Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρωτόκολλο ARP ©Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρωτόκολλο ARP ©Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρωτόκολλο ARP ©Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901

2 Ποιο είναι το έργο του Πρωτοκόλλου Μετατροπής Διεύθυνσης (Address Resolution Protocol – ARP) Κάνει δυναμική μετατροπή των IP διευθύνσεων σε φυσικές (Ethernet) διευθύνσεις. Η μετατροπή αυτή είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν, μεταξύ τους συστήματα που δε γνωρίζουν το ένα τη φυσική διεύθυνση του άλλου. Χρησιμοποιεί έναν ARP πίνακα ο οποίος έχει για κάθε συσκευή του δικτύου μία γραμμή με δύο στήλες: –την ΙΡ διεύθυνση και –τη φυσική (Ethernet) διεύθυνση της συσκευής Εγγραφές (δηλαδή γραμμές του πίνακα), που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, διαγράφονται από τον πίνακα.

3 Παράδειγμα ARP Πίνακα IP διεύθυνση 223.1.2.1 223.1.2.3 223.1.2.4 Ethernet διεύθυνση 08-00-39-00-2F-88 08-00-44-45-77-4D 08-00-10-BF-3E-33 Πόσες συσκευές υπάρχουν στον παραπάνω ARP Πίνακα; Απάντηση: Τρεις. Όσες δηλαδή είναι οι γραμμές του ARP Πίνακα. Ερώτηση: Ποια είναι η Φυσική Διεύθυνση της συσκευής που έχει IP 223.1.2.3; Απάντηση: 08-00-44-45-77-4D Ερώτηση:

4 Πώς λειτουργεί το πρωτόκολλο ARP;  Μόλις το ARP πάρει μία IP διεύθυνση, ψάχνει τον ARP πίνακα για να δει αν υπάρχει εγγραφή που να αντιστοιχεί σε αυτή την IP διεύθυνση  Αν υπάρχει εγγραφή, τότε επιστρέφει την αντίστοιχη φυσική διεύθυνση  Διαφορετικά, αν δεν υπάρχει, στέλνει ένα ειδικό μήνυμα που ονομάζεται ARP αίτηση σε όλες τις συσκευές του δικτύου  Εάν μία συσκευή αναγνωρίσει στην IP διεύθυνση προορισμού της αίτησης, τη δική της ΙΡ διεύθυνση, στέλνει μία ARP απάντηση με τη δική της φυσική διεύθυνση στη συσκευή που έστειλε την ARP αίτηση. (Η ARP απάντηση έχει την ίδια μορφή με την ARP αίτηση, με τη διαφορά, ότι έχει ανάποδα τα πεδία αποστολέα και προορισμού)  Η συσκευή που δημιούργησε την ARP αίτηση, δημιουργεί μια νέα εγγραφή στον ARP πίνακά της και βάζει εκεί τη διεύθυνση που μόλις έλαβε.

5 ARP Αίτηση IP διεύθυνση αποστολέα Ethernet διεύθυνση αποστολέα IP διεύθυνση προορισμού Ethernet διεύθυνση προορισμού 223.1.2.1 08-00-39-00-2F-C3 223.1.2.2 <Κενό> ARP Απάντηση IP διεύθυνση αποστολέα Ethernet διεύθυνση αποστολέα IP διεύθυνση προορισμού Ethernet διεύθυνση προορισμού 223.1.2.1 08-00-39-00-2F-C3 223.1.2.2 08-00-28-00-38-Α9

6 Πότε μία συσκευή δε γνωρίζει την IP διεύθυνσή της και τι συμβαίνει τότε; (Ή αλλιώς: Τι γνωρίζετε για το Πρωτόκολλο RARP); Όταν μία νέα συσκευή μπει στο δίκτυο τότε η συσκευή αυτή γνωρίζει τη φυσική της διεύθυνση, αλλά δε γνωρίζει την IP της διεύθυνση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το RARP πρωτόκολλο, δηλαδή το Πρωτόκολλο Αντίστροφης Μετατροπής Διεύθυνσης, για να μάθει την IP διεύθυνση της. Το RARP κάνει την αντίστροφη δουλειά από το ARP. Βάζει δηλαδή σε μία ερώτηση τη φυσική διεύθυνση της συσκευής και περιμένει σαν απάντηση την αντίστοιχη IP διεύθυνση. Παρόλο που οι ερωτήσεις του RARP απευθύνονται σε όλες τις συσκευές του δικτύου, μπορούν να τις απαντήσουν μόνο ειδικές συσκευές που λέγονται RARP εξυπηρετητές.

