Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων
Χρήστος Παπαθεοδώρου Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2 Βασικές έννοιες Γενικής Θεωρίας Συστημάτων
Βασικές έννοιες Γενικής Θεωρίας Συστημάτων

3 Ιστορική αναδρομή Επιστημολογικές προσεγγίσεις
Προεπιστημονική: τελεολογία Επιστημονική: μηχανοκρατία– αιτιοκρατία Παρατήρηση – πείραμα -νόμος Για κάθε αποτέλεσμα υπάρχει μια αιτία Αναγωγισμός Κατάτμιση (οτιδήποτε αναλύεται σε απλούστερα ανεξάρτητα στοιχεία) Προσδιορισμός – διερεύνηση ιδιοτήτων συμπεριφορών των επιμέρους στοιχείων Εξαγωγή συμπερασμάτων για το όλο από τη συμπεριφορά των επιμέρους

4 Μειονεκτήματα Η μηχανιστική προσέγγιση δε μπορεί να αντιμετωπίσει την οργανωμένη συμπλοκότητα πολύπλοκων δομών. Δε μπορεί να ερμηνεύσει πλήρως φαινόμενα όπως η οργάνωση, συντήρηση, ρύθμιση και άλλες βιολογικές διεργασίες. Δε μελετά τα αντικείμενα και τα φαινόμενα σφαιρικά και «ολιστικά». Μειονεκτεί στη μελέτη συμπεριφοράς ζωντανών οργανισμών που επιδιώκουν κάποιο σκοπό.

5 Συστημική προσέγγιση Σύστημα = ένα σύνολο από αντικείμενα μαζί με τις μεταξύ τους σχέσεις και τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, έτσι ώστε να σχηματίζεται μια ενιαία ολότητα, η οποία είναι σε συνεχή επικοινωνία με το περιβάλλον. Αλληλεξάρτηση: Η συμπεριφορά του στοιχείου έχει επίδραση στη συμπεριφορά του όλου και αντίστροφα.

6 Αλληλεξάρτηση – σχέσεις στοιχείων
Αλληλεξάρτηση – σχέσεις στοιχείων Συμβιωτική Παρασιτική: το ένα μέρος δε μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα Αμοιβαία: κανένα μέρος δε μπορεί να επιβιώσει αυτόνομα (προμηθευτής – πωλητής) Συνεργατική Υπάρχει ολότητα όχι άθροισμα στοιχείων, υπάρχει αλληλεπίδραση, συμπληρωματικότητα Αξιοπιστία Πλεονάζοντα ποιοτικά στοιχεία, μόνιμες σχέσεις (π.χ. σύστημα ελέγχου πτήσης αεροσκάφους)

7 Σκοπός Η αλληλοσυσχέτιση και αλληλεξάρτηση των στοιχείων συνεισφέρουν στην επίτευξη κάποιου σκοπού ή κάποιας τελικής σταθερής κατάστασης ή κάποιας κατάστασης ισορροπίας. Υπάρχουν οι δηλωθέντες και οι πραγματικοί στόχοι που πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία, διαφορετικά έχουμε απόκλιση, δηλ. πρόβλημα.

8 Είσοδος-έξοδος-επεξεργασία
Είσοδος: εισαγωγή ενέργειας. Επεξεργασία: μετασχηματισμός εισόδου σε έξοδο. Έξοδος: αποτέλεσμα επεξεργασίας προσέγγιση (ή απόκλιση) του στόχου του συστήματος. Στα ζωντανά συστήματα η διαδικασία είναι επαναληπτική.

9 Έλεγχος Εσωτερική διαδικασία του συστήματος.
Έλεγχος αποτελεσμάτων εξόδου και σύγκριση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα (αναμενόμενη συμπεριφορά η επίτευξη του σκοπού). Εντοπισμός και διόρθωση αποκλίσεων. Απαιτούμενη ποικιλία: ο μηχανισμός ελέγχου πρέπει να διαθέτει τόσους εναλλακτικούς τρόπους δράσης, όσα και τα ενδεχόμενα γεγονότα που μπορεί να συμβούν.

