Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4.6 ΠΛΕΥΣΗ. Στόχοι μαθήματος  Πότε ένα σώμα επιπλέει και πότε ένα σώμα βυθίζεται σε ένα υγρό;  Τί είναι η συνθήκη πλεύσης;  Γιατί πετούν τα αερόστατα;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4.6 ΠΛΕΥΣΗ. Στόχοι μαθήματος  Πότε ένα σώμα επιπλέει και πότε ένα σώμα βυθίζεται σε ένα υγρό;  Τί είναι η συνθήκη πλεύσης;  Γιατί πετούν τα αερόστατα;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4.6 ΠΛΕΥΣΗ

2 Στόχοι μαθήματος  Πότε ένα σώμα επιπλέει και πότε ένα σώμα βυθίζεται σε ένα υγρό;  Τί είναι η συνθήκη πλεύσης;  Γιατί πετούν τα αερόστατα;

3 Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό. Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί;

4 www Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό. Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Α1Α1 Α2Α2 Α3Α3

5 w ww Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό. Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1Α1 Α2Α2 Α3Α3 Α1 < wΑ1 < w

6 w ww Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό. Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1Α1 Α2Α2 Α3Α3 Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = w

7 w w w Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό. Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1Α1 Α2Α2 Α3Α3 Θα εξακολουθήσει να ανεβαίνει το τρίτο σώμα; Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = w

8 w w Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό. Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1Α1 Α2Α2 Ποιές οι δυνάμεις που ασκούνται τώρα σε αυτό; Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = w

9 w w w Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό. Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1Α1 Α2Α2 Α4Α4 Η νέα άνωση Α 4 είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη από την παλιά Α 3 ; Γιατί; Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = w

10 w w w Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό. Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1Α1 Α2Α2 Α 4 < Α 3 g·p·V βυθισμ. < g·p·V ολοκλ. Το σώμα θα σταματήσει ή θα ανέβει και άλλο; Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = w

11 w w Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό. Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1Α1 Α2Α2 Ποιές οι δυνάμεις τώρα; Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = w

12 w w w Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό. Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1Α1 Α2Α2 Α5Α5 Ως πότε θα ανεβαίνει; Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = w

13 w w w Βυθίζω 3 σώματα (με ίδιο βάρος αλλά διαφορετικό όγκο) σε νερό. Ποιές δυνάμεις ασκούνται στα σώματα αυτά; Τι θα συμβεί; Αυτό που έχει βάρος μεγαλύτερο από την άνωση θα βυθιστεί Αυτό που έχει βάρος ίσο με την άνωση θα παραμείνει μέσα στο νερό Αυτό που έχει βάρος μικρότερο από την άνωση θα αρχίσει να ανεβαίνει Α1Α1 Α2Α2 Α 5 = Α 2 = w Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = w

14 w w Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα; Α1Α1 Α2Α2 w Α3Α3

15 w w Α1Α1 Α2Α2 Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = wΑ 3 > w w Α3Α3

16 w w Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα; Α1Α1 Α2Α2 Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = wΑ 3 > w w Α3Α3 g·p υγρ. ·V σωμ. < m σωμ. ·g

17 w w Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα; Α1Α1 Α2Α2 Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = wΑ 3 > w w Α3Α3 g·p υγρ. ·V σωμ. < m σωμ. ·g p υγρ. ·V σωμ. < p σωμ. ·V σωμ.

18 w w Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα; Α1Α1 Α2Α2 Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = wΑ 3 > w w Α3Α3 p υγρ. < p σωμ. g·p υγρ. ·V σωμ. < m σωμ. ·g p υγρ. ·V σωμ. < p σωμ. ·V σωμ.

19 w w Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα; Α1Α1 Α2Α2 Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = wΑ 3 > w w Α3Α3 p υγρ. < p σωμ. Θα βυθιστεί g·p υγρ. ·V σωμ. < m σωμ. ·g p υγρ. ·V σωμ. < p σωμ. ·V σωμ.

