Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων (μέρος Α΄)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων (μέρος Α΄)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων (μέρος Α΄)
  ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων (μέρος Α΄)

2 ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο/η μαθητής/τρια:
Να γνωρίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ξενοδοχοϋπαλλήλων (A’)

3 ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΡΓΙΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εργάσιμες ώρες εργασίας εβδομαδιαία είναι 38, και κατανέμονται μέσα σε πέντε ημέρες με αναλογία 7 ώρες και 36 λεπτά την ημέρα. Οι ώρες εργασίας δεν πρέπει να είναι λιγότερες από 4 ώρες ημερησίως, ούτε περισσότερες από 9 ώρες και τριάντα λεπτά ημερησίως. Σε κάθε υπάλληλο παραχωρείται, σύμφωνα με το νόμο, μια ημέρα αργία την εβδομάδα. Για την περίοδο 16/11-15/03 παραχωρούνται δύο ημέρες αργίας. Παρέχεται η δυνατότητα στον ξενοδόχο όπως η δεύτερη ημέρα αργίας να μην είναι απαραίτητα συνεχόμενη. Η δεύτερη ημέρα που δε δίνεται από τον εργοδότη θα πρέπει ή να πληρώνεται από τον εργοδότη μέχρι τις 31/03 κάθε χρόνου ή να παραχωρείται ως ελεύθερος χρόνος.

4 ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΡΓΙΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τις μη παραλιακές περιοχές οι περίοδοι εφαρμογής πενθήμερης ή εξαήμερης εργασίας καθορίζονται με βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να αναρτά κάθε μήνα τις οφειλόμενες μέχρι εκείνο το μήνα ημεραργίες για κάθε υπάλληλο. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δίνει προειδοποίηση για αποχώρηση, ο εργοδότης μπορεί να παραχωρήσει τις οφειλόμενες ημέρες αργίας κατά τη διάρκεια της προειδοποίησης. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δίνει προειδοποίηση για απόλυση οι οφειλόμενες ημέρες αργίας είναι επιπλέον της προειδοποίησης.

5 ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ Θα πρέπει να παραχωρείται στο προσωπικό διάλειμμα από τη μια ημέρα σε άλλη με τουλάχιστο 11 συνεχείς ώρες ανάπαυσης. Σε περίπτωση διακεκομμένου ωραρίου το προσωπικό θα εργάζεται εκ περιτροπής, νοουμένου ότι δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του ξενοδοχείου. Το κατώτατο όριο ωρών ανάπαυσης μετά από εξαήμερη εργασία είναι 25 ώρες.

6 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Η αποζημίωση της εργασίας της Κυριακής παραχωρείται σε χρήμα αλλά μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ συντεχνιών και ξενοδόχου, μπορεί να παραχωρείται και σε χρόνο. Στην περίπτωση που η αποζημίωση της εργασίας της Κυριακής θα παραχωρείται σε χρόνο, οι οφειλόμενες ημέρες θα πρέπει να παραχωρούνται το αργότερο μέχρι την 31/3 κάθε χρόνου.

7   ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Στους υπάλληλους οι οποίοι εργάζονται διακεκομμένο ωράριο, παραχωρείται επίδομα του οποίου το ποσοστό είναι 18% πάνω στο βασικό μισθό και τον τιμάριθμο. Στους υπάλληλους που το ωράριό τους τελειώνει μετά την 3η πρωϊνή ή αρχίζει πριν τις 5:30 το πρωί, δίνεται 20% επίδομα νυκτερινής εργασίας για τις ημέρες που εργάζονται.

8 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ Εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου αμείβεται ως εξής:
  ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ Εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου αμείβεται ως εξής: Για εργασία κατά τις καθημερινές, κάθε ώρα υπερωριακής εργασίας αμείβεται ως 1½ ώρα. Για εργασία κατά τις Κυριακές, γιορτές και αργίες κάθε ώρα υπερωριακής εργασίας αμείβεται ως 2 ώρες

9 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Όταν ο υπάλληλος κληθεί έκτακτα, εκτός του ωραρίου του, για συγκεκριμένη εργασία, θα αμείβεται για τον εργασθέντα χρόνο υπερωριακά. Επίσης, (αυτό αφορά μόνον το τεχνικό προσωπικό), θα του καταβάλλονται από τον ξενοδόχο και τα μεταφορικά του έξοδα, είτε με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο είτε με ταξί

10 ΓΙΟΡΤΕΣ / ΑΡΓΙΕΣ η 1η Ιανουαρίου η 6η Ιανουαρίου η Καθαρά Δευτέρα
Οι ακόλουθες ημέρες αναγνωρίζονται ως γιορτές / αργίες με πλήρεις απολαβές η 1η Ιανουαρίου η 6η Ιανουαρίου η Καθαρά Δευτέρα η 25η Μαρτίου η 1η Απριλίου η Μεγάλη Παρασκευή η ημέρα του Πάσχα η Δευτέρα του Πάσχα η 1η Μάη του Αγίου Πνεύματος η 15η Αυγούστου η 1η Οκτωβρίου η 28η Οκτωβρίου η 25η Δεκεμβρίου η 26η Δεκεμβρίου

11 ΓΙΟΡΤΕΣ / ΑΡΓΙΕΣ Αν μια γιορτή/αργία συμπέσει με ημέρα αργίας του υπαλλήλου, τότε η γιορτή/αργία θα αντικαθίσταται με μιαν άλλη ημέρα που θα παραχωρείται κατά την κρίση του Ξενοδοχείου ή θα αποζημιώνεται με λεφτά. Το προσωπικό που καλείται να εργάζεται κατά τις καθορισμένες γιορτές/αργίες, θα πληρώνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, είτε δύο επιπρόσθετα ημερομίσθια, είτε ένα επιπρόσθετο ημερομίσθιο και θα κερδίζει και μια ημέρα αργίας. Οι ημέρες αργίας θα παραχωρούνται το αργότερο μέχρι τις 31/3 κάθε έτους ή θα αποζημιώνονται χρηματικά ως οφειλόμενη αργία.

