Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα PISA Κύρια Φάση Έρευνας PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2015) Ενημέρωση Διευθυντών Σχολείων Οκτώβριος 2014 Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Κέντρο Εκπαιδευτικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα PISA Κύρια Φάση Έρευνας PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2015) Ενημέρωση Διευθυντών Σχολείων Οκτώβριος 2014 Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Κέντρο Εκπαιδευτικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα PISA Κύρια Φάση Έρευνας PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2015) Ενημέρωση Διευθυντών Σχολείων Οκτώβριος 2014 Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Δρ Πέτρος Γεωργιάδης Δρ Μοδεστίνα Μοδέστου

2 Σκοπός της συνάντησης  Γενική ενημέρωση για το Πρόγραμμα PISA  Ενημέρωση για τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα της Έρευνας PISA 2015  Υποχρεώσεις σχολείων  Προώθηση της Έρευνας στα σχολεία. Ενημερωτικό υλικό  Αποτελέσματα PISA 2012/ PISA 2015 Πιλοτική Φάση  Αποδεσμευμένο εξεταστικό υλικό (ασκήσεις εξοικείωσης)  Πρακτικά ζητήματα και ανάγκες που προκύπτουν για τη διεξαγωγή της έρευνας (εμπειρία Πιλοτικής Φάσης PISA 2015)  Τρόποι στήριξης της προσπάθειας από τις Διευθύνσεις των Σχολείων  Συζήτηση - Διευκρινίσεις - Επίλυση αποριών Εθνικό Κέντρο PISA 2015

3 Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα PISA Τι είναι;  Διεθνής Έρευνα που ξεκίνησε το 2000  Στην έρευνα PISA 2015 συμμετέχουν περισσότερες από 70 χώρες – 2 η συμμετοχή της Κύπρου  Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 3ετείς κύκλους (PISA 2015: 6 ος κύκλος) Από ποιον διοργανώνεται;  ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης)  Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της έρευνας έχει Διεθνής Κοινοπραξία οργανισμών  Σε κάθε χώρα υπάρχει το Εθνικό Κέντρο PISA Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Εθνικό Κέντρο PISA 2015

4 Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα PISA Τι αξιολογεί; Αξιολογεί την επίδοση στις φυσικές επιστήμες στα μαθηματικά στην κατανόηση κειμένου στη συνεργατική επίλυση προβλήματος (2015) Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Επίπεδα εγγραμματισμού

5 Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα PISA Επίπεδα εγγραμματισμού Το Πρόγραμμα χρησιμοποιεί επίπεδα εγγραμματισμού, για να περιγράψει τις κατηγορίες των δεξιοτήτων που είναι ικανοί να χρησιμοποιούν οι μαθητές στο κάθε επίπεδο για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Το επίπεδο 1 είναι το χαμηλότερο, ενώ το επίπεδο 6 το υψηλότερο Το επίπεδο 2 θεωρείται βασικό (baseline level) – Οι μαθητές που βρίσκονται στο επίπεδο αυτό μόλις αρχίζουν να παρουσιάζουν βασικές ικανότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν στο μέλλον να συμμετάσχουν αποτελεσματικά και δημιουργικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

6 Επίπεδα Εγγραμματισμού στο PISA 2012 Κάτω από το Επίπεδο 1 Επίπεδο 1Επίπεδο 2Επίπεδο 3Επίπεδο 4Επίπεδο 5Επίπεδο 6 Κύπρος19 %23 %25,5 %19,2 %9,6 %3,1 %0,6 % ΟΟΣΑ8 %15 %22,5 %23,7 %18,2 %9,3 %3,3 % Εθνικό Κέντρο PISA 2015 ΜαθηματικάΜαθηματικά 46 η από 65 χώρες Σαγκάη 55% Σιγκαπούρη 40% Σαγκάη 55% Σιγκαπούρη 40%

7 Επίπεδα Εγγραμματισμού στο PISA 2012 Κάτω από το Επίπεδο 1β Επίπεδο 1β Επίπεδο 1a Επίπεδο 2Επίπεδο 3Επίπεδο 4Επίπεδο 5Επίπεδο 6 Κύπρος 6,1% 9,7%17 % 25,1 % 24,9 %13,2 %3,5 %0,5 % ΟΟΣΑ1,3 %4,4 %12,3 %23,4 %29,1 %21,1 %7,3 %1,1 % Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Κατανόηση Κειμένου 44 η από 65 χώρες

