Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΥΣΙΚΗ Ζαχαριάδου Κατερίνα Γραφείο Β250

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΥΣΙΚΗ Ζαχαριάδου Κατερίνα Γραφείο Β250"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΥΣΙΚΗ Ζαχαριάδου Κατερίνα zacharia@teipir.gr Γραφείο Β250
Εργαστήριο Αιθουσα Β219 .

2 Ιστοσελίδα μαθήματος

3 Βιβλιογραφία [1] ΖΗΣΟΣ A ., Φυσική Ι, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2006
[2] ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ «Σημειώσεις Κυματικής-Οπτικής με στοιχεία Σύγχρονης Φυσικής για τους φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρονικής» [3] SERWAY, Physics for scientists and engineers [4] YOUNG H.D., University Physics, Berkeley Physics Course [5] HALLIDAY-RESNICK, Επιστημονικές & Τεχνικές Εκδόσεις Πνευματικού [6] ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ Α. , ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ Α., Φυσική της ροής,-Οπτική, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2011

4 Oι νόμοι του Νεύτωνα Fx=max
1ος Νόμος Ομαλή ευθύγραμμη κίνηση u=σταθερή Ακινησία u=0 Aν σε ένα σώμα ασκείται συνολική εξωτερική δύναμη Fx τότε το σώμα αποκτά επιτάχυνση κατα την ίδια διεύθυνση: 2ος Νόμος Fx=max Ορισμός μάζας (αδρανείας): Το φυσικό μέγεθος που εκφράζει την αντίστασης του σώματος στην αλλαγή της φυσικής του κατάστασης Τρόπος μέτρησης μάζας: 3ος Νόμος Av το σώμα Α ασκεί δύναμη στο σώμα Β τότε το σώμα Β ασκεί δύναμη στο σώμα Α ίσου μέτρου και αντίθετης φοράς

5 Ο 1ος νόμος του Νεύτωνα Ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα (κατά μέτρο και διεύθυνση) εκτός και αν μια μη μηδενική ολική δύναμη ασκηθεί επάνω του Καθημερινή εμπειρία: Ένα αυτοκίνητο που κινείται με σταθερή ταχύτητα και επάνω του δεν ασκείται δύναμη δεν θα συνεχίσει να κινείται αλλά αντίθετα θα σταματήσει. ΓΙΑΤΙ ? Απάντηση: στην πραγματικότητα ασκείται επάνω του μια δύναμη (η τριβή) αντίθετης φοράς από την κίνησή του η οποία προκαλεί την επιβράδυνσή του. Ασκείται επάνω του μία δύναμη F η ταχύτητά του δεν ειναι σταθερή Αν ένα σώμα παρεκλίνει από ευθεία κίνηση

6 Ο 1ος νόμος του Νεύτωνα Μπορεί ένα σώμα να επιταχύνεται ενώ το μέτρο της ταχύτητάς του παραμένει σταθερό ? ΝΑΙ αν αλλάζει η διεύθυνση της ταχύτητάς του ( Η επιτάχυνση είναι η μεταβολή του διανύσματος της ταχύτητας

7 Ο 2ος νόμος του Νεύτωνα Όταν ένα σώμα επιταχύνεται σημαίνει ότι μια δύναμη ασκείται επάνω του. Αυτή η δύναμη είναι η συνισταμένη όλων των δυνάμεων που ασκούνται επάνω στο σώμα

8 3ος νόμος του Νεύτωνα Αν δύο σώματα Α και Β αλληλεπιδρούν έτσι ΄ώστε το Α να υφίσταται μια δύναμη από το Β , τότε και το Β υφίσταται δύναμη ίσου μέτρου και αντίθετης φοράς από το σώμα Α Παράδειγμα: Έστω ένα αντικείμενο (ένα κουτί) πάνω στη Γη W Fa Δυνάμεις που ασκούνται στο κουτί: To βάρος του W (δηλαδή η έλξη που ασκεί η Γη) Η ελαστική δύναμη που ασκεί η Γη στο κουτί Αν δεν υπήρχε αυτή η δύναμη τότε το αντικείμενο δεν θα ήταν ακίνητο πάνω στη Γη αλλά θα έπεφτε προς τη Γη. Άρα Fa=W W’ Η ελαστική δύναμη που ασκεί το κουτί στο έδαφος. Αυτή είναι ίση και αντίθετη με την Fa H δύναμη W’ που είναι η ελκτική δύναμη που ασκει το κουτί στην Γη. Δυνάμεις που ασκούνται πάνω στη Γη: F’a

