Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μιντιακή Αγωγή και Εκπαίδευση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μιντιακή Αγωγή και Εκπαίδευση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μιντιακή Αγωγή και Εκπαίδευση
Λοΐζος Σοφός Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2 Κλάδοι στα πλαίσια της παιδαγωγικής επιστήμης
Παιδαγωγική των Μέσων 1 επίπεδο Γενική Παιδαγωγική Γενική Συστηματική Ιστορική Συγκριτική Επιστημονικοί Κλάδοι Κοινωνικοπαιδαγωγική Παιδαγωγική ενηλίκων Παιδαγωγική επαγγέλματος Ειδική παιδαγωγική 2 επίπεδο Ειδικές Κατευθύνσεις Επιστήμης Διαπολιτισμική Παιδαγωγική Παιδαγωγική Μέσων Παιδαγωγική Ελεύθερου χρόνου Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική Περιβαλλοντική Παιδαγωγική Παιδαγωγική φύλου

3 θεωρίες – μοντέλα – σχεδια δράσης στην Παιδαγωγική των Μέσων
κανονιστική φιλοσοφική ιδεολογοκριτική εμπειρική κοινωνικοκριτική φασιστική προπαγάνδα πολιτικός και ιδεολογικός αποπροσανατολισμός αποικιοποίηση της συνείδησης αποτροπή και προφύλαξη ή απαγόρευση ετερολογοκρισία μορφωτικο- παιδαγωγική μαθησιοκεντρική κοινωνία - κεφαλαίο άτομο - πραγματοποίηση πολιτισμική συνειδητοποίηση αυτολογοκρισία 1970 – σήμερα τεχνολογικός αλφαβητισμός Τεχνολογία Πληροφορική σήμερα δρασιακή 19ος και 20ος αιώνας αποπροσανατολισμός ψευδή πραγματικότητα ανάλυση περιεχομένων αντιπροσφορές 1960 – 1970 εναλλακτική μεσοπαιδαγωγική Μιντ. οικοσύστημα απαγόρευση κινηματογράφος με άδεια της αστυνομίας ενεργητική αγωγή αυτοπροσδιρισμός διαθεματικότητα αντιπροβολή θέσεων μέσω ΜΜΕ κινητός κινηματογράφος εκμάθηση τεχνολογίας

4 Μερικές θέσεις Για να πλησιάσουν τα παιδιά τον παιδαγωγικό στόχο «αλληλεγγύη» πρέπει να τους παρουσιάζονται σκηνές έργων προκειμένου να ταυτιστούν με πρόσωπα, τα οποία λειτουργούν ενισχυτικά, όταν συμπεριφέρονται με αλληλέγγυο τρόπο. Οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν την ικανότητα της κριτικής σκέψης απέναντι στα μέσα και στα περιεχόμενα τους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, αν να αντιδιαστείλουν την γνώση τους απέναντι σε τεχνικές έκφρασης που χρησιμοποιούνται σε μιντιακά περιεχόμενα και να γνωρίσουν οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις παραγωγής. Μία κομμένη βιντεοκασέτα λόγω συγκεκριμένου τρόπου λειτουργίας δεν μπορεί να κολληθεί όπως μια απλή κασέτα ήχου. Αν παρακολουθούν τα παιδιά περιεχόμενα όπου ένα πρόσωπο δρα ως μοντέλο και ενισχύεται θετικά, τότε μεγαλώνει ή τάση στα παιδιά να αναπτύξουν και αυτά ανάλογη συμπεριφορά. Στα μέσα και τα περιεχόμενα τους εμπλέκονται πολίτες της μεσαίας τάξης που αντιπροσωπεύουν αστικές αξίες και προωθούν ανάλογες κοινωνικές πρακτικές δίαδρασης

5 Πεδία Παιδαγωγικής των Μέσων

6 Ορισμός Η Μιντιακή Αγωγή/Εκπαίδευση στηρίζεται στα ερευνητικά πορίσματα της Παιδαγωγικής των Μέσων, «συνεργάζεται» με γειτονικούς τομείς της Παιδαγωγικής και συμβαδίζει με τις γενικότερες κοινωνικοπολιτικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις. Σχετίζεται με μορφές εμπειρίας που στηρίζονται από Μέσα Βασικός στόχος της είναι η αγωγή με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα Μέσα Αναφέρεται σε όλα τα Μέσα. Υλοποιείται σε διάφορα πεδία με εκπαιδευτική σημασία Σημεία εκκίνησης της παιδαγωγικής δράσης στα μέσα αποτελούν περιστάσεις που εξαρτούνται και σχετίζονται από μιντιακά περιεχόμενα αλλά και εστιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με συγκεκριμένη στοχοθεσία.