12 ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ

13 ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ Όλοι οι εργοδοτουμένοι δικαιούνται την εξής ετήσια άδεια με απολαβές, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας στη βιομηχανία: Εργοδοτούμενοι στη βιομηχανία με υπηρεσία μεγαλύτερη από ένα χρόνο αλλά να μην υπερβαίνει τα δύο χρόνια : 17 εργάσιμες ημέρες. Εργοδοτούμενοι στη βιομηχανία με υπηρεσία μεγαλύτερη από δύο χρόνια αλλά να μην υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια : 18 εργάσιμες ημέρες.

14 ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ Εργοδοτούμενοι στη βιομηχανία με υπηρεσία μεγαλύτερη από τέσσερα χρόνια αλλά να μην υπερβαίνει τα δέκα χρόνια : 21 εργάσιμες ημέρες. Εργοδοτούμενοι στη βιομηχανία με υπηρεσία μεγαλύτερη από δέκα χρόνια και διετή συνεχή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη: 23 εργάσιμες ημέρες. Όταν εργοδοτούμενος αποχωρεί ή απολύεται, τότε δικαιούται άδεια κατ΄αναλογία και για οποιοδήποτε διάστημα υπηρεσίας μικρότερο από ένα χρόνο.

15 ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

16 ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αφού προσκομίσει πιστοποιητικό γιατρού, ο υπάλληλος δικαιούται, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας του στη βιομηχανία, την εξής ετήσια άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές: Εργοδοτούμενος με υπηρεσία μεγαλύτερη από 6 μήνες αλλά που να μην υπερβαίνει τα τρία χρόνια: 20 συνεχείς ημέρες. Εργοδοτούμενος με υπηρεσία που υπερβαίνει τα τρία χρόνια: 32 συνεχείς ημέρες. Νοουμένου ότι ο υπάλληλος βρίσκεται στον ίδιο εργοδότη για περισσότερο από ένα χρόνο υπηρεσίας και στις περιπτώσεις όπου η άδεια ασθενείας προκύψει από ατύχημα, ή αναπόφευκτη και επιβεβλημένη εγχείριση ή άλλη σοβαρή ασθένεια ως αποτέλεσμα της οποίας ο υπάλληλος είναι αποδεδειγμένα ανίκανος για εργασία, η άδεια ασθενείας του επεκτείνεται μέχρι και 45 συνολικά ημέρες το χρόνο.

17 ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη διάρκεια υπηρεσίας (δηλ. ο υπάλληλος δικαιούται άδεια ασθενείας για εργατικό ατύχημα από την πρώτη ημέρα πρόσληψής του). Οι πρώτες τρεις ημέρες της άδειας ασθενείας είναι χωρίς απολαβές ( εκτός και αν η άδεια ασθενείας δόθηκε λόγω εργατικού ατυχήματος, εγχείρησης, θεραπείας σε κλινική ή νοσοκομείο). Άν η ασθένεια του εργοδοτούμενου συνεχίζεται και μετά την εκπνοή της ετήσιας άδειας ασθενείας που δικαιούται, μπορεί να χορηγηθεί στον εργοδοτούμενο άδεια άνευ απολαβών (ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και σε συνεννόηση μεταξύ της συντεχνίας, του εργοδοτούμενου και του εργοδότη).

18 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
  ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ο υπάλληλος και η οικογένειά του έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με ευνοϊκούς όρους και σε προσιτές τιμές από τα Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης της ΣΕΚ ή της ΠΕΟ. Για το σκοπό αυτό καταβάλλεται υποχρεωτικά και από τους εργοδότες και εργοδοτούμενους, ίσο ποσό μηνιαίας συνεισφοράς.

19 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Οι εργάσιμες ώρες εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι και κατανέμονται σε την ημέρα.  Οι ώρες εργασίας δεν πρέπει να είναι λιγότερες από ώρες ημερησίως, ούτε περισσότερες από ημερησίως.  Σε κάθε υπάλληλο παραχωρείται σύμφωνα με το νόμο αργία την εβδομάδα. Για την περίοδο 16/11-15/03 παραχωρείται   Θα πρέπει να παραχωρείται στο προσωπικό διάλειμμα από τη μια μέρα στην άλλη με τουλάχιστο ώρες ανάπαυσης.  Το κατώτατο όριο ωρών ανάπαυσης μετά από εξαήμερη εργασία είναι ώρες.

20 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Να αναφέρετε πώς διευθετείται το θέμα των οφειλόμενων αργιών στις περιπτώσεις: (α) που ο υπάλληλος δίνει προειδοποίηση για αποχώρηση (β) που ο εργοδότης δίνει προειδοποίηση για απόλυση Πώς εργάζεται το προσωπικό σε περίπτωση διακεκομμένου ωραρίου; Ποια επιδόματα μπορούν να πάρουν οι υπάλληλοι: (α) που εργάζονται διακεκομμένο ωράριο (β) που το ωράριο τους τελειώνει με την 3η πρωϊνή ή αρχίζει πριν τις 5:30 το πρωί Πώς αμείβονται οι υπερωρίες; Πώς αμείβονται οι έκτακτες εργασίες; Με ποιο κριτήριο καθορίζεται η ετήσια άδεια με απολαβές των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία;


Κατέβασμα ppt "Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων (μέρος Α΄)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google