Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα PISA Πιλοτική Φάση Έρευνας PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2014) Ενημέρωση Συντονιστών Σχολείου PISA 2015 08 Ιανουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο PISA 2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα PISA Πιλοτική Φάση Έρευνας PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2014) Ενημέρωση Συντονιστών Σχολείου PISA 2015 08 Ιανουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο PISA 2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα PISA Πιλοτική Φάση Έρευνας PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2014) Ενημέρωση Συντονιστών Σχολείου PISA 2015 08 Ιανουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Δρ Πέτρος Γεωργιάδης Δρ Μοδεστίνα Μοδέστου

2 Σκοπός της συνάντησης  Γενική ενημέρωση για το Πρόγραμμα PISA  Ενημέρωση για τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα  Οδηγός Συντονιστή Σχολείου  Σημαντικά έντυπα – Υποβολή Στοιχείων  Υποχρεώσεις σχολείων  Προώθηση της Έρευνας στα σχολεία - Ενημερωτικό υλικό  Αποδεσμευμένο εξεταστικό υλικό (ασκήσεις εξοικείωσης)  Συζήτηση - Διευκρινίσεις - Επίλυση αποριών Εθνικό Κέντρο PISA 2015

3 1. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα PISA • Τι είναι;  Διεθνής Έρευνα που ξεκίνησε το 2000  Στην έρευνα PISA 2015 συμμετέχουν περισσότερες από 70 χώρες – 2 η συμμετοχή της Κύπρου  Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 3ετείς κύκλους (PISA 2015: 6 ος κύκλος) • Από ποιον διοργανώνεται;  ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης)  Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της έρευνας έχει Διεθνής Κοινοπραξία οργανισμών  Σε κάθε χώρα υπάρχει το Εθνικό Κέντρο PISA • Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Εθνικό Κέντρο PISA 2015

4 1. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα PISA • Τι αξιολογεί; Αξιολογεί την επίδοση στις φυσικές επιστήμες στα μαθηματικά στην κατανόηση κειμένου στη συνεργατική επίλυση προβλήματος (2015) • Σε ποιους απευθύνεται; 15χρονους μαθητές (τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) Το κριτήριο επιλογής των μαθητών αφορά αυστηρά στην ηλικία των παιδιών άσχετα με την τάξη στην οποία φοιτούν. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

5 1.1. Συντονιστής Σχολείου PISA 2015 Ο Συντονιστής Σχολείου θα είναι υπεύθυνος, ανάμεσα σε άλλα, για: • την τακτική επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο PISA 2015 (ΚΕΕΑ) • την έγκαιρη υποβολή του ονομαστικού Kαταλόγου Eπιλέξιμων Mαθητών (ΟΛΟΙ όσοι γεννήθηκαν το 1998) • την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας “εξαίρεσης” μαθητών που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες (στη βάση κριτηρίων), συμπληρώνοντας το Έντυπο Επιλέξιμων Μαθητών • τη συνεργασία με τους καθηγητές Πληροφορικής για τους τεχνικούς ελέγχους των Η/Υ - Έγκαιρη υποβολή αξιόπιστων στοιχείων • την προώθηση/στήριξη της Έρευνας στο σχολείο (προς καθηγητές και μαθητές) • τη συνεργασία και τον συντονισμό με τους Υπεύθυνους Χορήγησης Δοκιμίου πριν και κατά την ημέρα της εξέτασης Εθνικό Κέντρο PISA 2015

6 1.2. Εξεταστική Περίοδος Εθνικό Κέντρο PISA 2015 3 Μαρτίου – 11 Απριλίου 2014  Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου θα ετοιμαστεί από το Εθνικό Κέντρο PISA.  ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις τεκμηριωμένου κωλύματος θα εξετάζεται η δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την ετοιμασία του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου απαιτείται η έγκαιρη υποβολή στοιχείων από τους Συντονιστές Σχολείου!

