξίκωση F1χ.1: Επιβλαβής Χρήση (Κατάχρηση) F1χ.2: Σύνδρομο Εξάρτησης F1χ.3: Κατάσταση Απόσυρσης (Στέρησης) F1χ.5: Ψυχωτική Διαταραχή F1χ.6: Αμνησιακό Σύνδρομο F1χ.7: Υπολειματική & Όψιμης Εγκατάστασης Διαταραχή

13 F20-29: ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ι. F20: Σχιζοφρένεια –F20.0: Παρανοειδής –F20.1: Ηβηφρενική –F20.2: Κατατονική –F20.3: Αδιαφοροποίητη –F20.4: Μετασχιζοφρενική Κατάθλιψη –F20.5: Υπολειματική –F20.6: Απλή Πορεία Σχιζοφρένειας –F20.χ0: Συνεχής –F20.χ1: Επεισοδιακή με προοδευτικώς εξελισόμενα ελλείμματα –F20.χ2: Επεισοδιακή με σταθερά ελλείμματα –F20.χ3: Επεισοδιακή διαλείπουσα –F20.χ4: Σε ατελή ύφεση –F20.χ5: Σε πλήρη ύφεση

14 F20-29: ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΙ. F21: Σχιζότυπη Διαταραχή F22: Παραληρητική διαταραχή F23: Οξείες και παροδικές ψυχώσεις –Συνδεόμενες με stress –Μη συνδεόμενες με stress F24: Επακτή παραληρητική διαταραχή F28: Άλλη ψυχωτική διαταραχή

15 F30-39: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ι. F30: Μανιακό επεισόδιο –Υπομανία –Μανία χωρίς ψυχωτικά συμπτώματα –Μανία με ψυχωτικά συμπτώματα F32: Καταθλιπτικό επεισόδιο –Ήπιο καταθλιπτικό επεισόδιο –Καταθλιπτικό επεισόδιο μέτριας βαρύτητας –Σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο F33: Υποτροπιάζουσα κατάθλιψη

16 F30-39: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΙ. F31: Διπολική διαταραχή –Σε υπομανιακό ή μανιακό επεισόδιο –Σε καταθλιπτικό επεισόδιο –Σε μεικτό επεισόδιο –Σε ύφεση F38: Άλλες συναισθηματικές διαταραχές –Δυσθυμία –Κυκλοθυμία Ζ63: Διαταραχή πένθους

17 F40-49: ΝΕΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ι. F40: Διαταραχές φοβικού άγχους –Αγοραφοβία –Κοινωνική φοβία –Ειδικές φοβίες F41: Άλλες αγχώδεις διαταραχές –Διαταραχή γενικευμένου άγχους –Διαταραχή πανικού –Μεικτή αγχώδης και καταθλιπτική διαταραχή F42: Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

18 F40-49: ΝΕΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΙ. F43: Διαταραχές συνδεόμενες με stress –Διαταραχή μετά ψυχοτραυματικό stress –Διαταραχή προσαρμογής F44: Αποσυνδετική (μετατρεπτική) διαταραχή –Αμνησία, Φυγή, Εμβροντησία, Έκσταση, Κινητικότητας, Σπασμοί, Αισθητικότητας, Πολλαπλής Προσωπικότητας, άλλες. F45: Σωματόμορφες διαταραχές –Διαταραχή σωματοποίησης –Υποχονδριακή διαταραχή F48: Άλλες –Νευρασθένεια (σύνδρομο χρόνιας κόπωσης)

19 F50-59 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ι. F50: Διαταραχές στην πρόσληψη τροφής –Ψυχογενής ανορεξία –Ψυχογενής βουλιμία –Ψυχογενείς έμετοι –Ψυχογενής υπερφαγία F51: Μη οργανικές διαταραχές του ύπνου –Αϋπνία –Υπερυπνία –Διαταραχή κύκλου ύπνου-εγρήγορσης –Υπνοβασία –Υπνικοί τρόμοι –Εφιάλτες

