Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18  Βασίλης Κόλλιας Ερευνα στο ΠΤΔΕ του Πανε π ιστημίου Θεσσαλίας 200 9 -2012 ( και λίγο 2013)

2 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Ε π ιστημονικές Δημοσιεύσεις ( ελληνικές και ξενόγλωσσες )

3 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Ε π ιστημονικές Δημοσιεύσεις ( Ξενόγλωσσες / Συνολο ) 2009201020112012 Βιβλία0%20%17%33% Επιστ περιοδικα63%75%52%86% Πρακτικα συνεδρίων36%67%30%50% Κεφάλαια σε συλλογικους τόμους40%50%16%25% Συνεδρια με κριτές25%54%46%71%

4 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Ετεροαναφορές (2009-2012)

5 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Επιστημονικά Περιοδικά (2009-2012) (1/2) International Journal of Special education2,990 Educational Psychology Review2,154 Acta Paediatrica1,974 Psychopathology1,816

6 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Επιστημονικά περιοδικά(IF ~ 1) (2009-2012) (2/2) The modern language journal Language Assessment Quarterly TESOL Quarterly Journal of Pragmatics School Psychology International Journal of mental health and addiction European Journal of Teacher Education Educational studies in mathematics Procedia - Social and Behavioral Sciences Behaviour change

7 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Άλλη αναγνώριση του Ερευνητικού Έργου του Τμήματος

8 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Ερευνητικά και Εκ π αιδευτικά π ρογράμματα (1/3)  Διαφορετικότητα και Ένταξη  Εκ π αίδευση αλλοδα π ών και π αλιννοστούντων μαθητών  Ένταξη Τσιγγανο π αίδων στο σχολείο  Σχολικός εκφοβισμός  Διδακτικές π ρακτικές  Χιούμορ  Κατ οικον εργασίες  Α π οτελεσματικότητα ομαδοσυνεργατικής μεθόδου  Δικτυα εκ π αιδευτικών  Δικτυο Σχολειων  Συνεργασια εκ π αιδευτικών

9 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Ερευνητικά και Εκ π αιδευτικά π ρογράμματα (2/3)  Εκ π αιδευση εκ π αιδευτικων  Διαφορο π οιημένη διδασκαλία  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία  Πρακτική Άσκηση Φοιτητών  Ειδικες διδακτικές  Μαθηματικά  Φυσική  Γλώσσα  ΤΠΕ

10 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα (3/3) Πηγές των π ρογραμμάτων :  Προγράμματα της Ε π ιτρο π ής Ερευνών του ΠΘ  Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ & ΕΣΠΑ  Ευρω π αϊκά π ρογράμματα

11 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Επιστημονικές Συνεργασίες (1/4)  Με άλλα μέλη ΔΕΠ ή με άλλους διδάσκοντες του Τμήματος ή της Σχολής Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών  Με άλλα μέλη ΔΕΠ ή με άλλους διδάσκοντες άλλων Ελληνικών Πανε π ιστημίων  Με άλλα μέλη ΔΕΠ ή με άλλους διδάσκοντες α π ό Πανε π ιστήμια του εξωτερικού

12 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Επιστημονικές Συνεργασίες (2/4) Εντός της Σχολής Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (21 συνδημοσιεύσεις και 10 παρουσιάσεις σε συνεδρια με κριτές) Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (4 συνδημοσιεύσεις και 8 παρουσιάσεις σε συνέδρια με κριτές)  Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (2 συνδημοσιεύσεις)

13 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Επιστημονικές Συνεργασίες (3/4) Με μέλη ΔΕΠ σε άλλα Ελληνικά Πανε π ιστήμια ( μέσω συνδημοσιεύσεων )  Πανεπιστήμιο Κρήτης  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  Εθνικο και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Πανεπιστήμιο Αιγαίου  ΑΣΠΑΙΤΕ  Πανεπιστήμιο Πατρών

14 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Επιστημονικές Συνεργασίες με μέλη ΔΕΠ ξένων Πανεπιστημίων (μέσω συνδημοσιεύσεων) (4/4)  Flinders University, South Australia  Waikato University New Zeland  University of Illinois  Ben Gurion University of Negev  University of Stavanger, Norway  Kristianstad University  University of Sussex  Canterbury Christ Church University  Paris III  University of Vienna  University of Utrecht  Twente University  Σχολή Δημόσιας Υγείας του Παν/μίου Βρυξελλών (ULB)  Leibnitz University of Hannover  University of Cyprus  Cyprus Technological University  University of Lisbon

15 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Συνδεση έρευνας και διδασκαλίας  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τις π ρόσφατες ε π ιστημονικές εξελίξεις στις θεματικές π εριοχές π ου θερα π εύονται α π ό το τμήμα  Εκ π αιδεύονται σε θέματα μεθοδολογίας  Α π οκτούν εμ π ειρία σε βιβλιογραφικές αναζητήσεις  Συμμετοχή φοιτητών στις ημερίδες του τμήματος και σε συνέδρια π ου διοργανώθηκαν στο ΠΘ

