Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ: ΚΛΙΝΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Ψυχικά υγιής είναι αυτός που δεν πάσχει από ψυχική διαταραχή, όπως ορίζεται από την κλινική εμπειρία και πρακτική και τα συστήματα ταξινόμησης (ICD-10, DSM-IV) Ενστάσεις: Κυκλική λογική Δεν περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της ψυχικής υγείας

3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το ψυχικό όργανο εξασφαλίζει την αρίστη λειτουργικότητα Ενστάσεις: Περιορισμός στα πλαίσια της λειτουργικότητας Ορισμός άριστης λειτουργικότητας

4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Ορισμός της “φυσιολογικότητας” βάσει ποσοτικών στατιστικών κριτηρίων Ενστάσεις: Ποσοτική, μηχανιστική Η έννοια της σταθερής απόκλισης είναι μαθηματική και δεν κατοχυρώνεται βιολογικά Δίνει την ίδια σημασία και στα δυο άκρα της καμπύλης

5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Ομαλό πέρασμα από τη μια φάση ανάπτυξης της προσωπικότητας στην άλλη Ενστάσεις: Δυσκολία αντικειμενικής εκτίμησης Δεν επιβεβαιώνετα πάντοτε ότι προκύπτει ψυχική διαταραχή Ορισμός της ψυχικής διαταραχής

6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Μη ύπαρξη σημαντικά αποκλίνουσας κοινωνικής συμπεριφοράς Ενστάσεις: Έίναι παθολογικές όλες οι αποκλίνουσες συμπεριφορές; Ορισμός της κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς

7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Η υποκειμενική αντίληψη του ατόμου για την ψυχολογική του κατάσταση Ενστάσεις: Μεγάλη διαβάθμιση της αντίληψης για την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου Επηρεασμός της από κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες

8 ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
Ψυχική υγεία είναι η κατάσταση της συναισθηματικής ευεξίας όπου το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται με άνεση μέσα στην κοινότητα και να ικανοποιείται από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και επιτεύγματα

9 ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ: ΜΥΘΙΚΗ ΄Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η έννοια της ψυχικής αρρώστιας, αποτελεί επινόηση που συντελέστηκε μέσω της καταχρηστικής και αυθαίρετης επέκτασης της έννοιας της σωματικής νόσου στις ψυχικές καταστάσεις και διεργασίες των ανθρώπων Szasz, 1961

10 ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ: KOIΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Τα ψυχικά συμπτώματα συνιστούν “σεσημασμένες παραβιάσεις κοινωνικών κανόνων” και οι χρόνιες υποτροπιάζουσες ψυχικές νόσοι “κοινωνικούς ρόλους” T. Scheff, 1966

11 ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ: ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κάποιο μέλος του ανθρώπινου είδους είναι φορέας ψυχικής νόσου, εάν και μόνο εάν - και καθ΄ ον χρόνον - οι ψυχικές λειτουργίες των αντίστοιχων υποσυστημάτων ή “ψυχοσυστημάτων” του ΚΝΣ του επιτελούνται ή αλληλορυθμίζονται σε επίπεδα κατώτερα εκείνων που απαιτούνται για τη διαδρομή της τυπικής για τα μέλη του ανθρωπίνου είδους βιοτικής ιστορίας (επιβίωση και αναπαραγωγή) στα εκάστοτε φυσικά και κοινωνικά περιβάλλοντα διαβίωσής τους


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google