8 Επίπεδα Εγγραμματισμού στο PISA 2012 Κάτω από το Επίπεδο 1 Επίπεδο 1Επίπεδο 2Επίπεδο 3Επίπεδο 4Επίπεδο 5Επίπεδο 6 Κύπρος 14,4 %23,7 %30,2 %21,3 %8,4 %1,8 %0,2 % ΟΟΣΑ 4,8 %13 %24,5 %28,8 %20,5 %7,2 %1,2 % Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Φυσικές Επιστήμες 50 η από 65 χώρες

9 Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα PISA Σε ποιους απευθύνεται; 15χρονους μαθητές (τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) Το κριτήριο επιλογής των μαθητών αφορά αυστηρά στην ηλικία των παιδιών άσχετα με την τάξη στην οποία φοιτούν. Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Ποια τα κίνητρα των μαθητών;  ΔΕΝ συνδέεται με καμία μορφή βαθμολόγησης του σχολείου  ΔΕΝ ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στους μαθητές  Καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στην έρευνα  Εσωτερική παρώθηση για επιτυχία

10 Κύρια Φάση PISA 2015 Δράσεις ενημέρωσης – Ενημερωτικές συναντήσεις Ιούλιος 2014 – ενημέρωση ΕΜΕ και Ακαδημαϊκών Οκτώβριος 2014 – ενημέρωση Διευθυντών Δεκέμβριος 2014 – ενημέρωση Συντονιστών Σχολείων Ιανουάριος 2015 – ενημέρωση καθηγητών Πληροφορικής – Υλικό προώθησης της έρευνας PISA 2015 Αφίσες, τρίπτυχα, ιστοσελίδα, επιστολή προς τους γονείς Εθνικό Κέντρο PISA 2015

11 Κύρια Φάση PISA 2015 Εξεταστική Περίοδος Εθνικό Κέντρο PISA 2015 2 Μαρτίου – 24 Απριλίου 2015  Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου θα ετοιμαστεί από το Εθνικό Κέντρο PISA.  ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις τεκμηριωμένου κωλύματος θα εξετάζεται η δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας. Σημ. 1. Λαμβάνονται υπόψη οι αργίες και οι εορτασμοί για τις εθνικές επετείους. 2. Κατά κανόνα, οι τελευταίες μέρες της εξεταστικής περιόδου αφήνονται σκόπιμα κενές.

12 Κύρια Φάση PISA 2015 Ποια σχολεία συμμετέχουν; Εθνικό Κέντρο PISA 2015  Κριτήρια επιλογής σχολείων: Όλα τα Δημόσια - ΕΛΛΗΝΙΚΑ με επιλέξιμους μαθητές (Λύκεια, Εξατάξια Γυμνάσια, Τριτάξια Γυμνάσια και Τεχνικές Σχολές) Όλα τα Ιδιωτικά – ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ με επιλέξιμους μαθητές TSG: Ελάχιστος Αριθμός Σχολείων= 150

13 Εργαλεία συλλογής δεδομένων Εθνικό Κέντρο PISA 2015 δοκίμιο αξιολόγησης* - φυσικές επιστήμες - μαθηματικά - κατανόηση κειμένου - συνεργατική επίλυση προβλήματος *42 διαφορετικοί «τύποι δοκιμίου»/συνδυασμοί ασκήσεων ερωτηματολόγιο μ αθητή σ χολείου 2 ώρες 30 λεπτά 60 λεπτά Η έρευνα PISA 2015 σηματοδοτεί την πλήρη μετάβαση σε ηλεκτρονική χορήγηση της εξέτασης στον Η/Υ

14 Δείγμα μαθητών & ανάγκες σε Εργαστήρια Η/Υ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Ελληνόφωνα)  Δείγμα: 100 μαθητές (μέγιστο)  τέσσερα/πέντε εργαστήρια Η/Υ ή  δύο μέρες χορήγησης Τα εργαστήρια Η/Υ θα πρέπει να είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας της εξέτασης. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

15 Πρόγραμμα Ημέρας Διεξαγωγής της Εξέτασης (προκαταρκτικό) Εθνικό Κέντρο PISA 2015

16 Διευκρίνιση  Η χορήγηση των δοκιμίων θα γίνει από προσωπικό που θα ορίσει και θα εκπαιδεύσει το Εθνικό Κέντρο PISA – όχι από καθηγητές.  Καθηγητές: Επιτήρηση Εθνικό Κέντρο PISA 2015