7 1.3. Εργαλεία συλλογής δεδομένων Εθνικό Κέντρο PISA 2015 δοκίμιο αξιολόγησης* - φυσικές επιστήμες - μαθηματικά - κατανόηση κειμένου - συνεργατική επίλυση προβλήματος *42 διαφορετικοί «τύποι δοκιμίου»/συνδυασμοί ασκήσεων ερωτηματολόγιο μ αθητή σ χολείου 2 ώρες 30 λεπτά 60 λεπτά Η έρευνα PISA 2015 σηματοδοτεί την πλήρη μετάβαση σε ηλεκτρονική χορήγηση της εξέτασης στον Η/Υ

8 Ειδικά για την Πιλοτική Φάση PISA 2015 (Μαρ-Απρ 14) • Ένα μέρος του δείγματος των μαθητών (23%), σε κάθε σχολείο, θα παρακαθίσει στην εξέταση ΓΡΑΠΤΩΣ αντί στον Η/Υ. • Οι μαθητές αυτοί θα επιλεγούν τυχαία με τη χρήση ειδικού λογισμικού. • Κατά συνέπεια, θα πρέπει: α) να προετοιμαστούν κατάλληλα οι μαθητές ώστε να περιοριστούν οι ενδεχόμενες αντιδράσεις όσων επιλεγούν για τη γραπτή εξέταση. β) να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις για τους χώρους διεξαγωγής της εξέτασης (δηλ. εργαστήρια Η/Υ και αίθουσα διδασκαλίας) Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Μόνο για τα σχολεία που εξετάζονται στα Ελληνικά:

9 1.4. Δείγμα μαθητών & Ανάγκες σε Αίθουσες / Εργαστήρια ΗΥ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - Ελληνικά Δείγμα: 90 μαθητές  21 μαθ: Γραπτή αξιολόγησημία αίθουσα δ/λίας  69 μαθ: Αξιολόγηση στους ΗΥτρία (;) εργαστήρια ΗΥ  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - Αγγλικά Δείγμα: 60 μαθητές  60 μαθ: Αξιολόγηση στους ΗΥδύο/τρία (;) εργαστήρια ΗΥ Οι αίθουσες και τα εργαστήρια Η/Υ θα πρέπει να είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας της εξέτασης. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

10 1.5. Πρόγραμμα Ημέρας Διεξαγωγής της Εξέτασης Αξιολόγηση στους Η/Υ Εθνικό Κέντρο PISA 2015

11 1.6. Πρόγραμμα Ημέρας Διεξαγωγής της Εξέτασης Γραπτή Αξιολόγηση Εθνικό Κέντρο PISA 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά μόνο τα ΔΗΜΟΣΙΑ σχολεία

12 Ετοιμασία του Καταλόγου Επιλέξιμων Μαθητών (καταγράφονται όλοι οι μαθητές του σχολείου που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, δηλ. που γεννήθηκαν το 1998) Διαγνωστικός Έλεγχος στους ΗΥ του σχολείου και συμπλήρωση του Εντύπου Καταχώρησης Αποτελεσμάτων του Διαγνωστικού Ελέγχου ΗΥ σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή Πληροφορικής 2. Προκαταρκτικές Εργασίες Ο Κατάλογος Επιλέξιμων Μαθητών και το Έντυπο Καταχώρησης Αποτελεσμάτων του Διαγνωστικού Ελέγχου ΗΥ, θα πρέπει να αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο PISA 2015 μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο PISA 2015

