Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Facebook & Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια χρηστοκεντρική προσέγγιση ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Facebook & Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια χρηστοκεντρική προσέγγιση ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Facebook & Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια χρηστοκεντρική προσέγγιση
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

2 ΣΚΟΠΟΣ- ΣΤΟΧΟΙ Η αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας σχετικά με την υιοθέτηση του Facebook από τους φοιτητές/ χρήστες για την αλληλεπίδραση με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Ειδικότερα, συμβάλλει στη περιγραφή του τρόπου χρήσης του Facebook από τους φοιτητές/ χρήστες για την επικοινωνία με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών τους. Θεωρητική προσέγγιση των Κοινωνικών Δικτύων (Social Networks) Καταγραφή των συνηθειών των χρηστών Επικοινωνία των χρηστών με τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός- Στόχοι Ορισμός Βιβλιογραφική Επισκόπηση Μεθοδολογία Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Σχεδιαγράμματα Συμπεράσματα Επίλογος

4 ΟΡΙΣΜΟΣ Ως Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks) ορίζονται οι δικτυακές υπηρεσίες (web based services), οι οποίες στοχεύουν να παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν προσωπικές σελίδες (profiles), να συνδέονται με τις επαφές τους και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Boyd & Ellison, 2008)

5 FACEBOOK Το Facebook ξεκίνησε μόλις το 2004 και απευθυνόταν αποκλειστικά στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Harvard. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξής του, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ο οποιοσδήποτε με απλή σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( account) μπορούσε να εξασφαλίσει πρόσβαση.

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1/3
Facebook & Βιβλιοθήκες Chu και Meulemans (2008): Χρήση Κοινωνικών Δικτύων από τις βιβλιοθήκες για την προσέγγιση χρηστών και προώθηση των υπηρεσιών τους Secker (2008): Διερεύνηση της χρήσης των Κοινωνικών Δικτύων σε βιβλιοθήκες

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 2/3
Facebook- Βιβλιοθήκες & Χρήστες Mack & Head, (2007): Καταγραφή και επεξεργασία αναρτήσεων στην προσωπική σελίδα (Profile) της βιβλιοθήκης στο Facebook Gerolimos (2011): Ανάλυση διάδρασης των χρηστών του Facebook με Αμερικανικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 3/3
Ελληνική Βιβλιογραφία Ανδρέου κ.α. (2007): Εξοικείωση των Επιστημόνων Πληροφόρησης στις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων Αξιολόγηση της χρησιμότητας και χρηστικότητας των εργαλείων του Παγκόσμιου Ιστού Δεύτερης Γενιάς (Web 2.0) από Έλληνες και Κυπρίους βιβλιοθηκονόμους Kαταγραφή των απόψεων των βιβλιοθηκονόμων σχετικά με την χρήση των εργαλείων του Παγκόσμιου Ιστού Δεύτερης Γενιάς (Web 2.0)

9 Μεθοδολογια 1/2 Ερωτηματολόγιο (Questionnaire)
Η μέθοδος του Ερωτηματολογίου (Questionnaire) ανήκει στις ποσοτικές μεθόδους έρευνας (Τσιπλήρας, 2006). Οι ποσοτικές μέθοδοι επικεντρώνονται σε αριθμητικά δεδομένα και σε στατιστικές συγκρίσεις, καθώς και στη μέτρηση των θεωρητικών εννοιών μέσω εργαλείων, όπως είναι το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, προκειμένου να εξάγουν αιτιακές σχέσεις (McLean, 1993). Θεωρήθηκε η καταλληλότερη μέθοδος, καθώς το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε συνέβαλε στην καταγραφή των συνηθειών των χρηστών σχετικά με την επικοινωνία με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μέσω της χρήσης του κοινωνικού δικτύου «Facebook».

10 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2/2 Διεξαγωγή έρευνας
Το Ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθηνών. Η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας ήταν τον Ιούνιο του 2012.

