Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2 Master στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική  Το Master στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι στο μαραθώνιο ανανέωσης και προσαρμογής των γνώσεων στο χώρο της χρηματοοικονομικής.  Εμπεδώνει την κριτική σκέψη, διδάσκει την καινοτομία και εξοπλίζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να μπορούν στη συνέχεια όχι μόνο να ενταχθούν με επιτυχία στο σημερινό εργασιακό χώρο, αλλά και να έχουν την ικανότητα ανανέωσης και προσαρμογής των γνώσεών τους στις μελλοντικές εξελίξεις της χρηματοοικονομικής. Master στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

3 Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική “ Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη “ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική ” Το Π. Μ. Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη “ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική ” περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, δυο (2) μαθήματα επιλογής και την μεταπτυχιακή διατριβή. Διάρκεια σπουδών τουλάχιστον 16 μήνες. Διάρκεια κάθε μαθήματος 30 ώρες. Τα μαθήματα αυτά είναι : Υποχρεωτικά Μαθήματα  Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία  Ποσοτικές Μέθοδοι  Χρηματοοικονομική Λογιστική  Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι  Θεωρία Χαρτοφυλακίου  Παράγωγα Αξιόγραφα  Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου  Τραπεζική Διοικητική  Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι  Χρηματοοικονομική Οικονομετρία  2 επιλογές Υποχρεωτικά Μαθήματα  Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία  Ποσοτικές Μέθοδοι  Χρηματοοικονομική Λογιστική  Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι  Θεωρία Χαρτοφυλακίου  Παράγωγα Αξιόγραφα  Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου  Τραπεζική Διοικητική  Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι  Χρηματοοικονομική Οικονομετρία  2 επιλογές Μαθήματα Επιλογής  Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου  Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις  Ανάλυση Χρονοσειρών  Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική των Επιχειρήσεων  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων  Οικονομική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος  Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις  Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων  Ειδικά Θέματα Χρημ / κής  Ειδικά Θέματα Τραπεζικής  Τραπεζική Λογιστική  Ειδικά Θέματα Χρημ / κής Οικονομετρίας  Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρημ / κή  Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων  Εφαρμοσμένη Μικρ / μική - Θεωρία Παιγνίων  Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων  Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειες  Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Οικονομικής Επιστήμης Μαθήματα Επιλογής  Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου  Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις  Ανάλυση Χρονοσειρών  Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική των Επιχειρήσεων  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων  Οικονομική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος  Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις  Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων  Ειδικά Θέματα Χρημ / κής  Ειδικά Θέματα Τραπεζικής  Τραπεζική Λογιστική  Ειδικά Θέματα Χρημ / κής Οικονομετρίας  Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρημ / κή  Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων  Εφαρμοσμένη Μικρ / μική - Θεωρία Παιγνίων  Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων  Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειες  Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Οικονομικής Επιστήμης

4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη “ Χρηματοοικονομική Ανάλυση ’’ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη “ Χρηματοοικονομική Ανάλυση ’’ για Στελέχη Το Π. Μ. Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη “ Χρηματοοικονομική Ανάλυση ” για Στελέχη περιλαμβάνει οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής και την μεταπτυχιακή διατριβή. Διάρκεια σπουδών τουλάχιστον 16 μήνες. Διάρκεια κάθε μαθήματος 30 ώρες. Τα μαθήματα αυτά είναι : Υποχρεωτικά Μαθήματα  Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία  Ποσοτικές Μέθοδοι  Χρηματοοικονομική Λογιστική  Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι  Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου  Παράγωγα Αξιόγραφα  Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων  Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι  4 επιλογές Υποχρεωτικά Μαθήματα  Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία  Ποσοτικές Μέθοδοι  Χρηματοοικονομική Λογιστική  Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι  Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου  Παράγωγα Αξιόγραφα  Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων  Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι  4 επιλογές Μαθήματα Επιλογής  Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου  Χρηματοοικονομική Οικονομετρία  Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις  Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων  Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική των Επιχειρήσεων  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων  Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου  Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις  Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων  Ειδικά Θέματα Χρημ / κής  Ειδικά Θέματα Τραπεζικής  Ειδικά Θέματα Λογιστικής  Ειδικά Θέματα Χρημ / κής Οικονομετρίας  Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρημ / κή  Τραπεζικό Μάρκετινγκ  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων  Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας  Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Οικονομικής Επιστήμης Μαθήματα Επιλογής  Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου  Χρηματοοικονομική Οικονομετρία  Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις  Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων  Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική των Επιχειρήσεων  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων  Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου  Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις  Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων  Ειδικά Θέματα Χρημ / κής  Ειδικά Θέματα Τραπεζικής  Ειδικά Θέματα Λογιστικής  Ειδικά Θέματα Χρημ / κής Οικονομετρίας  Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρημ / κή  Τραπεζικό Μάρκετινγκ  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων  Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας  Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Οικονομικής Επιστήμης

5 Εργαστήριο  Το σύγχρονο εργαστήριο του Τμήματος αποτελεί χώρο έρευνας, εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Σε αυτό, οι φοιτητές - προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, καθηγητές και άλλοι ερευνητές μπορούν να : Bloomberg •Παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς χρηματαγορές μέσω του Bloomberg DataStream ThomsonCRSP InternationalFinancialStatistics Effect •Έχουν άμεση πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδομένων, όπως : DataStream, I/B/E/S (Institutional Brokers Estimate System), Thomson One Banker, CRSP (Center for Research in Securities Data), International Financial Statistics, World Development Indicators, Effect Finance EconlitJSTORNBERSpringerElsevier Economist •Έχουν πρόσβαση μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Πειραιά σε πολλές βιβλιογραφικές βάσεις, όπως : Econlit, JSTOR, NBER, Springer Link, Elsevier, The Economist Historical Archive 1843-2003 (National Bureau of Economic Research) WinRATS •Χρησιμοποιούν οικονομετρικά προγράμματα ή γλώσσες προγραμματισμού για την ανάλυση δεδομένων, όπως Econometric Views, Gauss, MATLAB, WinRATS

6 Μερικοί Απόφοιτοί μας εργάζονται : ABC Factors Πρακτορεία Ε π ιχειρηματικών Α π αιτήσεων ΑΕ. ALPHA BANK ALTEC ASPIS BANK COSMOTE- ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛ / ΝΙΕΣ Α. Ε. EFG Eurobank Ergasias ELITE Α. Β. Ε. Ε. Tράπεζα ΕΓΝΑΤΙΑ VERTEX RESEARCH LTD ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τράπεζα Ελλάδος Γ. Βασιλακόπουλος & ΣΙΑ Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΤΑ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ Θεσμική Ανώνυμη Εταιρεία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών ΛΑΙΚΗ Τρά π εζα ΜΕΚΑΣΩΛ ΑΤΕΒΕ Μικρελέκ ΑΕ Ξενοδοχείο ATHOS ΟΣΕ ΑΕ Πανε π ιστήμιο Πειραιώς Πήγασος εκδοτική ΑΕ Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Σάρρος Χρημ / ριακή ΑΕ Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Τραμ ΑΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Υ π ουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

7 Μερικοί Απόφοιτοί μας εργάζονται :

8  Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική : 6.000€ συνολικά  Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη : 7.500€ συνολικά Κόστος Φοίτησης

9 Τηλ: 210 414.21.53, 210 414.23.23 Fax: 210 414.2341 URL: http://web.xrh.unipi.gr. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς Επικοινωνία


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google