Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) ©Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) ©Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) ©Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901

2 Τι είναι το όνομα ενός υπολογιστή ή ενός δικτύου; Επειδή οι χρήστες δεν μπορούν να θυμούνται τις IP διευθύνσεις, δίνουν στους υπολογιστές και στα δίκτυα συμβολικά ονόματα. Επειδή οι χρήστες δεν μπορούν να θυμούνται τις IP διευθύνσεις, δίνουν στους υπολογιστές και στα δίκτυα συμβολικά ονόματα. Όπως ένας υπολογιστής μπορεί να έχει πολλές IP διευθύνσεις (μία για κάθε σύνδεση του), έτσι μπορεί να έχει και πολλά ονόματα. Όπως ένας υπολογιστής μπορεί να έχει πολλές IP διευθύνσεις (μία για κάθε σύνδεση του), έτσι μπορεί να έχει και πολλά ονόματα.

3 Ποια είναι η διαφορά του από την IP διεύθυνση; Η IP διεύθυνση προσδιορίζει μια συγκεκριμένη σύνδεση, δηλαδή ένα σημείο επαφής στο δίκτυο. Έτσι αν ένας υπολογιστής μετακινηθεί σε άλλη θέση (στο ίδιο ή σε διαφορετικό δίκτυο), τότε η διεύθυνση του πρέπει να αλλάξει. Η IP διεύθυνση προσδιορίζει μια συγκεκριμένη σύνδεση, δηλαδή ένα σημείο επαφής στο δίκτυο. Έτσι αν ένας υπολογιστής μετακινηθεί σε άλλη θέση (στο ίδιο ή σε διαφορετικό δίκτυο), τότε η διεύθυνση του πρέπει να αλλάξει. Αντίθετα το όνομα προσδιορίζει τον ίδιο τον υπολογιστή. Έτσι αν ένας υπολογιστής μετακινηθεί σε άλλη θέση (στο ίδιο ή σε διαφορετικό δίκτυο), τότε το όνομα του μπορεί να παραμείνει το ίδιο. Αντίθετα το όνομα προσδιορίζει τον ίδιο τον υπολογιστή. Έτσι αν ένας υπολογιστής μετακινηθεί σε άλλη θέση (στο ίδιο ή σε διαφορετικό δίκτυο), τότε το όνομα του μπορεί να παραμείνει το ίδιο.

4 Τι μορφή έχουν τα ονόματα των ατομικών υπολογιστών (ή συσκευών) ; Έχουν τέτοια μορφή που τα καταλαβαίνουν εύκολα οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το δίκτυο όχι όμως και οι υπόλοιποι. Έχουν τέτοια μορφή που τα καταλαβαίνουν εύκολα οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το δίκτυο όχι όμως και οι υπόλοιποι. είναι περιγραφικά και μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τη συγκεκριμένη συσκευή μέσα στο δίκτυο είναι περιγραφικά και μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τη συγκεκριμένη συσκευή μέσα στο δίκτυο είναι συμβολικά και κωδικοποιημένα ανάλογα με: είναι συμβολικά και κωδικοποιημένα ανάλογα με: –τον τύπο της συσκευής –το χώρο που βρίσκεται η συσκευή –την εργασία που εκτελεί η συσκευή –το χρήστη της συσκευής.

5 Τι μορφή έχουν τα ονόματα των δικτύων; Τα ονόματα των δικτύων δείχνουν το όνομα του οργανισμού στο οποίο ανήκει το δίκτυο Τα ονόματα των δικτύων δείχνουν το όνομα του οργανισμού στο οποίο ανήκει το δίκτυο

6 Αν δεν υπήρχε το DNS και είχε ο κάθε υπολογιστής ένα αρχείο με ΙΡ διευθύνσεις και ονόματα τότε ποια προβλήματα θα δημιουργούνταν; Το μέγεθος του αρχείου αυτού θα ήταν τεράστιο Το μέγεθος του αρχείου αυτού θα ήταν τεράστιο Θα έπρεπε να γίνονται συνέχεια αλλαγές στο αρχείο αυτό εξαιτίας των αλλαγών που γίνονται στα δίκτυα Θα έπρεπε να γίνονται συνέχεια αλλαγές στο αρχείο αυτό εξαιτίας των αλλαγών που γίνονται στα δίκτυα

7 Τι είναι το Σύστημα Ονομάτων Περιοχής (DNS); Είναι μηχανισμός που αντιστοιχίζει τις διευθύνσεις σε ονόματα και τα ονόματα σε διευθύνσεις Είναι μηχανισμός που αντιστοιχίζει τις διευθύνσεις σε ονόματα και τα ονόματα σε διευθύνσεις Περιέχει έναν ιεραρχικά οργανωμένο χώρο ονομάτων, που μπορεί να μεγαλώσει Περιέχει έναν ιεραρχικά οργανωμένο χώρο ονομάτων, που μπορεί να μεγαλώσει Χρησιμοποιεί: Χρησιμοποιεί: –μια κατανεμημένη βάση δεδομένων –τους εξυπηρετητές ονόματος