11 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας με τίτλο «Χρήστες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και Κοινωνικά Δίκτυα: ανάλυση της αλληλεπίδρασής τους». Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η καταγραφή των συνηθειών των χρηστών σχετικά με την επικοινωνία με τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες μέσω της χρήσης του Κοινωνικού Δικτύου «Facebook». Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες εκπόνησης της εν λόγω πτυχιακής εργασίας. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις ως επί το πλείστον πολλαπλής επιλογής και η συμπλήρωση του δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο τα πέντε λεπτά. Σας ευχαριστούμε για τη πολύτιμη βοήθειά σας. Καραγιώργου Κατερίνα Επιβλέπων Καθηγητής: Βασιλακάκη Ευγενία

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1/39
Σχεδιάγραμμα 1. Φύλο Ερωτώμενων

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 2/39
Σχεδιάγραμμα 2. Ηλικιακές Ομάδες Ερωτώμενων

14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 3/39
Σχεδιάγραμμα 3. Έτος Σπουδών Ερωτώμενων

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 4/39
Σχεδιάγραμμα 4. Διατήρηση προσωπικής σελίδας (Profile) στο Facebook από τους ερωτώμενους

16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 5/39
Σχεδιάγραμμα 4.1. Συχνότητα χρησιμοποίησης του Facebook από τους Ερωτώμενους

17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 6/39
Σχεδιάγραμμα 5. Ώρες σύνδεσης στο Facebook

18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 7/39
Σχεδιάγραμμα 6. Μέσο πρόσβασης στο Facebook

19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 8/39
Σχεδιάγραμμα 7. Λόγοι που χρησιμοποιούν το Facebook

20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 9/39
Σχεδιάγραμμα 8. Γνώση των Ερωτώμενων, των προσωπικών σελίδων (Profile) στο Facebook των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

21 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 10/39
Σχεδιάγραμμα 9. Προσθήκη στις προσωπικές σελίδες (Profile) των Ερωτώμενων, οι προσωπικές σελίδες (Profile) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

22 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 11/39
Σχεδιάγραμμα 9.1. Λόγοι που δεν πρόσθεσαν τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 12/39
Σχεδιάγραμμα 9.2. Ο λόγος που επιλέχθηκε αρχικά η προσθήκη των προσωπικών σελίδων (Profile) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών από τους Ερωτώμενους

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 13/39
Σχεδιάγραμμα 10. Συχνότητα επίσκεψης των Ερωτώμενων στις προσωπικές σελίδες (Profile) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 14/39
Σχεδιάγραμμα 11. Λόγος που ο Ερωτώμενος επισκέπτεται κάθε φορά τη προσωπική σελίδα (Profile) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

26 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 15/39
Σχεδιάγραμμα Επιλογή “Μου αρέσει” (Like) σε μία δημοσίευση 

27 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 16/39
Σχεδιάγραμμα Σχολιασμός (Comment) σε μία δημοσίευση

28 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 17/39
Σχεδιάγραμμα Ανάρτηση μιας δημοσίευσης (Post)

29 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 18/39
Σχεδιάγραμμα Αποστολή μηνύματος (Message)

30 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 19/39
Σχεδιάγραμμα Σύνδεση στη συνομιλία (Chat) για επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη

31 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 20/39
Σχεδιάγραμμα Αναζήτηση πληροφορίας για μία υπηρεσία της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

32 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 21/39
Σχεδιάγραμμα Αναζήτηση πληροφορίας για τη λειτουργία της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης (πχ. ωράριο)

33 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 22/39
Σχεδιάγραμμα Κοινοποίηση (Share) πολυμεσικού υλικού

34 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 23/39
Σχεδιάγραμμα Κοινοποίηση (Share) ενημερώσεων (News feed)

35 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 24/39
Σχεδιάγραμμα Γράψιμο Ερωτώμενων στο τοίχο (Wall) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

36 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 25/39
Σχεδιάγραμμα Προβολή φίλων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

