Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο « Το Χρηματοοικονομικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο « Το Χρηματοοικονομικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο « Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου » ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2  Στόχοι Εξοπλισμός των νέων ανθρώπων με γνώσεις και κριτική σκέψη εφαλτήριο για δημιουργική σταδιοδρομία Ενεργή συμμετοχή δημιουργική παρέμβαση στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι ( επιστημονικές δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα στον Τύπο, συμμετοχή σε συνέδρια ) Εξωστρέφεια διεθνής αναγνώριση  Θεμελιώδεις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας Αξιοκρατία και Άμιλλα Αριστεία ( υποτροφίες για αριστούχους μεταπτυχιακούς ) « Δυνατή φωνή και ανοικτά αυτιά » δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, εβδομαδιαίες προσκλήσεις - ομιλίες αναγνωρισμένων επιστημόνων του εξωτερικού, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια Καινοτομία στη γνώση Χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση eclass, εργαστήριο και βάσεις δεδομένων Το Τμήμα – Στόχοι & Αρχές

3 Ειδικά, το Εργαστήριο  Το σύγχρονο εργαστήριο του Τμήματος αποτελεί χώρο έρευνας, εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Σε αυτό, οι φοιτητές - προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, καθηγητές και άλλοι ερευνητές μπορούν να : BloombergΠαρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς χρηματαγορές μέσω του Bloomberg DataStream ThomsonCRSP InternationalFinancialStatistics EffectΈχουν άμεση πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδομένων, όπως : DataStream, I/B/E/S (Institutional Brokers Estimate System), Thomson One Banker, CRSP (Center for Research in Securities Data), International Financial Statistics, World Development Indicators, Effect Finance EconlitJSTORNBERSpringerElsevier EconomistΈχουν πρόσβαση μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Πειραιά σε πολλές βιβλιογραφικές βάσεις, όπως : Econlit, JSTOR, NBER, Springer Link, Elsevier, The Economist Historical Archive 1843-2003 (National Bureau of Economic Research) WinRATSΧρησιμοποιούν οικονομετρικά προγράμματα ή γλώσσες προγραμματισμού για την ανάλυση δεδομένων, όπως Econometric Views, Gauss, MATLAB, WinRATS

4  Ερευνητικά Κατάταξη RePEc (Research Papers in Economics) Οκτωβρίου 2014: 24 ο παγκοσμίως (top 25% Financial Economics and Finance Departments) Δείγμα : 375 ομοειδή τμήματα 6 ο στην Ευρώπη 1 ο στην Ελλάδα  Πρόοδος αποφοίτων Μ / Π και διδακτορικό σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου Με υποτροφία Διδάκτορες : ερευνητικές και ακαδημαϊκές θέσεις Ελλάδα Εξωτερικό Υψηλόβαθμες θέσεις στον χρηματοοικονομικό – και όχι μόνον – τομέα Το Τμήμα – Διεθνής Αναγνώριση

5  Διεθνούς φήμης  Διδακτορικό Κορυφαία πανεπιστήμια, Ευρώπης και ΗΠΑ  Διδακτική εμπειρία  Κορυφαία πανεπιστήμια  Μεγάλη ερευνητική παρουσία  Συνδυασμός θεωρητικών γνώσεων & πρακτικής εμπειρίας Εργασία : Μεγάλες κεντρικές και εμπορικές τράπεζες, κυβέρνηση, διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς, σύμβουλοι επιχειρήσεων, νομοπαρασκευαστικές επιτροπές  ‘ Διαφοροποιημένο ’ χαρτοφυλάκιο σπουδών  Χρηματοοικονομική, λογιστική, νομική, ελεγκτική Το Τμήμα – Καθηγητές

