Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4.6 ΠΛΕΥΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4.6 ΠΛΕΥΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4.6 ΠΛΕΥΣΗ

2 Πότε ένα σώμα επιπλέει και πότε ένα σώμα βυθίζεται σε ένα υγρό;
Στόχοι μαθήματος Πότε ένα σώμα επιπλέει και πότε ένα σώμα βυθίζεται σε ένα υγρό; Τί είναι η συνθήκη πλεύσης; Γιατί πετούν τα αερόστατα;

3 Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό.
Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί;

4 Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό.
Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Α3 Α2 Α1 w w w

5 Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό.
Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1 < w Α3 Α2 Α1 w w w

6 Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό.
Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1 < w Α2 = w Α3 Α2 Α1 w w w

7 Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό.
Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α3 Α1 < w Α2 = w Α2 Α1 w w w Θα εξακολουθήσει να ανεβαίνει το τρίτο σώμα;

8 Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό.
Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1 < w Α2 = w Α2 Α1 w w Ποιές οι δυνάμεις που ασκούνται τώρα σε αυτό;

9 Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό.
Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1 < w Α2 = w Α4 Α2 Α1 w w w Η νέα άνωση Α4 είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη από την παλιά Α3; Γιατί;

10 Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό.
Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1 < w Α2 = w Α4 < Α3 Α2 Α1 w w w g·p·Vβυθισμ. < g·p·Vολοκλ. Το σώμα θα σταματήσει ή θα ανέβει και άλλο;

11 Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό.
Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1 < w Α2 = w Α2 Α1 w w Ποιές οι δυνάμεις τώρα;

12 Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό.
Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1 < w Α2 = w Α5 Α2 w Α1 w w Ως πότε θα ανεβαίνει;

13 Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό.
Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1 < w Α2 = w Α5 = Α2 = w Α2 w Α1 w w

14 Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα;
Α3 Α2 Α1 w w w

15 Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα;
Α3 Α2 Α1 w w w Α1 < w Α2 = w Α3 > w

16 Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα;
Α3 Α2 Α1 w w w Α1 < w Α2 = w Α3 > w g·pυγρ.·Vσωμ. < mσωμ.·g

17 Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα;
Α3 Α2 Α1 w w w Α1 < w Α2 = w Α3 > w g·pυγρ.·Vσωμ. < mσωμ.·g pυγρ. ·Vσωμ. < pσωμ. ·Vσωμ.

18 Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα;
Α3 Α2 Α1 w w w Α1 < w Α2 = w Α3 > w g·pυγρ.·Vσωμ. < mσωμ.·g pυγρ. ·Vσωμ. < pσωμ. ·Vσωμ. pυγρ. < pσωμ.

19 Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα;
Α3 Α2 Α1 w w w Α1 < w Α2 = w Α3 > w g·pυγρ.·Vσωμ. < mσωμ.·g pυγρ. ·Vσωμ. < pσωμ. ·Vσωμ. pυγρ. < pσωμ. Θα βυθιστεί

20 Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα;
Α3 Α2 Α1 w w w Α1 < w Α2 = w Α3 > w g·pυγρ.·Vσωμ. < mσωμ.·g pυγρ. ·Vσωμ. < pσωμ. ·Vσωμ. pυγρ. < pσωμ. pυγρ. = pσωμ. Θα βυθιστεί

21 Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα;
Α3 Α2 Α1 w w w Α1 < w Α2 = w Α3 > w g·pυγρ.·Vσωμ. < mσωμ.·g pυγρ. ·Vσωμ. < pσωμ. ·Vσωμ. pυγρ. < pσωμ. pυγρ. = pσωμ. Θα βυθιστεί Δεν θα βυθιστεί

22 Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα;
Α3 Α2 Α1 w w w Α1 < w Α2 = w Α3 > w g·pυγρ.·Vσωμ. < mσωμ.·g pυγρ. ·Vσωμ. < pσωμ. ·Vσωμ. pυγρ. < pσωμ. pυγρ. = pσωμ. pυγρ. > pσωμ. Θα βυθιστεί Δεν θα βυθιστεί

23 Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα;
Α3 Α2 Α1 w w w Α1 < w Α2 = w Α3 > w g·pυγρ.·Vσωμ. < mσωμ.·g pυγρ. ·Vσωμ. < pσωμ. ·Vσωμ. pυγρ. < pσωμ. pυγρ. = pσωμ. pυγρ. > pσωμ. Θα βυθιστεί Δεν θα βυθιστεί Δεν θα βυθιστεί

24 Ένα σώμα επιπλέει στην επιφάνεια ενός υγρού.
Συνθήκη πλεύσης Ένα σώμα επιπλέει στην επιφάνεια ενός υγρού. Τί συμπέρασμα βγάζω με βάση τους νόμους του Νεύτωνα;

25 Ένα σώμα επιπλέει στην επιφάνεια ενός υγρού.
Συνθήκη πλεύσης Ένα σώμα επιπλέει στην επιφάνεια ενός υγρού. Τί συμπέρασμα βγάζω με βάση τους νόμους του Νεύτωνα; Α Αν ένα σώμα επιπλέει τότε η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του είναι μηδέν. Άρα w Α = w

26 Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα
Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα

27 Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα
Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα

28 Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα
Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα Α) μόρια υδρογ. μόρια αέρα

29 Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα
Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα Α) μόρια υδρογ. μόρια αέρα

30 Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα
Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα Α) μόρια υδρογ. μόρια αέρα wυδρογ. wαέρα

31 Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα
Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα Α) A = wαέρα μόρια υδρογ. μόρια αέρα wυδρογ. wαέρα

32 Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα
Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα Β) μόρια κρύου αέρα

33 Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα
Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα Β) μόρια ζεστού αέρα μόρια κρύου αέρα

34 Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα
Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα Β) μόρια ζεστού αέρα μόρια κρύου αέρα wζεστ. αέρα wκρ. αέρα

35 Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα
Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα Β) A = wκρ. αέρα μόρια ζεστού αέρα μόρια κρύου αέρα wζεστ. αέρα wκρ. αέρα

36 Αερόστατα: Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα
Ανακεφαλαίωση Σώμα με πυκνότητα μεγαλύτερη από την πυκνότητα του υγρού μέσα στο οποίο τοποθετείται, θα βυθιστεί. Σώμα με πυκνότητα μικρότερη από την πυκνότητα του υγρού μέσα στο οποίο τοποθετείται, θα επιπλεύσει έχοντας τέτοιο βυθισμένο όγκο ώστε η άνωση να εξουδετερώνει το βάρος του. Συνθήκη πλεύσης: Αν ένα σώμα επιπλέει τότε η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του είναι μηδέν. Αερόστατα: Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν μόρια ελαφρύτερα των μορίων του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα, άρα περιέχουν μικρότερο αριθμό μορίων αέρα που κινούνται ταχύτερα Α = wσώματος

37 Ερωτήσεις Επανάληψης Εφαρμογές 9 – 13 Ασκήσεις 7, 9


Κατέβασμα ppt "4.6 ΠΛΕΥΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google