37 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 26/39
Σχεδιάγραμμα Προβολή φωτογραφιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

38 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 27/39
Σχεδιάγραμμα Συχνή ενημέρωση των προσωπικών σελίδων (Profile) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

39 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 28/39
Σχεδιάγραμμα Ξεκάθαρος τρόπος επικοινωνίας με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

40 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 29/39
Σχεδιάγραμμα Καθημερινές οι δημοσιεύσεις (Posts) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 30/39
Σχεδιάγραμμα Επίκαιρες οι δημοσιεύσεις (Posts) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 31/39
Σχεδιάγραμμα Ενδιαφέρουσες οι δημοσιεύσεις (Posts) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 32/39
Σχεδιάγραμμα Σχετικές οι δημοσιεύσεις (Posts) με τις δραστηριότητες της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

44 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 33/39
Σχεδιάγραμμα Οι δημοσιεύσεις (Posts) αφορούν το υλικό της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

45 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 34/39
Σχεδιάγραμμα Οι δημοσιεύσεις (Posts) είναι σχετικές με την επιστήμη που υπηρετεί η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

46 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 35/39
Σχεδιάγραμμα Οι δημοσιεύσεις (Posts) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αφορούν βάσεις δεδομένων

47 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 36/39
Σχεδιάγραμμα Οι δημοσιεύσεις (Posts) αφορούν διάφορες εκδηλώσεις ή συνέδρια

48 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 37/39
Σχεδιάγραμμα Γρήγορη απάντηση μηνυμάτων (message) από την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

49 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 38/39
Σχεδιάγραμμα Συνεχή διαθεσιμότητα των βιβλιοθηκονόμων της προσωπικής σελίδας (Profile) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

50 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 39/39
Σχεδιάγραμμα Απάντηση ερωτημάτων με πολλαπλούς τρόπους από τους βιβλιοθηκονόμους της προσωπικής σελίδας (Profile) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

51 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το 21% δεν διατηρεί προσωπική σελίδα (Profile) στο Facebook. Το 59% δε γνωρίζει πως οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν προσωπική σελίδα (Profile) στο Facebook. Οι φοιτητές το χρησιμοποιούν καθημερινά ως μέσο επικοινωνίας με τους φίλους, το σχολιασμό των τεκταινόμενων και τη χρήση των παιχνιδιών που αυτό προσφέρει. Η ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, είναι ο κύριος λόγος που προσθέτουν οι φοιτητές τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Η πλειοψηφία δεν είναι αρκετά ικανοποιημένη από τις προσωπικές σελίδες (Profile) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και δεν επιδιώκουν να έχουν επικοινωνία με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μέσω Facebook.

52 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 1/2 Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες θα πρέπει:
Να δημιουργήσουν ή/και να επανεξετάσουν την πολιτική τους σχετικά με τη δημιουργία και ενημέρωση των προσωπικών τους σελίδων στο Facebook. Να εστιάσουν στο πως θα ενημερώσουν και θα προβάλλουν τις σελίδες τους στους φοιτητές. Να τις κάνουν ποιο ενδιαφέρουσες ώστε οι φοιτητές να τις υιοθετούν, να επανέρχονται και να επικοινωνούν μέσω αυτών με τις βιβλιοθήκες τους. Να ενημερώνουν πιο συχνά το περιεχόμενο των σελίδων τους στο Facebook ώστε να διατηρούν το ενδιαφέρον των χρηστών τους.

53 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 2/2 Περαιτέρω έρευνα
Μεγαλύτερο δείγμα φοιτητών και άλλων σχολών Διερεύνηση όλων των ειδών των βιβλιοθηκών Διερεύνηση των λόγων που δεν επιλέγουν τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες οι φοιτητές/ χρήστες Χρήση ποιοτικότερων μεθόδων, όπως οι συνεντεύξεις

54 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!


Κατέβασμα ppt "Facebook & Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια χρηστοκεντρική προσέγγιση ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google