13 2.1. Ετοιμασία Καταλόγου Επιλέξιμων Μαθητών  Να εντοπίσετε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές του σχολείου σας που πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας: δηλ. να έχουν γεννηθεί μεταξύ 01/01/1998 και 31/12/1998  Να καταγράψετε κάθε έναν επιλέξιμο μαθητή χρησιμοποιώντας τον Κατάλογο Επιλέξιμων Μαθητών Το σχετικό έντυπο υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: http://www.pi.ac.cy/keea/pisa2015/ (Σύνδεσμος «Συντονιστής Σχολείου») Ο Κατάλογος Επιλέξιμων Μαθητών πρέπει να σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση pisa_cyschools@cyearn.pi.ac.cy μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2014. Στο όνομα του συμπληρωμένου αρχείου που θα αποστείλετε θα πρέπει να εμφανίζεται και το όνομα του Σχολείου σας! π.χ. CY6_GEN_FTStudentTeacherList_1_ell_QCY_Lykeio_Troodous Εθνικό Κέντρο PISA 2015

14 «Πρόγραμμα Σπουδών» (σελ.9) Ιδιωτικά Σχολεία=1 Λύκεια = 2 Τεχνικές Σχολες=3 Κριτήριο συμμετοχής στο PISA «Έτος» Γ΄ Γυμνασίου = 9 Δ΄ Γυμνασίου = 9 Α΄ Λυκείου = 10 «Φύλο» – Προσοχή! Κορίτσι = 1, Αγόρι = 2 «Όνομα Μαθητή» & «Ημερομηνία Γέννησης» Από τις Γραμματείες - (ΑΒΑΚΕΙΟΝ) 2.1. Ετοιμασία Καταλόγου Επιλέξιμων Μαθητών

15 Κωδικοί για χρήση στη στήλη ΕΕΑ στον Κατάλογο Επιλέξιμων Μαθητών ΠΡΟΣΟΧΗ! • Όσοι μαθητές δηλώνονται στον Κατάλογο Επιλέξιμων Μαθητών ως μαθητές με ΕΕΑ, ΔΕΝ σημαίνει ότι εξαιρούνται από την εξέταση! • Η (τεκμηριωμένη) απόφαση για εξαίρεση κάποιων μαθητών θα ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο (κατά τη συμπλήρωση του Εντύπου Επιλεγμένων Μαθητών). 2.1. Ετοιμασία Καταλόγου Επιλέξιμων Μαθητών Εθνικό Κέντρο PISA 2015

16 2.2. Διαγνωστικός Έλεγχος Συστήματος ΗΥ  Συλλογή πληροφοριών τεχνικής φύσεως για τους ΗΥ του σχολείου: ο αριθμός των ΗΥ, ανά εργαστήριο, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι (και κατάλληλοι) για τη διεξαγωγή της Αξιολόγησης στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή  Θα απαιτηθεί η συμβολή μέλους του προσωπικού με γνώσεις για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ΗΥ (Υπεύθυνος Καθηγητής Πληροφορικής για το PISA 2015)  Ο Διαγνωστικός Έλεγχος Συστήματος στους ΗΥ θα γίνει στη βάση γραπτών οδηγιών, τις οποίες θα παραδώσει ο Συντονιστής Σχολείου στο άτομο που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο  Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου ΔΕΝ μπορεί να ετοιμαστεί, αν δεν υποβληθούν από όλα τα σχολεία τα αποτελέσματα του Διαγνωστικού Ελέγχου ΗΥ! Εθνικό Κέντρο PISA 2015

17 Το Έντυπο Καταχώρησης Αποτελεσμάτων του Διαγνωστικού Ελέγχου Συστήματος πρέπει να σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: pisa_cyschools@cyearn.pi.ac.cy μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2014.

