Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανακύκλωση!!!. Ανακυκλώσιμα υλικά… Μεγάλες οικιακές συσκευές. Χαρτί. Πλαστικό. Αλουμίνιο. Γυαλί. Ελαστικά αυτοκινήτων. Μπαταρίες. Φαγητά (λίπασμα). Ιατροτεχνολογικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανακύκλωση!!!. Ανακυκλώσιμα υλικά… Μεγάλες οικιακές συσκευές. Χαρτί. Πλαστικό. Αλουμίνιο. Γυαλί. Ελαστικά αυτοκινήτων. Μπαταρίες. Φαγητά (λίπασμα). Ιατροτεχνολογικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανακύκλωση!!!

2 Ανακυκλώσιμα υλικά… Μεγάλες οικιακές συσκευές. Χαρτί. Πλαστικό. Αλουμίνιο. Γυαλί. Ελαστικά αυτοκινήτων. Μπαταρίες. Φαγητά (λίπασμα). Ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια.

3 Σημασία της ανακύκλωσης… Μειώνονται τα απορρίμματα. Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι. Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος). Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή διαφόρων αντικειμένων. Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον των παιδιών. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση του πλανήτη. Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη συμμετοχή στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής.

4 Η διαδικασία ανακύκλωσης… Η ανακύκλωση είναι η διαδικασία όπου τα απορριπτόμενα υλικά συλλέγονται, ταξινομούνται και μετατρέπονται σε πρώτη ύλη και στην συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέων προϊόντων. Ουσιαστικά είναι η επαναφορά των χρήσιμων υλικών στο φυσικό και οικονομικό κύκλο. θεωρείτε ως μία πολύ σημαντική πρακτική αν την συγκρίνουμε με την ενέργεια που απαιτείται και την μόλυνση που παράγεται κατά την παραγωγή από παρθένα υλικά.