6  Διεπιστημονικότητα και καινοτομία γνώσεων δημιουργία προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  Εξοικείωση με τη χρηματοοικονομική λογική, τη θεωρία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και τις βασικές αρχές λειτουργίας του χρηματοοικονομικού συστήματος  Εφαρμογή της χρηματοοικονομικής επιστήμης και λογικής σε νομικά προβλήματα που αφορούν στις χρηματοοικονομικές αγορές  Εξειδίκευση στο δίκαιο της χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς ( πχ, τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο των επενδυτικών υπηρεσιών )  Θεραπεία « στοχευμένων », επιστημονικών περιοχών αιχμής του χρηματοοικονομικού δικαίου ( πχ, συγχωνεύσεις και εξαγορές, εταιρική διακυβέρνηση, ανταγωνισμός, κοινοπρακτικά δάνεια ) αλλά και της χρηματοοικονομικής επιστήμης ( πχ, ελεγκτική, φορολόγηση επιχειρήσεων, παράγωγα αξιόγραφα ) μέσω των μαθημάτων επιλογής Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

7 Η συνολική διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι δύο εξάμηνα – Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα Στο πρώτο εξάμηνο πραγματοποιούνται τέσσερα (4) μαθήματα των τριάντα - έξι (36) ωρών, τα οποία είναι κοινά για όλους τους φοιτητές – Από αυτά τα τέσσερα (4) μαθήματα, δύο (2) είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου και δύο (2) είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και Νομικού Περιεχομένου Στο δεύτερο εξάμηνο πραγματοποιούνται τέσσερα (4) μαθήματα των τριάντα - έξι (36) ωρών. – Από αυτά τα τέσσερα (4) μαθήματα, ένα (1) είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου και ένα (1) είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και Νομικού Περιεχομένου, ένα (1) είναι μάθημα επιλογής και Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου και ένα (1) είναι μάθημα επιλογής και Νομικού Περιεχομένου

8 Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης (Νομικού Περιεχομένου) Τραπεζικό Δίκαιο (Νομικού Περιεχομένου) Δίκαιο Επενδυτικών Υπηρεσιών (Νομικού Περιεχομένου) Οικονομικά για Νομικούς (Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου) Χρηματοοικονομική Διοικητική (Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου) Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου) Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης (Νομικού Περιεχομένου) Τραπεζικό Δίκαιο (Νομικού Περιεχομένου) Δίκαιο Επενδυτικών Υπηρεσιών (Νομικού Περιεχομένου) Οικονομικά για Νομικούς (Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου) Χρηματοοικονομική Διοικητική (Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου) Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου) Μαθήματα Επιλογής Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικού Δικαίου ( Νομικού Περιεχομένου ) Συγχωνεύσεις και Εξαγορές ( Νομικού Περιεχομένου ) Εταιρική Διακυβέρνηση ( Νομικού Περιεχομένου ) Δίκαιο Ανταγωνισμού ( Νομικού Περιεχομένου ) Επενδύσεις και Θεσμικοί Επενδυτές ( Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου ) Φορολόγηση Επιχειρήσεων ( Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου ) Οικονομικό Περιβάλλον των Επιχειρήσεων ( Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου ) Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτήσεων ( Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου ) Ελεγκτική ( Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου ) Διαπραγματεύσεις στο Πλαίσιο της Θεωρίας Παιγνίων ( Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου ) Παράγωγα Αξιόγραφα ( Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου ) Μαθήματα Επιλογής Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικού Δικαίου ( Νομικού Περιεχομένου ) Συγχωνεύσεις και Εξαγορές ( Νομικού Περιεχομένου ) Εταιρική Διακυβέρνηση ( Νομικού Περιεχομένου ) Δίκαιο Ανταγωνισμού ( Νομικού Περιεχομένου ) Επενδύσεις και Θεσμικοί Επενδυτές ( Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου ) Φορολόγηση Επιχειρήσεων ( Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου ) Οικονομικό Περιβάλλον των Επιχειρήσεων ( Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου ) Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτήσεων ( Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου ) Ελεγκτική ( Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου ) Διαπραγματεύσεις στο Πλαίσιο της Θεωρίας Παιγνίων ( Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου ) Παράγωγα Αξιόγραφα ( Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου )

9 Τηλ: 210 414.2153, 2323, 2183, 2090, 2093, 2226 Fax: 210 414.2341 URL: http://web.xrh.unipi.gr. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς (γραφείο 328, 3 ος όροφος) Επικοινωνία Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής


Κατέβασμα ppt "Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο « Το Χρηματοοικονομικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google