18 • Παραλαβή και έλεγχος υλικού που θα σταλεί από το ΚΕΕΑ Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών (καταγράφονται όλοι οι μαθητές που έχουν επιλεγεί) Έντυπα Παρουσιών (καταγράφονται οι μαθητές ανά είδος χορήγησης) Κωδικός Πρόσβασης για ηλεκτρονική συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου του Σχολείου Ενημερωτικό υλικό για το Πρόγραμμα PISA 3. Πριν από την εξέταση (2-3 εβδομάδες) Το υλικό της Αξιολόγησης του Προγράμματος PISA θα σταλεί στους Υπεύθυνους Χορήγησης Δοκιμίου Εθνικό Κέντρο PISA 2015

19  Να ελέγξετε και να ενημερώσετε το Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών  Να ελέγξετε τα Έντυπα Παρουσιών  Να δώσετε τον Κωδικό Πρόσβασης για το Ερωτηματολόγιο Σχολείου στη Διεύθυνση του Σχολείου  Να οργανώσετε και να επιβεβαιώσετε το πρόγραμμα της ημέρας της εξέτασης με το προσωπικό του σχολείου και με τον Υπεύθυνο Χορήγησης Δοκιμίου (Πρακτικά ζητήματα, π.χ. ημερομηνίες και ώρες εξέτασης, μετακινήσεις μαθητών, επιτήρηση, διάλειμμα, αποχώρηση κ.ά.)  Να ενημερώσετε προσωπικό σχολείου, μαθητές και γονείς  Να βεβαιωθείτε ότι το Ερωτηματολόγιο Σχολείου απαντήθηκε ΠΡΙΝ από την ημέρα της εξέτασης 3. Πριν από την εξέταση (2-3 εβδομάδες) Εθνικό Κέντρο PISA 2015

20 • Το Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών παρουσιάζει όλους τους μαθητές του σχολείου που έχουν επιλεγεί με τυχαία δειγματοληψία για να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση • Θα πρέπει: (α) να ελέγξετε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στο έντυπο και να κάνετε τυχόν διορθώσεις (β) να συμπληρώσετε τη στήλη N/P PISA για να υποδείξετε τους μαθητές που τελικά θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία Δηλαδή, σε αυτό ακριβώς το στάδιο μπορείτε να εξαιρέσετε κάποιους μαθητές λόγω Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΑ) ή για άλλους λόγους, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. 3.1. Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών Εθνικό Κέντρο PISA 2015

21 Έλεγχος στοιχείων

22 Κωδικοί για χρήση στη στήλη N/P PISA στο Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρει κάποιος μαθητής κωδικό «3» στη στήλη N/P PISA και να εξαιρεθεί από την εξέταση, θα πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένα κριτήρια: 3.1. Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών Εθνικό Κέντρο PISA 2015

23

24 • Τα Έντυπα Παρουσιών συμπληρώνονται από τους Υπεύθυνους Χορήγησης Δοκιμίου την ημέρα της εξέτασης. ΟΧΙ από τον Συντονιστή Σχολείου! • Τα Έντυπα Παρουσιών αποστέλλονται πριν από την εξέταση στον Συντονιστή Σχολείου για να γνωρίζει σε ποιον τύπο χορήγησης έχει οριστεί να συμμετάσχει ο κάθε μαθητής (π.χ. Γραπτή Αξιολόγηση ή Αξιολόγηση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή) • Το Έντυπο Παρουσιών θα καθορίσει και την αίθουσα στην οποία θα πρέπει να παρουσιαστεί ο κάθε μαθητής 3.2. Έντυπα Παρουσιών Εθνικό Κέντρο PISA 2015

25 3.2. Έντυπα Παρουσιών

26 3.3. Ερωτηματολόγιο Σχολείου PISA 2015  Το Ερωτηματολόγιο Σχολείου συμπληρώνεται ηλεκτρονικά (στο διαδίκτυο) από τον Διευθυντή του σχολείου ή από άλλο μέλος της διευθυντικής ομάδας.  Για τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Σχολείου απαιτείται η χρήση ειδικού Κωδικού Πρόσβασης.  Ο Κωδικός Πρόσβασης για το Ερωτηματολόγιο Σχολείου θα αποσταλεί στον Συντονιστή Σχολείου για να τον παραδώσει στο αρμόδιο πρόσωπο.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο Συντονιστής Σχολείου πρέπει να βεβαιωθεί ότι το Ερωτηματολόγιο Σχολείου θα έχει συμπληρωθεί ΠΡΙΝ από την ημέρα της εξέτασης. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