20 F50-59: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΙ. F52: Σεξουαλική δυσλειτουργία –Έλλειψη ή απώλεια της σεξουαλικής επιθυμίας –Σεξουαλική αποστροφή & έλλειψη σεξουαλικής ικανοποίησης –Αποτυχία σεξουαλικής διέγερσης –Οργασμική δυσλειτουργία –Πρόωρη εκσπερμάτιση –Κολπόσπασμος –Δυσπαρεύνεια –Άλλη F54: Ψυχοσωματικές διαταραχές F55: Κατάχρηση μη ψυχοδραστικών ουσιών & φαρμάκων

21 F60-69: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ Ι. F60: Διαταραχές προσωπικότητας –Παρανοειδής –Σχιζοειδής –Δυσκοινωνική –Συναισθηματικά ασταθής (παρορμητική και μεθοριακή) –Ιστριονική –Καταναγκαστική –Αγχώδης (αποφευκτική) –Εξαρτητική F62: Μεταβολές της προσωπικότητας –Μετά καταστροφική εμπειρία –Μετά ψυχική νόσο

22 F60-69: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΙΙ. F63: Διαταραχές των συνηθειών και των παρορμήσεων –Παθολογική χαρτοπαιξία, Πυρομανία, Κλεπτομανία, Τριχοτιλλομανία F64: Διαταραχές της ταυτότητας του φύλου –Διαφυλική διαταραχή, Παρενδυσία διπλού ρόλου, της Παιδικής ηλικίας F65: Διαταραχές της σεξουαλικής προτίμησης –Φετιχισμός, Φετιχιστική παρενδυσία, Επιδειξιμανία, Ηδονοβλεψία, Παιδοφιλία, Σαδομαζοχισμός F66: Διαταραχές της σεξουαλικής ανάπτυξης & του προσανατολιαμού (ετεροφυλοφιλική, ομοφυλοφυλική, αμφιφυλοφιλική) –Σεξουαλικής ωρίμανσης –Δυστονικός σεξουαλικός προσανατολισμός F68: Άλλες διαταραχές –Εποικοδόμηση σωματικών συμπτωμάτων για ψυχολογικούς λόγους –Πλασματική διαταραχή (σ. Munchausen)

23 F70-79: ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ F70: Ελαφρά Νοητική Καθυστέρηση F71: Μέτρια Νοητική Καθυστέρηση F72: Σοβαρή Νοητική Καθυστέρηση F73: Βαριά Νοητική Καθυστέρηση

24 F80-89: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. F80: Διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας –Της Άρθρωσης –Της Έκφρασης –Αντιληπτική διαταραχή της γλώσσας –Επίκτητη αφασία με επιληψία –Άλλες F81: Διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων –Της ανάγνωσης (Δυσλεξία) –Του συλλαβισμού –Των αριθμητικών ικανοτήτων

25 F80-89: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΙ. F82: Διαταραχή της κινητικής λειτουργίας (αναπτυξιακή δυσπραξία) F84: Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές –Αυτισμός της παιδικής ηλικίας (σ. Kanner) –Αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας (σ. Asperger) –Άτυπος αυτισμός –Σύνδρομο Rett

26 F90-99: ΔΙΑΤΑΡΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ F90: Υπερκινητική διαταραχή F91: Διαταραχή της διαγωγής –Περιοριζόμενη στο οικογενειακό περιβάλλον –Ακοινωνικού τύπου –Κοινωνικού τύπου –Προκλητική εναντίωση F92: Μεικτές διαταραχές διαγωγής & συναισθήματος F98: Μη οργανική ενούρηση


Κατέβασμα ppt "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΔΙΑΓΝΩΣΗ. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Μείωση του γνωστικού φόρτου Οικονομία μνήμης Ευκολία χειρισμού ταξινομουμένων αντικειμένων Περιγραφή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google