20 w w Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα; Α1Α1 Α2Α2 Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = wΑ 3 > w w Α3Α3 g·p υγρ. ·V σωμ. < m σωμ. ·g p υγρ. ·V σωμ. < p σωμ. ·V σωμ. p υγρ. < p σωμ. p υγρ. = p σωμ. Θα βυθιστεί

21 w w Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα; Α1Α1 Α2Α2 Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = wΑ 3 > w w Α3Α3 p υγρ. < p σωμ. p υγρ. = p σωμ. Θα βυθιστείΔεν θα βυθιστεί g·p υγρ. ·V σωμ. < m σωμ. ·g p υγρ. ·V σωμ. < p σωμ. ·V σωμ.

22 w w Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα; Α1Α1 Α2Α2 Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = wΑ 3 > w w Α3Α3 p υγρ. < p σωμ. p υγρ. = p σωμ. p υγρ. > p σωμ. Θα βυθιστείΔεν θα βυθιστεί g·p υγρ. ·V σωμ. < m σωμ. ·g p υγρ. ·V σωμ. < p σωμ. ·V σωμ.

23 w w Πώς καθορίζουν οι πυκνότητες των σωμάτων και του υγρού αν θα βυθιστεί το σώμα; Α1Α1 Α2Α2 Α1 < wΑ1 < wΑ2 = wΑ2 = wΑ 3 > w w Α3Α3 p υγρ. < p σωμ. p υγρ. = p σωμ. p υγρ. > p σωμ. Θα βυθιστείΔεν θα βυθιστεί g·p υγρ. ·V σωμ. < m σωμ. ·g p υγρ. ·V σωμ. < p σωμ. ·V σωμ.

24 Συνθήκη πλεύσης Ένα σώμα επιπλέει στην επιφάνεια ενός υγρού. Τί συμπέρασμα βγάζω με βάση τους νόμους του Νεύτωνα;

25 Αν ένα σώμα επιπλέει τότε η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του είναι μηδέν. Άρα Συνθήκη πλεύσης Ένα σώμα επιπλέει στην επιφάνεια ενός υγρού. Τί συμπέρασμα βγάζω με βάση τους νόμους του Νεύτωνα; w Α Α = w

26 Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα

27 Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα

28 Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα Α) μόρια αέρα μόρια υδρογ.

29 Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα Α) μόρια αέρα μόρια υδρογ.

30 Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα Α) w αέρα w υδρογ. μόρια αέρα μόρια υδρογ.

31 Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα Α) w αέρα w υδρογ. A = w αέρα μόρια αέρα μόρια υδρογ.

32 Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα Β) μόρια κρύου αέρα

33 Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα Β) μόρια κρύου αέρα μόρια ζεστού αέρα

34 Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα Β) w κρ. αέρα w ζεστ. αέρα μόρια κρύου αέρα μόρια ζεστού αέρα

35 Αερόστατα Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν αέρια ελαφρύτερα του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα Β) w κρ. αέρα w ζεστ. αέρα A = w κρ. αέρα μόρια κρύου αέρα μόρια ζεστού αέρα

36 Ανακεφαλαίωση Σώμα με πυκνότητα μεγαλύτερη από την πυκνότητα του υγρού μέσα στο οποίο τοποθετείται, θα βυθιστεί. Σώμα με πυκνότητα μικρότερη από την πυκνότητα του υγρού μέσα στο οποίο τοποθετείται, θα επιπλεύσει έχοντας τέτοιο βυθισμένο όγκο ώστε η άνωση να εξουδετερώνει το βάρος του. Συνθήκη πλεύσης: Αν ένα σώμα επιπλέει τότε η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του είναι μηδέν. Αερόστατα: Υπάρχουν δύο τύπων αερόστατα Α) Αυτά που περιέχουν μόρια ελαφρύτερα των μορίων του αέρα (υδρογόνο, ήλιο) Β) Αυτά που περιέχουν ζεστό αέρα, άρα περιέχουν μικρότερο αριθμό μορίων αέρα που κινούνται ταχύτερα Α = w σώματος

37 Ερωτήσεις Επανάληψης Εφαρμογές 9 – 13 Ασκήσεις 7, 9


Κατέβασμα ppt "4.6 ΠΛΕΥΣΗ. Στόχοι μαθήματος  Πότε ένα σώμα επιπλέει και πότε ένα σώμα βυθίζεται σε ένα υγρό;  Τί είναι η συνθήκη πλεύσης;  Γιατί πετούν τα αερόστατα;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google