27 3.4. Ενημερωτικό Υλικό PISA 2015  Έχουν ήδη δοθεί αφίσες σε όλους τους Διευθυντές Σχολείων  Ενημερωτικά τρίπτυχα – να δοθούν ένα σε κάθε μαθητή που θα επιλεγεί να συμμετάσχει  Θα ετοιμαστεί επιστολή ενημέρωσης των γονιών των μαθητών που θα επιλεγούν, η οποία θα σταλεί ως εγκύκλιος από τις ΔΜΕ/ΔΜΤΕΕ. Η επιστολή να δοθεί στους μαθητές λίγες μέρες πριν από την ημέρα της εξέτασης.  Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)  www.pi.ac.cy/keea/pisa2015/ Εθνικό Κέντρο PISA 2015

28 3.5. Σύνοψη Σημαντικών Εντύπων / Εγγράφων  Κατάλογος Επιλέξιμων Μαθητών  Έντυπο Καταχώρησης Αποτελεσμάτων Διαγνωστικού Ελέγχου Συστήματος ΗΥ  Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών  Έντυπα Παρουσιών  Κωδικοί Πρόσβασης για το Ερωτηματολόγιο Σχολείου Εθνικό Κέντρο PISA 2015

29  Να παραδώσετε, πριν από την εξέταση, το ενημερωμένο Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών και τα Έντυπα Παρουσιών στον Υπεύθυνο Χορήγησης Δοκιμίου (ΥΧΔ)  Να προμηθεύσετε τους ΥΧΔ με τα υλικά που θα χρειαστούν  Να παραμείνετε στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης  Να επιβλέψετε την επιτήρηση των μαθητών από προσωπικό του σχολείου  Να εξασφαλίσετε βοήθεια προς τους ΥΧΔ για την Αξιολόγηση στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Καθηγητής Πληροφορικής)  Στο τέλος της εξέτασης να παραλάβετε τον Φάκελο Σχολείου από τον ΥΧΔ  Να κάνετε διευθετήσεις για συμπληρωματική εξέταση (αν χρειάζεται). 4. Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης Εθνικό Κέντρο PISA 2015

30 4. Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης  Ώρα άφιξης των Υπεύθυνων Χορήγησης Δοκιμίου στο σχολείο: 08:00  ΟΙ ΥΧΔ Θα πρέπει να συναντηθούν με τον Συντονιστή Σχολείου τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση!  Προτεινόμενη ώρα έναρξης της διαδικασίας της εξέτασης: 09:15 (3 η περίοδος)  Ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των διαλειμμάτων και της αποχώρησης των μαθητών! Εθνικό Κέντρο PISA 2015

31 5. Ρόλος σχολείων Προπαρασκευαστικές Ενέργειες  Καλλιέργεια θετικού κλίματος ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές – Συμβολή Υπευθύνου Τμήματος  Αξιοποίηση ενημερωτικού υλικού (τρίπτυχα, αφίσες, ιστοσελίδα)  Ενίσχυση της σοβαρής αντιμετώπισης της εξέτασης – περιορισμός φαινομένου αναπάντητων ερωτημάτων  Ενημέρωση και ενθάρρυνση για αξιοποίηση του αποδεσμευμένου εξεταστικού υλικού από τους καθηγητές των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων. Ενημέρωση Γονέων  Θα ετοιμαστεί επιστολή προς τους γονείς, η οποία θα αποσταλεί λίγες μέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου  Συναίνεση γονέων (Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)  Δικαίωμα άρνησης συμμετοχής Εθνικό Κέντρο PISA 2015