17 Εξοπλισμός – Η/Υ  Η πετυχημένη διεξαγωγή της έρευνας στηρίζεται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στους Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν.  Οι Η/Υ θα πρέπει να ελεγχθούν με τη χρήση ειδικού λογισμικού, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους.  Αν υπολείπεται μικρός αριθμός Η/Υ: χρήση φορητών υπολογιστών  Αν υπολείπεται μεγάλος αριθμός Η/Υ: χορήγηση της εξέτασης σε δύο μέρες, αντί μίας.  Ιδιαίτερα σημαντική η συνεργασία των Καθηγητών Πληροφορικής: – α) για την έγκαιρη διενέργεια ελέγχων στους Η/Υ και για την υποβολή αξιόπιστων στοιχείων – β) για την ομαλή χορήγηση την ημέρα της εξέτασης Εθνικό Κέντρο PISA 2015

18 Ρόλος & υποχρεώσεις σχολείων Μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2014 θα πρέπει να οριστούν: α) Συντονιστής Σχολείου β) Υπεύθυνος Καθηγητής Πληροφορικής (Παρ. βλ. Εγκύκλιο: dme7293 2/9/14 ) Γνώσεις Η/Υ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Εμπλεκόμενη ειδικότητα Ενδιαφέρον, Οργανωτικές Ικανότητες Καλές διαπροσωπικές σχέσεις Όχι κατ’ ανάγκη Β.Δ. Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Κριτήρια Επιλογής Συντονιστή Σχολείου:

19 Συντονιστής Σχολείου Ο Συντονιστής Σχολείου θα είναι υπεύθυνος, ανάμεσα σε άλλα, για: την τακτική επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο PISA (ΚΕΕΑ) την έγκαιρη υποβολή του ονομαστικού καταλόγου με τους επιλέξιμους μαθητές (ΟΛΟΙ όσοι γεννήθηκαν το 1999) την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας εξαίρεσης μαθητών που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες, στη βάση κριτηρίων τη συνεργασία με τους καθηγητές Πληροφορικής για τους τεχνικούς ελέγχους των Η/Υ - Έγκαιρη υποβολή αξιόπιστων στοιχείων την προώθηση/στήριξη της έρευνας στο σχολείο (προς καθηγητές και μαθητές) τη συνεργασία και το συντονισμό με τους Υπεύθυνους Χορήγησης Δοκιμίου, την ημέρα της εξέτασης Εθνικό Κέντρο PISA 2015

20 Συντονιστής Σχολείου Ενημερωτική Συνάντηση Συντονιστών Σχολείων: Λευκωσία: 8 Δεκεμβρίου 2014 (Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος) Λεμεσός: 10 Δεκεμβρίου 2014 (Λεμεσός, Πάφος) Στη συνάντηση θα δοθούν: Αναλυτικός Οδηγός Συντονιστή Σχολείου, στον οποίο θα περιγράφονται όλες οι διαδικασίες της έρευνας. Ενημερωτικό Υλικό για τους μαθητές/γονείς Διάφορα Έντυπα Εθνικό Κέντρο PISA 2015

21 Ρόλος σχολείων – Στήριξη από Διευθυντές Προπαρασκευαστικές Ενέργειες  Καλλιέργεια θετικού κλίματος ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές – Συμβολή Υπευθύνου Τμήματος  Αξιοποίηση ενημερωτικού υλικού (τρίπτυχα, αφίσες, ιστοσελίδα)  Ενίσχυση της σοβαρής αντιμετώπισης της εξέτασης – περιορισμός φαινομένου αναπάντητων ερωτημάτων  Ενημέρωση, ενθάρρυνση (και έλεγχος…) της αξιοποίησης του αποδεσμευμένου εξεταστικού υλικού από τους καθηγητές των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων.  Στήριξη Συντονιστή Σχολείου Εθνικό Κέντρο PISA 2015

22 Ρόλος σχολείων – Στήριξη από Διευθυντές Ενημέρωση Γονέων  Θα δοθεί επιστολή προς τους γονείς, η οποία θα αποσταλεί λίγες μέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου  Συναίνεση γονέων  Δικαίωμα άρνησης συμμετοχής Εθνικό Κέντρο PISA 2015