10 Έλεγχος Επανατροφοδότησης
είσοδος επεξεργασία έξοδος ανιχνευτής πρότυπα Σύγκριση/διόρθωση Σύστημα Ανάδραση: Δεδομένα σχετικά με την απόκλιση της εξόδου επαναεισάγονται στο σύστημα, αναγκάζοντάς το να αλλάξει τρόπο λειτουργίας ή συμπεριφορά.

11 Δομή συστήματος Τα συστήματα αποτελούνται από μικρότερα υποσυστήματα που μπορεί να εκτελούν ειδικές λειτουργίες (διαφοροποίηση ρόλων). Μέσα σε ένα σύστημα υπάρχει μια ιεραρχία υποσυστημάτων, ενώ το σύστημα μπορεί να ανήκει σε ένα υπερσύστημα. Η ιεραρχία είναι σχετική και εξαρτάται από το επίπεδο διερεύνησης του παρατηρητή. Η ιεραρχία του συστήματος δεν εκφράζει επίπεδα εξουσίας αλλά επίπεδα συμπλοκότητας.

12 Περιβάλλον Περιβάλλον = οτιδήποτε είναι έξω από τον έλεγχο του συστήματος αλλά επηρεάζει τη συμπεριφορά του. Περιβάλλον: προσφέρει τα δεδομένα εισόδου και δέχεται τα αποτελέσματα της εξόδου. Ανοικτά συστήματα: αυτά που επικοινωνούν με το περιβάλλον. Τα κλειστά συστήματα δεν έχουν εισαγωγή ενέργειας για αυτό και δε μπορούν να ζήσουν. Η Γενική Θεωρία Συστημάτων ασχολείται με τα ανοικτά συστήματα.

13 Όρια συστήματος (1/2) Η νοητή διαχωριστική γραμμή που οριοθετεί (ξεχωρίζει) το σύστημα από το περιβάλλον του. Καθορισμός ορίων: Έχει το συγκεκριμένο στοιχείο (ή δραστηριότητα) κάποια άμεση σχέση με τους στόχους του συστήματος; Μπορεί το σύστημα, να κάνει άμεσα κάτι για το συγκεκριμένο στοιχείο (ή δραστηριότητα);

14 Όρια συστήματος (2/2) Ερώτηση Απάντηση Απόφαση 1 Ναι
Ανήκει στο σύστημα 2 Ανήκει στο περιβάλλον Όχι Ανήκει στα όρια Η συμπεριφορά του στοιχείου δεν καθορίζεται μόνο από το υπόλοιπο σύστημα

15 Εντροπία Η τάση των αντικειμένων του φυσικού κόσμου να βρίσκονται σε αταξία. Είναι το μέτρο της αταξίας. Ένα απομονωμένο σύστημα αυξάνει ή διατηρεί την εντροπία του αλλά δεν τη μειώνει. Η εισαγωγή ενέργειας από το περιβάλλον είναι προϋπόθεση επιβίωσης του συστήματος.

16 Μονοτερματικότητα - πολυτερματικότητα
Μονοτερματικότητα: Επίτευξη των στόχων ή τελικών καταστάσεων από διαφορετικές αφετηρίες και με διαφορετικούς τρόπους. Πολυτερματικότητα: Η επίτευξη διαφορετικών στόχων ξεκινώντας από την ίδια αφετηρία και χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα.

17 Θεωρία ζωντανών οργανισμών
Ανοικτά συστήματα Επιτυγχάνουν κατάσταση σταθερότητας με αρνητική εντροπία Διαθέτουν κάποιο βαθμό συμπλοκότητας (οργάνωση) Βασίζονται είτε σε γενετικά υλικά είτε σε καταστατικό χάρτη που καθορίζουν τη δομή και την επεξεργασία τους Αποτελούνται από οργανικά υλικά ειδικής σύνθεσης (π.χ. μη ζωντανούς οργανισμούς) Τα υποσυστήματα και τα στοιχεία αλληλεπιδρούν για την επίτευξη κάποιου σκοπού Υπάρχει διοικητής που ελέγχει το σύστημα (αυτορυθμιζόμενη ολότητα) Υπάρχουν μόνο σε κάποιο περιβάλλον