5 Πηγές… http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&start=67&hl=el&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Z6VSV1zWTe8lyM:&im grefurl=http://epattikis.wordpress.com/2008/11/26/%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%258D-%25CE%25BA%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582- %25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25BA%25CF%258D%25CE%25BA%25CE%25BB%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B7/&docid=eUGMHppadZYbkM&imgurl=http://epat tikis.files.wordpress.com/2008/11/green_recycle.jpg&w=1332&h=1050&ei=Qat- T_KaLc2O4gTgvOWiBw&zoom=1&iact=rc&dur=464&sig=108860577945222874297&page=3&tbnh=154&tbnw=181&ndsp=41&ved=1t:429,r:6,s:67,i:17&tx=99&ty=9&biw=1422&bih=1036 http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&start=67&hl=el&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Z6VSV1zWTe8lyM:&im grefurl=http://epattikis.wordpress.com/2008/11/26/%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%258D-%25CE%25BA%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582- %25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25BA%25CF%258D%25CE%25BA%25CE%25BB%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B7/&docid=eUGMHppadZYbkM&imgurl=http://epat tikis.files.wordpress.com/2008/11/green_recycle.jpg&w=1332&h=1050&ei=Qat- T_KaLc2O4gTgvOWiBw&zoom=1&iact=rc&dur=464&sig=108860577945222874297&page=3&tbnh=154&tbnw=181&ndsp=41&ved=1t:429,r:6,s:67,i:17&tx=99&ty=9&biw=1422&bih=1036 http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&hl=el&gbv=2&tbm=isch&tbnid=z5f52HPg692vcM:&imgrefurl=htt p://pietris.wordpress.com/2011/04/13/kinhtra-gia-thn-anakyklwsh-8eloun-oi- ellhnes/&docid=McHxjHbEJSCSqM&imgurl=http://pietris.files.wordpress.com/2011/04/recycling.jpg&w=630&h=410&ei=oap-T8- hIMLP4QTgt_CoBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1101&vpy=3&dur=620&hovh=180&hovw=277&tx=117&ty=62&sig=108860577945222874297&page=2&tbnh=151&tbnw=233&start=31&nds p=36&ved=1t:429,r:23,s:31,i:250&biw=1422&bih=1036 http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&hl=el&gbv=2&tbm=isch&tbnid=z5f52HPg692vcM:&imgrefurl=htt p://pietris.wordpress.com/2011/04/13/kinhtra-gia-thn-anakyklwsh-8eloun-oi- ellhnes/&docid=McHxjHbEJSCSqM&imgurl=http://pietris.files.wordpress.com/2011/04/recycling.jpg&w=630&h=410&ei=oap-T8- hIMLP4QTgt_CoBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1101&vpy=3&dur=620&hovh=180&hovw=277&tx=117&ty=62&sig=108860577945222874297&page=2&tbnh=151&tbnw=233&start=31&nds p=36&ved=1t:429,r:23,s:31,i:250&biw=1422&bih=1036 http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&hl=el&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ojIVWpCjV- ZxLM:&imgrefurl=http://www.infokids.gr/tag/%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25BA%25CF%258D%25CE%25BA%25CE%25BB%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B7/&d ocid=mjkwvoluekxYpM&imgurl=http://www.infokids.gr/wp-content/uploads/2011/10/recycling.jpg&w=530&h=300&ei=oap-T8- hIMLP4QTgt_CoBw&zoom=1&iact=rc&dur=268&sig=108860577945222874297&page=1&tbnh=111&tbnw=197&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:2,s:0,i:133&tx=109&ty=98&biw=1422&bi h=1036 http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&hl=el&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ojIVWpCjV- ZxLM:&imgrefurl=http://www.infokids.gr/tag/%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25BA%25CF%258D%25CE%25BA%25CE%25BB%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B7/&d ocid=mjkwvoluekxYpM&imgurl=http://www.infokids.gr/wp-content/uploads/2011/10/recycling.jpg&w=530&h=300&ei=oap-T8- hIMLP4QTgt_CoBw&zoom=1&iact=rc&dur=268&sig=108860577945222874297&page=1&tbnh=111&tbnw=197&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:2,s:0,i:133&tx=109&ty=98&biw=1422&bi h=1036 http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&start=953&hl=el&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=caU83bShd 8KPGM:&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/stock-illustration-5915409-vector-recycle-series- one.php&docid=_xZpwQSMMy6gdM&imgurl=http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/5915409/2/stock-illustration-5915409-vector-recycle-series- one.jpg&w=380&h=258&ei=QVaaT9elIYnZ4QS_1JjzDg&zoom=1&iact=hc&vpx=176&vpy=318&dur=77&hovh=184&hovw=272&tx=114&ty=65&sig=108860577945222874297&page=27&t bnh=130&tbnw=191&ndsp=36&ved=1t:429,r:12,s:953,i:189&biw=1422&bih=1036 http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&start=953&hl=el&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=caU83bShd 8KPGM:&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/stock-illustration-5915409-vector-recycle-series- one.php&docid=_xZpwQSMMy6gdM&imgurl=http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/5915409/2/stock-illustration-5915409-vector-recycle-series- one.jpg&w=380&h=258&ei=QVaaT9elIYnZ4QS_1JjzDg&zoom=1&iact=hc&vpx=176&vpy=318&dur=77&hovh=184&hovw=272&tx=114&ty=65&sig=108860577945222874297&page=27&t