Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ανάλυση Φαινομένων Μεταφοράς με το FEMLAB 3.1 (Μέρος 1) Διδάσκοντες : Ανδρέας Μπουντουβής – Άγγελος Παπαϊωάννου Επιμέλεια : Βενετία Ρήγου – Ανδρέας Στεφαδούρος

2 Λίγα λόγια για το FEMLAB…

3 Τι είναι... ? To FEMLAB είναι ένα υπολογιστικό πακέτο το οποίο, βασιζόμενο στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Method), επιλύει προβλήματα που περι- γράφονται μαθηματικά από διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους (PDEs) Έχοντας ορίσει το πρόβλημα, τα στάδια που ακολουθούνται για τον υπολογισμό της λύσης είναι : 1. Σχεδιασμός του χωρίου επίλυσης (Draw mode) 2. Προσδιορισμός των συνοριακών συνθηκών και των παραμέτρων του προβλήμα- τος (Physics mode) 3. Κατασκευή του πλέγματος διακριτοποίησης (Mesh mode) 4. Υπολογισμός της λύσης 5. Γραφική επεξεργασία των αποτελεσμάτων (Post-processing mode)

4 Πεδία Εφαρμογής Φαινόμενα μεταφοράς μάζας, ενέργειας και ορμής
Ηλεκτρομαγνητισμός Οπτική Ακουστική Βιοτεχνολογία – Βιοϊατρική Μικρο-ηλεκτρομηχανικά συστήματα (ΜΕΜs) Ηλεκτρολυτικά κελιά, μπαταρίες, κυψελίδες καυσίμου (Fuel cells) κ.ά. ... Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της COMSOL : όπου παρουσιάζονται πολλά λυμένα παραδείγματα

5 Εισαγωγή στο κεντρικό μενού
1. Draw 2. Physics Βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος... 3. Mesh 4. Solve 5. Post-processing

6 Οδηγός πλοήγησης Επιλογή του αριθμού των διαστάσεων του χωρίου
Επιλογή του είδους του μοντέλου Ονομασία εξαρτημένων μεταβλητών Συνοπτική περιγραφή του προβλήματος Ονομασία εφαρμογής Επιλογή των συναρτήσεων βάσης

7 Η επιφάνεια εργασίας (2D)
Πλήκτρα συντόμευσης για το σχεδιασμό διδιάστατου χωρίου

8 Η επιφάνεια εργασίας (2D)
Οι αντίστοιχες, καθώς και επιπρόσθετες, ρυθμίσεις για το σχεδιασμό της γεωμετρίας μπορούν να καθο- ριστούν χρησιμοποιώντας το μενού Draw

9 Η επιφάνεια εργασίας (2D)
Οι συνοριακές συνθήκες και οι παράμετροι του προβλήματος ορίζονται επιλέγοντας Physics

10 Η επιφάνεια εργασίας (2D)
Οι ρυθμίσεις για το πλέγμα διακριτοποίησης γίνονται επιλέγοντας Mesh. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εικονίδια :

11 Η επιφάνεια εργασίας (2D)
Οι ρυθμίσεις για το πλέγμα διακριτοποίησης γίνονται επιλέγοντας Mesh. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εικονίδια : Κατασκευή πλέγματος διακριτοποίησης Πύκνωση πλέγματος διακριτοποίησης σε ολόκληρο το χωρίο Πύκνωση πλέγματος διακριτοποίησης σε επιλεγμένη από το χρήστη περιοχή του χωρίου

12 Η επιφάνεια εργασίας (2D)
Η επιλογή του επιλύτη και ο προσδιορισμός της αρχικής εκτίμησης της λύσης γίνεται από το μενού Solve

13 Η επιφάνεια εργασίας (2D)
Η γραφική επεξεργασία των αποτελεσμάτων γίνεται από το μενού Postprocessing

14


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google