18 Ιεραρχία συστημάτων Κύτταρο Όργανο Οργανισμός Ομάδα Οργάνωση Κοινότητα
Κοινωνία Υπερ-εθνικό

19 Συμπλοκότητα Η συμπλοκότητα σε κάθε σύστημα αυξάνει όσο ανερχόμαστε τα επίπεδα της ιεραρχίας των συστημάτων με την έννοια ότι κάθε σύστημα ενός επιπέδου αποτελείται από όλα των χαμηλότερων επιπέδων Διάκριση υπερσυστημάτων – υποσυστημάτων ανάλογα με το επίπεδο αναφοράς

20 Υποσυστήματα Τα ζωντανά συστήματα αποτελούνται από 20 θεμελιώδη υποσυστήματα 2 επεξεργάζονται ενέργεια/ύλη και πληροφορία (αναπαραγωγός και όριο) 8 επεξεργάζονται ύλη/ενέργεια (εισαγωγέας, διανομέας, μετατροπέας, παραγωγός, αποθήκη, εξαγωγέας, κινητήρας και υποστηρικτής) 10 επεξεργάζονται πληροφορία (μορφοτροπέας εισόδου, εσωτερικός μορφοτροπέας, κανάλι και δίκτυο, χρονομετρητής, αποκωδικοποιητής, συνεργάτης, μνήμη, διοικητής, κωδικοποιητής, μορφοτροπέας εξόδου)

21 Βιώσιμα συστήματα Αυτο-ενημέρωση Αυτο-ρύθμιση Διατήρηση ταυτότητας
Αντιδρά στα ερεθίσματα και τις αλλαγές (απειλές) του περιβάλλοντος ακόμα και όταν δεν έχουν προβλεφθεί Νόμος απαιτούμενη ποικιλίας: Ποικιλία=μέτρο συμπλοκότητας, αριθμός δυνατών καταστάσεων του συστήματος Η ποικιλία μπορεί να απορροφηθεί μόνο από ποικιλία

22 Αρχές βιώσιμων οργανισμών
Μια ποικιλία διαχεόμενη σε ένα σύστημα τείνει να εξισωθεί. Αυτό πρέπει να γίνεται με τις λιγότερες συνέπειες στους ανθρώπους και το κόστος Τα (4) κανάλια που διακινούν πληροφορία μεταξύ της μονάδας management, της μονάδας λειτουργίας και του περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεγαλύτερης χωρητικότητας από τις παραγόμενες πληροφορίες, ανάλογα με την επιλογή ποικιλίας Η πληροφορίες στα κανάλια υφίστανται αλλαγές μορφής κάθε φορά που διαπερνούν ένα σύνορο Η εφαρμογή των τριών πρώτων αρχών θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σταθερά μέσα στο χρόνο χωρίς κενά και καθυστερήσεις

23 Υποσυστήματα (1/2) Εφαρμογής Συντονισμού Υλοποίηση έργων
Κάθε τμήμα επιδρά με τον εξωτερικό κόσμο, άλλα τμήματα, τη διοίκηση και έχει δική του διοίκηση Βιωσιμότητα: η λήψη αποφάσεων για τις σχέσεις με τα άλλα συστήματα και τον εξωτερικό κόσμο Συντονισμού Αρμονική λειτουργία τμημάτων Αποτελείται από τα τμήματα ελέγχου του συστήματος 1 που είναι συνδεδεμένα με ένα ρυθμιστικό κέντρο

24 Υποσυστήματα (2/2) Ελέγχου Ανάπτυξης Πολιτικής
Διατήρηση σταθερής εσωτερικής κατάστασης Εξασφάλιση παραγωγής των έργων που ‘έχουν ανατεθεί στα λειτουργικά στοιχεία Εξασφάλιση απαιτούμενων πόρων λειτουργίας Ανάπτυξης Ασχολίες: το εξωτερικό και το μέλλον του συστήματος (αλλαγές, ευκαιρίες, νέοι τρόποι επίτευξης στόχων) Ενδιάμεσο επικοινωνίας του συστήματος 5 με τα άλλα συστήματα Πολιτικής Διαμόρφωση πολιτικής Βελτιστοποίηση λειτουργιών Ισορροπία μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών απαιτήσεων