7 Μοντέλο επιχειρηματολογίας αλληλεξάρτηση παραγόντων
Προκλήσεις, δυνατότητες και παιδαγωγικά ζητήματα Πορίσματα από την έρευνα των μέσων Εκπαιδευτική δράση στα μέσα περιεχόμενα Μορφές εμπειρίας στηριζόμενες σε μέσα Κοινωνικές μορφές εργασίας Επίκαιρη τεχνολογική εξέλιξη Κοινωνικοπολιτικοί και παιδαγωγικοί προσανατολισμοί Στόχοι και μοντέλα αγωγής

8 Κατηγοριοποίηση των Μέσων
Πρόσωπο με πρόσωπο Λεκτικά και οπτικά σύμβολα Δεν χρειάζονται ιδιαίτεροι μηχανισμοί παραγωγής Νέα Μέσα Προϋποτίθενται δικτυωμένες συσκευές για την αμφίδρομη δυναμική επικοινωνία

9 Ιστορική συστηματική παρουσίαση
Φάσεις ανάπτυξης Κατηγορίες αυτοσκηνοθεσίας έντυπα μηχανικά ηλεκτρονικά ψηφιακά Πρωτογενή μέχρι 1550 Δευτερογενή 1550 μέχρι 1900 Τριτογενή 1900 μέχρι 20. αιώνα Τεταρτογενή 20. αιώνα και μετά

10 Μέσα Επίπεδο υλικότητας Κοινωνικό επίπεδο Επίπεδο υποκειμένου
Hardware Software Κοινωνικό επίπεδο Επίπεδο υποκειμένου Υλικότητα Wahrnehmung Εφημερίδες Ραδιοτηλεόραση Provider Θεσμοί Οργανισμοί Μέσων Vorwissen Περιεχόμενο Erkennen Μέσα Interpretation Λειτουργία Πραγματολογία Εργαλείο επικοινωνίας/Κώδικας Ατομική επικοινωνία Μαζική επικοινωνία Σύστημα σημειοδότησης Κείμενο Εικόνα Γραφικό σχήμα Μορφή στατική δυναμική διαδραστική Αισθητήριο Κανάλι Ακουστικό Οπτικό Εκπαιδευτική Τεχνολογία Συντακτικό Χρήση Σημειολογία επίδραση Sigmatik Επίπεδο κωδικοποίησης Διαμόρφωση

11 Άσκηση Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Η τηλεόραση αποτελεί τον κυριότερο τύπο ενημέρωσης, καθώς και παράγοντα κοινωνικοποίησης, αφού τα άτομα μαθαίνουν μέσα από αυτή. Η τηλεόραση, όμως, πολλές φορές έχει αρνητικές επιδράσεις στην οικογενειακή ζωή. Τα παιδιά μαθαίνουν τη βίαιη συμπεριφορά και συμπεριφέρονται βίαια, γεγονός που διαταράσσει την ηρεμία της οικογενειακής ζωής και αυξάνει τις συγκρούσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας . Επίσης, η τηλεόραση μειώνει το χρόνο που τα μέλη περνούν μαζί και υποκαθιστά τη ζεστή και στοργική επικοινωνία των γονέων με τα παιδιά. Σε πολλά σπίτια, μάλιστα, η τηλεόραση μένει αναμμένη σχεδόν διαρκώς, ανεξάρτητα από το τι κάνει η οικογένεια, Πολλοί επίσης είναι εκείνοι που θεωρούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης υπεύθυνα για την εγκληματικότητα, τη βία και την εμφάνιση σοβαρών κοινωνικών φαινομένων ναρκωτικά, αλκοολισμός, αυτοκτονίες κ.ά. Οικιακή Οικονομία Α΄ Γυμνασίου 39-40

12 Κατηγορίες στόχων Γνώση, επιλογή και χρήση μέσων και περιεχομένων – Γνωστική διάσταση Έκφραση, επεξεργασία, διαμόρφωση, επικοινωνία και συνεργασία - Δρασιακή διάσταση Κατανόηση και ερμηνεία των περιεχομένων (γλώσσα των μέσων) Επικοινωνιακή εκφραστική διάσταση Αναγνώριση, επεξεργασία επιδράσεων και αξιολόγηση της διαδικασίας - Συναισθηματική/κοινωνική διάσταση Αναγνώριση προϋποθέσεων παραγωγής μιντιακών περιεχομένων - Κριτική διάσταση

13 1. Γνώση, επιλογή και χρήση μέσων και περιεχομένων – Γνωστική διάσταση
Η επιλογή και χρήση μέσων από τους μαθητές αναφέρεται στην ικανότητά τους να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα σε συγκεκριμένες περιστάσεις καθώς και να μπορούν να ονομάζουν κριτήρια για την επιλογή τους. Η γνωστική διάσταση σχετίζεται με τη «δηλωτική» γνώση, δηλαδή με γνώσεις γύρω από έννοιες, αντικείμενα, περιστάσεις, καθώς επίσης και με την γενικότερη κατανόηση των μέσων. Για την ονομασία κριτηρίων είναι αναγκαίο να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες «επιχειρηματολογίας», έτσι ώστε να είναι σε θέση να στηρίξουν την επιλογή τους.

14 Επιμέρους στόχοι Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:
να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα (έντυπα, μηχανικά, ηλεκτρονικά και ψηφιακά) και πηγές πληροφόρησης, να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία (exe, Hotpotatos) για την κατασκευή περιεχομένων και για την επικοινωνία (chat,Forum, webblog) να καταγράφουν και να οργανώνουν πληροφορίες σε διαφορετικές μορφές (βάση δεδομένων, κείμενο), να εντοπίζουν πληροφορίες που είναι συγκεντρωμένες και οργανωμένες σε διαφορετικές μορφές, π. χ. ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, μηχανές αναζήτησης.