9 Kανόνες για την εφαρμογή των νόμων του Νεύτωνα στο χώρο
Επιλογή συστήματος συντεταγμένων Φτιάχνουμε τα διαγράμματα ελεύθερου σώματος για κάθε σώμα Για κάθε σώμα χωριστά βρίσκουμε τις δυνάμεις που ασκούνται επάνω του.( Βρίσκουμε και τις δυνάμεις που συνδέονται μέσω δράσης-αντίδρασης Αναλύουμε τις δυνάμεις στους άξονες Εφαρμόζουμε τον 2ο νόμο του Νεύτωνα σε κάθε άξονα για κάθε σώμα χωριστά

10 Παράδειγμα: Έστω αντικείμενο στο οποίο ασκούνται οι δυνάμεις που φαίνονται στο σχήμα: Πόση είναι η δύναμη Απου ασκείται στο αντικείμενο προκειμένου να κινείται με σταθερή ταχύτητα? Πόση είναι η δύναμη Α αν το αντικείμενο επιταχύνεται με επιτάχυνση α=0.16ms-2 Δίδονται: Τ1=Τ2=Τ=1100Ν και η μάζα του αντικείμένου ίση με 3700Κg Τ1 Τ2 Α φ U=σταθερό: y Kατά χ: Τ1 Τ2 Α φ χ Aν το σώμα επιταχύνεται κατά τον άξονα χ:

11 M3=30Kg M2=20Kg M1=20Kg F=60N T1 T2 Βρείτε τις Τ1 και Τ2 και την επιτάχυνση M1=20Kg T1 T2 T1 T2 F

12 Παράδειγμα: Να βρεθούν οι τάσεις των σκοινιών που συγκρατούν το σώμα του σχήματος . Γνωστά: η μάζα του σώματος y Τ2 Τ1 χ θ=8ο W=mg Στον άξονα χ : Στον άξονα y :

13 Aμαξίδιο μάζας 11Kg έχει κολημένο στη μια άκρη του ξύλο μάζας 1. 8Κg
Aμαξίδιο μάζας 11Kg έχει κολημένο στη μια άκρη του ξύλο μάζας 1.8Κg. Να βρεθούν η δύναμη Τ1 με την οποία σπρώχνεται το ξύλο και η Τ2 με την οποία το ξύλο σπρώχνει το αμαξίδιο. Το αμαξίδιο αποκτά επιτάχυνση 2.3 m/s2 όπως στο σχήμα α= 2.3 m/s2 Τ2 Τ1 Δυνάμεις στο ξύλο: Τ1 δύναμη ώθησης Τ’2 δύναμη που ασκεί το αμαξίδιο στο ξύλο Τ1 Τ’2 Τ2 Δυνάμεις στο αμαξίδιο: Τ2 δύναμη που ασκεί το ξύλο στο αμαξίδιο

14 Α Να βρεθούν οι δυνάμεις πάνω στα δύο σώματα του σχήματος Β Στο σώμα Α N Α Το βάρος του Wa H ελαστική δύναμη N που του ασκεί το σώμα Β Wa=N Wα=mg N’=N Στο σώμα B Ν’ To βάρος του WB H ελαστική δύναμη Ν’ που του ασκεί το σώμα Α Η ελαστική δύναμη Ν’’ που του ασκεί το πάτωμα Β N=N’’+WB Ν’’ WΒ=mg

15 Να βρεθούν οι δυνάμεις πάνω στα δύο σώματα του σχήματος
Α y N Β Wax Στο σώμα Α Way θ x Το βάρος του Wa H ελαστική δύναμη N που του ασκεί το σώμα Β Way=Wa sinθ=N Wα=mg y Στο σώμα B Ν’’ Ν’ Το βάρος του WΒ H ελαστική δύναμη N’’ που του ασκεί το έδαφος Η ελαστική δύναμη Ν’ που του ασκεί το σώμα Είναι Ν’=Ν (3ος νόμος του Νεύτωνα) x Wα=mg

16 Η δύναμη της τριβής Τ F=δύναμη που ασκούμε για να κινήσουμε ένα σώμα το οποίο αρχικά ηρεμεί Τs= στατική τριβή (όσο το σώμα είναι ακίνητο) Τκ= τριβή ολίσθησης Τsmax Ελαστική δύναμη Τκ Τsmax =μς Ν Το σώμα παραμένει ακίνητο Συντελεστής στατικής τριβής F Το σώμα ολισθαίνει Τκ =μκ Ν F=Τsmax F=Ts Συντελεστής τριβής ολίσθησης μs <μκ

17 Η δύναμη της τριβής Αν το σώμα δεν ολισθαίνει : στατική τριβή που δίδεται από τη σχέση : Τs<μs N Tριβές: Αν το σώμα ολισθαίνει : τριβή ολίσθησης που δίδεται από τη σχέση : Τκ=μκ N