7 Συνοψίστε το σενάριο διεργασιών, που γίνονται στον υπολογιστή του αποστολέα κατά τη λειτουργία του ARP 1. Δημιουργείται η ARP αίτηση 2. Το IP αυτοδύναμο πακέτο μπαίνει σε ουρά αναμονής 3. Λαμβάνεται η ARP απάντηση και μία νέα εγγραφή καταχωρείται στον ARP πίνακα (Αν κανένας υπολογιστής στο δίκτυο δεν απαντήσει στην ARP αίτηση, τότε δεν θα γίνουν τα παρακάτω βήματα 4 και 5 και το πρωτόκολλο IP θα απορρίψει το IP αυτοδύναμο πακέτο που περιμένει σε αναμονή) 4. Μετατρέπεται η IP διεύθυνση στην αντίστοιχη Ethernet διεύθυνση με βάση τον ARP πίνακα 5. Το IP αυτοδύναμο πακέτο βγαίνει από την ουρά αναμονής, σχηματίζεται ένα Ethernet πακέτο και μεταδίδεται στο δίκτυο

8 223.1.2.2 223.1.2.1 223.1.2.4223.1.2.5 223.1.2.8223.1.2.9 08-00-39-00-2F-C3 08-00-39-11-DE-4C08-00-76-FF-56-3B 08-00-45-11-55-BB08-00-39-12-AA-CC 223.1.2.2 telnet 223.1.2.2 08-00-28-00-38-A9 08-00-28-00-38-A9 223.1.2.1 08-00-39-00-2F-C3

9 223.1.2.2 223.1.2.1223.1.2.4223.1.2.5 223.1.2.8223.1.2.9 08-00-39-00-2F-C308-00-39-11-DE-4C08-00-76-FF-56-3B 08-00-45-11-55-BB08-00-39-12-AA-CC 223.1.2.2 To 223.1.2.2 βρίσκεται στο ίδιο Τοπικό Δίκτυο; 08-00-28-00-38-A9 ΝΑΙ! Άρα το πακέτο θα σταλεί μέσω του Φυσικού Δικτύου (Δηλαδή μέσω του δικτύου Ethernet!) Χρειάζομαι την Ethernet διεύθυνση του 223.1.2.2. 223.1.2.1 08-00-39-00-2F-C3 Θα ψάξω στον ARP Πίνακα μου, να τη βρω!

10 223.1.2.2 223.1.2.1 223.1.2.4223.1.2.5 223.1.2.8223.1.2.9 08-00-39-00-2F-C3 08-00-39-11-DE-4C08-00-76-FF-56-3B 08-00-45-11-55-BB08-00-39-12-AA-CC 223.1.2.2 08-00-28-00-38-A9 IP διεύθυνση Ethernet διεύθυνση 08-00-45-11-55-BB 08-00-76-FF-56-3B 08-00-39-11-DE-4C Υπάρχει εγγραφή για την IP διεύθυνση 223.1.2.2; 223.1.2.8 223.1.2.5 223.1.2.4 ΌΧΙ! ARP Πίνακας 223.1.2.1 08-00-39-00-2F-C3

11 223.1.2.2 223.1.2.1 223.1.2.4223.1.2.5 223.1.2.8223.1.2.9 08-00-39-00-2F-C3 08-00-39-11-DE-4C08-00-76-FF-56-3B 08-00-45-11-55-BB08-00-39-12-AA-CC 223.1.2.2 08-00-28-00-38-A9 IP διεύθυνση αποστολέα Ethernet διεύθυνση αποστολέα IP διεύθυνση παραλήπτη Ethernet διεύθυνση παραλήπτη Θα στείλω μία ARP Αίτηση στο δίκτυο για να μάθω τη Φυσική Διεύθυνση του 223.1.2.2! ARP Αίτηση <Κενό> 08-00-39-00-2F-C3 223.1.2.2 223.1.2.1 223.1.2.1 08-00-39-00-2F-C3 223.1.2.1 08-00-39-00-2F-C3 223.1.2.2

12 223.1.2.2 223.1.2.1 223.1.2.4223.1.2.5 223.1.2.8223.1.2.9 08-00-39-00-2F-C3 08-00-39-11-DE-4C08-00-76-FF-56-3B 08-00-45-11-55-BB08-00-39-12-AA-CC 223.1.2.2 08-00-28-00-38-A9 ARP Αίτηση