15 Οι δραστηριότητες έχουν σημείο αναφορά τα εξής:
διασκέδαση και το εκπαιδευτικό παιχνίδι Πληροφόρηση και ενημέρωση Επικοινωνία, συνεργατική εργασία και ανταλλαγή εμπειριών Ανάπτυξη ιδεών, δημιουργία, ανακάλυψη και κατασκευή γνώσης Μάθηση, μελέτη και άσκηση στήριξη/ανάπτυξη της σκέψης και μεταγνωστικών ικανοτήτων λύση προβλημάτων και για αποφάσεις

16 Η ηλεκτρονική Αλφαβήτα 1 Γλώσσα
Με το λογισμικό « τα πρώτα μου γράμματα» οι μαθητές αναγνωρίζουν τα αντικείμενα που αρχίζουν με ένα γράμματα της Αλφαβήτας και εργάζονται σε εκπαιδευτικά παιχνίδια του λογισμικού. Βιβλία, βιβλία βιβλία!  2 Γλώσσα Αισθητική Αγωγή, Μελέτη Περιβάλλοντος Τα παιδία επεξεργάζονται το θέμα «βιβλίο» μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις, π. χ. ποια βιβλία ξέρεις μέσα από τον ελεύθερο χρόνο, πως δημιουργούνται τα βιβλία, πρέπει πάντα να αγοράζω βιβλία, γράφουμε ένα βιβλίο, παρουσιάζουμε τα δικά μας βιβλία. Βρίσκοντας τα ζώα 3 Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι τα παιδιά να ασκηθούν στη χρήση του CD-ROM ως εργαλείο για να βρίσκουν πληροφορίες για διάφορα ζώα. Η πόλη που μένω 4 Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι οι μαθητές να δημιουργήσουν διάφορες εικόνες, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα πολυμέσων για να τοποθετήσουν εικόνες με ζώα σε ένα σκηνικό πλαίσιο στον υπολογιστή τους. Η ατελείωτη ιστορία ιστορία όπου οι μαθητές συμπληρώνουν αφού διαβάσουν τις προηγούμενες παραγράφους την ιστορία παραπέρα Εγώ είμαι εγώ 5 Παιδική Λογοτεχνία Βάσει της ανάγνωσης ενός παιδικού βιβλίου παράγουν οι μαθητές διαφορετικά μιντιακά προϊόντα, π.χ. κουίζ, εννοιολογική χαρτογράφηση, βίντεο, κλ. Aktivitäten mit dem Soma-Würfel Μαθηματικά ΟΙ μαθητές χρησιμοποιούν κλασσικά και νέα μέσα για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων.

17 2. Έκφραση, επεξεργασία, διαμόρφωση, επικοινωνία και συνεργασία - Δρασιακή διάσταση
Στo πλαίσιο αντίστοιχων σχεδίων εργασίας μπορούν οι μαθητές να φτιάξουν παραγωγές με διαφορετικούς τύπους π.χ. ντοκουμέντα φωτογραφίας, ακουστική εκπομπή, βιντεοφίλμ, ραδιόφωνο, εφημερίδα, ηλεκτρονικές πύλες. Εδώ δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να λάβουν βασικές γνώσεις στην παραγωγή υλικού και εκπομπών και να συνειδητοποιήσουν τη διαδικασία προκειμένου να μεταφέρουν ένα θέμα/μήνυμα στη δημοσιότητα. Στο δρασιακό επίπεδο προέχει η γνώση που αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιστάσεις και διαδικασίες επίλυσης, δηλαδή στο «πότε» θα πρέπει να γίνει «τι» και με «ποιο» τρόπο. Σε αντίθεση με την «καταναλωτική» στάση που παρατηρείται ότι έχουν οι μαθητές απέναντι σε άλλα μέσα π.χ. τηλεόραση, οι μαθητές μπορούν εδώ να δράσουν πειραματικά, δημιουργικά, αντιπαραβάλλοντας τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.

18 Επιμέρους στόχοι Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:
να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες μέσα από διαφορετικά μέσα (έντυπα, ηλεκτρικά, ψηφιακά) και κώδικες (κείμενο, ήχος, βίντεο, ιστοσελίδα) να επιλέγουν πληροφορίες και να τις ενσωματώνουν σε άλλες δημιουργώντας νέες πηγές για συγκεκριμένες περιστάσεις να σχεδιάζουν δράσεις και να δίνουν εντολές σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, π.χ. δημιουργία ηλεκτρονικών κόμικς, κινούμενων σχεδίων, φωτογραφική ιστόρηση. να πειραματίζονται και να εξερευνούν τι μπορεί να συμβεί σε πραγματικά ή εικονικά περιβάλλοντα, π. χ. αισθητική αλλοίωση μιας φωτογραφίας, πειραματική δημιουργία ψηφιακού βίντεο να συνεργάζονται από απόσταση πάνω σε ένα αντικείμενο δημιουργώντας μια κοινότητα μάθησης μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων διαδικτυακών εργαλείων, π. χ. webblog, wiki να διαμοιράζονται ιδέες και να τις παρουσιάζουν σε διαφορετικές μορφές, π. χ. κείμενο, εικόνες, ταμπέλες, πίνακες, ήχους

19 Οι δράσεις μπορούν να σχετίζονται με:
ακουστικές παραγωγές (κασέτες) εικόνα και φωτογραφία Έντυπες παραγωγές (π.χ.μαθητικές εφημερίδες) βίντεοπαραγωγές εφαρμογές του ηλεκτρονικού υπολογιστή ανταλλαγή εμπειριών και συνεργασία με διαδικτυακές εφαρμογές (Chat, )

