Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μηχανική των Ρευστών Μηχανική ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ανάλυση Φαινομένων Μεταφοράς με το FEMLAB.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μηχανική των Ρευστών Μηχανική ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ανάλυση Φαινομένων Μεταφοράς με το FEMLAB."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ανάλυση Φαινομένων Μεταφοράς με το FEMLAB 3.1 (Μέρος 1) Διδάσκοντες : Ανδρέας Μπουντουβής – Άγγελος Παπαϊωάννου Επιμέλεια : Βενετία Ρήγου – Ανδρέας Στεφαδούρος

2 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Λίγα λόγια για το FEMLAB…

3 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Τι είναι... ? To FEMLAB είναι ένα υπολογιστικό πακέτο το οποίο, βασιζόμενο στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Method), επιλύει προβλήματα που περι- γράφονται μαθηματικά από διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους (PDEs) Έχοντας ορίσει το πρόβλημα, τα στάδια που ακολουθούνται για τον υπολογισμό της λύσης είναι : 1. Σχεδιασμός του χωρίου επίλυσης (Draw mode) 2. Προσδιορισμός των συνοριακών συνθηκών και των παραμέτρων του προβλήμα- τος (Physics mode) 3. Κατασκευή του πλέγματος διακριτοποίησης (Mesh mode) 4. Υπολογισμός της λύσης 5. Γραφική επεξεργασία των αποτελεσμάτων (Post-processing mode) 

4 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Πεδία Εφαρμογής Φαινόμενα μεταφοράς μάζας, ενέργειας και ορμής Ηλεκτρομαγνητισμός Οπτική Ακουστική Βιοτεχνολογία – Βιοϊατρική Μικρο-ηλεκτρομηχανικά συστήματα (ΜΕΜs) Ηλεκτρολυτικά κελιά, μπαταρίες, κυψελίδες καυσίμου (Fuel cells) κ.ά.... Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της COMSOL : http://www.comsol.com/showroom/gallery/ όπου παρουσιάζονται πολλά λυμένα παραδείγματα Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της COMSOL : http://www.comsol.com/showroom/gallery/ όπου παρουσιάζονται πολλά λυμένα παραδείγματα

5 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Εισαγωγή στο κεντρικό μενού 1. Draw 2. Physics 3. Mesh 4. Solve 5. Post-processing Βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος...

6 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Οδηγός πλοήγησης Επιλογή του είδους του μοντέλου Επιλογή του αριθμού των διαστάσεων του χωρίου Συνοπτική περιγραφή του προβλήματος Ονομασία εξαρτημένων μεταβλητών Ονομασία εφαρμογής Επιλογή των συναρτήσεων βάσης

7 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Η επιφάνεια εργασίας (2D) Πλήκτρα συντόμευσης για το σχεδιασμό διδιάστατου χωρίου

8 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Η επιφάνεια εργασίας (2D) Οι αντίστοιχες, καθώς και επιπρόσθετες, ρυθμίσεις για το σχεδιασμό της γεωμετρίας μπορούν να καθο- ριστούν χρησιμοποιώντας το μενού Draw

9 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Οι συνοριακές συνθήκες και οι παράμετροι του προβλήματος ορίζονται επιλέγοντας Physics Η επιφάνεια εργασίας (2D)

10 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Οι ρυθμίσεις για το πλέγμα διακριτοποίησης γίνονται επιλέγοντας Mesh. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εικονίδια : Η επιφάνεια εργασίας (2D)

11 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Οι ρυθμίσεις για το πλέγμα διακριτοποίησης γίνονται επιλέγοντας Mesh. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εικονίδια : Κατασκευή πλέγματος διακριτοποίησης Πύκνωση πλέγματος διακριτοποίησης σε ολόκληρο το χωρίο Πύκνωση πλέγματος διακριτοποίησης σε επιλεγμένη από το χρήστη περιοχή του χωρίου Η επιφάνεια εργασίας (2D)

12 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Η επιλογή του επιλύτη και ο προσδιορισμός της αρχικής εκτίμησης της λύσης γίνεται από το μενού Solve Η επιφάνεια εργασίας (2D)

13 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Η γραφική επεξεργασία των αποτελεσμάτων γίνεται από το μενού Postprocessing Η επιφάνεια εργασίας (2D)

14 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική


Κατέβασμα ppt "Μηχανική των Ρευστών Μηχανική ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ανάλυση Φαινομένων Μεταφοράς με το FEMLAB."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google