25 Δύσκαμπτα – εύκαμπτα συστήματα
Δύσκαμπτα (hard) Δεδομένος στόχος, αναμφισβήτητος, μετρήσιμος Το σύστημα περιγράφεται με αυστηρά τυποποιημένη γλώσσα (μαθηματικές σχέσεις) Εύκαμπτα (soft) Γενικός στόχος, όχι δεδομένος, όχι μετρήσιμος Αφαίρεση (απόκλιση στον τρόπο που οι παρατηρητές «βλέπουν» το σύστημα) Διατηρούν την ταυτότητά τους υιοθετώντας διάφορες καταστάσεις λόγω της επίδρασης με το περιβάλλον

26 Επιλογή συστημικού μοντέλου
Μοντέλο: μια περιγραφή του πώς κατανοείται μια πραγματικότητα (κατάσταση) Το μοντέλο απλοποιεί την πραγματικότητα. Η βέλτιστη λύση του μοντέλου δε σημαίνει ότι είναι βέλτιστη λύση της πραγματικής κατάστασης Επιλογή συστημικού μοντέλου: εξαρτάται από την κατάσταση Κριτήρια επιλογής Η αξιοπιστία του μοντέλου σε διαφορετικές καταστάσεις Η γνώση εφαρμογής του μοντέλου στην πράξη

27 Δομημένα (hard) προβλήματα
Συγκεκριμένος και περιορισμένος χώρος λύσεων, κλειστοί περιορισμοί Έμφαση στο ερώτημα «πώς θα επιτευχθεί κάτι» Οι λύσεις προκύπτουν με λογική συνέπεια βάσει μοντέλου επίλυσης Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των τρόπων λύσης μπορεί να εκτιμηθεί ποσοτικά

28 Αδόμητα (soft) προβλήματα
Δεν υπάρχει σαφής διατύπωση και ορισμός του προβλήματος (η διατύπωση είναι μέρος του προβλήματος) – προβληματική κατάσταση Υπάρχουν καλές και κακές λύσεις Δεν υπάρχει άμεσος και πλήρης έλεγχος της λύσης, οι λύσεις είναι ad hoc κατόπιν ενός συνδυασμού ερωτήσεων «τι» και «πώς» Δεν ενδείκνυται η τεχνική «δοκιμή-λάθος» (trial and error) Δεν υπάρχει κριτήριο που να διαβεβαιώνει ότι εξετάστηκαν όλες οι λύσεις Διαφορετικοί τρόποι ερμηνείας του προβλήματος ανάλογα με την οπτική γωνία εξέτασής του

29 Μεθοδολογία-μέθοδος-τεχνική
Οργανωμένο σύνολο διαδικασιών, τεχνικών, εργαλείων και μέσων τεκμηρίωσης που καθοδηγεί τις ενέργειες σε ένα χώρο γνώσης. Περιγράφεται από φάσεις, στάδια, βήματα, δραστηριότητες κ.λπ. Βασίζεται σε θεωρητικές αρχές (φιλοσοφική βάση) χρησιμοποιεί μεθόδους κάτω από μια οπτική γωνία Μέθοδος Εξέταση ενός αντικειμένου σύμφωνα με ορισμένους κανόνες Συστηματικός τρόπος εκτέλεσης μιας εργασίας χρησιμοποιώντας (πολλές) τεχνικές Τεχνική Χρήση τεχνικής για την επίτευξη ενός έργου Μια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιείται από πολλές μεθόδους

30 Μεθοδολογίες Συστημάτων
Υπάρχει μια παρούσα κατάσταση (state) στο σύστημα S0 Υπάρχει μια επιθυμητή κατάσταση S1 του συστήματος η οποία είναι γνωστή Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι να φτάσουμε από το S0 στο S1 Αποστολή του μελετητή είναι να βρει τους εναλλακτικούς τρόπους μετάβασης από το S0 στο S1