8 Τι είναι οι εξυπηρετητές ονόματος DNS και πώς λειτουργούν; Για να λειτουργήσει το DNS χρησιμοποιεί τους εξυπηρετητές ονόματος οι οποίοι: Βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του δικτύου Βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του δικτύου Μας πληροφορούν σχετικά με το ποιο όνομα αντιστοιχεί σε ποια διεύθυνση Μας πληροφορούν σχετικά με το ποιο όνομα αντιστοιχεί σε ποια διεύθυνση Συνεργάζονται μεταξύ τους Συνεργάζονται μεταξύ τους Κάθε εξυπηρετητής εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου, που ονομάζεται ζώνη. Κάθε εξυπηρετητής εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου, που ονομάζεται ζώνη. Σε μία ζώνη υπάρχουν διάφοροι εξυπηρετητές βασικοί και εφεδρικοί, που δε βρίσκονται όλοι στην ίδια τοποθεσία. Σε μία ζώνη υπάρχουν διάφοροι εξυπηρετητές βασικοί και εφεδρικοί, που δε βρίσκονται όλοι στην ίδια τοποθεσία. Έτσι αν συμβεί διακοπή ρεύματος ή φυσική καταστροφή σε μία τοποθεσία, δε θα καταστραφούν όλοι οι εξυπηρετητές της ίδιας ζώνης Έτσι αν συμβεί διακοπή ρεύματος ή φυσική καταστροφή σε μία τοποθεσία, δε θα καταστραφούν όλοι οι εξυπηρετητές της ίδιας ζώνης Επίσης η Βάση Δεδομένων διαιρείται σε ζώνες που δεν καλύπτουν η μία την άλλη. Επίσης η Βάση Δεδομένων διαιρείται σε ζώνες που δεν καλύπτουν η μία την άλλη. Το DNS είναι οργανωμένο σε φωλιασμένες ζώνες Το DNS είναι οργανωμένο σε φωλιασμένες ζώνες Κάθε εξυπηρετητής επικοινωνεί με τους εξυπηρετητές της αμέσως υψηλότερης και της αμέσως χαμηλότερης στην ιεραρχία ζώνης. Κάθε εξυπηρετητής επικοινωνεί με τους εξυπηρετητές της αμέσως υψηλότερης και της αμέσως χαμηλότερης στην ιεραρχία ζώνης.

9 Γιατί το DNS χρησιμοποιεί μια κατανεμημένη και όχι μια κεντρική Βάση Δεδομένων; Γιατί: –Τα δεδομένα είναι πολλά –Γίνονται πολλές ερωτήσεις Αν αντί για κατανεμημένη βάση χρησιμοποιούνταν μία κεντρική βάση, τότε αυτή δε θα μπορούσε να λειτουργήσει σωστά, εξ΄αιτίας των πολλών ερωτήσεων που θα δέχονταν από εκατομμύρια υπολογιστές του Διαδικτύου.

10 Από πόσες περιοχές αποτελείται ο χώρος ονομάτων του DNS Από τρεις: Το πρώτο επίπεδο περιοχών: Το πρώτο επίπεδο περιοχών: –Ονομάζονται βασικές περιοχές –Βρίσκονται στα δεξιά του ονόματος Το δεύτερο επίπεδο περιοχών: Το δεύτερο επίπεδο περιοχών: –Ονομάζονται domains –Βρίσκονται αριστερά των ονομάτων των βασικών περιοχών και διαχωρίζονται από αυτά με τελεία –Προσδιορίζουν τον οργανισμό ή την εταιρεία στην οποία ανήκει το δίκτυο Το τρίτο επίπεδο περιοχών: Το τρίτο επίπεδο περιοχών: –Ονομάζονται subdomains –Βρίσκονται αριστερά των domains και διαχωρίζονται από αυτά με τελεία –Προσδιορίζουν τα υποδίκτυα του συγκεκριμένου δικτύου

11 Ιεραρχική Οργάνωση χώρου ονομάτων DNS.gr. ntua.gr.x1.gr.xn.gr 1o επίπεδο Ονοματολογίας Βασικές Περιοχές 2o επίπεδο Ονοματολογίας domains 3o επίπεδο Ονοματολογίας subdomains … … telecom.ntua.gr y1.ntua.gryN.ntua.gr

12 Αν το ektor.telecom.ntua.gr είναι το όνομα ενός υπολογιστή εξηγείστε τι είναι το κάθε κομμάτι του ονόματος ektor.telecom.ntua.gr gr ntuatelecom ektor Βασική Περιοχή domain subdomain Όνομα υπολογιστή


Κατέβασμα ppt "Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) ©Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google