23 Ρόλος σχολείων – Στήριξη από Διευθυντές Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης  Σαφείς (…εώς αυστηρές) οδηγίες για τήρηση των διαδικασιών και των χρονοδιαγραμμάτων την ημέρα της εξέτασης  Εξασφάλιση επιτήρησης από καθηγητές του σχολείου κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης (πρόγραμμα/σε όλες τις αίθουσες)  Ονομαστικός κατάλογος μαθητών στην είσοδο της αίθουσας  Ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα του διαλείμματος και της πρόωρης αποχώρησης μαθητών – Κοινή πολιτική από όλους  Εξασφάλιση του απαραίτητου υποστηρικτικού υλικού για την ημέρα της εξέτασης (π.χ. γραφική ύλη, υπολογιστικές μηχανές, λογοτεχνικά βιβλία/περιοδικά)  Κινητά τηλέφωνα – Ότι ισχύει στις Παγκύπριες Εξετάσεις Εθνικό Κέντρο PISA 2015

24 Ρόλος σχολείων – Στήριξη από Διευθυντές Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης  Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλιστεί ψηλό ποσοστό συμμετοχής την ημέρα της εξέτασης  Ενδεχόμενος μεγάλος αριθμός απουσιών θα έχει ως αποτέλεσμα: α) την ανάγκη διοργάνωσης συμπληρωματικής εξέτασης στο σχολείο, β) τη μη συμπερίληψη των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου σχολείου στα δεδομένα της χώρας  Χαμηλά ποσοστά συμμετοχής δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις αναλύσεις των δεδομένων της χώρας. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

25 Εμπιστευτικό Υλικό

26 Στοιχεία Μαθητών Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Δημόσια Σχολεία (25)Ιδιωτικά Σχολεία (15) Μαθητές Δείγματος 2250660 Μαθητές που συμμετείχαν 209593,11%59690,30% Μαθητές N/P (εξαιρέσεις & αρνήσεις γονέων) 632,80%284,24% Απουσίες 924,09%365,46%

27 Στοιχεία για κενές απαντήσεις Εθνικό Κέντρο PISA 2015 CBA Δημόσια ΣχολείαΙδιωτικά Σχολεία Φυσικές Επιστήμες (N) 21%9% Φυσικές Επιστήμες (T) 19%9% Μαθηματικά (T) 21%10% Κατανόηση Κειμένου (T) 13%7% Επίλυση Προβλήματος (T)0%0% PBA (έντυπη μορφή)9%- Ερωτηματολόγιο Μαθητή4%3%

28 Ενδεικτικά αποτελέσματα

29

30

31 Αποδεσμευμένο Εξεταστικό Υλικό - Released Material Δείγματα ασκήσεων από δοκίμια προηγούμενων ερευνών που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα

32 http://www.pisa.oecd.orghttp://www.pisa.oecd.org ‘What PISA produces?’

33 Αξιοποίηση αποδεσμευμένου εξεταστικού υλικού Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Προβλήματα: α) απουσία αποδεσμευμένου υλικού στη νέα ηλεκτρονική μορφή του PISA 2015 β) απουσία δειγμάτων ασκήσεων Συνεργατικής Επίλυσης Προβλήματος Ωστόσο, το αποδεσμευμένο εξεταστικό υλικό είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ χρήσιμο για σκοπούς εξοικείωσης των μαθητών με το περιεχόμενο και τη φύση των ασκήσεων της αξιολόγησης PISA. Δόθηκαν σχετικές οδηγίες

34 Εθνικό Κέντρο PISA 2015 http://www.pi.ac.cy/keea/pisa2015/ http://www.moec.gov.cy/dme/pisa.html (θέματα ασκήσεων που έχουν δημοσιοποιηθεί) http://www.pisa.oecd.org Ενημέρωση για το Πρόγραμμα PISA:

35 Επικοινωνία με Εθνικό Κέντρο PISA 2015: Εθνικό Κέντρο PISA 2015 email: pisa_cyschools@cyearn.pi.ac.cy Εθνικός Διαχειριστής: Γιασεμίνα Καραγιώργη (22 402317) Συντονιστική Ομάδα: Πέτρος Γεωργιάδης (22 402458) Μοδεστίνα Μοδέστου (22 402456) Άντρος Πολυδώρου (Θέματα Η/Υ) (22 402455) Φαξ: 22 560118

36  Ερωτήσεις - Προβληματισμοί - Εισηγήσεις Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Συζήτηση

37 Πρόγραμμα PISA Κύρια Φάση Έρευνας PISA 2015 Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα PISA Κύρια Φάση Έρευνας PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2015) Ενημέρωση Διευθυντών Σχολείων Οκτώβριος 2014 Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Κέντρο Εκπαιδευτικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google