Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Γ. Πετσατώδης Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Γ. Πετσατώδης Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Γ. Πετσατώδης Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ

2 ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ  Διαταραχή αιμάτωσης υποχόνδριου οστού υποχόνδριου οστού  Νέκρωση κεφαλής  Δευτεροπαθής ΟΑ

3 ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Επιδημιολογία  Ποσοστό εμφάνισης 2 – 5‰  Άνδρες – Γυναίκες 4 : 1  Συχνότερη στη 5η δεκαετία  50% προσβολή και των δύο κεφαλών  5 – 12% των ΤΗΑ γίνονται σε ΑVN

4 ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ  Ιδιοπαθής  Δευτεροπαθής

5 ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ AVN Διαταραχή συγκολητικότητας αιμοπεταλίων Θρόμβωση μικροκυκλοφορίας Ισχαιμία - Νέκρωση

6 ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ AVN Α. Τραυματική Εξάρθρημα ισχίου 10 – 25% Εξάρθρημα ισχίου 10 – 25% Κατάγματα αυχένος μηριαίου Κατάγματα αυχένος μηριαίου 15 – 50% 15 – 50% Β. Ατραυματική Β. Ατραυματική Λήψη κορτικοστεροειδών Λήψη κορτικοστεροειδών Χρόνια λήψη αλκοόλ Χρόνια λήψη αλκοόλ Αιμοσφαιρινοπάθειες Αιμοσφαιρινοπάθειες Νόσος των δυτών Νόσος των δυτών Νοσήματα κολλαγόνου Νοσήματα κολλαγόνου Μεταβολικά νοσήματα ( π.χ. λιπιδίων ) Μεταβολικά νοσήματα ( π.χ. λιπιδίων ) Διαταραχές θρομβοπλαστίνης Διαταραχές θρομβοπλαστίνης

7 AVN ΑΠΟ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ  Ποσοστό 10% των ασθενών με λήψη κορτιζόνης κορτιζόνης  Δόση > 20 mg ΗΜ δυνητικά επικίνδυνη  Προκαλείται διαταραχή μεταβολισμού των λιπιδίων δημιουργία λιπωδών των λιπιδίων δημιουργία λιπωδών εμβόλων θρόμβωση εμβόλων θρόμβωση

8 ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

9 Κλινική εικόνα  Πόνος στο ισχίο προοδευτικά επιδεινούμενος επιδεινούμενος  Επώδυνες κινήσεις ισχίου ενεργητικές και παθητικές και παθητικές  Περιορισμός εύρους κίνησης του ισχίου

10 ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 1. Απλή R Ö – CT 2. Σπινθηρογράφημα 3. MRI Απεικόνιση

11 AVN - Απλή R Ö και CT 1. Φυσιολογικά στα αρχικά στάδια 2. Παθολογικά στα προχωρημένα στάδια κύστεις κύστεις οστική πύκνωση οστική πύκνωση καθίζηση νεκρωμένου καθίζηση νεκρωμένου τμήματος (crescent sign) τμήματος (crescent sign)

12 AVN – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

13 AVN - ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ  Ενδείξεις σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με φυσιολογική R Ö με φυσιολογική R Ö  Αρνητικό σε ποσοστό 25 – 45%

14 AVN – ΜRI  Απεικόνιση εκλογής – ευαισθησία 99%  Ευρήματα πριν αρχίσει ο πόνος  Εξέταση ρουτίνας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

15 AVN -ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 1. Ficat και Arlet 2. Steinberg - ARCO

16 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ FICAT Σταδιοποίηση Απεικόνιση Στάδιο I Φυσιολογική εικόνα Στάδιο II Σκληρυντικές ή κυστικές βλάβες Στάδιο III Υποχόνδρια καθίζηση Στάδιο IV Οστεοαρθρίτις

17 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Steinberg - ARCO Σταδιοποίηση Απεικονιστικά Κριτήρια Στάδιο O Φυσιολογική Ro,CT και MRI Στάδιο O Φυσιολογική Ro,CT και MRI Στάδιο I Φυσιολογική Ro,CT.Παθολογική MRI Στάδιο I Φυσιολογική Ro,CT.Παθολογική MRI A, B, C A: προσβολή < 15% της κεφαλής A, B, C A: προσβολή < 15% της κεφαλής Β: προσβολή 15 – 30% της κεφαλής Β: προσβολή 15 – 30% της κεφαλής C: προσβολή > 30% της κεφαλής C: προσβολή > 30% της κεφαλής Στάδιο IΙ Παθολογική Ro,CT και MRI Στάδιο IΙ Παθολογική Ro,CT και MRI A, B, C Σκληρυντικές και κυστικές βλάβες A, B, C Σκληρυντικές και κυστικές βλάβες