20 Οι επιθυμίες μας για τη δεύτερη σχολική χρονιά 2
Μελέτη Περιβάλλοντος , Γλώσσα Ένα μικρό σχέδιο δράσης για την εισαγωγή συνεργασία με το βίντεο Ποιος εργάζεται στο σχολείο μας Οι μαθητές παίρνουν συνεντεύξεις από διαφορετικά άτομα που εργάζονταν στη σχολική μονάδα Εικόνες και λέξεις αποχαιρετισμού Γλώσσα Η τάξη φτιάχνει ένα αναμνηστικό άλμπουμ της σχολικής χρονίας Μαθητική εφημερίδα 3 Μελέτη Περιβάλλοντος , Γλώσσα, Μαθηματικά, Αισθητική Αγωγή Τα αξιοθέατα της πόλης μας Σταχτοπούτα Μελέτη Περιβάλλοντος , Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Οι μαθητές δημιουργούν μία ακουστική παραγωγή που βασίζεται σε ένα γνωστό παραμύθι παραδείγματος χάρη η Σταχτοπούτα Η εφημερίδα της τάξης μας Οι μαθητές δημιουργούν μία εφημερίδα με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή Παρουσιάζουμε το σχολείο μας 3/4  Ευέλικτη ζώνη Οι μαθητές σχεδιάζουν και γυρίζουν ένα βίντεο για το σχολείο

21 3. Κατανόηση και ερμηνεία των περιεχομένων (γλώσσα των μέσων) Επικοινωνιακή εκφραστική διάσταση
Το ενδιαφέρον εστιάζεται εδώ στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κατανόηση και την αξιολόγηση των εκφραστικών τεχνικών διαμόρφωσης περιεχομένων που στοχεύουν στην επικοινωνία. Σε αυτό το πεδίο μπορούν να πραγματοποιηθούν διαδράσεις που θα δώσουν στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συγκρίνουν παραγωγές με διαφορετική κωδικοποίηση (κείμενο, ήχο), τεχνική διαμόρφωσης (τρόπος λήψης της κάμερας), μορφή ενημέρωσης (ειδήσεις, διαφήμιση) μεταξύ τους και να διαπιστώσουν τις συγκεκριμένες δυνατότητες και τα όρια τους. Η αναγνώριση και η ενεργητική εφαρμογή τεχνικών διαμόρφωσης συνδέεται άμεσα με την ερμηνεία προθέσεων, περιεχομένων, αναπαραστάσεων και κοινωνικών αξιών. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν το περιεχόμενο και τη σκοπιμότητά του σε συνδυασμό με την τεχνική διαμόρφωσης που χρησιμοποιήθηκε, την κωδικοποίηση που επιλέχτηκε και τη μορφή ενημέρωσης που εφαρμόστηκε. Εδώ προέχει η γνώση που σχετίζεται με την ανάλυση μηνυμάτων και την αιτιολόγηση των τοποθετήσεων. Το ενδιαφέρον επεκτείνεται συνεπώς και στη συμβατικότητα των μηνυμάτων με τις κοινωνικές αξίες.

22 Επιμέρους στόχοι Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:
να αξιολογούν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές (βιβλία, περιοδικά, CD ROM, διαδίκτυο) να εκφράζουν τις απόψεις τους και τις ιδέες τους πάνω σε ένα θέμα με διαφορετικά μέσα και τεχνικές να είναι ικανοί χρησιμοποιώντας αλληλουχία πληροφοριών να διερευνήσουν, πως θα μπορούσαν να παρουσιάσουν με διαφορετικό τρόπο, π. χ. πληροφορίες σχετικά με την μετανάστευση θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σαν ποίημα, εικόνα, φωτοϊστορία να είναι σε θέση να ανστοχαστούν πάνω στο τι θα μπορούσε σε μια εργασία ή σε μια παρουσίαση να βελτιωθεί προκειμένου να γίνει κατανοητή στο κοινό που απευθύνεται

23 Το ενδιαφέρον επεκτείνεται συνεπώς και στην συμβατικότητα των μηνυμάτων με κοινωνικές αξίες, τη σκοπιμότητα της επιλογής συγκεκριμένων μορφών και τεχνικών παρουσίασης, τις διαφοροποιήσεις των σχέσεων μέσα από τη χρήση των μέσων κ.α. Βασικές γνώσεις σε διαφορετικά μέσα Μορφές παρουσίασης (κείμενο, στατική ή κινούμενη εικόνα, βίντεο) Τεχνικές μορφοποίησης (ανάλογα με το μέσο βίντεο, ιστοσελίδα) Μορφές περιεχομένων (ιστοσελίδα, κόμικς, φωτοιστορία, προσομοίωση) Στόχοι και προθέσεις σε αναλογία με τις τεχνικές μορφοποίησης (επηρεασμός, πληροφόρηση)

