Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ν. 4014 / 21-9-11: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ν. 4014 / 21-9-11: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

2 Ν. 4014 / 21-9-11: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Υ.Α. 079833/ 25-10-11: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Ν. 4030 / 25-11-11: Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις Υ.Α. 188763 / 13-10-11: Σύσταση Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων Ν. 3982 / 17- 6-11: Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις

3 Ενεργειακοί Επιθεωρητές ( Π.Δ. 100/2010) – ήδη θεσπισμένο Ελεγκτές Δόμησης για τον έλεγχο των αυθαιρέτων (Ν. 4030/2011) Επιθεωρητές για την αδειοδότηση των Επιχειρήσεων (Ν. 3982/2011 Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών) Περιβαλλοντικοί Επιθεωρητές (Ν. 4014/2011) Επιθεωρητές για την Υγεία & Ασφάλεια εργαζομένων ΣΕΠΕ Ελεγκτές Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων HD 384/ ΦΕΚ 470/Β/05-03-2004 Ελεγκτές Επενδυτικών Σχεδίων (Ν. 3908/2011) (Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ

4 Νόμος 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις Άρθρο 26Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Εποπτείας Αγοράς Άρθρο 27Τήρηση Μητρώου ελεγκτών Άρθρο 39Βραβείο άσκησης εξαγωγικής δραστηριότητας Άρθρο 40Έλεγχος εξαγόμενων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ – ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 184Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Άρθρο 192Διαδικασία απονομής Ελληνικού Σήματος ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 197Έννοια όρων Άρθρο 199Μητρώο Δόκιμων Μεσιτών Ακινήτων

5 Νόμος 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 18510.Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.2963/2001 (Α’ 268), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3897/2010 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής: «ζ. Πιστοποίηση του ΚΤΕΟ κατά το πρότυπο ISO 9001 από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα της Ελλάδας ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

6 Νόμος 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 135«2Α. Η επίβλεψη της εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, μπορεί να ανατίθενται σε διαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης


Κατέβασμα ppt "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ν. 4014 / 21-9-11: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google