18 Στάδιο IΙI Παθολογική Ro,CT και MRI A, B, C Υποχόνδρια καθίζηση (crescent sign) Στάδιο IV Παθολογική Ro και CT.Δεν χρειάζεται MRI Επιπέδωση της μηριαίας κεφαλής Επιπέδωση της μηριαίας κεφαλής Στάδιο V Παθολογική Ro.CT και MRI δεν χρειάζονται Αλλοιώσεις κεφαλής και κοτύλης Αλλοιώσεις κεφαλής και κοτύλης Στάδιο VI Παθολογική Ro Σοβαρή οστεοαρθρίτιδα Σοβαρή οστεοαρθρίτιδα ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Steinberg - ARCO Σταδιοποίηση Απεικονιστικά Κριτήρια

19 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Steinberg - ARCO Στάδιο IΙ Στάδιο IΙI Στάδιο IV

20 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Steinberg - ARCO Στάδιο IΙ Στάδιο IΙI Στάδιο VI

21 AVN – ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ  Παροδική οστεοπόρωση του ισχίου  Οστικό οίδημα του μυελού  Αλγοδυστροφία  Οστεομυελίτις  Κακοήθεις όγκοι

22 AVN – ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Παροδική οστεοπόρωση ισχίου

23 ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Αντιμετώπιση 1. Αποσυμπίεση – Core Decompression 2. Ελεύθερο αγγειούμενο μόσχευμα περόνης 3. Οστεοτομίες 4. Ολική αρθροπλαστική ισχίου

24 AVN - ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ  Νέκρωση σταδίου Steinberg I, II, III  Διάνοιξη σήραγγας 10 χιλ. στον αυχένα μέχρι την υποχόνδρια βλάβη μέχρι την υποχόνδρια βλάβη  Πλήρωση με μοσχεύματα ή οστικά υποκατάστατα μαζί με αυξητικούς παράγοντες (BMPs) ή μαζί με αυξητικούς παράγοντες (BMPs) ή ράβδους τανταλίου ράβδους τανταλίου  Ικανοποιητικά αποτελέσματα 70% Στάδιο I 81%, Στάδιο II 62%, Στάδιο III 40% Στάδιο I 81%, Στάδιο II 62%, Στάδιο III 40%

25 AVN - ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ Core Decompression

26 AVN – ΡΑΒΔΟΙ ΤΑΝΤΑΛΙΟΥ Πορώδες Ταντάλιο (ΤΜ) Υψηλή βιο-ανεκτικότητα Οστεοκαθοδήγηση Μέγεθος πόρων 430 μm Ενδιάμεση σύνδεση των πόρων Χαρακτηριστικά

27 AVN – ΡΑΒΔΟΙ ΤΑΝΤΑΛΙΟΥ

28  Λήψη τμήματος περόνης με την αρτηρία  Διάνοιξη σήραγγας στον αυχένα του μηριαίου  Τοποθέτηση της περόνης στη σήραγγα και αναστόμωση της αρτηρίας του μοσχεύματος αναστόμωση της αρτηρίας του μοσχεύματος  Αποσυμπίεση – Υποστήριξη υποχόνδριου οστού - Επαναγγείωση κεφαλής οστού - Επαναγγείωση κεφαλής  Εφαρμογή σε νέκρωση σταδίου I, II, III  Ικανοποιητικά αποτελέσματα 83% Στάδιο I 91%, Στάδιο II 85%, Στάδιο III 73% Στάδιο I 91%, Στάδιο II 85%, Στάδιο III 73% ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΠΕΡΟΝΗΣ

29

30

31

32 AVN – ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΙΣΧΙΟΥ  Διατροχαντήρια οστεοτομία ραιβότητας ή βλαισότητας σε συνδυασμό με κάμψη ή βλαισότητας σε συνδυασμό με κάμψη ή έκταση της κεφαλής ή έκταση της κεφαλής  Απομάκρυνση του νεκρωμένου τμήματος από την φορτιζόμενη περιοχή από την φορτιζόμενη περιοχή  Εφαρμογή σε νέκρωση σταδίου I, II, III με μικρή ή μέτρια βλάβη σε ασθενείς με μικρή ή μέτρια βλάβη σε ασθενείς ηλικίας < 45 ετών ηλικίας < 45 ετών  Ικανοποιητικά αποτελέσματα 60 - 80%

33 AVN – ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΙΣΧΙΟΥ 6 μήνες ΜΤΧ 9 έτη ΜΤΧ

34 AVN-ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

35 AVN – ΤΗΑ


Κατέβασμα ppt "ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Γ. Πετσατώδης Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google