31 Μεθοδολογίες δύσκαμπτων συστημάτων
Παραδοχές Ο φυσικός κόσμος περιέχει συστήματα που προσδιορίζονται με σαφήνεια (ακριβής οριοθέτηση), έχουν συγκεκριμένο στόχο (ποσοτικοποιημένο) περιγράφονται με αυστηρότητα (μαθηματικές σχέσεις) και παράγουν συγκεκριμένη εκροή. Η κατασκευή τέτοιων συστημάτων επιτυγχάνεται ακολουθώντας μια σειρά από διατεταγμένα και καλά ορισμένα βήματα (όπως οι εργασίες ενός μηχανικού).

32 Μηχανολογία συστημάτων
Καθορισμός του προβλήματος (διερεύνηση αναγκών) Επιλογή στόχων (καθορισμός αναγκών και συστήματος που θα τις ικανοποιεί) Σύνθεση συστημάτων (εναλλακτικά συστήματα) Ανάλυση συστήματος (ανάλυση των εναλλακτικών συστημάτων με βάση τους στόχους) Επιλογή «βέλτιστου» συστήματος Ανάπτυξη συστήματος (δοκιμαστική) Υλοποίηση του συστήματος (τελική μορφή)

33 Ανάλυση συστημάτων Καθορισμός των στόχων που θέλουμε να επιτευχθούν (προσδιορισμός του προβλήματος). Προσδιορισμός εναλλακτικών «συστημάτων» που επιτυγχάνουν τους στόχους και οικονομική ανάλυση, επιλογή βέλτιστης λύσης (μελέτη σκοπιμότητας). Εκτίμηση κόστους και πόρων που απαιτούνται από κάθε σύστημα. Δημιουργία μαθηματικού μοντέλου που θα απεικονίζει την αλληλοεξάρτηση των στοιχείων του συστήματος Καθορισμός κριτηρίων (με βάση τους στόχους) για την επιλογή της βέλτιστης λύσης.

34 Μια εφαρμογή: Ανάπτυξη λογισμικού
Διερεύνηση Ανάλυση απαιτήσεων (λειτουργικές απαιτήσεις) Σχεδιασμός του συστήματος (προδιαγραφές συστήματος) Υλοποίηση (κωδικοποίηση) Έλεγχος Εγκατάσταση Λειτουργία (χρήση) – Συντήρηση του συστήματος Απόσυρση

35 Συστήματα Ανθρώπινης Δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες αυτών των συστημάτων εκτελούνται από ανθρώπους. Είναι ιδεατά συστήματα (μοντέλα συστημάτων), δεν υπάρχουν αυτά καθ’ εαυτά στον κόσμο. Συνδέονται με την οπτική γωνία του παρατηρητή τους.

36 Soft Systems Methodology (1/5)
Η προβληματική κατάσταση περιγράφεται με αδόμητο τρόπο, όπως έχει γίνει αντιληπτή. «Πλούσια (παραστατική) εικόνα» προβληματικής κατάστασης με τις αλληλοεξαρτώμενες παραμέτρους που την επηρεάζουν. Βοηθά τη διερεύνηση ενώ αποτελεί βάση επικοινωνίας Οργανωτική δομή, περιβάλλον, λειτουργίες Ρόλοι, σχέσεις και συγκρούσεις υποσυστημάτων και ατόμων Αξίες, προτεραιότητες, κανόνες, επιδιώξεις και συγκρούσεις Περιπτώσεις-διαδικασίες ελέγχου συμπεριφοράς

37 Soft Systems Methodology (2/5)
Βασικοί ορισμοί (root definitions): Ιδεατά συστήματα που συγκεντρώνουν τις διαφορετικές απόψεις για την προβληματική κατάσταση. Είναι αφαιρετική διαδικασία Εστιάζουν στο ΤΙ είναι (κάνει) το σύστημα (όχι στο ΠΩΣ) Μορφή βασικού ορισμού: Ένα σύστημα που κάνει το Χ Με τη βοήθεια των Υ Για να πετύχει το Ζ