24 Άκουσα αυτό που ακούσατε 1-2 Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος
Βλέπω τη φωτογραφίζω 1 -2 Γλώσσα Οι μαθητές φωτογραφίζουν συγκεκριμένα μοτίβα και σχεδιάζουν από κάτω αυτό που φωτογράφισαν Άκουσα αυτό που ακούσατε  1-2 Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος Παιχνίδι κουίζ με ηχητικά ακούσματα Η διαδρομή προς το σχολείο μας 3 Τα παιδιά δημιουργούν μιαν φωτό ιστορία για τη διαδρομή προς το σχολείο τους Το ιδανικό σχολείο  2/3 Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα  Με σημείο αναφοράς μία φωτογραφία οι μαθητές συνεχίζουν την ζωγραφίζουν και περιγράφουν πως θα έπρεπε να ήταν το ιδανικό σχολείο Σχεδιάζω μια ιστοσελίδα Ευέλικτη ζώνη Οι μαθητές σχεδιάζουν την αρχιτεκτονική Γιαν τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας Το σερφάρισμα δεν το πάν 5-13 Γλώσσα, πληροφορική Εισαγωγή στη στοχαστική χρήση του διαδικτύου

25 4. Αναγνώριση, επεξεργασία επιδράσεων και αξιολόγηση της διαδικασίας Συναισθηματική/κοινωνική διάσταση Σημείο αναφοράς αποτελεί εδώ ο ψυχικός κόσμος των μαθητών και η ατομική επεξεργασία επιδράσεων από τα περιεχόμενα των μέσων. Η παρακολούθηση εκπομπών ή άλλων περιεχομένων από το διαδίκτυο εξαρτάται από την αντίληψη των μαθητών η οποία βέβαια διαφοροποιείται από μαθητή σε μαθητή. Ανάλογα με το βαθμό ενδιαφέροντος που δείχνει ένας μαθητής και την κατανόηση των περιεχομένων μπορούν να διακριθούν διάφορα είδη επιδράσεων που αναφέρονται: 1. στα συναισθήματα (χαρά, ένταση, φόβος), 2. στις αναπαραστάσεις των μαθητών ( οικογένεια, φιλία, εργασία, πολιτική), 3. σε κοινωνικές αξίες που σχετίζονται με τη βία, τη συμπεριφορά, τη διάκριση των φύλων κλπ. Τέτοιες επιδράσεις δρουν έμμεσα στη διαμόρφωση του ψυχικού κόσμου των παιδιών. Στο συναισθηματικό επίπεδο εστιάζεται το ενδιαφέρον κυρίως στην καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης με σκοπό την ενεργητική αναγνώριση επιδράσεων και την επίδειξη τρόπων έκφρασης των συναισθημάτων. Εδώ πρέπει να τονιστεί επίσης η ψυχαγωγική διάσταση των μέσων, που μπορεί να συντελέσει θετικά σε μαθησιακές διαδικασίες.

26 Επιμέρους στόχοι Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να :
να παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη εργασία στοχευσμένα σε συγκεκριμένο κοινό να μπορούν να περιγράφουν και να αξιολογούν την επιδιωκόμενη επίδραση των ενεργειών τους με τα μιντιακά τους προϊόντα, π. χ. ιστοσελίδες, βίντεο, τεστ να αναστοχάζονται στο τι τους βοήθησε να αναπτύξουν τις ιδέες τους να συζητούν σχετικά με το τι θα μπορούσαν να αλλάξουν ή τι δυσκολίες θα μπορούσαν να αποφύγουν σε μελλοντικές δράσεις να επεξεργάζονται περιεχόμενα που τους επηρέασαν αρνητικά με δικές τους αντιπαραγωγές

27 Στο πλαίσιο της αναγνώρισης των επιδράσεων αυτών μπορούν οι μαθητές να αναπτύξουν διάφορες δραστηριότητες που αναφέρονται σε συναισθήματα, σε σκέψεις, αναπαραστάσεις και φαντασίες στην συμπεριφορά και σε κοινωνικές αξίες σε κοινωνικούς συσχετισμούς σε περιεχόμενα παρουσιάσεων στην αρχιτεκτονική τους διαμόρφωση των περιεχομένων στη διαδικασία παραγωγής τους

28 Ich höre was, was du auch hörst 1 Musik, Sprache, Sachunterricht,
 1 Musik, Sprache, Sachunterricht, Vom akustischen Ratespiel zur Untermalung von Geschichten Interview mit dem Inhaber einer Detektei 4 Sprache, Sachunterricht Schülerinnen und Schüler besuchen und interviewen einen Detektiv  Surfen allein genügt nicht! 5-13 je nach Lerngruppe: Medien-AG, Politik / Sozialwissenschaften Informatik Modulare Einführung in eine reflektierte Nutzung des Internet Krimihörspielmagazin 7 Deutsch Schülerinnen und Schüler gestalten ein einstündiges Radiomagazin für den lokalen Bürgerfunk Auf den Spuren von Annie, Sini und Rachel 7-9 Deutsch, Geschichte, Religion, Friedenserziehung Eine Projektwoche zu dem Jugendbuch von Johanna Reiss: "Und im Fenster der Himmel" Videofilm Medienpraxis Wir nehmen unsere Schule unter die Lupe Ein ruhiges Haus  Deutsch, Kunst, Medienpraxis Mediale Stilübungen Rund um die Werbung 7-8 Deutsch, Kunst, Ethik, Musik Werbung - Wirklichkeit - Wahrheit Wir machen uns ein eigenes Bild  8 Freiarbeit  Fotodokumentation zur Wahrnehmungsschulung

29 5. Αναγνώριση προϋποθέσεων παραγωγής μιντιακών περιεχομένων Κριτική διάσταση
Αυτό το πεδίο αναφέρεται στην αναγνώριση και την αξιολόγηση οργανωτικών, οικονομικών, νομικών, πολιτικών και ανθρώπινων παραγόντων στην κοινωνία μας, που σχετίζονται με την παραγωγή μιντιακών περιεχομένων και μηνυμάτων. Στο κοινωνικό επίπεδο προέχει η κριτική σκέψη, που αποστασιοποιείται από τυποποιημένες προσεγγίσεις και θεωρήσεις, προσπαθώντας να διακρίνει παράγοντες που συντελούν και προδιαγράφουν εξελίξεις και λειτουργίες γύρω από τα μέσα.