bnh=130&tbnw=191&ndsp=36&ved=1t:429,r:12,s:953,i:189&biw=1422&bih=1036 http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&start=69&hl=el&gbv=2&tbm=isch&tbnid=c9wIEoppDd39eM:&im grefurl=http://4ogymalimou.wordpress.com/2010/03/01/%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25BA%25CF%258D%25CE%25BA%25CE%25BB%25CF%2589%25CF%2583%25C E%25B7- %25CF%2580%25CE%25BB%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%258D/&docid=lytWnqtidokdXM&imgurl=http://4ogymalimou.files.wo rdpress.com/2010/03/recycli.jpg&w=470&h=353&ei=7laaT6yQAqvZ4QSv2K2wDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1120&vpy=541&dur=581&hovh=193&hovw=258&tx=141&ty=143&sig=108860 577945222874297&page=3&tbnh=150&tbnw=208&ndsp=38&ved=1t:429,r:11,s:69,i:28&biw=1422&bih=1036 http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&start=69&hl=el&gbv=2&tbm=isch&tbnid=c9wIEoppDd39eM:&im grefurl=http://4ogymalimou.wordpress.com/2010/03/01/%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25BA%25CF%258D%25CE%25BA%25CE%25BB%25CF%2589%25CF%2583%25C E%25B7- %25CF%2580%25CE%25BB%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%258D/&docid=lytWnqtidokdXM&imgurl=http://4ogymalimou.files.wo rdpress.com/2010/03/recycli.jpg&w=470&h=353&ei=7laaT6yQAqvZ4QSv2K2wDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1120&vpy=541&dur=581&hovh=193&hovw=258&tx=141&ty=143&sig=108860 577945222874297&page=3&tbnh=150&tbnw=208&ndsp=38&ved=1t:429,r:11,s:69,i:28&biw=1422&bih=1036 http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&start=330&hl=el&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=boFGqx3E7 IjYZM:&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/stock-photography-stock-photography-recycle-tree-image8462302&docid=LdXSWbP4- lu3LM&imgurl=http://www.dreamstime.com/recycle-tree- thumb8462302.jpg&w=400&h=400&ei=YVmaT9KEJ4j14QTZ0NTgDg&zoom=1&iact=hc&vpx=986&vpy=542&dur=331&hovh=224&hovw=224&tx=103&ty=125&sig=1088605779452228742 97&page=10&tbnh=166&tbnw=166&ndsp=39&ved=1t:429,r:24,s:330,i:139&biw=1422&bih=1036 http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&start=330&hl=el&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=boFGqx3E7 IjYZM:&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/stock-photography-stock-photography-recycle-tree-image8462302&docid=LdXSWbP4- lu3LM&imgurl=http://www.dreamstime.com/recycle-tree- thumb8462302.jpg&w=400&h=400&ei=YVmaT9KEJ4j14QTZ0NTgDg&zoom=1&iact=hc&vpx=986&vpy=542&dur=331&hovh=224&hovw=224&tx=103&ty=125&sig=1088605779452228742 97&page=10&tbnh=166&tbnw=166&ndsp=39&ved=1t:429,r:24,s:330,i:139&biw=1422&bih=1036 http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&start=406&hl=el&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=eij226LhIpc NhM:&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/stock-images-stock-images-earth-cartoon-recycle-symbol-image10166484&docid=o- IoDdZhPEdgyM&imgurl=http://www.dreamstime.com/earth-cartoon-with-recycle-symbol-thumb10166484.jpg&w=400&h=400&ei=vFmaT- 6lFauO4gS5hYWnDw&zoom=1&iact=rc&dur=467&sig=108860577945222874297&page=12&tbnh=153&tbnw=153&ndsp=38&ved=1t:429,r:3,s:406,i:92&tx=82&ty=45&biw=1422&bih=10 36 http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&start=406&hl=el&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=eij226LhIpc NhM:&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/stock-images-stock-images-earth-cartoon-recycle-symbol-image10166484&docid=o- IoDdZhPEdgyM&imgurl=http://www.dreamstime.com/earth-cartoon-with-recycle-symbol-thumb10166484.jpg&w=400&h=400&ei=vFmaT- 6lFauO4gS5hYWnDw&zoom=1&iact=rc&dur=467&sig=108860577945222874297&page=12&tbnh=153&tbnw=153&ndsp=38&ved=1t:429,r:3,s:406,i:92&tx=82&ty=45&biw=1422&bih=10 36 http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&start=252&hl=el&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=k0zkZTXXE pRRaM:&imgrefurl=http://www.suggestsoft.com/soft/jeux-mac/recycle/&docid=aBMJwW7jTJVCpM&imgurl=http://www.suggestsoft.com/images/jeux- mac/recycle.gif&w=646&h=505&ei=A1qaT7zPMITj4QTV_tC_Dw&zoom=1&iact=rc&dur=345&sig=108860577945222874297&page=8&tbnh=147&tbnw=188&ndsp=40&ved=1t:429,r:8,s:2 52,i:182&tx=117&ty=114&biw=1422&bih=1036 http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&start=252&hl=el&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=k0zkZTXXE pRRaM:&imgrefurl=http://www.suggestsoft.com/soft/jeux-mac/recycle/&docid=aBMJwW7jTJVCpM&imgurl=http://www.suggestsoft.com/images/jeux- mac/recycle.gif&w=646&h=505&ei=A1qaT7zPMITj4QTV_tC_Dw&zoom=1&iact=rc&dur=345&sig=108860577945222874297&page=8&tbnh=147&tbnw=188&ndsp=40&ved=1t:429,r:8,s:2 52,i:182&tx=117&ty=114&biw=1422&bih=1036


Κατέβασμα ppt "Ανακύκλωση!!!. Ανακυκλώσιμα υλικά… Μεγάλες οικιακές συσκευές. Χαρτί. Πλαστικό. Αλουμίνιο. Γυαλί. Ελαστικά αυτοκινήτων. Μπαταρίες. Φαγητά (λίπασμα). Ιατροτεχνολογικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google