32 5. Ρόλος σχολείων (Διευθυντές) Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης  Σαφείς (…εώς αυστηρές) οδηγίες για τήρηση των διαδικασιών και των χρονοδιαγραμμάτων την ημέρα της εξέτασης  Εξασφάλιση επιτήρησης από καθηγητές του σχολείου κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης (πρόγραμμα/σε όλες τις αίθουσες)  Ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα του διαλείμματος και της πρόωρης αποχώρησης μαθητών – Κοινή πολιτική από όλους  Εξασφάλιση του απαραίτητου υποστηρικτικού υλικού για την ημέρα της εξέτασης (π.χ. γραφική ύλη, υπολογιστικές μηχανές, λογοτεχνικά βιβλία/περιοδικά)  Κινητά τηλέφωνα – Ότι ισχύει στις Παγκύπριες Εξετάσεις Εθνικό Κέντρο PISA 2015

33 5. Ρόλος σχολείων Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης  Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλιστεί ψηλό ποσοστό συμμετοχής την ημέρα της εξέτασης  Ενδεχόμενος μεγάλος αριθμός απουσιών θα έχει ως αποτέλεσμα: α) την ανάγκη διοργάνωσης συμπληρωματικής εξέτασης στο σχολείο, β) τη μη συμπερίληψη των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου σχολείου στα δεδομένα της χώρας  Χαμηλά ποσοστά συμμετοχής δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις αναλύσεις των δεδομένων της χώρας. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

34 6. Αποδεσμευμένο Εξεταστικό Υλικό - Released Material Δείγματα ασκήσεων από δοκίμια προηγούμενων ερευνών που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα

35 http://www.pisa.oecd.orghttp://www.pisa.oecd.org ‘What PISA produces?’

36 6. Αξιοποίηση αποδεσμευμένου εξεταστικού υλικού Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Προβλήματα: α) απουσία αποδεσμευμένου υλικού στη νέα ηλεκτρονική μορφή του PISA 2015, στα ελληνικά β) απουσία δειγμάτων ασκήσεων Συνεργατικής Επίλυσης Προβλήματος Ωστόσο, το αποδεσμευμένο εξεταστικό υλικό είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ χρήσιμο για σκοπούς εξοικείωσης των μαθητών με το περιεχόμενο και τη φύση των ασκήσεων της αξιολόγησης PISA. α) Οι καθηγητές να αξιοποιήσουν στα μαθήματά τους τουλάχιστον μία άσκηση τον μήνα, ανά ειδικότητα. β) Να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να εξασκηθούν με το υλικό, στον ελεύθερό τους χρόνο.

37 7. Διαγνωστικός Έλεγχος Συστήματος ΗΥ  Οδηγίες για τη διενέργεια του Διαγνωστικού Ελέγχου Συστήματος (System Diagnostic) των ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου και τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

38 http://www.pi.ac.cy/keea/pisa2015/ http://www.moec.gov.cy/dme/pisa.html (θέματα ασκήσεων που έχουν δημοσιοποιηθεί) http://www.pisa.oecd.org Ενημέρωση για το Πρόγραμμα PISA:

39 Επικοινωνία με Εθνικό Κέντρο PISA 2015: Εθνικό Κέντρο PISA 2015 email: pisa_cyschools@cyearn.pi.ac.cy Εθνικός Διαχειριστής: Γιασεμίνα Καραγιώργη (22 402317) Συντονιστική Ομάδα: Πέτρος Γεωργιάδης (22 402458) Μοδεστίνα Μοδέστου (22 402456) Θέκλα Λαμπριανού-Αφαντίτη (22 402457) Άντρος Πολυδώρου (Θέματα Η/Υ) (22 402455) Φαξ: 22 560118

40  Ερωτήσεις - Εισηγήσεις Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Συζήτηση

41 Πρόγραμμα PISA Πιλοτική Φάση Έρευνας PISA 2015 Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα PISA Πιλοτική Φάση Έρευνας PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2014) Ενημέρωση Συντονιστών Σχολείου PISA 2015 08 Ιανουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο PISA 2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google