Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Βαγγέλης Αργουδέλης HORIZON 2020 Legal & Financial National.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Βαγγέλης Αργουδέλης HORIZON 2020 Legal & Financial National."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.gr Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Βαγγέλης Αργουδέλης HORIZON 2020 Legal & Financial National Contact Point Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

2 2 Ορίζοντας 2020 Το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και της Καινοτομίας (~77 δις €) που αποσκοπεί : • στην ενδυνάμωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης • στην αξιοποίηση των επιστημονικών επιτευγμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.

3 3 Ορίζοντας 2020 Ένα πρόγραμμα βασισμένο στην επίλυση σημαντικών προκλήσεων (επιστημονικών, βιομηχανικών και κοινωνικών) • Ανταγωνιστικό • Με έμφαση στην καινοτομία • Και το τελικό αποτέλεσμα στην οικονομία και στην κοινωνία

4 4 Απλοποίηση Απλούστερο διαχειριστικά • Ένα rate για κάθε δράση για όλους τους οργανισμούς (100% για δράσεις Research & Innovation, 70% για Innovation) • Οριζόντιο σταθερό ποσοστό για τα έμμεσα κόστη (25%) Απλά κριτήρια αξιολόγησης (Αριστεία, Επίδραση, Υλοποίηση) Ταχύτερη χρηματοδότηση 8 μήνες (5+3) Ενιαίο σύνολο κανονισμών • FP7, CIP, Eurostars, ARTEMIS, ENIAC, CLEANSKY, …

5 5 3 Πυλώνες του Ορίζοντα 2020 Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα υψηλού επιπέδου με παγκοσμίου εμβέλειας ερευνητικές υποδμές με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων. Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε καίριας σημασίας τεχνολογίες με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία. Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς προβληματισμούς και δίνοντας έμφαση στην εφαρμοσμένη επιστήμη.

6 6

7 7 Χρηματοδοτικά Εργαλεία Η2020 Research and innovation actions • Previous STREP, IP projects • Min 3 entities • RTD activities (limited demonstration/ pilot) Innovation actions • RTD activities and Demonstration, Pilot, Prototypes, first market replication, … • Min 3 entities • 70% (100% for non-profit organisations) Coordination and support actions • Supporting actions, networking, studies, coordination… • Min 1 entity

8 8 Χρηματοδοτικά Εργαλεία Η2020 SME Instrument • Continuously open • Min 1 SME • Phase I: Idea / feasibility study – 50.000 € • Phase II: Research, development, prototyping, testing, piloting, market replication… - 70% • Phase III: Commercialisation – no funding BUT Access to finance, training, mentoring, coaching,... Marie Sklodowska Curie (MSCA) • Innovative Training Networks: Doctoral and initial training of researchers • Individual Fellowships: Individual fellowships for experienced researchers for skill development through mobility • R&I Staff Exchange: International cooperation through staff exchange • COFUND: Cofunding of regional and national programmes

9 9 Χρηματοδοτικά Εργαλεία Η2020 ERC Grants • Frontier Research – advancement of knowledge • Support excellent research teams for ground-breaking research ideas • Sole criterion: Scientific excellence • Any research field • Starting grants ● Consolidator Grants ● Advanced grants ● Synergy grants ● Proof of concept Support to Pre-Commercial Procurement • Support the public sector for activities of research, development and validation of breakthrough solutions • 70% funding Support to Public Procurement of Innovative solutions • Support the public sector for activities of deployment and first operation of breakthrough solutions • 20% funding

10 10 Χρηματοδοτικά Εργαλεία Η2020 Access to Risk Finance • Facilitate access to finance for: (1)RDI-driven/ innovative SMEs & small midcaps (2)Ambitious RDI projects • Providing loans and guarantees • Providing risk/ equity finance COFUND • Eligible participants: research funders - programme managers/owners • Supplementing/ cofunding national calls • Transnational projects Prizes • Awarded on the basis of a certain result irrespective of the costs/ procedure

11 11 Βοηθητικά έγγραφα PARTICIPANT PORTAL http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Κατέβασμα ppt "Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Βαγγέλης Αργουδέλης HORIZON 2020 Legal & Financial National."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google