13 223.1.2.2 08-00-28-00-38-A9 223.1.2.1 08-00-39-00-2F-C3 223.1.2.2 223.1.2.1 223.1.2.4 223.1.2.5 223.1.2.8223.1.2.9 08-00-39-00-2F-C3 08-00-39-11-DE-4C08-00-76-FF-56-3B 08-00-45-11-55-BB08-00-39-12-AA-CC 223.1.2.2 08-00-28-00-38-A9 IP διεύθυνση αποστολέα Ethernet διεύθυνση αποστολέα IP διεύθυνση παραλήπτη Ethernet διεύθυνση παραλήπτη Αυτή η ARP Αίτηση είναι για μένα! Θα ετοιμάσω και θα στείλω μία ARP Απάντηση! ARP Απάντηση 08-00-28-00-38-Α9 08-00-39-00-2F-C3 223.1.2.2 223.1.2.1 223.1.2.2 08-00-28-00-38-A9

14 223.1.2.2 223.1.2.1 223.1.2.4223.1.2.5 223.1.2.8223.1.2.9 08-00-39-00-2F-C3 08-00-39-11-DE-4C08-00-76-FF-56-3B 08-00-45-11-55-BB08-00-39-12-AA-CC 223.1.2.2 08-00-28-00-38-A9 ARP Απάντηση

15 223.1.2.1 08-00-39-00-2F-C3 223.1.2.2 223.1.2.1 223.1.2.4 223.1.2.5 223.1.2.8223.1.2.9 08-00-39-00-2F-C3 08-00-39-11-DE-4C08-00-76-FF-56-3B 08-00-45-11-55-BB08-00-39-12-AA-CC 223.1.2.2 08-00-28-00-38-A9 Αυτή η ARP Απάντηση είναι για μένα! 223.1.2.1 08-00-39-00-2F-C3 IP διεύθυνση αποστολέα Ethernet διεύθυνση αποστολέα IP διεύθυνση παραλήπτη Ethernet διεύθυνση παραλήπτη 08-00-28-00-38-Α9 08-00-39-00-2F-C3 223.1.2.2 223.1.2.1 08-00-28-00-38-Α9 ARP Απάντηση Η Φυσική Διεύθυνση του 223.1.2.2 είναι 08-00-28-00-38-Α9!

16 08-00-39-00-2F-C3 223.1.2.2 223.1.2.4 223.1.2.5 223.1.2.8223.1.2.9 08-00-39-00-2F-C3 08-00-39-11-DE-4C08-00-76-FF-56-3B 08-00-45-11-55-BB08-00-39-12-AA-CC 223.1.2.2 08-00-28-00-38-A9 Θα την καταχωρήσω στον ARP πίνακα μου. Θα τη βάλω στο Ethernet πακέτο που θέλω να στείλω στον 223.1.2.2 223.1.2.1 08-00-39-00-2F-C3 IP διεύθυνση Ethernet διεύθυνση 08-00-45-11-55-BB 08-00-76-FF-56-3B 08-00-39-11-DE-4C 223.1.2.8 223.1.2.5 223.1.2.4 ARP Πίνακας στον 223.1.2.1 223.1.2.208-00-28-00-38-Α9

17 08-00-39-00-2F-C3 223.1.2.2 223.1.2.1 223.1.2.4 223.1.2.5 223.1.2.8223.1.2.9 08-00-39-00-2F-C3 08-00-39-11-DE-4C08-00-76-FF-56-3B 08-00-45-11-55-BB08-00-39-12-AA-CC 223.1.2.2 08-00-28-00-38-A9 Δεδομένα ΕΕ Θα τη βάλω στο Ethernet πακέτο που θα στείλω στον 223.1.2.2 08-00-28-00-38-Α9 Ε Ethernet επικεφαλίδα IP αυτοδύναμο πακέτο Ethernet πακέτο

18 223.1.2.2 223.1.2.1 223.1.2.4223.1.2.5 223.1.2.8223.1.2.9 08-00-39-00-2F-C3 08-00-39-11-DE-4C08-00-76-FF-56-3B 08-00-45-11-55-BB08-00-39-12-AA-CC 223.1.2.2 08-00-28-00-38-A9 Δεδομένα ΕΕ Ε ΕΕ Ε ΕΕ Ε ΕΕ Ε ΕΕ Ε


Κατέβασμα ppt "Πρωτόκολλο ARP ©Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google