38 Soft Systems Methodology (3/5)
Απαραίτητα στοιχεία για τη διατύπωση βασικού ορισμού: C (πελάτες, συνδέονται με τα στοιχεία εξόδου) A (αυτοί που δρουν μέσα στο σύστημα) T (μετασχηματισμός εισόδου σε αποτελέσματα εξόδου, είναι μοναδικός) W (η οπτική γωνία στην οποία αντιστοιχεί ο ορισμός του συστήματος, είναι μια και μοναδική και εκφράζει τις υπάρχουσες παραδοχές και αντιλήψεις που δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους) O (ιδιοκτήτες, αποφασίζουν για τη διάλυση του συστήματος) E (περιβάλλον)

39 Soft Systems Methodology (4/5)
Δημιουργία εννοιολογικών μοντέλων: Το σύνολο των δραστηριοτήτων των συστημάτων που προκύπτουν από κάθε βασικό ορισμό Χρησιμοποιούμε τα άκρως απαραίτητα ενεργητικά ρήματα που περιγράφουν τις δραστηριότητες κάθε συστήματος Συνδέουμε με βέλη τις αλληλοεξαρτώμενες δραστηριότητες Βασικό ερώτημα: ποιες δραστηριότητες προηγούνται από ποιες Δεν παραλείπουμε τις δραστηριότητες ελέγχου, λήψης αποφάσεων και συλλογής πληροφοριών Το μοντέλο πρέπει να είναι (τουλάχιστον) συμβατό με τις αρχές της Θεωρίας συστημάτων ή και άλλων συστημικών προσεγγίσεων (βιώσιμα συστήματα, ζώντες οργανισμοί)

40 Soft Systems Methodology (5/5)
Σύγκριση των μοντέλων με την πραγματικότητα (όπως περιγράφηκε στο στάδιο 2) με σκοπό τη συζήτηση – διαπραγμάτευση και το συγκερασμό των διαφορετικών απόψεων – οπτικών γωνιών Συγκρίνουμε μεθοδικά τα στοιχεία εξόδου κάθε εννοιολογικού μοντέλου με αυτά της πραγματικότητας Εναλλακτικά κατασκευάζεται νοητικό μοντέλο που απεικονίζει το «τι υπάρχει» (πραγματικότητα) και συγκρίνεται με τα υπόλοιπα νοητικά μοντέλα Καταγραφή επιθυμητών και εφικτών αλλαγών που βελτιώνουν την προβληματική κατάσταση Υλοποίηση ενεργειών (προκύπτει νέα προβληματική κατάσταση) Συμπέρασμα: Η SSM είναι μια διαρκής διαδικασία μάθησης και βελτίωσης μιας προβληματικής κατάστασης

41 Πληροφορία: χαρακτηριστικά
Ταχύτητα (ευκολία απόκτησης) Ευκολία κατανόησης Ακρίβεια απόδοσης (χωρίς υπολογιστικό σφάλμα) Καταλληλότητα (για συγκεκριμένο χρήστη) Προσαρμοστικότητα (αξιοποιήσιμη από πολλούς) Αντικειμενικότητα Επικαιρότητα Πληρότητα

42 Πληροφοριακό Σύστημα Ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει
Αρχές, διαδικασίες, οργανωτική δομή Προσωπικό δεδομένα Υλικό, εγκαταστάσεις, δίκτυα επικοινωνιών και λογισμικό Που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον με σκοπό την παραγωγή και διαχείριση πληροφορίας για την υποστήριξη των λειτουργιών ενός οργανισμού.