30 Επιμέρους στόχοι Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:
να γνωρίσουν και να εξερευνήσουν διαφορετικά μιντιακά περιβάλλοντα (ραδιοφωνικός σταθμός, τοπική τηλεόραση, εταιρία παραγωγής λογισμικών) και διάφορα είδη εργαλείων των Νέων Τεχνολογιών, π. χ. εικονικά παιχνίδια, συνεργατικά κειμενικά περιβάλλοντα, εργαλεία συγγραφής ιστοσελίδων, σύνθεσης μουσικής να συλλογίζονται σχετικά με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών τόσο στο σχολείο όσο και στην εξωσχολική τους ζωή να αναστοχάζονται πως διαμορφώνεται η δημοσιότητα, η επικοινωνία και η κοινωνική οργάνωση με τις Νέες Τεχνολογίες, να συσχετίζουν τα μιντιακά περιεχόμενα με τις κοινωνικές και τις γενικότερες ανθρώπινες αξίες (αναστοχασμός σχετικά με τον ρατσισμό, σατανισμό, πορνογραφία, κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων)

31 Οι δραστηριότητες μπορούν να σχετίζονται με:
την ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις και αποφάσεις θεσμικές και ανθρώπινες προϋποθέσεις με οικονομικές προϋποθέσεις την ισχύουσα νομοθεσία που σχετίζεται με τα μέσα

32 Επίσκεψη σε τοπικά κανάλια 3-6 Γλώσσα Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά
Επίσκεψη σε τοπικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και συνεντεύξεις σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας και τις οικονομικές προϋποθέσεις Τοπική τηλεόραση 4 Ανάλυση και κριτική των τοπικών καναλιών ως προς την ποιότητα Νομοθεσία του διαδικτύου 5-13 Ευέλικτη Ζώνη Ερμηνεία νομοθετικών ρυθμίσεων σε μελέτη περιπτώσεων Πόσο κάνει μια μισάωρη εκπομπή 6 Γλώσσα Οικονομικός σχεδιασμός μιας μισά ώρες εκπομπής στο ραδιόφωνο Γιατί τόσες διαφημίσεις 5-12 Συλλογή στοιχείων σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα των διαφημίσεων Βίντεο και κινητά 6-12 Πολιτική Αγωγή, Γλώσσα, Μαθηματικά Προσωπικά δεδομένα και η δημοσιότητα. Ανάλυση συγκεκριμένων βιντεοκλίπ ως μελέτη περίπτωσης Η ηλεκτρονική επικοινωνία Πολιτική Αγωγή, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος Στοχασμούς ο σπόρος του κι άλλαξαν

33 Φιλοσοφία Θέμα: Φωτογραφία
Περίληψη: (50 με 100 λέξεις αναφορά 1. στην ιδέα, 2.στο περιεχόμενο και τις πτυχές του 3. στην αιτιολόγηση των σκοπών, στα 4. στις δραστηριότητες, 5. στη διδακτική προσέγγιση, 6. κοινωνική μέθοδος εργασίας 7. στα προσδοκώμενα Εκπαιδευτικός: Όνομα Τάξη: π.χ. Δ Ζώνες μάθησης: επιλογή π. χ. 1. Πρωινή Ζώνη, 2. Διαθεματική ζώνη, 3. Ευέλικτη Ζώνη, 4. Απογευματινή Ζώνη (ολοήμερο), 5. Εναλ. Ζώνη Γνωστικό αντικείμενο: π.χ. Εμείς και ο κόσμος ή Γλώσσα ή θεματικό πεδίο από την Ευ. Ζώνη Διαθεματικές πτυχές αν υπάρχουν π.χ. γλώσσα («αλληλογραφία» ΔΕΠΠΣ σ..;) Χώρος: Εδώ αναφέρετε όλους τους χώρου που θα χρησιμοποιήσετε και τον τρόπο οργάνωσης Μέσα: π.χ. Η/Υ, βίντεο, σαρωτής, διαδίκτυο, Διάρκεια: Πόσες διδακτικές ώρες θα πάρει το πρόγραμμα συνολικά. Χωρισμός ανά δραστηριότητα και αναφορά σε ποιο πλαίσιο θα τις υλοποιήσετε π.χ. ευέλικτη ζώνη με ποιο μοντέλο π.χ. 2ωρο, κυλιόμενο Καθεστώς: 1. θα υλοποιηθεί , 2. υλοποιείται , 3. έχει υλοποιηθεί  Κατηγορίες Μιντιακής Αγωγής: 1. Γνώση, επιλογή και χρήση Μέσων και Περιεχομένων – Γνωστική διάσταση  2. Επεξεργασία, διαμόρφωση, επικοινωνία και συνεργασία - Δρασιακή διάσταση  3. Γλώσσα των μέσων, κατανόηση και ερμηνεία - Επικοινωνιακή/εκφραστική διάσταση  4. Αναγνώριση και επεξεργασία επιδράσεων - Συναισθηματική/κοινωνική διάσταση  5. Αναγνώριση προϋποθέσεων παραγωγής μιντιακών περιεχομένων – Κριτική/διάσταση  Στόχοι της αγωγής των Μέσων: π.χ. αναγνώριση εκφράσεων, η σημασία των πλάνων, κατανόηση φωτογραφίας Παρατηρήσεις:

34 Ανάλυση Προϋποθέσεων/Προετοιμασία
Μαθητές: Αριθμός των μαθητών, σύντομη περιγραφή τους και αναφορά στα κοινωνικά καθώς επίσης και στα ανθρωπογενή δεδομένα. Η καταλληλότητα αναφέρεται στη γνωστική και ηθική ανάπτυξη, στις προεμπειρίες, ικανότητες, δεξιότητες, στάσεις των μαθητών που θα χρειαστούν για να διεκπεραιώσουν τις εργασίες, ηλικία, φύλο. Εκπαιδευτικός: Αναφορά στον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών (ΔΕΠΠΣ, βιβλίο δασκάλου, σχολ. εγχειρίδιο, άλλο), παγιωμένες μέθοδοι διδασκαλίας, διάθεση για καινοτομία, αυτοπαρατήρηση, κοσμοθεωρία, προσδοκίες, αξίες. Τάξη: Πληθυσμός, σύνθεση, κλίμα, επίπεδο, τρόπος εργασίας, επικοινωνία – δυσλειτουργίες, άλλο Σχολείο: Τόπος, υποδομή, παράδοση, διεύθυνση, κλίμα, οργανωτικές ή άλλες ιδιαιτερότητες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη Περιεχόμενο: Ανάλυση σχετικά με το τι θα πρέπει να έχει προετοιμάσει ο εκπαιδευτικός για την οργάνωση των δράσεων και τη συγκεκριμενοποίηση των μαθησιακών καταστάσεων. Παρατηρήσεις σχετικά με την εργασία γύρω από συγκεκριμένες έννοιες και ειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, δηλαδή: 1. γνώσεις αντικειμένου (εκπαιδευτικός), 2. μεθοδολογία (εκπαιδευτικός), 3. δημιουργία περιστάσεων δράσης (εκπαιδευτικός), 4. ικανότητα επικοινωνίας και διαχείρισης γνώσεων με άλλους (μαθητές), 5. προγνώσεις που έχουν ήδη οι μαθητές στο συγκεκριμένο θέμα (μαθητές). Αναμενόμενα αποτελέσματα: εδώ αναγράφονται τι θα μπορούν να κάνουν οι μαθητές μετά από τη διδασκαλία. Θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των ειδικών στόχων, των εκπαιδευτικών τεχνικών, της συγκεκριμένης εργασίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επίσης εδώ οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσδιορίσουν με ακρίβεια, τι θα είναι σε θέση να κάνουν οι μαθητές

35 2. Σχεδιασμός Στοχοθεσία: Πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους στόχους λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω μεγέθη: (1. τα πεδία μιντιακής αγωγής: 1. επιλογή και χρήση μέσων, 2. επεξεργασία, έκφραση και διαμόρφωση, 3. κατανόηση και ερμηνεία, 4. αναγνώριση και επεξεργασία επιδράσεων, 5. αναγνώριση προϋποθέσεων παραγωγής 2. τους παιδαγωγικούς/μαθησιακούς και τους ειδικούς στόχους από τα ΔΕΠΠΣ παραθέτοντας ενδεικτικά παραπομπές που σχετίζονται με τη το επιλεγμένο θέμα, 3. τα ενδιαφέροντα και το βιόκοσμο των μαθητών και 4. την κοινωνική επικαιρότητα) Οι στόχοι μπορεί να αναφέρονται τρία επίπεδα και είναι διαβαθμισμένοι: εισαγωγή-κατάκτηση-διαμόρφωση δράσης: συμμετέχω, επιχειρηματολογώ, επιδεικνύω, εφαρμόζω, χρησιμοποιώ, σχεδιάζω, υπολογίζω στάσεων: αποδέχομαι, ενθαρρύνω, παροτρύνω, εκτιμώ, αμφισβητώ, λαμβάνω θετική στάση επικοινωνίας: γνωρίζω, αναγνωρίζω, ορίζω, κρίνω, αναγνωρίζω, ερμηνεύω, περιγράφω, εξηγώ, κατατάσσω, συγκρίνω, συσχετίζω Θέμα: Προσανατολισμός: 1. ΔΕΠΠΣ, 2. Ειδική επιστήμη, 3. Διεπιστημονικό, 4. διαθεματικό Δόμηση: 1. στοιχεία, 2.ορισμοί, 3. κανόνες, 4. σύστημα Περιεχόμενο: 1. Περιεχόμενο και γνώσεις (τι), 2.Μέθοδολογία (πως), 3. διαδικασίες, Μέσα: Αναφορά στα μέσα που χρησιμοποιούνται (φωτογραφία, ραδιόφωνο, Beamer, Η/Υ, κ.α.) και στην αιτιολόγηση της λειτουργίας που έχουν, π.χ. επίδειξη, αστικοποίηση, αυτομάθηση, εξάσκηση, άντληση πληροφοριών, επικοινωνία και συνεργασία, εργαλείο εργασία, εργαλείο κατασκευής γνώσης, εκπαιδευτικό παιχνίδι, εξατομικευμένη διδασκαλία, επίβλεψη και ανάδραση Μέθοδος: σχετίζεται με τα εξής Σχεδιασμός: με κατεύθυνση: 1. το δάσκαλο, 2. ευέλικτες αρθρωτές ενότητες, 3. εργασία, 4. προγραμματισμένη μάθηση, 5. ανακάλυψη, 6. δράση Σκοπός/ικανότητα: 1. περιεχομένου, 2. μεθόδου/εργασίας, 3. ατομική, 4. ομάδας Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Συζήτηση-διάλογος, εννοιολογική χαρτογράφηση, παιχνίδι ρόλων, WebQuest, Επίδειξη, παιχνίδι ρόλων, συνέντευξη, μελέτη περίπτωσης, εκπαιδευτική επίσκεψη, ομάδα εργασίας, άσκηση, καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις-απαντήσεις, Anchored Instruction, Cognitive Apprenticeship, συνεργατική συγγραφή Μορφές κοιν. εργασίας: 1. η μετωπική διδασκαλία/ολομέλεια, 2. ατομική εργασία, 3. εταιρική εργασία, ομαδική/συνεργατική εργασία Είδη ενέργειας: άμεσα: ομιλία, ερώτηση, επίδειξη, ομιλία Έμμεσα: ακρόαση, δραστηριότητα, εργασία