18 Παράδειγμα: χάρις στην τριβή περπατάμε.
To πόδι ασκεί στο έδαφος δύναμη F To έδαφος «ανταποδίδει» μια δύναμη F’ H F’ αναλύεται στην κάθετη αντίδραση Ν και στην στατική τριβή Τs F’ N Ts F

19 Το σώμα Β του σχήματος είναι ακίνητο πάνω στο Α , δηλαδή επιταχύνεται μαζί με το Α. Η δύναμη που το επιταχύνει είναι η τριβή Τ B Α F

20 Για ποιά τιμή της δύναμης F το επάνω κιβώτιο θα αρχίσει να ολισθαίνει ?
Α Τs F B N Πριν να αρχίσει την ολίσθηση κινείται μαζί με το κάτω κουτί (λόγω της στατικής τριβής μεταξύ τους). Συνεπώς μπορούμε να τα θεωρήσουμε ως ένα σώμα μάζας MA+MB N’ N= (MA+MB) )g Kατά την ολίσθηση ισχύει: Όταν το κιβώτιο ολισθαίνει θεωρούμε τα δύο σώματα χωριστά Η επιτάχυνση του Α οφείλεται στη δύναμη της στατικής τριβής Ts To σώμα Α θα αρχίσει να ολισθαίνει όταν Τs=Tsmax

21 Εστω κιβώτιο πάνω σε τραίνο που κινείται όπως στο σχήμα
Εστω κιβώτιο πάνω σε τραίνο που κινείται όπως στο σχήμα. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ κιβωτίου και πλατφόρμας είναι μ=0.5 Ποιά είναι η μέγιστη επιβράδυνση ώστε το κιβώτιο να μην ολισθαίνει . Σε πόση απόσταση θα σταματήσει το τραίνο a U=48Km/h + N Τ Τ=ma -Τ=-ma N=mg mg

22 Αντικείμενο βρίσκεται σε απόσταση 10cm από το κέντρο περιστρεφόμενου δίσκου.Ο δίσκος περιστρέφεται με συχνότητα 33 στροφές/min. Ποιός ο συντελεστής τριβής μεταξύ αντικειμένου και δίσκου Η Τριβή είναι κεντρομόλος δύναμη (Fk) Ν Τ Β

23 Στo σώμα του σχήματος ασκείται δύναμη F η οποία σχηματίζει γωνία θ με την κατακόρυφο. Πόσο πρέπει να είναι το μέτρο της ώστε να κινηθεί το σώμα με σταθερή ταχύτητα? Δίδεται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μ Ν υ=σταθερό  α=0 θ Στον άξονα χ: T Στον άξονα y: Β

24 Ποιά είναι η δύναμη F που πρέπει να εφαρμοστεί στο σώμα μάζας m2 ώστε το σώμα μάζας m1 να μην ολισθαίνει ? Για το σώμα μάζας m1 : N Κατά χ: F θ θ Κατά y: m1g Αφού το σώμα δεν ολισθαίνει ως προς το κάτω σώμα, έπεται ότι τα δύο σώματα μπορούν να θεωρηθούν ως ένα σώμα μάζας m1+m2

25 Bρείτε την επιτάχυνση των δύο μαζών και την τάση του νήματος
Bρείτε την επιτάχυνση των δύο μαζών και την τάση του νήματος. To νήμα είναι μη εκτατό και συνεπώς τα δύο σώματα έχουν την ίδια επιτάχυνση Σώμα m1 m2 T θ θ m1 m1 g Σώμα m2 T N m2 g

26 Το τραπέζι είναι λείο. Ποιά είναι η συνθήκη για την οποία η μάζα m περιστρέφεται με τέτοιον τρόπο ώστε η μάζα Μ να είναι ακίνητη To M πρέπει να ισορροπεί άρα: m Τ=Β=Μg T M Στο σώμα μάζας m η τάση του σκοινιού παίζει το ρόλο κεντρομόλου δύναμης. Αρα: Β

27 Ζύγιση σώματος μέσα σε ανελκυστήρα
+ Έστω ότι ο ανελκυστήρας ακινητεί Ν Δυνάμεις πάνω στο σώμα Ν=δύναμη που ασκεί η ζυγαριά Β= βάρος του σώματος Ν=Β Β F=N=B=mg F Δυνάμεις πάνω στη ζυγαριά:Η δύναμη F που ασκεί το σώμα στη ζυγαριά και που δίνει την ένδειξη της ζυγαριάς Έστω ότι ο ανελκυστήρας κινείται με σταθερή επιτάχυνση προς τα επάνω Έστω ότι ο ανελκυστήρας κινείται με σταθερή επιτάχυνση προς τα kάτω


Κατέβασμα ppt "ΦΥΣΙΚΗ Ζαχαριάδου Κατερίνα Γραφείο Β250"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google