Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 Το σύστημα COINE για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υποστήριξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 Το σύστημα COINE για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υποστήριξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 Το σύστημα COINE για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υποστήριξη της εκπαίδευσης Άννα Φράγκου Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ανθή Μπάλιου, Βιβλιοθηκονόμος Ελένη Φραγκιαδάκη, Πληροφορικός

2 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 2 Ταυτότητα του COINE COINE: Cultural Objects in Networked Environments (http://www.coine.org). Επιχειρησιακός άξονας: Heritage for all, υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων στην καταγραφή και διατήρηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς (βιβλιοθήκες – αρχεία – μουσεία – άτομα). Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Information Society Technologies (IST), 5FP, 1998-2002. Διάρκεια έργου: Μάρτιος 2002 – Αύγουστος 2004.

3 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 3 Οι εταίροι του έργου COINE CERLIM (Manchester Metropolitan University), UK – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ. Fretwell-Downing Informatics Ltd (FDI), Sheffield, UK. The National Microelectronics Applications Centre Ltd (MAC), Limerick, Ireland. Ennis Information Age Town, Ireland. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Spain. The Jagiellonian University, Krakow, Poland. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. – συμβολή στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του συστήματος.

4 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 4 Γενικός σκοπός του COINE Η ανάπτυξη ενός δικτυωμένου περιβάλλοντος, ικανού να επιτρέπει στα άτομα να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες των Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για πολιτιστικούς σκοπούς. Βασική ιδέα του έργου: η δημιουργία ενός συστήματος που να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να διηγηθούν και να δημοσιεύσουν στο Διαδίκτυο τις δικές τους ιστορίες (διηγήσεις) εμπλουτίζοντάς τις με ψηφιακά αντικείμενα. Οι διηγήσεις μπορούν να καλύπτουν θέματα όπως: παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά, εορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις, προσωπικές εμπειρίες ή αναμνήσεις, φωτογραφικό υλικό από επισκέψεις σε τουριστικά και αρχαιολογικά μέρη ή από εκδρομές, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα πολιτιστικής κληρονομιάς

5 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 5 Χαρακτηριστικά του συστήματος COINE Απλό στη χρήση – κατάλληλο για άτομα χωρίς πολλές τεχνικές γνώσεις. Καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενσωμάτωση, αποθήκευση, περιγραφή, διασύνδεση και διατήρηση ψηφιακών αντικειμένων (εικόνες, ήχο, κείμενο, video). Δικτυωμένο ώστε όλες οι διηγήσεις να αναζητούνται, ανακτούνται και μοιράζονται. Δυνατότητα στους απλούς χρήστες να συνεισφέρουν στη κοινή κληρονομιά τους και να διαδίδουν την πληροφορία.

6 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 6 Οργάνωση του συστήματος COINE 3 επίπεδα προνομίων: διαχειριστής, εγγεγραμμένος χρήστης, μη εγγεγραμμένος χρήστης. Διάφοροι Τομείς COINE (COINE Domains) στις συμμετέχουσες χώρες. Λειτουργίες συστήματος: – Εγγραφή χρήστη. – Δημιουργία διηγήσεων. – Αναζήτηση διηγήσεων. – Βοήθεια. – Διαχείριση συστήματος.

7 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 7 Εγγραφή χρήστη

8 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 8 Δημιουργία διηγήσεων

9 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 9 Δημιουργία διηγήσεων

10 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 10 Δημιουργία διηγήσεων

11 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 11 Δημιουργία διηγήσεων

12 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 12 Δημιουργία διηγήσεων

13 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 13 Δημιουργία διηγήσεων

14 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 14 Δημιουργία διηγήσεων

15 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 15 Δημιουργία διηγήσεων

16 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 16 Δημιουργία διηγήσεων

17 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 17 Δημιουργία διηγήσεων

18 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 18 Δημιουργία διηγήσεων

19 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 19 Δημιουργία διηγήσεων

20 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 20 Δημιουργία διηγήσεων

21 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 21 Αναζήτηση

22 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 22 Αναζήτηση

23 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 23 Χρήστες του COINE στην Ελλάδα Σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Φοιτητές δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης. Το Αμερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας. Μουσεία - Βιβλιοθήκες. Μικροί πολιτιστικοί οργανισμοί. Μεμονωμένα άτομα.

24 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 24 Τομείς COINE στην Ελλάδα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αμερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

25 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 25 Αξιολόγηση του συστήματος

26 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 26 Αξιολόγηση του συστήματος

27 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 27 Αξιολόγηση του συστήματος

28 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 28 Αξιολόγηση του συστήματος

29 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 29 Αξιολόγηση του συστήματος

30 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 30 COINE διηγήσεις…

31 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 31

32 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 32

33 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 33

34 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 34

35 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 35

36 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 36

37 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 37

38 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 38

39 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 39

40 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 40

41 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 41

42 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 42

43 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 43

44 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 44

45 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 45

46 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 46

47 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 47 Ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 Το σύστημα COINE για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υποστήριξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google