36 Υλοποίηση -Περιγραφή της δραστηριότητας
Σε αυτό το πεδίο πραγματοποιείται αναφορά στη συγκεκριμένη διαδικασία υλοποίησης. Ο σχολιασμός θα πρέπει να αναφέρει όλα τα βασικά στοιχεία που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο π.χ. σε ποιες φάσεις, ποιες επιμέρους δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα, εντός ή εκτός σχολείου, με ποια σειρά, ποιο τρόπο. Ένας τυχαίος αναγνώστης θα πρέπει να είναι σε θέση μετά από την ανάγνωση του σχολιασμού να κατανόηση τη διαδικασία και να την εφαρμόσει. Δείξτε το σχέδιο διδασκαλίας σε έναν συμφοιτητή σας για να διαπιστώσετε αν αυτός κατανόηση τη διαδικασία. Επίσης είναι σκόπιμο να κωδικοποιήσετε την πορεία της διδασκαλίας: Παράρτημα Α Εκκίνηση – ορισμός του θέματος: μελέτη περίπτωσης, αξιολόγησης, διερεύνησης, φαινόμενο Μαθησιακό συμβόλαιο – διαπραγμάτευση στόχων – σημασία Προσανατολισμός – πρώτα βήματα εργασία – διευκρινήσεις Συμβουλευτική διδακτική στήριξη – γνώσεις, δεξιότητες- ικανότητες- στάσεις Επεξεργασία- εργασία- πραγματοποίηση Σύγκριση – τεκμηρίωση – διάλογος- διαφοροποίηση – διόρθωση Εμπέδωση –άσκηση – δοκιμαστική – εφαρμογή Αξιολόγηση – συμπεράσματα - επέκταση

37 Αξιολόγηση Διαδικασία: 1. ποιότητα διάδρασης και τα κίνητρα, 2. Συνεργασία/ρόλος του εκπαιδευτικού, 3. Επικοινωνία/δυσλειτουργίες, 4. συναισθήματα και 5. διαχείριση τους Αποτέλεσμα: 1. τεστ, 2. άσκηση, 3. δραστηριότητα, 4. προϊόν Μέσα: 1. συσκευές (Η/Υ), 2. λογισμικά, 3. υλικό/πληροφορίες που συλλέχτηκαν Υποδομή: 1. χώρος, 2. εξοπλισμός, 3. προσβασιμότητα Παιδ. Στρατηγική: 1. μορφή, εργασίας, 2. εκπαιδευτικές τεχνικές, 3. σχεδιασμός διδασκαλίας, 4. διαχείριση της διδασκαλίας, 5. διαχείριση συγκεκριμένων προβλημάτων, 6. ρόλος των προσωπικών προσδοκιών Παιδ. Παρατηρήσεις: Οι παρατηρήσεις αυτές εστιάζουν την προσοχή σε συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που αναφέρονται, σε διαθεματικές δράσεις, σε θέματα αγωγής και ειδικής διδακτικής, στη σύνθεση της ομάδας εργασίας, στη συγκεκριμένη διαδικασία, σε διδακτικές δυσκολίες κλπ. Συμπεράσματα: 1. προτάσεις – συστάσεις, 2. τροποποίηση – εναλλακτικές- επέκταση συνέχιση

38 Παράρτημα Κατάλογος (παράθεση της ιστοσελίδας και περιγραφή της σε μια παράγραφο) Ιστοσελίδα του δήμου Ρόδου με πληροφορίες στα εξής θέματα…….. Η ιστοσελίδες παρουσιάζει τις εξής ιδιαιτερότητες……… Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μαθητές παρουσιάζει ….. Βιβλιογραφία (που χρησιμοποιήθηκε) Άλλα υλικά Κείμενα Φύλλα εργασίας Δραστηριότητες Εκπαιδευτικά παιχνίδια Βίντεο/Φωτογραφίες


Κατέβασμα ppt "Μιντιακή Αγωγή και Εκπαίδευση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google