43 Στοιχεία Πληροφοριακού Συστήματος
Δεδομένα Άνθρωποι Υλικό Λογισμικό Διαδικασίες

44 Άνθρωποι Ρόλοι Χρήστες Χειριστές Δημιουργοί
Τελικοί χρήστες, προϊστάμενοι, ιδιοκτήτης Χειριστές Δημιουργοί Προγραμματιστές, αναλυτές, σχεδιαστής βάσεων δεδομένων, ειδικός δικτύων, project manager

45 Δεδομένα - διαδικασίες
Τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Π.Σ. εξαρτώνται από τη φύση του οργανισμού και τις απαιτήσεις των χρηστών του. Οι διαδικασίες είναι οδηγίες για τους ανθρώπους που ανήκουν στο Π.Σ. Ανάλογα με το είδος του συστήματος μεταβάλλεται και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών.

46 Λογισμικό Συστήματος (για τη λειτουργία του συστήματος)
Εφαρμογών (βιβλιοθήκης, λογιστικής, μισθοδοσίας) Παραγωγικότητας (εργαλεία διαχείρισης Β.Δ., γλώσσες τέταρτης γενεάς και CASE tools, επεξεργαστές κειμένου)

47 Λειτουργίες (1/2) Προσδιορισμός των αναγκών των χρηστών (αντικειμενικότητα) Υποκειμενικότητα (σωστό – λάθος), ερμηνεία με διαφορετικές οπτικές γωνίες Στα ανθρώπινα συστήματα τα περισσότερα προβλήματα δεν είναι καλά ορισμένα Διαφορετική ερμηνεία των συλλογικών στόχων του οργανισμού από κάθε άτομο

48 Λειτουργίες (2/2) Δημιουργία συστήματος επεξεργασίας δεδομένων για τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών Απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, διάδοση και παρουσίαση πληροφοριών Παροχή μέσων και περιβάλλοντος μάθησης στους χρήστες Υποστήριξη διαδικασιών ελέγχου και στρατηγικού σχεδιασμού του οργανισμού

49 Συμπεράσματα Το Π.Σ. είναι ένα κοινωνικο-τεχνικό σύστημα.
Υποστηρίζει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Πρέπει να συνεξετάζεται με τον οργανισμό. Βασικές παράμετροι μελέτης οργανισμού: δομή, διαδικασίες, άνθρωποι, τεχνολογία. Μέγεθος, οργάνωση, πόροι, ψυχολογία, βαθμός χρήσης νέων τεχνολογιών και εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες Υπάρχουν πληροφοριακά συστήματα που δεν εξυπηρετούν τον οργανισμό στον οποίο λειτουργούν ή ανεβάζουν το κόστος λειτουργίας του.

50 Προβλήματα Προσδιορισμός και ανάλυση αναγκών των χρηστών.
Σχεδιασμός μοντέλου αναγκών των χρηστών. Ανάπτυξη προδιαγραφών υλικού / λογισμικού / διαδικασιών ενός συστήματος που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών.

51 Ενέργειες Τοποθέτηση του προβλήματος Απαιτήσεις χρηστών
Απαιτήσεις σε αυτόματη επεξεργασία δεδομένων Λειτουργικές απαιτήσεις – λειτουργίες συστήματος και απαιτήσεις απόδοσης Προδιαγραφές υλικού, λογισμικού και διαδικασιών Υλικό, λογισμικό, διαδικασίες

52 Απαιτούμενες δεξιότητες
Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες Διαχείριση τεχνικών γνώσεων Αντίληψη των τεχνολογικών τάσεων Προσαρμογή και εκμάθηση τεχνολογίας Η τεχνολογία ως μέσο Γνώσεις για τις λειτουργίες των οργανισμών Διοικητικές και διαπροσωπικές δεξιότητες Συνεργασία, λειτουργία σε ομάδα, δυνατότητα εκπαίδευσης, οργάνωση, διαχείριση έργων, ικανότητα σε γραπτό και προφορικό λόγο

53 Ο ρόλος του αναλυτή Επικοινωνία με χρήστες και ειδικούς
Ικανότητα άντλησης γνώσης από διαφορετικές πηγές Στοχοθέτηση, οργάνωση και έλεγχος έργου Υπευθυνότητα και καινοτομία Αποτελεσματικότητα: εντοπισμός, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων Καθορισμός προδιαγραφών συστήματος Εκπαίδευση χρηστών


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google