16 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Παραδείγματα συμμετοχών φοιτητών σε ημερίδες και συνέδρια  στην οργάνωση του συνεδρίου ΕΛΨΕ Βόλος 14-17 Μαΐου 2009  στην οργάνωση του 4 ου Φεστιβάλ Αφήγησης Ολύμ π ου, Όλυμ π ος 3 & 4 Ιουλίου 2009  στην οργάνωση του 8 ου συνεδρίου Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Ε π ικοινωνιών στην Εκ π αίδευση, Βόλος 27-30 Σε π τεμβρίου 2012  στην οργάνωση του 10 ου Διεθνούς Συνεδρίου Σημειωτικής (π λήρης υ π οστήριξη α π ό το ΕΜΔΔΕΓ ), Βόλος 4-6 Οκτωβρίου 2013

17 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Μερικοί π ρο π τυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στην έρευνα Πχ στο «10ο Διεθνές Συνέδριο Σημειωτικής "

18 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας ( οι διδάσκοντες )( ενδεικτικά ) (1/2)  « οι εργασίες … με βοήθησαν να δουλέψω με τους φοιτητές / τριες θέματα π ου αφορούν τη διαμόρφωση στρατηγικών για την αντιμετώ π ιση του σχολικού εκφοβισμού σε ε π ί π εδο σχολικής τάξης »  «… Για π αράδειγμα, μετά την εμ π λοκή μου με το Ευρω π αϊκό π ρόγραμμα π ου αφορούσε τις κοινότητες μάθησης, εισήγαγα νέα ενότητα στο μετα π τυχιακό μάθημά μου π ου αφορούσε τις κοινότητες μάθησης »  «.. π ροσ π άθησα να δημιουργήσω το γενικότερο θεωρητικό υ π όβαθρο με τη συγγραφή δύο συγγραμμάτων … Ακολούθησε η π ρακτική εφαρμογή α π ό τους φοιτητές στα σχολεία … με π ολύ θετικά α π οτελέσματα »  « μια ομάδα π ρο π τυχιακών φοιτητριών ανέλαβε να αρχειοθετήσει, να κωδικο π οιήσει και να ε π εξεργαστεί τους φακέλους των εκ π αιδευτικών π ου εργάστηκαν στο συγκεκριμένο π ρόγραμμα και π εριείχαν π αραδοτέα ό π ως : ημερολόγιο, π ορτφόλιο, γρα π τές π αραγωγές μαθητών, project, ο π τικοακουστικό υλικό και αναφορά υλο π οίησης της διδασκαλίας και λειτουργίας του θερινού τμήματος, με στόχο τον εντο π ισμό και την ε π ιλογή καλών π ρακτικών π ου χρησιμο π οιήθηκαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των θερινών τμημάτων »

19 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας ( οι διδάσκοντες )( ενδεικτικά ) (1/2)  « οι εργασίες … με βοήθησαν να δουλέψω με τους φοιτητές / τριες θέματα π ου αφορούν τη διαμόρφωση στρατηγικών για την αντιμετώ π ιση του σχολικού εκφοβισμού σε ε π ί π εδο σχολικής τάξης »  «… Για π αράδειγμα, μετά την εμ π λοκή μου με το Ευρω π αϊκό π ρόγραμμα π ου αφορούσε τις κοινότητες μάθησης, εισήγαγα νέα ενότητα στο μετα π τυχιακό μάθημά μου π ου αφορούσε τις κοινότητες μάθησης »  «.. π ροσ π άθησα να δημιουργήσω το γενικότερο θεωρητικό υ π όβαθρο με τη συγγραφή δύο συγγραμμάτων … Ακολούθησε η π ρακτική εφαρμογή α π ό τους φοιτητές στα σχολεία … με π ολύ θετικά α π οτελέσματα »  « μια ομάδα π ρο π τυχιακών φοιτητριών ανέλαβε να αρχειοθετήσει, να κωδικο π οιήσει και να ε π εξεργαστεί τους φακέλους των εκ π αιδευτικών... και π εριείχαν π αραδοτέα ό π ως : ημερολόγιο, π ορτφόλιο, γρα π τές π αραγωγές μαθητών, project,..... με στόχο τον εντο π ισμό και την ε π ιλογή καλών π ρακτικών π ου χρησιμο π οιήθηκαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των θερινών τμημάτων »

20 Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18 Σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας ( ενδεικτικά ) (2/2) « Aπό το μικρό ερευνητικό που έχω … οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί … μέσα από τις συνεντεύξεις τους άλλοι δηλώνουν ότι ως δάσκαλοι αισθάνονται ότι απαιτείται από αυτούς μια πιο τυπική μορφή λόγου ενώ άλλοι αντίστοιχα, ως δάσκαλοι πάλι, νιώθουν πώς θα πρέπει ο λόγος τους να είναι καθημερινός και άμεσος Για μένα, ὀλη αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα στις συναντήσεις ανατροφοδότησης που κάνουμε πλέον στο επίπεδο ΙΙ της ΣΠΑ για τη γλώσσα να μπαίνουμε σε μια δεύτερη διαδικασία αναστοχασμού όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς τη μορφή των κειμένων αυτών που ζητάω από τους φοιτητές, δηλαδή όχι μόνο τι γράφω αλλά και πώς και γιατί το γράφω έτσι και τι δηλώνω με αυτό. »


Κατέβασμα ppt "Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρω π ιστικών και Κοινωνικών Ε π ιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ π αίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2012.12.16-18."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google